SzgHaloZhBev

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


Bevezetés

1. Számítógép hálózatok definíciója, jelentősége, néhány tipikus alkalmazása.

Def.: számítógépek összekapcsolt rendszere, amelyet valamilyen speciális cél érdekében hoztak létre. Ez lehet erőforrásmegosztás, adatok biztonságos tárolása, skálázhatóság - bővíthetőség, kommunikáció.

 • jelentősége*:
 • tipikus alkalmazásai*:
 • üzleti alkalmazások
  • erőforrásmegosztás ( nyomtató, CD-író, információ)
  • e-levél
  • e-kereskedelem
 • otthoni alkalmazások
  • távoli információ elérés (folyóiratok, újság)
  • két személy közti kommunikáció ( instant message, chat, peer2peer)
  • szórakozás
  • e-kereskedelem

2.Számítógép-hálózat és elosztott rendszer közötti különbségek.

 • Elosztott rendszer*: független számítógépek együttese egyetlen koherens rendszert biztosít a felhasználó számára, legtöbbször egyetlen modellt követ, melyet az az operációs rendszer biztosít, például a világháló egyetlen dokumentumként (weblapok) jelenik meg. Ezzel szemben a számítógép hálózatokban a koherencia az egységes modell és a közös szoftver hiányzik.

A számítógép hálózat nem eloszott rendszer (a tantárgy az elosztott rendszert másképp definiálja, mint a SzAr pl). Ugyanis a felhasználónak pontosan meg kell adnia, hogy melyik gép melyik szolgáltatását kívánja igénybe venni, és nem egy közös oprendszer ütemezi be a feladatot egy alkalmas gépre.

=3.A hálózatok csoportosítása kiterjedés szerint.

*Név* *Rövidítés* *Angol* *méret* *példa*
Miniatűr . . < 0.1 m .
Kis távolságú PAN Personal Area Network < 1 m számítógép egér/bill/nyomtató , PDA-hallókészülék/szívritmus-szabályozó
Helyi LAN Local A.N. < 1 km közösnoymtató hivatalokban, pl.: Ethernet, korlátos méret => az átviteli idő becsülhető
Nagyvárosi MAN Metropolitan A.N. < 10 km kábeltv szolgáltatás
Nagy kiterjedésű WAN Wide A.N. < 1000 km .
Világhálózat GAN Global A.N. > 1000 km .

4.A hálózatok osztályozása a csatolás módja szerint.

Szorosan csatolt: a számítógépes rendszereket különböző célú vezetékek kötnek össze:


Ezen a helyen volt linkelve a SzorosanCsatolt.JPG nevű kép a régi wiki ezen oldaláról. (Kérlek hozd át ezt a képet ide, különben idővel el fog tűnni a régi wikivel együtt)


 • adatsín - szélességét gép szóhossza határozza meg, felhasználó adatok továbbítása
 • címsín - az adott szó megcímzéséhez szükséges méret.
 • vezérlősín - R/W, Ready, prioritás, EN/DI, CLK

Csak kis távolságra használható különben költséges és zajos. Kommunikáció postaláda elven működik.

Lazán csatolt:

* lazán csatolt:

Ezen a helyen volt linkelve a LazanCsatolt.JPG nevű kép a régi wiki ezen oldaláról. (Kérlek hozd át ezt a képet ide, különben idővel el fog tűnni a régi wikivel együtt)

Egyetlen vezeték köti össze a gépeket, párhuzamos soros konvertálás, protokolok bizotosítják a megfelelő működést, legtöbbször

Fej(cím, vezérlő) Törzs(adat) (Farok)

alakú üzenetek cseréje zajlik. Csavart/sodrott vezetékkel vannak összekötve, az átvitel bitsoros.

