Számítógép-hálózatok a szerveren közétett kérdésgyűjtemény

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


Tartalomjegyzék


Töltsétek ki, hogy mindegyik kérdésre legyen válasz!
Előbb a kérdés típusa látszik, majd utána a kérdés. Ha kész lehet törölni a típust!


Jelölje meg a felsoroltak közül melyek számítógép-hálózatok!

a. PLANET b. GEANT

 • c. HBONE*

d. ARPANET e. SONET


Az alábbiak közül melyik három elem alkalmazásával építhetjük fel az információtovábbító hálózatok absztrakt strukturális modelljét?

a. linkek (összekötések)

 • b. végkészülékek (end systems)*

c. csomópontok d. modemek e. csomag-kapcsológépek f. optikai kábelek


Milyen - még ma is létező - hálózatok fejlődtek ki a híradástechnika / távközlés kezdetén?

a. Távíró-telex-adat b. Mobil telefon c. Rádió-tv műsorszóró

 • d. Vezetékes telefon*

e. Internet
//az első előadáson vetített bevezet.pdf 9.oldala alapján jelöltem be a c.-t is igaznak

comp_net_4 Feleletválasztós

Mi a szerepük az összekötéseknek (linkeknek) a hálózatokban?

Hogyan csoportosíthatók az információtovábbítási feladatok a "végpontok" megoszlása szerint?

a. nincs értelme az ilyen csoportosításnak b. Pont-pont közötti

 • c. sok pontból egy pontba*

d. egy pontból sok pontba


Napjainkban a digitális jeltovábbítást és csomagkapcsolást alkalmazó információtovábbító hálózatokat tekintjük számítógép-hálózatnak.

Igaz Hamis


Milyen feladatok jellemzik az információ-továbbítás "fizikai szint"-jét?

a. A fizikai csatornán eltorzuló, zavarokkal módosult jelalakok "felismerése", szimbólumokhoz történő "hozzárendelése"
b. A szimbólumokat reprezentáló elektromos jelalakok fizikai csatornán történő továbbítása
c. A fizikai jelenséggel analóg elektromos jel továbbítása
d. egyik válasz sem jó
e. A digitális információ elemeinek (szimbólumainak) elektromos jelalakok megfeleltetése

A bitekből az adó szimbólumokat állít elő, ezek kerülnek továbbításra a kommunikációs csatornán. A továbbítás során ezek a szimbólumok (jelalakok) torzul(hat)nak, zajok, zavarok adód(hat)nak hozzájuk. A vevőnek tehát az a feladata, hogy szimbólumsorozatot kiértékelje úgy, hogy a kapott bitsorozat a lehető legjobban feleljen meg a leadottnak.


Miért érdemes (ha egyáltalán) nem-bináris szimbólumátvitelt alkalmazni?

a. Ugyanannyi idő alatt több információt lehet továbbítani, amennyiben a több szimbólum helyes felismerésének valószínűsége kielégítő b. egyszerűbb lesz a feladat a vételi oldalon c. nem érdemes, mert a bináris átvitel a legbiztosabb


Mi NEM szerepe a csomópontnak a hálózatokban?

a. Elágazási/választási lehetőség biztosítása az infromáció-továbbításhoz b. A hálózatban használt linkek (összeköttetések) hosszának mérséklése c. a felhasználói végkészülékek csatlakoztatása a hálózat további részéhez


Mennyi bit/sec az információ-átviteli sebesség, ha a jelzési sebesség 1500 baud, és a szimbólumkészlet 16 elemű?

 • (log16) * 1500 = 6000*


f_4 Feleletválasztós

Miért nem növelhetjük tetszőlegesen a megkülönböztetendő szimbólumok számát?

"Minél több szint között kell megkülönböztetést tenni, annál kisebb a távolság a szomszédos szintek között, és annál nagyobb az esély a tévesztésre"


Idegen szóval hogy nevezik a sávhatárolás által okozott jelalaktorzulást?

Inter-symbol interference (ISI)


f_6 Rövid válasz

Létezik optimális megoldás a diszperzió elleni küzdelemre?

Ki dolgozta ki a szimbólumközi áthallástól mentes átvitel optimális módszerét?

Nyquist


f_8 Feleletválasztós

Mekkora sávszélesség szükséges elvileg a szimbólumközi áthallástól mentes jeltovábbításhoz?

A szükséges legkisebb sávszélesség a szimbólum-frekvencia felének felel meg (azaz pl. 1 MBaud-os átviteli sebességhez 0,5 MHz minimális elvi sávszélesség tartozik).


Az FSK moduláció kedvezőtlen, mert a modulált jel változatlan nagyságú, és így nehéz detektálni a modulációt.

Igaz Hamis


f-2 Feleletválasztós

Különbözik-e a modulált jel spektruma a moduláló jel spektrumától?

Igen, a moduláló jel spektrumába kerül a modulált


Melyek a leggyakrabban használt digitális modulációs eljárások?

a. ASK

 • b. FSK*

c. QPSK d. SSB e. ADSL f. PSK


f-4 Feleletválasztós

Minek a rövidítése az OOK?

On-Off Keying

Milyen művelet vezet amplitúdómodulációra? (Osztás, hatványozás,...)

Szorzás

Mik az alapvető jellemzői az ASK jelnek a frekvenciatartományban?

 1. soha nincsen frekvenciakomponense a vivőfrekvencián

b. nagysága a vivőtől távolodva csökkenő tendenciájú c. egyik felsorolt válasz sem jó d. szimmetrikus a vívőfrekvenciára e. elvileg végtelen frekvenciájú komponenseket tartalmaz


Mivel érhető el, hogy az ASK jel spektruma sávkorlátos legyen?

Szűrő

A modulációs módszerek a hibavalószínűség szempontjából egyenértékűek, csak a megvalósításuk különböző nehézségű feladatot jelent.

Igaz Hamis

A hibavalószínűség szempontjából legjobb modulációs módszer csaknem egy nagyságrenddel kisebb jel/zaj mellett képes azonos hibavalószínűséget elérni, mint amilyet a leggyengébb.

Igaz COHPSK-><-NONCASK Hamis


A többszintű, többállapotú digitális moduláció nagyon érdekes, de nem használják a gyakorlatban.

Igaz Hamis


Körülbelül mekkora frekvenciáig használható a 3-as kategóriájú árnyékolatlan sodrott érpár?

16MHz


Körülbelül mekkora frekvenciáig használható az 5-ös kategóriájú árnyékolatlan sodrott érpár?

100MHz


f4 Feleletválasztós

Melyek az alapvető jellemzői a strukturált kábelezésnek?

LAN-ok, általános célú, telefon- és számítógép-hálózatok kialakítására egyaránt alkalmas. Előnye, hogy a végpontról nem kell előre eldönteni, hogy mit fogunk arra csatlakoztatni, így könnyen átkonfigurálható.


f3 Feleletválasztós

Válassza ki a strukturált kábelezés elemeit!

főrendező, gerinckábelezés, alrendezők, vízszintes kábelezés, és csatlakozók


f5 Feleletválasztós

Mely területeken (hálózatokban) használják még napjainkban is a koaxiális kábeleket átviteli közegként?

KábelTV, Kábelnet


Melyik nyalábolási (multiplexelési) módszert használják a kábeltelevíziós rendszerekben?

FDM


Mit neveznek "optikai ablaknak" a fényvezetők esetében?

a. amin keresztül kilép a fény a vezető végén b. egyik válasz sem jó c. amin keresztül betápláljuk a fényt a fényvezetőbe


f8 Számjegyes

Körülbelül hány kilométer hosszú fényvezetőn csillapodik a fényteljesítmény a tizedére a "legátlátszóbb ablakban"?

