SzoftTechVizsga090605

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1. Definiálja és jellmezeze a .NET szerelvény (assembly) fogalmát (szerepe, típusa, azonosítása)! (12p)

2. Ismertesse a C# nyelv Attribútum (Attribute) fogalmát. Mutasson kódrészletet az alkalmazására (csak az alkalmazására, a lekérdezésére nem)! (12p)

3. Eseményvezérelt programozás és grafikus megjelenítés

a. Ismertesse röviden az érvénytelen terület fogalmát. Hogyan kapcsolódik ez a Paint eseményhez. (7p)
b. Írjon olyan C# nyelvű alkalmazásrészletet, ami a (10,10) koordinátában megjelenít egy 1 pixel vastagságú kék vonallal rajzolt kitöltetlen négyzetet. A négyzet kezdeti oldalhosszúsága 10 px, amit egy tetszőleges billenytű lenyomásával lehet növelni billentyűlenyomásonként egy pixellel.(8p)

	 public partial class Form1 : Form
	 {
		 public Form1()
		 {
				InitializeComponent();
		 }

		 private int size = 10;
		 private Pen myPen;

		 protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
		 {
				base.OnPaint(e);

				using (myPen = new Pen(Color.Blue, 1F))
				{
					 e.Graphics.DrawRectangle(myPen, 10, 10, size, size);
				}
		 }

		 protected override void OnKeyDown(KeyEventArgs e)
		 {
				base.OnKeyDown(e);
				size++;
				Invalidate();
		 }
	 }

4. Szálkezelés

a. Egy mondatban adja meg, miért könnyebb az egy folyamaton belüli szálak kommunikációját megvalósítani, mint a folyamatok közöttit. (3p)
b. Adja meg a szálbiztos (tread-safe) osztály fogalmát egy-két mondatban! (3p)
c. Jellemezze egy mondatban a ReaderWriterLock osztályt. (2p)

5. Ismertesse egy rövid C# példán keresztül az ADO.NET kapcsolatalapú adathozzáférést! (12p)

6. Tervezési minták

a. Adja meg röviden, hogy miben és hogyan segítenek a tervezési minták a tervezés során! (3p)
b. Jellemezze a Singleton tervezési mintát! Milyen két általános problémát old meg a Singleton tervezési minta. Hogyan lehet implementálni a Singleton tervezési mintát C++, Java vagy C# nyelven (kódrészlet)? (10p)

7. Ismertesse az információs rendszerek három rétegű architektúráját, melynek során adja meg röviden az egyes rétegek szerepét is. Milyen előnyökkel jár a három rétegűerchitektúra alkalmazása a két rétegűvel szemben (minimum három szempontot adjon meg)? (14p)

8. ASP.NET kiszolgáló oldali vezérlők(jellemzők,szerepük,működésük,példakód) (14p)