SzoftTechVizsga090610

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1. Felügyelt környezetek

a. Ismertesse a fordítási és a végrehajtási (futtatás) lépéseit .NET környezetben. Ennek során adja meg mit értünk IL (Intermediate Language) kód alatt! (6p)
b. Adja meg a futtatókörnyezetek alkalmazásának három fontos előnyét! (6p)

2. Ismertesse a C# nyelv property fogalmát. Kódrészlettel illusztrálja válaszát! (12p)

3. Eseméynvezérelt programozás és grafikus megjelenítés

a. Ismertesse röviden a Windows Forms saját vezérlők készítésének a lehetőségét! (7p)
b. Írjon olyan C# nyelvű alkalmazásrészletet, ami a (20, 20) koordinátában megjelenít egy kék színnel kitöltött 10 pixel oldalhosszúságú négyzetet. A négyzet x koordinátáját az "x" billentyű lenyomásával lehessen növelni! (8p)

	 public partial class Form1 : Form
	 {
		 public Form1()
		 {
				InitializeComponent();
		 }

		 private int xKoordinata = 20;
		 private Brush myBrush;

		 protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
		 {
				base.OnPaint(e);

				using (myBrush = new SolidBrush(Color.Blue))	 
				{
					 e.Graphics.FillRectangle(myBrush, xKoordinata, 20, 10, 10);
				}
				//vagy előredefiniált Brushes.Blue használata, ekkor nem kell se myBrush se using blokk
		 }

		 protected override void OnKeyDown(KeyEventArgs e)
		 {
				base.OnKeyDown(e);
				if (e.KeyCode == Keys.X)
				{
					 xKoordinata++;
					 Invalidate();
				}
		 }
	 }

4. Szálkezelés

a. Mutasson kódrészletet szál indítására C# vgy Java nyelven! (5p)
b. Hasonlítsa össze a Mutex és a C# Lock zárolási konstrukciókat! (4p)

5. Ismertesse egy rövid C# nyelvű példán keresztül az ADO.NET kapcsolat alapú adathozzáféréstét! (12p)

6. Tervezési minták

a. Adja meg röviden, hogy miben és hogyan segítenek a tervezési minták a tervezés során! (3p)
b. Jellemezze a "Proxy" tervezési mintát! Mire ad megoldást a "proxy" tervezési minta? Mutassa be konkrétan vagy egy példán keresztül a minta működését! Ezen felül rajzolja fel a minta osztálydiagramját, valamint adja meg a mintában szereplő osztályok szerepét! (10p)

7. Ismertesse az MVC (Model-View-Control) vagy a Dokumentum/Nézet (Document-View) architektúrát. Ennek keretében rajzolja fel a minta osztály és szekvenciadiagrammját. Adja meg az egyes osztályok szerepét! (14p)

8. Mik az okos kliens alkalmazások előnyei/hátrányai a webesekkel összehasonlítva? (13p)

-- esoxmoller - 2009.06.12.