A legátlászóbb az az 1,55 mikrométernél levő ablak, ott kb. 0.2 dB/km a csillapítás.
A csillapítás decibelben= 10*log10(kibocsátott/vett teljesítmény)= 10*lg10(10/1) = 10*1 = 10dB
Ezt ekkora táv alatt éri el: 10dB / 0.2dB/km= 50km

Mi a szerepe a fényvezető magját (core) körülvevő héjnak/köpenynek (cladding) ?

a. védi a nagyon vékony szálat b. egyik válasz sem jó c. megakadályozza a külső zavarok bejutását

A fényvezető egy speciális, nagyon vékony cső, aminek a belseje nem üreges, hanem valamilyen speciális anyag tölti ki. Ebben halad a fénysugár. A mag körül helyezkedik el a köpeny, aminek a célja, hogy a fény kilépését a magból megakadályozza. A köpenyen egy lágy burkolat található, aminek a szerepe a nagyobb ellenállóság biztosítása a fizikai terhelésekkel szemben. Az egész szálat egy kemény, műanyag burkolat véd a környezet behatásaival szemben.

A multimódusú optikai szál kedvező a továbbítható információ mennyisége szempontjából, mert minden móduson egy-egy különálló csatornát lehet biztosítani.

Igaz Hamis


A multimódusú optikai szál kedvezőbb híradástechnikai célokra, mint a monomódusú, mert kisebb átmérőjű magja nagyobb hajlékonyságot biztosít.

Igaz Hamis (?)


Az optikai szálon haladó fényt érő nemlineáris hatás akkor következik be, ha a szálat nem egyenes vonalban (lineárisan) vezetjük.

Igaz Hamis


f13 Feleletválasztós

Melyek az optikai hálózati elemek?

adók (LED, lézer), vevők (fotódióda), erősítők, szűrők, szétosztó-összegzők


A Hybrid Fiber Coax hálózatok a nagytávolságú telefonösszeköttetéseket biztosítására jöttek létre.

Igaz Hamis - kábeltv továbbítására használják


f15 Feleletválasztós

Mi a szabadtéri optikai átvitel fő alkalmazási területe?

általában kis távolságok áthidalására használják, ott, ahol rádióval, vagy vezetékkel drága, esetleg nehézkes az összeköttetés létrehozása


Mi a legalapvetőbb oka a rádiójelek több-utas terjedésének? (egyszavas választ várunk)

fading (?)


Információtovábbító-HÁLÓZAT kialakítására azért van szükség azért van szükség, mert ezáltal nagyszámú felhasználó részére gazdaságosan és használhatóan lehetővé válik, hogy a populáció bármely tagjával időszakosan információcserét hajtson végre.

Igaz Hamis


Mi a többszörös hozzáférés alapvető szerepe?

a. Erőforrások többszörös kihasználása b. Források jelének nyalábolása c. Rugalmas hálózati elérés biztosítása d. Sikertelen hozzáférési kísérlet ismétlési lehetőségének biztosítása e. Takarékoskodás az átviteli közeggel


Az FDMA elvileg a legjobb többszörös hozzáférési módszer, és technikailag is (a megvalósítását tekintve) előnyös.

Igaz Hamis


Az FDMA, TDMA és CDMA minden szempontból egyenértékű, lényegében a rendszer tervezője önkényesen választhat közülük.

Igaz Nem


A centralizált vezérlésű hozzáférési módszereknek milyen fajtáit ismeri?

polling, probing, reservation


Hogyan határozzuk meg a többszörös hozzáférési módszer jellemzőit elsődlegesen jellemző a paramétert?

 1. A továbbítási sebességet megszorozzuk a távolsággal
 2. Adott távolságot osztunk az átlagos hosszúságú csomag továbbításához szükséges idővel
 3. Egyik válasz sem jó
 4. Megmérjük a kérdés elküldése a válasz megérkezése közötti időt

A körbefordulási idő kiszámítsa az a=D/T képlettel történik, ahol D a terjedési idő két állomás között, T pedig az átlag-hosszú csomag továbbítási ideje.


ma-7 Feleletválasztós

Mekkora átviteli sebesség esetén lesz a hozzáférés teljesítőképességére jellemző a paraméter értéke egységnyi, ha 1 km a távolság és 1 kbit a csomaghossz?

D=1km / 300km/s = 1/300 s (300km/s: fény terjedési sebessége vákuumban. 1,5 törésmutatónál más, javítsátok!)
T=1kbit / 'x'kbit/s = 1/x s
a=D/T=x/300 => x=300 kbit/s

Mi határozza meg alapvetően a körbefordulási időt kis a paraméterérték esetén?

csomaghossz


Milyen válaszokat adhatnak a felhasználók a "lekérdezés" (roll-call polling) nevű centralizált hozzáférési módszer esetén?

 1. Nincs továbbítandó üzenetem
 2. Rögtön kész vagyok
 3. Elküldi az üzenetet
 4. Egyik válasz sem jó
 5. Nem válaszol semmit


Milyen esetekben javít lényegesen a hatékonyságon a csoportos lekérdezés (probing)?

 1. Ha a rövid körbefordulási idő mellett gyakori a "nemleges" válasz
 2. Ha nagy a körbefordulási idő, és átlagosan sokat várnak üzenetükkel a kérdezésre
 3. Egyik válasz sem jó


A vezérjel átadással NEM biztosítható az igazságos csatornahasználat.

igaz hamis


Milyen vivőérzékeléses problémákra jelentenek megoldásokat a "foglalt hang" és az RTS→CTS eljárások?

"exponált" és "árnyékolt" terminál
"árnyékolt": nem mindenki hall mindenkit. Ha egy adást nem észlelünk, akaratlanul is megzavarhatjuk
"exponált":a felhasználó a szomszédos rendszerekből is észlelhet adást. Nem meri használni a csatornát, mert úgy véli, ütközést okoz.


Milyen tulajdonságok jellemzik az egyszerű Aloha hozzáférési eljárást?

 1. Egyik válasz sem jó
 2. Stabilitása nagyon jó
 3. Késleltetése korlátos
 4. Kihasználtsága igen alacsony
 5. Az igazságosságot (egyenlősdit) hosszú időszakra teljesíti

A hozzáférés teljesen kötetlen, kihasználtsága rossz, alapvetően instabil, késleltetése nem korlátos, de hosszútávon működik az igazságosság elve.


A vivőérzékelő módszer nem érzékeny a körbefordulási időt jellemző a paraméter értékére, mert a vivő érzékelése igen rövid idő alatt megtörténik.

igaz hamis


A CSMA/CD és a CSMA/CA között a rendszertervező szabadon választhat .

Igaz Hamis


Milyen jellemzői vannak a kapcsolásnak?

 1. egyik válasz sem jó
 2. Két, nem szomszédos csomópont között összeköttetést hoz létre
 3. A létrehozott összeköttetés nem mindig fizikai
 4. A létrehozott összeköttetés mindig közvetlen


Az alábbi felsorolásból melyik lényeges kapcsolási fajta hiányzik?

 • Áramkörkapcsolás
 • Csomagkapcsolás
 • Virtuális áramkörkapcsolás
 • Hullámhossz-kapcsolás

Válasz: Üzenetkapcsolás


Az áramkörkapcsolt hálózatokban az összeköttésmentes működés rendkívül gyümölcsöző, és széles körben használt.

Igen Nem


A felsoroltak közül melyek az áramkörkapcsolás jellemzői?

a. A felhasználói információ továbbítására a hálózat szabadon változtathatja az útvonalat az összeköttetés alatt
b. Egyik válasz sem jó
c. A hálózati csomópontok esetenként rövid időre tárolhatják a felhasználói információt, ha torlódást észlelnek
d. Kizárólagos használatú (dedikált) fizikai szintű csatorna épül ki a felhasználók között
e. Az összeköttetés idejére kiépített csatornán az információtovábbítás valódi időben történik

Áramkörkapcsolásnál a küldő és a célállomás között tényleges fizikai összeköttetés van, s minden adat ugyanazon a dedikált fizikai útvonalon halad, továbbítás alatt a csomópontok az adatokat nem tárolják. A kapcsolat nem állandó, azaz fel kell építeni, és az összeköttetés végén lebontani. A megoldás előnye, hogy torlódás csak az összeköttetés felépítése során léphet fel, az adatátvitel során nem.


