SzoftTechVizsga110601

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1. Definiálja és a .NET szerelvény (assembly) fogalmát (szerepe, típusai, azonosítása)! Mi azonosít egy .NET szerelvényt? Hogyan nyújtanak megoldást a .NET szerelvények a klasszikus "DLL hell" problémára? (11p)

2. Ismertesse a C# nyelv event fogalmát! Kódrészlettel illusztrálja! (12p)

3. Eseményvezérelt programozás

 • a) Mik a Windows Forms saját vezérlők készítésének lehetőségei? (5p)
 • b) Írjon olyan C# nyelvű alkalmazásrészletet, ami a (10, 10) koordinátában megjelenít egy zöld színnel kitöltött 10 pixel oldalhosszúságú négyzetet! A négyzet színe másodperc elteltével kék, majd újabb másodperc múlva megint zöld lesz, addig, amíg az "x" billentyűt le nem nyomták! A megjelenítés GDI-re épüljön (nem használhatja a Label, Textbox, stb. vezérlőket). Csak a megoldáshoz sorosan kapcsolódó kódrészeket adja meg! (9p)

4. Szálkezelés

 • a) Adja meg egy-két mondatban a szálbiztos (thread-safe) osztály fogalmát! (3p)
 • b) Szálbiztos-e az alábbi C# nyelven írt osztály? (3p)
class ThreadSafeClass
{
	 static long x = 0;
	 object SyncObject = new Object();
	 public void IncrementX()
	 {
		 lock (SyncObject) { x++; }
	 }
}
 • c) Kódrészlettel írja le a .NET AutoResetEvent (másik csoport: ManualResetEvent) fogalmát! (4p)

5. Példán keresztül mutassa be az objektum-relációs leképezést: adjon meg példaként egy osztálydiagramot, amely tartalmaz 1-több, több-több kapcsolatot. Képezze le ezeket adatbázistáblába! (12p)

6. Tervezési minták

 • a) Adja meg röviden, hogy miben és hogyan segítenek a tervezési minták a tervezés során! (3p)
 • b) Jellemezze az "Adapter" tervezési mintát! Mire ad megoldást? Mutassa be konkrétan, vagy példán keresztül! Ezen belül rajzolja fel az osztdiagramját, és adja meg az osztályok szerepét! (10p)

7. Ismertesse a Dokumentum/Nézet (Document-View) architektúrát. Ennek keretében rajzolja fel a minta osztály és szekvenciadiagrammját. Adja meg az egyes osztályok szerepét! (14p)

8. Webalkalmazások

 • a) Ismertesse a kliens oldali állapotmegőrzés alapelvét általánosságban! (4p)
 • b) Jellemezze a süti (cookie) alapú állapotmegőrzést! (5p)
 • c) Ismertesse röviden a Session alapú állapotmegőrzés lényegét! (5p)

-- Évi - 2011.06.01.