SzoftTechVizsga090529

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A 4. feladat első kérdése és a b) része nem 100% hogy ez volt, de hasonló, a többire nagyjából emlékeztem, aki tud pontosítani az pontosítson! A témakörök melletti előadássorszámok a tárgy honlapján levő diasor-számozás szerintiek.

TÉMAKÖR: UML és kód kapcsolata, Futtatókörnyezetek, .NET szerelvény, .NET biztonsági megoldásai (1-2. EA)

1. Milyen fajta biztonsági megoldások vannak a .NET keretrendszerben?

TÉMAKÖR: Modern nyelvi eszközök (Event, Delegate, Property, Attribute, (Indexer, Boxing)) (3. EA)

2. Ismertesse a C# nyelv Attribútum (Attribute) fogalmát. Mutasson kódrészletet az alkalmazására (csak az alkalmazására, a lekérdezésére nem)!

TÉMAKÖR: Eseményvezérelt programozás, Win32 API, Windows Forms (4-5-6/1. EA)

3. Eseményvezérelt programozás.
a) Ismertesse röviden az érvénytelen terület fogalmát. Hogyan kapcsolódik ez a Paint eseményhez? (7p)
b) Írjon olyan C# nyelvű alkalmazásrészletet, ami a (20,20) koordinátában megjeleníti, hogy a legutóbbi billentyűleütés óta hány másodperc telt el! (8p)

	 // a feladat ennél könnyebb volt, mert megadtak osztályokat és 
	 // metódusokat hozzá, amiket lehetett használni, pl. kitalált TimeDiff 
	 // metódus, ami két DateTime objektum különbségét adja vissza másodpercben és stringben.

	 public partial class Form1 : Form
	 {
		 private string timeDiff = "0";
		 private DateTime elozo = DateTime.Now;

		 public Form1()
		 {

				InitializeComponent();
		 }

		 protected override void OnKeyDown(KeyEventArgs e)
		 {
				base.OnKeyDown(e);

				timeDiff = (DateTime.Now - elozo).TotalSeconds.ToString();
				Invalidate();
				elozo = DateTime.Now;
		 }

		 protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
		 {
				base.OnPaint(e);
				e.Graphics.DrawString(timeDiff + " mp", this.Font, Brushes.Black,
					 20, 20);
		 }
	 }

TÉMAKÖR: Folyamatok, Szálkezelés, Konkurens alkalmazások fejvesztése, Generikus típusok (6/2-7-8. EA)

4. Válasszon ki egy, a kölcsönös kizárást megvalósító konstrukciót, és ismertesse a működését! (4p)
Meg kell-e valósítani a kölcsönös kizárást az alábbi esetekben? (Indokolja!)
a) lokális változóhoz való hozzáférés, (2p) (nem)
b) a globális heap-en (?) allokált memóriaterülethez való hozzáférés (2p) (igen)

TÉMAKÖR: Bináris komponensek evolúciója, Adatkezelés (9-12. EA)

5. Rajzoljon fel példát 1:1, 1:n, m:n relációkra, és írja fel, milyen táblákba képezné le őket!

TÉMAKÖR: Tervezési minták (15-17. EA)

6. Tervezési minták
a) Adja meg röviden, hogy miben és hogyan segítenek a tervezési minták a tervezés során!
b) Jellemezze a Composite tervezési mintát, példával vagy általánosan

TÉMAKÖR: Szoftver-architektúrák (13-14. EA)

7. Válassza ki, és jellemezze a Model-View-Controller vagy a Document-View architektúrát! Ismertesse az előnyeit-hátrányait!

TÉMAKÖR: Webalkalmazások fejvesztése (18-19. EA)

8. Jellemezze a dinamikus webalkalmazásokat (definíció, kliens oldal, szerver oldal)

-- BalamberDavid - 2009.06.09.