Mit értünk blokkoláson az áramkörkapcsolt hálózatok csomóponti kapcsolóiban?

a. Egyidejűleg több bementőpontról kellene ugyanarra a kimenő pontra összeköttetést létrehozni b. Egyik válasz sem jó c. Nincs szabad út a kapcsoló valamelyik bemenőpontjáról a kívánt kimenőpontra d. Valamely felhasználó nemlétező felhasználóval akar kapcsolatba lépni.


Milyen feladatokat kell végezni az időosztás elvén működő kapcsolókban, amelyek áramkörkapcsolt hálózat csomóponti feladatait látják el?

a. A bemenő áramkörök multiplexelése (TDM) b. Egyik válasz sem jó c. A minták kiolvasása a beírástól eltérő sorrendben

 • d. Demultiplexálás*

e. Simítás f. A multiplexelt minták tárolóba írása idő szerinti sorrendben


Körülbelül hány áramkör kapcsolása végezhető el telefonminőség esetén, ha a TSI (Time Slot Interchanger) memóriájának elérési ideje 50 ns?

1250


Melyek a jellemzői a csomagkapcsolásnak?

a. A küldő a töredékeket (csomagokat) egyszerre továbbítja a hálózatra b. A csomagok csak kötött útvonalon haladhatnak c. A küldő a továbbítandó információt részekre, ún csomagokra tördeli d. A csomagok azonosítására mindig globálisan egyedi címeket kell alkalmazni e. Egyik válasz sem jó


sw-9 Feleletválasztós

Milyen igények esetén előnyös a csomagkapcsolás alkalmazása?

alkalmazható a lökésszerű átvitellel járó és a késleltetéseket jól tűrő adatok, például elektronikus levelek, web-oldalak továbbítására


Összeköttetés-alapú csomagkapcsolt hálózatokban a csomóponti eszközök kizárólag routerek lehetnek.

 • Igaz
 • Nem


Milyen szempontok figyelembe vételével érdemes az összeköttetésmentes hálózatban a csomópontoknak dönteni a továbbítandó csomag útvonalának következő lépéséről?

 1. Melyik szomszédos csomóponton keresztül juthat a csomag a legrövidebb úton a rendeltetési helyére
 2. Melyik csomópont nem fogja visszaküldeni a csomagot
 3. Melyik csomópont képes a csomag fogadására
 4. Egyik válasz sem jó


A virtuális áramkörkapcsolás az összeköttetés-alapú csomagkapcsolás megfelelője.

Igen Nem


Az összeköttetés-alapú csomagkapcsolás esetén a felhasználói információs csomagokat nem kell globálisan egyedi címekkel ellátni.

Igaz Hamis


Mi tekinthető az összeköttetés-alapú csomagkapcsolás hátrányának az összeköttetésmentessel szemben?

a. A felhasználói csomagok sorrendje megváltozhat b. Információtovábbítás előtt meg kell várni az összeköttetés felépítését

 • c. A csomópontoknak nyilvántartást kell vezetni az összeköttetések állapotáról*

d. Bonyolultabbak a csomóponti eszközök e. Egyik válasz sem jó


Körülbelül hány információt hordozó fénysugár nyalábolható össze egyetlen fényvezetőre, ha a DWDM módszert használva 2 nm-es közt használunk a szomszédok között?

75 a 100-at is elfogadta

Legyen két felhasználónk ró1=1/2 és ró2=1/2 forgalmi részaránnyal! Ha a kiszolgáló szumma ( rói * qi ) = {C}-t tud teljesíteni, és a 2-es felhasználó {C}/2 értékű átlagos késleltetést akar, akkor mekkora lesz az 1-es felhasználó átlagos késleltetése?

q2=C/2 (átlagps késleltetése a 2-esnek)
C=ró1*q1+ró2*q2=0.5*q1+0.5*C/2 => q1=3/2*C
3/2-ed C lesz az átlagos késleltetése.


Mikor lép fel ütemezési feladat?

a. Ha hosszab időre átlagolva sem tudja az erőforrás a feladatot ellátni b. Ha egy osztott használatú erőforrásra időnként túl sok igény jelentkezik c. Egyik válasz sem jó d. Ha egyik igényt sem akarjuk előnyben részesíteni

Mely erőforrások iránti túlzott igény miatt van szükség feladatütemezésre az információtovábbító hálózatokban?

a. A jelátviteli összekötések(linkek) átviteli képessége miatt b. Egyik válasz sem jó c. Elsősorban az emberi erőforrások miatt d. A csomópontok véges tárolóképessége miatt e. A csomópontok elhelyezkedése miatt

Mikor beszélünk statisztikus nyereségről?

a. Ha az erőforrást az igények csúcsértéke helyett annak a felére méretezzük b. Ha a szerencsejátékban többször nyerünk, mint vesztünk c. Egyik válasz sem jó

Milyen összetevőket alkalmaz a feladatütemezési módszer céljai elérésére?

a. Egyik válasz sem jó b. Meghatározza a kiszolgálási sorrendet c. Meghatározza a kiszolgálásért fizetendő díjakat d. Meghatározza a kiszolgálásból kiesőket telített erőforrás esetén e. Meghatározza a kiszolgálásra jogosultak körét

Az összeköttetések létrehozását, fenntartását, elbontását szolgáló jelzések továbbítása történhet:

a. Külön csatornában
b. Egyik válasz sem jó
c. A felhasználói információ továbbítására használt sávon belül
d. Külön hálózaton
e. A felhasználói információ továbbítására használt sávon kívül

A sávon kívüli jelzésátvitelt nevezik közös csatornásnak is.

Igen

Az ISDN-ben Common Channel Signaling csak a hálózaton belül, a csomópontok között történik.

Nem sg_4 Rövid válasz

Adjon EGY példát az ISDN-ben használt Q.931 jelzés-üzenet kérdőjellel jelzett mezőjének kitöltésére!

Alerting

Mi NEM tartozik az ISDN-ben használt ITU No 7-es jelzésrendszer funkciói közé?

 1. Számhordozhatóság biztosítása
 2. Díjmentes hívások kezelése
 3. Felhasználói információ továbbítása
 4. Hívásfelépítés, -menedzselés, -lebontás
 5. Mobil szolgáltatások (roaming, autentikáció) támogatása

Hogyan csoportosíthatók az információtovábbító hálózatokban a kiszolgálással szemben támasztott igények?

 1. Egyik válasz sem jó
 2. Az összes igény a hibamentes átvitelt tartja a legfontosabbnak
 3. Bizonyos igények annak örülnek, ha ki sem szolgálják őket
 4. Az összes igény mindig azonnali kiszolgálásra törekszik
 5. Valamennyi igény egyformán csak kiszolgálást akar


A "nem-munka-megőrző" ütemezés csak elvi lehetőség, valójában semmi értelme egy igényt várakoztatni, amikor lehetőség van a kiszolgálására.

Nem sch_8 Feleletválasztós

Mi a jellemzője a max-min igazságos erőforrás-megosztásnak?

Erőforrás-kiosztás a növekvő igények szerint, senki sem kap többet a kértnél, a kielégítetlen igények egyenlően osztoznak a maradékon. Ezt formalizálva, kapjuk a max-min algoritmust. Példa: 4 forrás, 2:2,6:4:5 igényekkel, 10 kapacitású erőforrással. *1. lépés: mindenki 2,5. *a 0,5-öt egyenlően elosztjuk a 3 között, ez 2,66-ot ad *a 0,06-ot a 2 között *végül az 1-es 2-t, a 2-es 2,6-ot, a 3-as és 4-es 2,7-et kap

Teljesítménykorlátok megadása, vagyis kiszolgálási garancia rögzítése csak determinisztikusan lehet értelmes, mert semmi haszna azt lerögzíteni, hogy valamilyen kiszolgálási jellemző milyen valószínűséggel teljesül.

 • Igaz
 • Hamis

Milyen választási lehetőségeink (szabadsági fok) vannak az ütemezési módszerek tervezésénél?

