SzgHálók vizsgasor 2012.06.07.

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Beugró

1. Az alábbiak közül mely(ek) jellemzõ(ek) a réselt (slotted) Alohára?
A. A felsoroltak közül egyik válasz sem jellemzõ a réselt Alohára.
B. Kevesebb ütközés lesz, mint az egyszerû Alohánál azonos forgalom esetén.
C. A résidõ határán átnyúlhatnak keretek.
D. Jobb a kihasználtsága, mint az egyszerû Alohának.
E. Jelentõsen nagyobb a késleltetése, mint az egyszerû Alohának.
2. Az alábbiak közül mely állítás(ok) igaz(ak) általában a termikus zajra?
A. Megfelelõ elektromágneses árnyékolással megszüntethetõ.
B. A zajminták várható értéke nulla.
C. Gaussi eloszlású.
D. A hõmérséklet növelésével csökkenthetõ.
E. Átviteli hibát okozhat.
F. A jelhez hozzáadódik.
G. A többi válasz közül egyik sem jó.
3. Mi a feltétele annak, hogy a rétegezett protokollarchitektúra valamely rétegében a megvalósítást megváltoztassuk?
A. A szomszéd rétegek hozzájárulása szükséges.
B. A többi válasz közül egyik sem jó.
C. Csak a felette lévõ réteg –, amelynek szolgáltatást nyújt, – hozzájárulására van szükség.
D. Csak az alatta lévõ réteg –, amelynek szolgáltatást nyújt, – hozzájárulására van szükség.
E. Csak a mellette lévõ réteg –, amelynek szolgáltatást nyújt, – hozzájárulására van szükség.
4. Az alábbiak közül mely állítás(ok) igaz(ak) a Reverse Address Resolution Protocol-ra (RARP)?
A. Nem használ broadcast címzést.
B. A többi válasz közül egyik sem igaz a RARP-ra.
C. Ha ismerjük az IP-címet, akkor segítségével ki lehet deríteni a hozzá tartozó adatkapcsolati címet.
D. A permanens tár nélküli eszközök is használják, amikor hálózatról töltõdik be az operációs rendszer.
5. Az alábbiak közül mely(ek) közvetlenül IP feletti protokoll(ok)?
A. SMTP
B. UTP
C. UDP
D. ICMP
E. OSPF
F. TCP
G. FTP
6. Miért nevezzük az RTP-t real-time protokollnak?
A. Mert folyamatosan átviszi a valódi idõt.
B. Mert késleltetés és vesztés nélkül átviszi a valósidejû forgalmat.
C. A többi válasz közül egyik sem helyes.
D. Mert segíti a valósidejû forgalom továbbítását fontos jellemzõk átvitelével.
7. Az alábbiak közül mely állítás igaz a szimbólumra?
A. Egy szimbólumot reprezentálhat egy pont a konstellációs diagramon.
B. Egy vagy több bitet reprezentáló elemi jel.
C. Mértékegysége a baud [Bd].
D. Egy szimbólumot reprezentálhat egy frekvencia.
E. Egy szimbólumot reprezentálhat egy feszültségszint.
F. A szimbólumok csak párosával vihetõk át a kommunikációs csatornán.
G. A többi válasz közül egyik sem jó.
8. Az alábbiak közül mely(ek) érvényes IPv4-es DNS-rekord típus(ok)?
A. A
B. MX
C. CNAME
D. alias
E. A többi válasz közül egyik sem létezõ DNS-rekord típus.
F. B
9. Mit eredményez több DNS-szerver használata egy zónára vonatkoztatva?
A. A különbözõ szerverektõl érkezõ válaszok ütközhetnek, így azok feloldására van szükség.
B. Meghibásodás esetén a DNS-szerverek szavazhatnak a helyes válaszról.
C. Több NS bejegyzést a zónákban.
D. Szinkronizáció megkövetelését.
E. Hibatûrést.
F. Bármelyik meghibásodása esetén újabb rekordokat tudunk felvenni a zónába.
G. Nem használható több DNS-szerver egy zónára vonatkoztatva.
H. Terheléselosztást.
10. Az alábbi routing protokollok közül melyik szolgál autonóm rendszerek közötti útvonalirányításra?
A. Az alábbi routing protokollok közül egyik sem használatos autonóm rendszerek közötti útvonalirányításra.
