SzabTechVizsgaMinta

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


SzabtechVizsgaMinta2003


1. Feladat

Adja meg a szabályozási kör (működési) vázlatát a szervek és jelek Magyarországon szokásos megjelölésével. Milyenkövetelményeket kell kielégítenie az ellenőrző szervnek? Mi mondható az alapjelről értéktartó és követő szabályozás esetén?

2. Feladat

Mi a folytonosidjű SISO időinvariáns lineáris rendszer felnyitott köre W0 (s) átviteli függvényének szabályozástechnikában szokásos általános alakja? Hogyan van értelmezve a körerősítés és a tipusszám, és milyenre törekszünk megválasztani értéküket a maradó hiba csökkentése érdekében? Rajzolja fel a ABRA átviteli függvényű felnyitott kör aszimptotikus amlitudó menetét, és jelölje be az ω c vágási frekvenciát és a körerősítést. Adja meg az így kapott ω c -vel a fázistöbblet számítására szolgáló kifejezést és a fázistöbblet értékét a behelyettesítés után.

3. Feladat

Folytonosidejű MIMO időinvariáns lineáris rendszer állapotegyenlete, a mátrixok (sor × oszlop) mérete dim x = n, dim u = r, dim y = m esetén, az állapotegyenlet x(t) megoldása, a W(s) átviteli függvény mátrixa. A stabilitás és az állapotegyenlet kapcsolata. A Φ (t,τ ) alapmátrix és az exponenciális mátrix kapcsolata. Az exponenciális mátrix Laplace-transzformáltja és az állapotegyenlet kapcsolata.

4. Feladat

Egy SISO nemlineáris rendszr állapotegyenlete 1 3 2 1 2 2 3 1 1 y x x x x x x x u = = − = − − +


Határozza meg az u0 = 0 bemenő jelhez tartozó (x0 , y0 ) konstans munkaponti értéket. Adja meg az (u0 , x0 , y0 ) munkapont körüli kis változásokhoz tartozó linearizált állapotegyenletet. Határozza meg a linearizált rendszer sajátértékeit.

5. Feladat

Egy u bemenetű és y kimenetű időinvariáns SISO lineáris rendszer hatásvázlata ABRA Adja meg az állapotegyenletet x = (x1 , x2 )T állapotválasztás esetén. Adja meg a rendszer sajátértékeit és pólusait. Arányos vagy integráló jellegű-e alineáris tag?

6.feladat

7. Feladat

Adja meg a ) 1 ( ) (1 1 c D I PID p sT sT sT W s A + = + + átviteli függvényű PID szabályozó aszimptotikus amplitudó függvényét Bode diagramban a törésfrekvenciák és a meredekségek bejelölésével. Adja meg a szabályozó vPID (t) átmeneti függvényét a szabályozó paramétereivel kifejezve. Rajzolja fel az átmeneti függvényt, és jelölje be rajta azokat az értékeket, amelyekből egy ismeretlen PID szabályozó paraméterei meghatározhatók. Mi a rendszertechnikai akadálya annak, hogy a TD /Tc arány nagy legyen? Mi a kapcsolat a szabályozó TI és TD paraméterei és az ekvivalens (1 ) (1 )(1 ) ( ) 1 2 I c p PID s sT s s T A W s + + + = τ τ szabályozó τ 1 ,τ 2 ,Tc paraméterei között?

8. Feladat

Adja meg az f (t) jelből matematikai mintavételezéssel keletkező f ∗ (t) jel F ∗ (s) Laplace transzformáltja és a folytonosidejű jel F(s) Laplace transzformáltja közötti összefüggést (a Shannon törvény alapját). Hogyan módosítja a matematikai mintavételezéssel keletkező jel U ∗ (s) Laplace transzformáltját a folytonosidejű tag W(s) átviteli függvénye az Y(s) kimeneten és a matematikailag mintavételezett Y ∗ (s) kimeneten? Milyen összefüggés keletkezik ebből a z és s közötti, valamint az Y(z),D(z),U(z) közötti kapcsolatra? Adja meg a DAC, W(s) , ADC tagokat helyettesítő D(z) eredő diszkrétidejű átviteli függvényre való áttérés szabályát. Hogyan végezhető el az áttérés a Control System Toolbox szolgáltatásaival? Mi igaz abból, hogy W(s) zérus és pólus helyei rendre D(z) zérus és pólus helyeire képződnek le?

9. Feladat

Diszkrétidejű SISO időinvariáns rendszer aktuális megfigyelőjének tervezése. A tervezés visszavezetése az Ackermann-képletre. A realizáció felbontása azonnal indítható számításra és a kimenet megmérése utáni számításra.

10. Feladat

Ljapunov direkt módszere. Kapcsolat a linearizált rendszer és a nemlineáris rendszer stabilitása között. Lineáris időinvariáns rendszer stabilitása, Ljapunov egyenlet.


-- adamo - 2006.06.04.