 1. Az egyes szinteken belül betartjuk-e a megőrzési törvényt (conservation law)
 2. Milyen kiszolgálási sorrendet követünk az egyes szinteken belül
 3. Egyik válasz sem jó
 4. Hány különböző prioritási szinten kezeljük az igényeket
 5. Az egyes szinteken belül milyen mértékben vonjuk össze (aggregáljuk) az igényeket

A forgalomszabályozás (flow control) az áramkörkapcsolt hálózatok egyik fontos eszköze a túlzott terhelés megakadályozására.

igaz hamis

Melyik alábbi tulajdonság nem előnyös a forgalomszabályozás részére?

 1. Hatékonysága arányosan függjön a szabályzott források számától
 2. Legyen stabil a működése
 3. A lehető legkevesebb hálózati erőforrást vegye igénybe
 4. Egyik válasz sem jó
 5. Legyen egyszerűen megvalósítható
 6. Biztosítsa a szabályzott források igazságos részesedését az igénybe vett erőforrásokon

sch_11 Feleletválasztós

Hogyan valósítja meg a WFQ az általános erőforrás-megosztás (GPS) elvét?

Kiszámolja, hogyha a kiszolgálás GPS lenne, akkor mi lenne a sorrend, és az így számolt sorrend alapján küldi el a csomagokat.


Milyen részfeladatokra bontható a routing?

 1. Megoldani az aktuálisan fellépő útvonal-kijelölési vagy útválasztási feladatokat
 2. A hálózat aktuális állapotának ismeretében mindegyik csomópontban olyan információs bázist generálni, amelynek használatával meg lehet oldani az útvonal-kijelölési vagy útválasztási feladatokat
 3. Megismerni a hálózatot alkotó csomópontok és összekötések (linkek) aktuális struktúráját, állapotát
 4. Egyik válasz sem jó


Routing csak összeköttetésmentes csomagkapcsolt hálózatban van, mert az áramkörkapcsolt hálózatok dedikált átviteli csatornákat használnak, az összeköttetés-alapú csomagkapcsolás pedig lényegében virtuális áramkörkapcsolás.

 • igaz
 • hamis

Milyen eszközt használnak a csomópontok az útvonal-kijelölés, illetve az útválasztás elvégzésére?

útvonal táblák


Milyen információt gyűjthetünk a hálózat állapotáról az útvonaltáblák kitöltéséhez?

 • egyik válasz sem jó
 • az egyes csomópontok melyik másik csomópontokkal vannak összekötve
 • hol helyezkednek el földrajzilag a csomópontok
 • az egyes csomópontok melyik végpontokat (beleértve a LAN - okat) szolgálják ki

Milyen információt juttatnak el a csomópontok és kiknek a link state (összekötés állapot) routing módszer esetén?

 1. A csomópontok elmondják a szomszédaiknak a velük kapcsolatos tapasztalataitakat
 2. A csomópontok elmondják a hálózatokról alkotott elképzeléseiket mindenkinek
 3. Egyik válasz sem jó

Milyen nagyságrendű számítást igényel a legrövidebb út meghatározása egy olyan hálózatban, amelynek N csomópontja és E összekötése van? (egy összefüggést, "képletet", kifejezést kell megadni!)

O(E log E)


Az átvitelszabályozás (flow control) és a torlódásszabályozás semmilyen kapcsolatban sincs egymással.

True False

A számítógép-hálózatokban nem érdemes "sliding window" típusú forgalomszabályozást alkalmazni, mert a nagysebességű linkek miatt gyorsan megérkezik a nyugta.

hamis (?)

Milyen módon lehetséges a forgalomszabályozást "nyílt hurokban" megvalósítani?

a. Megoldást jelenthet, ha szolgáltatási szerződés keretében történik a hálózat igénybevétele, illetve az igények kiszolgálása, és ezt a szerződést menetközben módosítani lehet b. Nem lehetséges, mert a szabályozáshoz zárt hurokra van szükség c. Egyik válasz sem jó

Mi a szerepük a forgalomszabályozásban a forgalomleíróknak (traffic descriptors)?

Egy paraméterkészlet, amely jellemzi az adatforrás viselkedését, továbbá alapját képezi egy szolgáltatási szerződés forgalmi részének, és bemenő adata: egy forgalomszabályzónak, (regulator), valamint egy felügyelőnek (policer)

sg_6 Feleletválasztós

Miért nem kell feltétlenül ismernünk az Interneten történő kommunikációhoz a partnerünk címét?

Minden hierarchikus címzés lehetővé teszi az útvonalirányítók számára a munkát megkönnyítő cím-aggregációt?

a. Egyik válasz sem jó b. Nem, mert például az Ethernet címek felső szintje és a végpontok elhelyezkedése nem hozható kapcsolatba c. Igen, mert mindig elég a hierarchia felső szintje szerint végezni az útvonalirányítást

Milyen kiegészítésekre van szükség a széles értelemben vett routingot illetően, ha mobil végpontokat is meg akarunk engedni a hálózatban?

a. A mobil végpont felkészítése az ügynökkel való párbeszédre
b. Egyik válasz sem jó
c. A mobil végpont mozgási jellemzőinek korlátozása
d. Otthoni(home) ügynök
e. Idegen(foreign) ügynök

A távolság-vektor (routing) módszer végtelenig számolását oly módon szüntethetjük meg, hogy végesre korlátozzuk a hálózatban lehetséges távolságokat.

hamis

A távolság-vektor routing módszernél a csomópontok a többi csomóponttól ÁLTALUK MÉRT TÁVOLSÁGUKAT közlik a szomszédaikkal.

Szerintem igaz, mert a hálózatról alkotott elképzeléseiket közlik, ami pont ezt tartalmazza: csomópont - távolság párok

Elosztott routing esetén a csomópontok általában önállóan, saját kezdeményezésként közölnek routing információt a többiek részére.

 • igaz
 • hamis

A távolság-vektor (routing) módszer a Dijkstra algoritmust használja a hálózatról összegyűjtött információból az útvonaltáblák kitöltéséhez.

 igaz
 * hamis *

Milyen lehet a hasznosság (utility) függvénye egy videokonferencia szolgáltatást igénylő felhasználónak?

a. A kiszolgálási idővel lineárisan csökkenő b. Egyik válasz sem jó c. Legvalószínűbb, hogy a hasznosság függvénye lépcsősen változik a szolgáltatás minőségével d. Biztos, hogy nincs ilyen függvénye e. A kiszolgálási idővel lineárisan növekvő

A forgalommenedzselés különféle szabályok, intézkedések, tennivalók összessége, amelyek lehetővé teszik a különféle kiszolgálási igények hatékony kielégítését.

 * Igaz
 * Hamis

Mely paraméter NEM szükséges az Internet-forgalommodell meghatározásához?

 1. Egy-egy session időtartama
 2. Az adatforgalmi kapcsolatok (session) létrejötte közötti idő
 3. Egy-egy session-ben továbbított adatmennyiség
 4. Egy-egy session-ben lévő csomagok száma
 5. Egyik válasz sem jó

tcr_4 True/False

Mivel minden információtovábbítási igény – ha kis mértékben is, de – különbözik a többitől, nincs értelme az igényeket csoportokba sorolni, hiszen úgy sem lesz egyik csoport sem tökéletesen megfelelő.

tcr_5 Feleletválasztós

Milyen eszközök használhatók a forgalommenedzselésre a session-öknek megfelelő időtartamra vonatkozóan?

_az előadáson vetített forg_menedzs.pdf 10.oldala alapján: Jelzés, beengedésszabályozás, tarifálás, routing (utóbbi az összeköttetés-alapú hálózatoknál)_

Milyen eszközök használhatók a forgalommenedzselésre a körbefordulási időnek megfelelő időtartamra vonatkozóan?

 1. Tarifálás
 2. Beengedésszabályozás
 3. Jelzés
 4. Egyik válasz sem jó

Melyik hibát NEM tekintjük csomaghibának?

A villámlás okozta impulzuszaj szórványos, egymástól független véletlen bithibákat okoz.