B. BGP (Border Gateway Protocol)
C. RIP (Routing Information Protocol)
D. OSPF (Open Shortest Path First)
E. IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)
F. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
11. Honnan tudja meg a csomagot küldõ végpont az IPv6-ban, hogy mekkora az út mentén a legnagyobb adatkapcsolati keret payload mérete?
A. A Path MTU Discovery eljárás használatával.
B. Beállítja a csomagban a Don't Fragment bitet, és a csomópont erre válaszként megküldi az MTU értékét.
C. IPv6-ban nincs rá szükség, mert nincs tördelés.
D. A többi válasz közül egyik sem helyes.
E. A adatkapcsolati réteg ezt közli.
12. Milyen típusú IPv4 címek vannak?
A. Felhasználói csoportot azonosító (multicast).
B. A többi válasz közül egyik sem helyes.
C. Egyedi hálózati csatlakozást azonosító (unicast).
D. Felhasználói csoportot azonosító, annak egy felhasználóját címzõ (anycast)
E. Az összes (al)hálózatot azonosító.
13. Mit ellenõriz az UDP-datagram hibaellenõrzõ összege („checksum”)?
A. Az egész UDP-datagramot.
B. Csak az UDP-fejrészt,
C. Az UDP- és az IP-fejrészt együttesen.
D. Egyik válasz sem jó.
E. Az UDP-fejrészt és az IP-címeket.
14. A TCP/IP architektúra esetén a hálózatnak mely elemei vesznek részt a szállítási rétegbeli feladatok ellátásában?
A. A végpontok és a közbensõ csomópontok is.
B. Csak a végpontok.
C. Csak a közbensõ csomópontok.
D. A többi válasz közül egyik sem helyes.
15. Az alábbiak közül mely esetben lép fel ütemezési feladat?
A. Ha hosszabb idõre átlagolva sem tudja az erõforrás a feladatot ellátni.
B. Ha egy osztott használatú erõforrásra idõnként túl sok igény jelentkezik.
C. A többi válasz közül egyik sem helyes.
D. Csak a rendeltetési helyen az igények beérkezése esetén.
16. A szolgáltatásminõség (QoS) biztosítása a WiMAX-szabvány szerves része.
A. Igaz
B. Hamis
17. Az alábbi szabványos technológiák közül mely(ek) használhat(nak) FHSS-t?
A. A felsoroltak közül egyik sem használhat FHSS-t.
B. Bluetooth
C. Wi-Fi
D. WiMAX
E. Ethernet
18. Mely állítás(ok) igaz(ak) az alábbiak közül az SMTP-re?
A. A többi válasz közül egyik sem helyes.
B. Használata esetén nem szükséges megadni a küldõ e-mail címét.
C. A POP3/IMAP4 kliensek ennek segítségével fogadhatnak levelet.
D. Az EHLO paranccsal kezdeményezheti a küldõ az ESMTP használatát.
E. A parancsokat állapotkódokkal jelzi vissza.
F. Az MTA-k egymásnak ezen protokoll segítségével továbbítják az e-maileket.
G. Lehetõvé teszi, hogy feladóként hamis e-mail címet használva küldjünk levelet.
19. Mely OSI-réteg(ek) található(k) meg a lokális hálózatok IEEE szerinti protokollarchitektúrájában, és miért?
A. A többi válasz egyike sem helyes.
B. Csak a fizikai réteg, mert a lokális környezetben csak a jel továbbítása a feladat.
C. Az alsó három réteg, mert a "hálózati" réteg funkcióira akkor is szükség van, ha lokális a környezet.
20. Az alábbi állítások közül mely(ek) igaz(ak) a Mobil IPv6-ra?
A. A háromszög routing problémát kiküszöbölhetõvé teszi.
B. Az útvonal optimalizálás (Route Optimization) opcionális kiegészítés.
C. A többi válasz közül egyik sem helyes.
D. Idegen ügynökre (Foreign Agent) itt is szükség van, ugyanúgy mint Mobil IPv4-ben.
E. Az ingress filtering nem jelent problémát, ha a mobil terminál egy idegen hálózatban tartózkodva kommunikál egy másik csomóponttal.

Feladatok

N/A