Számítógépes látórendszerek - Ellenőrző kérdések: Detektálás, Osztályozás

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Számítógépes látórendszerek

Tartalomjegyzék

Mit jelent a detektálás/lényegkiemelés, illetve az osztályozás? Milyen nehézségekkel kerülünk szembe az egyes feladatok esetén?

Objektumfelismerés

Cél: Valamilyen szempontból fontos részletek megragadása. Általában bonyolultabb, mint egy képjellemző

Detektálás/lényegkiemelés

Bonyolultabb, érdekes képrészletek, objektumok azonosítása.
Tipikus példák:

 • OCR (Optical Character Recognition)
 • Arcfelismerés
 • Markerek felismerése

Osztályozás

Cél: A képen különböző objektum kategóriák detektálása. Általános kategóriák (ember, szék, autó, stb.), nem konkrét objektumok

Nehézség

 • Az egyes kategóriákon belül nagy variáció → Nehéz a releváns jellemzők megragadása.
 • Különböző nézőpont
 • Transzformáció

Ismertesse a template matching algoritmust! Milyen transzformációk esetén biztosít invarianciát az algoritmus?

Template matching

Template: A keresett objektumról referenciakép. Kernel helyett használjuk.

Transzformációk

 • Megvilágítás
  • A kereszt-korreláció se az additív, se a multiplikatív megvilágítás változásra sem invariáns!
  • Megoldás: Normalizáljuk a pixelértékeket!
   • Vonjuk le az átlagos intenzitást
   • És osszuk el őket a varianciájukkal
 • Skála
  • Nincs skálainvariancia!
  • Template piramissal azért megoldható...
 • Elforgatás
  • Nincs elforgatás invariancia!
  • Több, előre elforgatott template

Mit jelent a gépi tanulás?
Milyen típusai és tipikus feladatai vannak?
Mi az a bináris klasszifikációs probléma és hogyan terjeszthető ki nem bináris esetre?
Mit jelent a lineáris szétválaszthatóság?

Gépi tanulás

A mesterséges intelligencia egy fajtája. Explicit programozás nélkül old meg bizonyos feladatokat.

Típusai

 1. Felügyelt tanulás (Supervised Learning): A tanítást példák alapján csináljuk → Az algoritmus ismeri a tanító példákra adandó helyes választ.
 2. Felügyelet nélküli tanítás (Unsupervised Learning): Itt is vannak példák, de a helyes válasz nem ismert.
 3. Megerősítéses tanulás (Reinforcement Learning): A működés során döntések sorozatát kell meghozni, de visszajelzés csak a sorozat végén lehetséges. Pl.: Járművezetés, Sakk

Feladatok

 • Felügyelt tanulás
  • Osztályozás: Bináris/több állapotú címke eltalálása
  • Regresszió: Folytonos érték megbecslése
 • Felügyelet nélküli tanulás
  • Reprezentációk tanulása
   • Klaszterezés (Clustering)
   • Dimenzió redukció
    • PCA – Főkomponens Analízis (Principal Component Analysis)
   • Mély Tanulás (Deep Learning)
    • Autoencoder, RBM (Restricted Boltzmann Machine) DBN (Deep Belief Networks)

Bináris osztályozás

Cél: Egy olyan becslő elkészítése, amely az adatvektorok alapján képes azok címkéit meghatározni.

 • A becslő struktúrájáról mi döntünk
 • A paramétereit tanulás segítségével határozzuk meg

Nem bináris eset

Építkezzünk bináris osztályozókból! Stratégiák:

 • 1 vs. mindenki más típusú osztályozók
 • 1 vs. 1 típusú osztályozók: szavazásos módszer

Ismertesse a kNN algoritmust!

K Nearest Neighbork legközelebbi szomszéd Az osztályozandó példához legközelebb eső k tanító adatot vesszük figyelembe Az ő címkéjük alapján dönt az algoritmus az adott problémáról.

Ismertesse a Bayes hálók működését!

 • Irányított körmentes gráf
 • Csomópontok: Változók (Valószínűségi)
 • Élek: Változók közti ok-okzati kapcsolatok (Feltételes eloszlásfüggvény)

Működés

Új adat (bizonyíték) érkezik → A háló sűrűségfüggvényeit frissíteni kell! A csomópontok üzennek egymásnak (mindkét irányban): Belief Propagation

Ismertesse a percepton/neuron algoritmust! Hogyan terjeszthető ki nemlineáris esetre?

Ismertesse a Support Vector Machine (SVM) algoritmust!
Hogyan terjeszthető ki nemlineáris esetre?

Support vector

Azok a vektorok, amelyek távolsága az elválasztó hipersíktól pont a rés mértéke

 • Mindig legalább kettő SV van – a sík két oldalán
 • Miért? Mert különben a síkot arrébb lehet mozgatni, hogy mindkét vektortól ugyanolyan távolságra legyen → a rés növekedni fog.

Tanuló algoritmus

Az elválasztó hipersíkot nem a normálvektorával és az origótól vett távolsággal, hanem a support vektorok segítségével írja le. Maximális résű elválasztó síkot talál

Mi a klaszterezés, mire jó?
Ismertessen klaszterező algoritmusokat!
Mi az erős és a gyenge hozzárendelés, és hogyan kapcsolódik az egyes algoritmusokhoz?

Klaszterezés

 • Felügyelet nélküli tanulási módszer
 • Feladat: Adott egy halmaz. Szedjük őket részhalmazokra (klaszterekre), úgy, hogy az valamilyen szempontból optimális legyen Minden klaszternek sorszáma van → Ez lesz az adat címkéje.

Algoritmusok

 1. k-Means:
  1. Vegyünk fel k db pontot (ezek lesznek a középpontok) véletlenszerűen
  2. A konvergenciáig:
   1. Minden pontot rendeljünk hozzá ahhoz a klaszterhez, amelyik középpontjához a legközelebb van
   2. A klaszterek új középpontja legyen a hozzá tartozó pontok átlaga
 2. Mixture of Gaussians (MoG)
  1. A pontok eloszlását képzeljük el k db normális eloszlás összegeként
  2. Határozzuk meg ezeket az eloszlásokat a maxmimum likelihood elv segítségével

Mutassa be a főkomponens analízis (PCA) algoritmust!

PCA - Principal Component Analysis
T.F.H.: A változóink nagyjából normális eloszlásúak, 0 középértékkel

 • Keressük azokat az irányokat, amerre a legnagyobb a szórás.
 • Az így definiált új változók függetlenek lesznek.

Cél: Keressük meg azt a bázistranszformációt, ami a standard bázisban felírt adatokat a főkomponensek által meghatározott bázisba viszi.

Mi a mély tanulás és mire jó? Mutassa be a legfontosabb mély tanuló struktúrákat!

2015-ben nem kell!

Ismertesse a Bag of Words osztályozó algoritmus működési elvét!
Milyen előnyei és hátrányai vannak más módszerekkel szemben?

Bag of Words

Minden dokumentum egy zsák, amiben szavak találhatóak. A szavak előfordulása, vagy sűrűsége alapján következtetünk a dokumentum témájára.

Lépései

 1. Vizuális szavak keresése
 2. Vizuális szótár építése
 3. Az egyes képek osztályozása

Hátránya

 • Képeket osztályozunk: Jelen van / nincs jelen típusú válasz
 • Vizuális szavak leírása
  • Csak a jelenlétről van információnk
  • A pozíció nem szerepel sehol
 • A BoW nem túl jó lokalizációs (detektálás) feladatra

Mutassa be a rész alapú (part based) detektorok működését! Milyen előnyöket és hátrányokat tud megemlíteni?