 * Igaz
 * Hamis

ec_3 Feleletválasztós

Milyen hibákat eredményez, ha az adó és a vevő közötti bitszinkron elromlik?

ec_4 True/False

A bitszinkron fenntarthatósága érdekében vagy megfelelő modulációs eljárást (vonali kódolást), mint például a Manchester kód, alkalmazunk, vagy scrambling-et használunk.

ec_5 True/False

A bitkeverés alkalmazása minden szempontból a legjobb megoldás a bitszinkron biztosítására, mert némi sávszélességnövekedés árán minden esetben lehetővé teszi a vevő számára a bithatárok megállapítását.

igaz hamis

A vezetéknélküli információtovábbítás mindig jobban védhető a megfelelő kódokkal a hibákkal szemben, mint a vezetékes átvitel.

igaz hamis

Melyik hibajavítási stratégia - az ARQ vagy a FEC - a kedvezőbb?

Néhány alkalmazás esetén, különösen a adó-vevő rendszerek esetén, a hibafelismerő rendszer, az úgynevezett (automatic repeat request ARQ) automatikus ismétlés kérés rendszerrel együttesen alkalmazva a módszer alapja, hogy igény esetén a küldő képes a küldött üzenetet vagy annak egy részét ismételten elküldeni bár kevésbé hatékonyan, de képes hibajavításra, a nagymennyiségű, ismételten elküldött adat segítségével.

Mi a hátránya az ARQ-nak a FEC-el szemben?

ec_9 Feleletválasztós

Milyen "eszközök" állnak rendelkezésre a csomaghibák kezelésére?

a. Egyik válasz sem jó b. Pozitív nyugta hiánya vagy negatív nyugta küldése

 • c. Hibafelderítő kódolással ellenőrizhető a csomag "éppsége"*

d. Pozitív nyugta küldése e. Konvolúciós kód alkalmazása

A csomagok többszöröződése természetes velejárója a pozitív nyugtával biztosított helyes csomagátvitelnek.

igaz hamis

Hogyan kell kiszámítani a megengedhető legrövidebb sorszám bináris számjegyeinek számát, ha TTL ideig létezhet egy csomag a hálózaton; nyugta hiányában a küldő REP ideig ismétel; jó csomag esetén a nyugta elhanyagolható idő múlva küldésre kerül, és a küldő állomás R csomagot küld időegység alatt? (Figyelem! Egy "képletet" kell leírni! Hogyan kell kiszámítani azt a számot, amelynél többjegyű bináris szám kell?)

ec_12 Feleletválasztós

Miért kell a csomagkapcsolt hálózatban a körülfordulási időnél tovább várni a nyugta megérkezésére?

a. Mert a vevő esetleg késlekedik annak elküldésével
b. Mert a körbefordulási idő véletlen ingadozáskot mutat
c. Egyik válasz sem jó
d. Mert nem érdemes túl nagy intenzitással küldeni az ismétléseket
ec_13 Feleletválasztós

Miért nem használjuk általánosan a negatív nyugtázást a csomagkapcsolt hálózatokban?

atm_1 True/False

Az ATM a széleskörben elterjedt B-ISDN hálózatban használt átviteli és kapcsolási módszer.

Igaz Hamis

Mit értünk aszinkron átviteli és kapcsolási módon (ATM)?

a. Az átvitel és a kapcsolás nem fut együtt, nincsenek szinkronban
b. Az áramkör kapcsolásnak egy speciális változatát
c. Egyik válasz sem jó

Az ATM egyik fő jellemzője, hogy összeköttetésenként képes a kívánt szolgáltatási minőséget biztosítani.

Melyik, az eddigiekben megismert alapvető funkciókat NEM alkalmazzák az ATM-ben?

a. Routing b. Címzés c. Ütemezés d. Forgalomenedzsment e. Hibakezelés f. Hívásvezérlés

atm_5 Feleletválasztós

Az ATM elven működő multiplexerbe a cellák folyamatosan érkeznek és véletlenszerűen, a kiszolgálási sorrendnek megfelelően távoznak.

Hamis ->véletlenszerűen érkeznek, FCFS vagy más eljárás szerint távoznak

atm_6 True/False

Az ATM cella fejrésze kicsit több, mint 10%-a a cella teljes méretének.

5B/53B -> Hamis, kicsit kevesebb

atm_7 Feleletválasztós

Miért választották 48 oktetre (byte) az ATM cella hasznos rész-ét (payload)?

 1. Mert ezt találták elfogadható kompromisszumnak az adat- és a beszédtovábbítás eltérő követelményeire
 2. Mert ez kedvező az adattovábbítás szempontjából
 3. Egyik válasz sem jó
 4. Mert ez 2-nek egésszámú hatványa

Az ATM két hálózati csomópont között maximálisan hány összeköttetést képes megkülönböztetni?

a. Egyik válasz sem jó b. 2^26

 • c. 4096*65536*

Hogyan használják az ATM-ben a címkék két hierarchia-szintjét?

 1. Egyik válasz sem jó
 2. Nem használják egyáltalán
 3. Vannak virtuális út-kapcsolók és virtuális csatorna-kapcsolók

Milyen összeköttetéseket használ az ATM?

a. Virtuális összeköttetéseket b. Kapcsolt összeköttetéseket, amelyeket a hálózatmenedzsment alakít ki c. Egyik válasz sem jó d. Permanens összeköttetéseket, amelyeket a jelzésrendszer használatával épít fel

Milyen címmel azonosítja a hálózat az ATM végkészülékeket az összeköttetés létrehozásakor ?

a. Nem címeket, hanem címkéket (lokálisan egyedi azonosítókat) használ
b. A magánhálózatokban E.164-es szabvány szerinti címeket kell használni
c. Egyik válasz sem jó
//az a) tutti nem jó pr_arch_1 Feleletválasztós

Hogyan biztosíthatjuk az információcsere zavartalan lebonyolítását?

pr_arch_2 Feleletválasztós

Milyen két elkülöníthető részre bonthatjuk az információtovábbításnál követendő viselkedési szabályokat?

a. A hibakezelésre b. A figyelmeztetésre c. A nyugtázásra d. Egyik válasz sem jó

Mit nevezünk a protokoll statikus részének?

a. Amelyik állandó a javítás során b. Egyik válasz sem jó c. Amelyik nem függ az információtartalomtól

A protokol statikus része a továbbított információ alakja.

Miért nem EGY információtovábbító protokollt használunk?

nem biztos,hogy ez kell ide:
a protokoll architektúrákat részekre bontjuk.
az egyes részekre önálló szabályok;
-egyszerűbb a tennivaló elvégzése
-részenként lehet továbbfejleszteni
így több protokoll lesz, amelyek egymással együttműködnek

pr_arch_5 Feleletválasztós

Milyen megfontolások alapján célszerű az információtovábbítási tevékenységhalmazt részekre bontani?

pr_arch_6 True/False

A részfeladatok elválasztását a természetes határok mentén kell elvégezni.

pr_arch_7 True/False

Valamennyi protokoll-architektúrának a szabványban rögzített számú feladatrészt kell tartalmaznia.

(pr_arch_8) Hamis

Az ISO-OSI referencia modell a protokoll-architektúrák viszonyításának alapvető eszköze.

pr_arch_9 True/False

A protokollok lerögzítésénél előnyben kell részesíteni a természetes nyelven történő leírást.

Igaz Hamis

Melyik alábbi részfeladat NEM része az OSI referencia modellnek?

pr_arch_11 True/False

A protokoll-architektúra kialakításánál csak az egymásra épülő, "lineáris" elrendezés használható.

pr_arch_12 True/False

A részfeladatok csoportosításának számos módja lehetséges, de különösen gyümölcsöző, ha "felhasználói", "vezérlő", és "menedzsment" feladatcsoportokat képezünk.

igaz hamis

Mi jellemezi a felhasználói sík protokolljait?

a. Biztosítják a felhasználói információnak a megfelelő folyamathoz való eljutását b. Gondoskodnak a felhasználói információ szállításának hibátlanságáról c. A felhasználók továbbításra szánt információját kezelik (előállítják, értelmezik) d. Egyik válasz sem jó

A vezérlő sík protokolljai azoknak a tevékenységeknek a szabályait rögzítik, amelyek a felhasználói igényekkel KAPCSOLATBAN keletkeznek, mint például összeköttetés kezelése, hibás felhasználói viselkedés kezelése, stb.

pr_arch_15 Feleletválasztós

Mi jellemezi a menedzsment sík protokolljait?