5. Osztályozás az átviteli technológia és a hálózati technológia szerint.

_Átviteli technológia szerint_

 • Adatszóró (broadcast) hálózat: közösen elérhető kommunikációs csatornára kapcsolódik az összes egység (LAN), egyetlen felhasználó üzenetet küld és az összes hálózatba kötött szereplő megkapja az üzenetet. A multicast során egy felhasználó küld és a hálózatban lévők csak egy csoportja kapja meg.
 • Kétpontos (point to point) hálózat: két távoli gép (host) között csomóponti gépeken és csatornákon megy az adattovábbítás, ahol a csomóponti gépek döntik el, hogy merre küldik tovább az adatot (útvonalválasztás).

_Hálózati technológia szerint_


 • Terminál hálózat: (*nem* hálózat, mert csak egy gép osztja meg az erőforrásait) csak része lehet egy szghálónak, egy központi gépre helyileg vagy távolról terminálon csatlakozni lehet.
 • *LAN*:
  • azonos jogokkal, intelligens eszközökből összeállított rendszer
  • korlátozott kiterjedésű
  • Bithiba valószínűsége alacsony (BER 10-9)
  • nagysebességű (10-100Mb/s)
  • jó minőségű átviteli közeg (koax, csavart érpár)
  • topológiák: sín, fa, gyűrű
 • *MAN*:
  • nagysebességű
  • viszonylag jó minőségű átvitel
  • optikai vagy koax kábel
  • tipikus példája: FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
   • kettős optikai szálas hálózat
   • nagy adatátviteli sebesség: 100 megabit/sec
   • gerinchálózatként funkcionál: erre a gyűrűre egyedi terminálok, egyedi hálózatok, egyedi szg.ek és összetettebb hálózatok is csatlakozhatnak
  • másik példa: ISDN
   • adat és hang egyidejűleg átvihető (kapcsolt hálózat)
   • 64 kb/s
 • *WAN*:
  • 2 pontos átvitel
  • routerek, kapcsolók
  • vezetékes: optikai (BER 10-12) vagy rádiós (BER 10-3).
 • *GAN*: összekapcsolt hálózatok összessége(internet)
 • Vezeték nélküli rádiós kapcsolat
  • mobil eszköz
  • mobil eszköz + vonalas
  • mobil eszköz + rádiós összekötés
 • összekapcsolt hálózat a hálózatok hardvere és szoftvere sok esetben különbözik, de egy adott hálózat felhasználói szeretnének más hálózatokhoz kapcsolódó felhasználókkal is kommunikálni. Igény a különböző, egymással sokszor nem kompatibilis hálózatok összekapcsolására (általában egy átjárónak, gateway nevezett számítógéppel valósítják meg)
  • átjáró feladata: a két hálózat között az átjárhatóság biztosítása hardver és szoftver szempontból
  • az ily módon összekapcsolt hálózatok együttes neve: internetwork, röviden internet
   • internet: sok esetben nem más, mint LAN-ok összessége, melyeket egy WAN köt össze
   • különbség az alhálózat és a WAN között:
    • alhálózat: ha a rendszer csak routerekből áll
    • WAN: ha routerek és hosztok összessége
   • a valódi különbségek a tulajdonlásban és használatban vannak
    • alhálózat: a hálózat üzemeltetőjének tulajdonában van (AOL, CompuServe stb.)
   • lehetséges ökölszabályok:
    • internet: ha különálló szervezetek fizettek a hálózat különböző részeinek megépítéséért és külön tartják karban a saját részüket
    • valószínűleg két különböző hálózat: ha a két rész különböző adatátviteli technológián alapul

6. Mit nevezünk internetnek és Internetnek?

 • internet*: (átjárókkal) összekapcsolt hálózatok összessége.
 • Internet*: különféle hálózatok óriási gyűjteménye, melyek közt közös protokolok (tcp/ip) és közös szolgáltatások (http, ftp) léteznek (az az egy bizonyos).

7. Két pont közötti és üzenetszórásos átvitel jellemzői, azonosságai, különbségei.

 • Adatszóró*: broadcast esteben egy csomag címmezőjében minden gép címzehető egyszerre: ekkor a hálózat összes tagja megkapja és feldolgozza, mindez korlátozható a hálózatban részt vevő gépek egy csoportjára (multicasting).