*a. Azoknak a tevékenységeknek a szabályait rögzítik, amelyek lehetővé teszik a hálózat működését, függetlenül a felhasználói igények létére*
b. A felhasználói igényekkel kapcsolatos tevékenységet szabályozzák Hibás
c. A felhasználói adatokat menedzselik Hibás
d. Egyik válasz sem jó Hibás

Mi NEM tekinthetőa protokoll-architektúra előnyös tulajdonságának?

pr_arch_17 Feleletválasztós
A rétegzett prot-arch. hátrányai a slide-ról:

 • Adott réteg működéséhez szükséges információk egy másik rétegben-> megsérül a rétegstruktúra
 • Feladatok duplikálása elkerülhetetlen, ez a hatékonyság rovására megy (pl. kibavédelem több rétegben is)

Mi a feltétele annak, hogy egy protokoll-architektúra valamely rétegében a megvalósítást megváltoztassuk?

a. Csak a felette lévő réteg - amelynek szolgáltatást nyújt - hozzájárulása szükséges. b. A szomszéd rétegek hozzájárulása szükséges c. Egyik válasz sem jó

Mit értünk azalatt, hogy a protokoll-architektúra megfelelő rétegei között virtuális kapcsolat jön létre?

a. Az egyik készüléken implementált n. réteg által küldött PDU közvetlenül átjut a másik készülék n. rétegébe b. Az egyik készüléken implementált n. réteg által küldött PDU egy fizikailag létező úton változatlan formában átjut a másik készülék n. rétegébe. c. Egyik válasz sem jó

A hálózat csomópontjaiban a protokoll-architektúra a végpontokéval megegyező módon kerül kialakításra. Itt is ugyanannyi rétegben valósulnak meg a részfeladatok.

igaz hamis

Mely OSI rétegeket nem fedi le ( nem kezeli a fellépő feladatokat) a TCP/IP architektúra?

http://hu.wikipedia.org/wiki/OSI_modell -> ez alapján: fizikai és adatkapcsolati

pr_arch_21 True/False

Egy protokoll-architektúrán belül az azonos rétegek mindegyike virtuális kapcsolatban van a megfelelő réteggel (valójában a réteg feladatait implementáló folyamatok kerülnek virtuális kapcsolatba).

 • Igaz
 • Hamis

A menedzsment sík protkolljai a hálózat működőképességének fenntartásában játszanak lényeges szerepet.

 • Igaz

Hogyan viszonyul a TCP/IP protokoll-architektúra az adatkapcsolati réteghez?

a. Csak az adatkapcsolati rétegben használt protokollokhoz történő csatlakozásról (interfészelésről) rendelkezik b. Egyik válasz sem jó c. Részletesen meghatározza annak protokolljait d. Egyáltalán nem foglalkozik az adatkapcsolati réteggel

Az adatkapcsolati protokollok kizárólag pont-pont kommunikáció kiszolgálását végzik.

 • Igaz
 • Hamis

Mi a szerepe az adatkapcsolati réteg közeg-hozzáférési alrétegében használt protokolloknak?

a. Egyik válasz sem jó b. A megfelelő jeleket csatolják a jelátvivő közegre c. Többszörös hozzáférésű közegek esetén vezérlik az információtovábbítást

Az adatkapcsolati protokollok sokfélesége kizárólag az egymással versenyző cégek eltérő fejlesztéseinek az eredménye.

 • Igaz
 • Hamis

Melyik NEM adatkapcsolati protokoll az alábbiak közül?

ismert adatkapcsolati protokoll a HDLC és az ADCCP

Mit jelent a "bit orientált, szinkron" módszer az adatkapcsolati protokollokban?

 1. A bitek egyenkénti átvitelét
 2. A bitek továbbítása a két irányban összeszinkronizálatlan történik
 3. Egyik válasz sem jó

ak_7 True/False

Az adatkapcsolati protokollok által továbbított adategységeket (adatcsomagokat) keretnek (frame) nevezik.

ak_8 Feleletválasztós

A HDLC protokoll milyen állomásokat határoz meg?

ak_9 Feleletválasztós

Milyen kiépítésben, konfigurációban működhetnek a HDLC állomások?

ak_10 True/False

A HDLC protokoll a kiegyenlített konfigurációt pont-pont közötti kapcsolaton használja.

ak_11 Rövid válasz

A HDLC működési módjai közül melyik nem szerepel az alábbi felsorolásban? Normal Response Mode, Asynchronous balanced Mode.

Asynchronous Response Mode


ak_12 Feleletválasztós

Milyen HDLC állomások között lehetséges az aszinkron kiegyenlített módú működés?

ak_13 True/False

A HDLC egységes felépítésű (azonos mezőket tartalmazó) keretekben továbbítja az információkat.

ak_14 Hamis

Mi a szerepe a 01111110 bitsorozatnak (FLAG) a HDLC-ben?

 1. Biztosítja a bittovábbítás transzparenciáját
 2. Egyik válasz sem jó
 3. Kijelöli az összetartozó bitsorozat határait, mintegy "keretezi" azt

Hány bites CRC alkalmazásával működhet a HDLC-ben az FCS mező?

 1. Egyik válasz sem jó
 2. 8
 3. 16
 4. 64
 5. 32

ak_16 Feleletválasztós

Melyek a fő jellemzői az SDLC adatkapcsolati protokollnak?

A LAPB működése megfelel az aszinkron kiegyenlített módban működő HDLC-nek.

 • Igaz
 • Hamis

A LAPF adatkapcsolati protokoll a Frame Relay hálózatokban használt, a LAPB legfontosabb funkcióit megőrzi, és lehetőséget biztosít a forgalomvezérlésre is.

lan1_1 Feleletválasztós

Mi az előnye az információtovábbító hálózatok terület szerinti csoportosításának?

lan1_2 Feleletválasztós

Melyik OSI réteg tartozik a lokális hálózatok protokoll-architektúrájába, és miért?

fizikai (PHY,PMD), adatkapcsolati(MAC,LLC) mert ezekbe tartozik a: 802.3-ethernet, 802.4,5,11 + 802.2 802.1 ->közös funkciók vmennyi lan-ra és man-ra (minden lokális hálózati kérdést együtt próbál kezelni)

lan1_3 Feleletválasztós

Az IEEE és az ANSI milyen "al"rétegeket szabványosított lokális hálózatok céljára?

LLC, PHY, PMD, MAC, MTV

Az Ethernet néven számos átviteli közeget, több különböző sebességet szabványosítottak.

igaz
pl.: 10BASE-T -> 10 Mbit/s (de van pl. 1 Mbit/s is) -sebesség
Base:alapsávi (broad - szélessávú)
T: twisted pair (pl. FX/LX/SX=fibre optics stb.) -átviteli közeg

lan1_5 Feleletválasztós

Melyik NEM feladata a 802.3 fizikai rétegének?

a. Vivőérzékelés b. Kerethatárok detektálása c. Bitfolyamok adása és vétele d. Egyik válasz sem jó e. Ütközésészlelés

Az IEEE 802.3 szabvány lefedi a teljes fizikai, és adatkapcsolati rétegeket.

 • Hamis

Az Ethernet vagy busz (10BASE-T), vagy csillag (10Base5) topológiájú kiépítésben kerül megvalósításra.(!)

A sokkapus ismétlőre (HUB) csatlakozó állomások adása nem ütközik, ha egy-egy portra csak egyetlen állomást csatlakoztatunk.

 • Igaz
 • Hamis

lan1_9 Feleletválasztós

Hány bit adódik a továbbításra kerülő felhasználói bitekhez az Ethernet keretben (eltekintve az előtagtól, amely formailag nem része a keretnek)?

lan1_10 Feleletválasztós

Milyen megkötések vannak az Ethernet keret hosszára (a felsoroltak közül), és miért? (Figyelem! Ez dupla kérdés!)

lan1_11 Feleletválasztós

Mely tevékenységek jellemzik a CSMA/CD protokollt?

-az állomás figyeli a csatornát, a "vivőt" (CS-vivőérzékelés)
-ha nem érzékel adást,elkezdi küldeni a keretet
-ha 2 v. több állomás ad, mindegyik abbahagyja az adást (CD-ütközés detekció)
-vmekkora véletlen késleltetést követően az állomás újból megkísérli az adást

lan1_12 True/False

Az Ethernet CSMA/CD protokollja szerint egy állomás addig folytatja a csomagküldési kísérleteit ütközés után, ameddig a továbbítás sikeres nem lesz.

 • Igaz
 • Hamis

Az Ethernet hatékonyságát (throughput) lényegesen befolyásolja a keret hossza.

 • Igaz
 • Hamis

A csillagtopológiájú Ethernet csillag-pontjában keret-kapcsolót is lehet alkalmazni a többkapus ismétlő (HUB) helyett.

lan1_15 Feleletválasztós

Miért előnyös kapcsolót használni az Ethernet hálózatban HUB helyett?

 1. Egyik válasz sem jó
 2. Egyáltalán nem előnyös, hiszen drága
 3. Így nagymértékben növelhető a hálózat információátviteli képessége, DE ehhez persze növelni KELL a bitsebességet is

Mi jellemzi az IEEE 802.5 (IBM Token Ring) fizikai rétegét?

 1. Sodrott érpáras kábelre történő csatlakozás
 2. Differenciális Manchester-kódolás
 3. Egyik válasz sem jó
 4. Minden állomás aktív ismétlő
 5. Gyűrű topológia (látszólag csillag)

Milyen protokollokat határoz meg az FDDI szabvány?

 1. MAC:Medium Access Control
 2. SMT:Station Managment
 3. PHY:Physical
 4. Egyik válasz sem jó
 5. PMD:Physical Medium Dependent

Mi a hálózatrészek összekapcsolására szolgáló eszköz általános neve?

Átjátszó

Mely korlátok átlépését célozzák meg a hálózatrészeket összekapcsoló ismétlők?

a. Távolság b. Állomások száma c. Egyik válasz sem jó d. Állomások típusa

lan_3 Rövid válasz

Mi a neve az adatkapcsolati rétegben működő, hálózatrészeket összekapcsoló átjátszónak?

Switch, Bridge

Milyen viszonyban vannak a hidak (bridzsek) és kapcsolók?

 1. Egyik válasz sem jó
 2. Lényegében annyira különböznek, hogy a viszonyukkról beszélni szinte értelmetlen
 3. Majdnem azonosak, inkább csak a "technikájuk" eltérő, de a szerepük megegyező

Melyek a kapcsolók legfőbb jellemzői?

-adatkapcsolati rétegbeli eszköz
tárolja és továbbítja az Ethernet-kereteket
megvizsgálja a keretfejrészt és szelektíven továbbítja a keretet a MAC célcím alapján
amennyiben a keretet a saját szegmensre kell továbbítania, CSMA/CD-t használ
-transzparens -> a végpontok nem tudnak a kapcsolók jelenlétéről
-plug and play,self-learning -> a kapcsolókat nem kell konfigurálni


lan_6	 True/False

Az Ethernet kapcsoló belsejében, a "hátlapon" csak ritkán fordul elő keretütközés.

lan_7 Feleletválasztós

Mit tanul meg az ú.n. öntanuló (self learning) kapcsoló?

 1. Megtanulja, hogy melyik portjára milyen című állomás küld kereteket
 2. (tanulás útján) kikövetkezteti, hogy melyik portjára milyen című keretet kell küldenie
 3. Egyik válasz sem jó

Hogyan végzi a kapcsoló a keretek továbbítását?

 1. Egyik válasz sem jó
 2. Szűrést/elárasztást végez
 3. Visszaküldi az ismeretlen című kereteket
 4. Eldobja az ismeretlen című kereteket

Miért alkalmazzák a bridzsek a "feszítőfás algoritmust"?

 • a. Mert párhuzamosan működő hidak esetén így kerülhető el a keretek végtelen ciklusú küldözgetése *

b. Mert így tudják megtanulni, hogy melyik portjukra milyen című kereteket kell küldeni c. Egyik válasz sem jó d. Mert feszíti őket a keret-továbbítási kényszer

Milyen tulajdonságok játszanak meghatározó szerepet a WLAN-ok elterjedésében?

 1. Az ISM sávban működnek, amely nem engedélyköteles
 2. Egyik válasz sem jó
 3. Az alkalmazott modulációs módszer kezelhetővé teszi az egymást kölcsönösen zavaró hálózatok esetét is


Mire kell gondosan ügyelni WLAN-ok alkalmazása esetén?

 1. Nehogy túl nagy teljesítménnyel kért okozzunk a környezetben
 2. A rádiócsatornán keresztül bárki könnyen lehallgathatja az üzenteinket
 3. Egyik válasz sem jó

lan_12 Feleletválasztós

Mi a lényeges eltérés az IEEE 802.11-es WLAN szabványváltozatok között?

 • a. Más a logikai link-vezérlésük
 • b. Egyik válasz sem jó
 • c. Eltérő módon alakítják ki a kereteket

A 802.11-es WLAN-ok a kódosztású többszörös hozzáférés következtében váltak hatékonnyá.

 • Igaz
 • Hamis

Az infrastruktúra alapú WLAN hálózati elrendezés csak egy Basic Service Set-et használhat.

 • Igaz
 • Hamis

Milyen lényeges eltérések vannak a 802.11 és a 802.3 keretek között?

lan_16 Feleletválasztós

Miért használnak 4 MAC címet a 802.11 protokollban?

 • a. Ez által lehet egyértelművé tenni, hogy a keret honnan hová megy
 • b. A cím megismétlésével kevesebb lesz a téves keretkézbesítés
 • c. Egyik válasz sem jó

Miért nincs ütközés-detekció a 802.11 közeghozzáférési protokollban?

 • a. Mert a rádiócsatornán nem tudja az aktív állomás detektálni, hogy egyedül használja-e a csatornát Jó
 • b. Egyik válasz se jó Hibás
 • c. Nincs rá szükség a kódosztású többszörös hozzáférés miatt Hibás

A 802.11-ben alkalmazott ütközés-elkerülés (Collision Avoidance) sokkal jobb taktika, mint az ütközés-detekció, legjobb lenne a 802.3-ban is bevezetni, de a szabvány ezt nem engedi meg.

lan_19 Feleletválasztós

Milyen módszereket tesz lehetővé a 802.11 közeg-hozzáférési protokollja az ütközés elkerülésére?

 1. PCF módszer
 2. Egyik válasz sem jó
 3. RTS/CTS módszer
 4. DCF módszer
 5. Ütközés-detekció

A 802.11-nek melyik közeg-hozzáférési módszere használja a Network Allocation Vectort?

A 802.11-ben a PCF közeg-hozzáférési módszer lényegében lekérdezést használ a többszörös hozzáférés vezérlésére.

 • Igaz
 • Hamis


bwa_1 Feleletválasztós

Mekkora terület és mekkora adatsebesség jellemzi a számítógép-hálózati célokra használt vagy tervezett vezetéknélküli megoldásokat?

bwa_2 True/False

A 802.15 WMAN és a 802.16 WPAN szabványok egyaránt magukba foglalják a logikai link-vezérlést is.

 • Igaz
 • Hamis

Melyek a fő jellemzői a Bluetooth fizikai rétegének ("rádiós interfész")?

 1. A 2,4 GHz-es ISM sávban, 1 mW adóteljesítmény
 2. Frequency Division Duplex módszer az adás-vétel megvalósítására
 3. FHSS modulációs eljárás
 4. Egyik válasz sem

A Bluetooth Piconetben egyidejűleg legfeljebb 255 Slave állomás lehet aktív.