Két pont közötti (point to point): Az adattovábbítás gépről-gépre, eszközről-eszközre, csomópontról-csomópontra történik. Egy csomag megérkezéséig több közbenső gépen mehet át, közben útvonalkereső algoritmusok vezérlik.

8. Osztályozza a hálózatokat kiterjedés, topológia, átviteli mód alapján.

Lásd az 5. pont

a topológiánál nem lenne ilyen, hogy sín, gyűrű, meg fa? (erről nincs szó az 5. pontban)

9. A számítógép-hálózatok történeti fejlődésének fontosabb szakaszai és szereplői.

 • 60-es évek: Szovjet műhold, USA megijed. Paul Baran: csomagkapcsolás
 • 70-es eleje: ARPA létrejötte, ARPANET kiépítése, MILNET
 • 70-es vége: Gyűrű topológia (CERN), Ethernet: Bob Metcalf (Xerox, 73). DIX: DEC-Intel-Xerox felkarolja (79).
 • 80-as évek: hálózatok összekapcsolása (internet) -> Internet
 • 90-es eleje: sávszél növelés: ISDN, Frame Relay (csomópont nem ellenőriz, csak továbbít)
 • 90-es közepe: Fast/Gigabit eth. Optikai gerinchálózatok (FDDI: kettős gyűrű). Web, e-mail, stb.

10. Hálózati szabványok szerepe, szabványosítási szervezetek.

Számos hálózatok építésével, üzemletetésével foglalkozó cég létezik, ezek koordinálására szabványokat fogadnak el, ezáltal lehetővé téve a tömegtermelést, implementációkat.

_Szabvány_: megállapodás vagy egyezmény bizonyos műszaki megoldások leírására. Gátat is jelenthetnek a fejlődésnek.

 • De jure*: (_latin_: _törvényes_) szabványokat hivatalos szabványosítási szervezetek elfogadtak (államközi szerződések/önkéntes)
 1. ITU-T (International Telecommunication Union): beszéd és adatátviteli rendszerek.
 2. ISO (International Standards Organisation: adatfeldolgozás, szabványosítás.
 3. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers):
  • 802-es munkacsoport alosztályai:
   • vezeték nélküli LAN kutatás
   • Ethernet
   • Bluetooth
   • szélesávú vezeték nélküli hálózatok
 1. EIA (Electronic Industries Association) ipari, profitmentes cég, soros (RS) szabványok kialakítása.

De facto (_latin_: _tényleges_) szabványok hivatalos leírás nékül, maguktól alakultak ki, pl.: IBM PC-je a személyi számítógépek közt.

 1. IAB (Internet Activites/Architecture Board): architektúra, fejlesztés, koordinációért felelős szerv.
 Az egyes szabványokat RFC (Request for Comments látták el - online kommentezhetők.
  • IRTF (Internet Research Task Force): távlati kutatásokért felelős, RFC: tcp, http, ip.
  • IETF (Internet Engineering Task Force): aktuális üzemeltetésért felelős (IP címek kiosztása), forgalomírányítás, címzés, adatbiztonság hálózat menedzselés.

Szabvány tervezet -> előzetes szabvány -> internet szabvány (esetleg DoD szabvány is lehet, ha katonai alkalmazásokhoz is kötelező alkalmazni)

11. Távközlési és számítástechnikai rendszerek integrációja, konvergencia.

Törekvés a távközlés területén elért eredmények számítástechnikába való integrációjára, és az ennek eredményeképpen létrejövő egységes nyílt rendszer kialakítására, melyhez a szabványok követelményeinek megfelelő rendszerrel bárki csatlakozhat.


-- adamo - 2005.09.20. -- Brez - 2005.10.12. -- adamo - 2005.10.22. -- Đani - 2005.10.25. -- SzaMa - 2005.10.27.