 • Igaz
 • Hamis

(csak 7 slave lehet aktív, és max 255 "parkolt")

Melyek a 802.15.1 szabvány protokoll architektúrájának a jellemzői?

a. Saját rétegezett architektúrája van
b. Egyik válasz sem jó
c. A hálózati rétegben IP-t használ
d. A "Transport protocols" néven egy alsó réteget, és "middleware protocols" néven egy felső réteget definiál
//a d) biztos jó, és még van min. 1 megoldás!!! bwa_6 Feleletválasztós

Mi a célja a nagysebességű Personal Area Network-öknek (IEEE 802.15.3)?

bwa_7

 • a. Kiszorítani a piacról a Bluetooth eszközöket Hibás
 • b. Egyik válasz sem jó
 • c. A médiakommunikáció biztosítása nagyvárosi méretekben Hibás

Mi a viszonya az IEEE 802.11 szabványcsaládnak és a WIFI Alliance –nek egymáshoz?

 • A WIFI Alliance együttműködés a gyártók és a piaci szereplők között a szabány bevezetésére
 • Gyakorlatilag ugyanaz a viszony, mint a 802.16 szabvány és a WiMAX forum között
 • Egyik válasz sem jó

Melyek lehetnek a WiMAX legfontosabb alkalmazási területei?

A wimax alkalmazási területei: residental & soho , enterprise, wimax hotzones, point-to-multipoint backhoul

Milyen (al)rétegeket határoz meg a 802.16 protokoll architektúrája?

a. Logical Link Control alréteg b. Media Access Control réteg

 • c. MAC közös rész alréteg*

d. Fizikai réteg e. Egyik válasz sem jó f. Biztonsági alréteg (security sublayer)

A 802.16 WMAN csak az engedélyköteles 3,410-3,600 GHz –es sávban működhet.

bwa_11 Hamis (használható az engedélyezett 5,725-5,850 GHz (U-NII), de egyenlőre csak katonai célokra)


Milyen alternatív típusai lehetnek a 802.6 WMAN szolgáltatás specifikus MAC (DLC) alrétegének?

bwa_12 True/False

A WiMAX mind a négy szolgáltatási osztályában használja a Committed Information Rate (CIR) forgalmi paramétert.

ip1_1 Feleletválasztós

Körülbelül hány éves múltra tekinthet vissza a mai Internet őse/elődje?

1969-ArpaNet *ip1_2 Feleletválasztós

Mi jellemezte a mai Internet kialakulását?

ip1_3 Feleletválasztós

Mit tekinthetünk a TCP/IP protokoll-architektúra legfontosabb eltéréseinek az ISO-OSI modelltől?

a. Nem rendelkezik az adatkapcsolati és a fizikai rétegekről, csak a csatlakozást (interfész) írja elő a fontos adatkapcsolati protokollokhoz b. Egyik válasz sem jó c. Nem választja szét az alkalmazási rétegtől a megjelenítési és a viszony rétegeket

Mi a funkciója az IP-nek?

 • Egyik válasz sem jó
 • Ellátja a cél címével a továbbítandó adatokat
 • A hálózati csomóponton a cél irányába továbbítja a csomagokat
 • Gondokodik az adatkapcsolati keretek méretét meghaladó csomagok kezeléséről

Milyen jellemzőkkel teljesíti az IP a fő funkcióit?

jellenzői: csomagkapcsolt, összeköttetés-mentes, "best-effort" ip1_6 True/False

Az Internet Protokoll a hálózati végpontok azonosítására NEM hierarchikus címeket használ.

hamis ip1_7 Feleletválasztós

Hogyan lehet az IP 32 bites címeit az ember-gép kapcsolatban megadni?

 • egyedi név hozzárendelése a hálózat végpontjaihoz
 • DNS - Domain Name System
 • pl.: hit.bme.hu
 • .hu: country code - IANA adminisztrálja
 • .bme: névadó hatóság

ip1_8 True/False

Az IP által meghatározott módon a 32 bites címekkel több, mint négymilliárd hálózati végződés azonosítható.

2^32 ~= 4.3*10^9 a jo valasz igaz, de vmiert a hamist fogadja el a rendszer
Szerintem meg csak 2^31=2,147,483,648db mivel legalabb 1 bit kell ami meghatarozza a halozatat a gepnek, de ez kozel sem biztos! Ezert HAMIS //Rusty
ip1_9 Feleletválasztós

Milyen kategóriájú IP címek vannak?

 • A,B,C: egyedi címzésre
 • D: többes címzésre
 • E: fenntartott osztály és címtartomány

ip1_10 True/False

Az öt címosztályt az 1÷5 bit hosszú prefixek azonosítják.

igaz hamis

Mit jelent tartalmában a Classless Inter-Domain Routing?

VLSM: az osztályok eltörlése (a cím 32 bitje tetszőleges helyen lehet ekttéosztva hálózat- és végponti azonosítóra) így a címből nem lehet megállapítani , hol lett kettéosztva => alhálózati maszk alkalmazása ip1_13 Feleletválasztós

Mi a legfőbb jelentősége a CIDR alkalmazásának?

kevés címosztály van (gondolom kevés cím is így) ip1_14 Feleletválasztós

Miért van alhálózati "maszk", és nem csupán a NetID bitjeinek száma megadva?

ip2_1

 • a. Mert ez olyan elegáns kifejezés Hibás
 • b. Nincs semmi különbség a kettő között Hibás
 • c. Egyik válasz sem jó

Melyik PDU-knak (protokollüzenetek) a végpontok közötti továbbítását képes az IP elvégezni?

 • * Csak az IP PDU-két *
 • Csak az ARP PDU-két
 • Egyik válasz sem jó
 • Csak az ICMP PDU-két

Az IP-t realizáló program által összeállított bitsorozatnak megfelelő jeleket közvetlenül az átviteli közegre juttatjuk.

hamis

Hány elkülönített mező található az IPv4 kötelező fejrészében?

ip2_4 12

Hogyan közli az IP a hasznos teher (payload) méretét?

 • Csak közvetve
 • Egyáltalán nem közli
 • Egyik válasz sem jó

Mekkora egységekben változhat az IP PDU fejrészének a mérete?

ip2_6

 • a. Bájtokban Hibás
 • b. Fél bájtokban Hibás
 • c. egyik válasz sem jó
 • d. 16 bites szavakban Hibás

Maximum milyen hosszú (hány bájt) lehet az IP PDU fejrészének a mérete?

ip2_7 Feleletválasztós

Hány bájt adat (payload) lehet maximum egy IP csomagban?

a. Egyik válasz sem jó b. 1500 c. 2^16-1

A ToS mező várható "megújulását" hozhatja a DiffServ módszer bevezetése, elterjedése.

 • Igaz
 • Hamis

Miért kell tördelni az IP csomagot? Nem jobb egyben továbbítani?

a. Jobb egyben továbbítani, de nem biztos, hogy belefér az adatkapcsolati keretbe b. Egyik válasz sem jó c. A kisebb részek gyorsabban juthatnak célba

Mit azonosít az IP fejrész ötödik (Identification) mezője?

az IP töredékeket
ip2_11 True/False

Az IP fejrész hetedik (Fragment Offset) mezője megmondja, hogy hová csúszott el a töredék az eredeti helyéről.

szerintem hamis - az eredeit csomagban lévő kezdőpozícióját adja meg e töredékben lévő adatnak (8B-os egységekben) ip2_12 Feleletválasztós

Mi jelentése és a szerepe a TTL mezőnek?

Time To Live - csomag élettartama hopszámban mérve; minden továbbításnál csokkenteni kell az értékét min. 1-gyel (ha a csökkentés után az értéke nem >0, el kell dobni) ip2_13 True/False

Az IP fejrész Protocol nevű mezője azt mondja meg, hogy milyen protokoll adategysége tölti meg az IP csomag payload-ját.

igaz hamis

Miért kell az IP fejrész Header Checksum mezőjének a tartalmát minden továbbítási lépésben újraszámolni?

szerintem azért, mert változik néhány mező értéke a fejlécben, pl. a TTL ip2_15 Feleletválasztós

Mire utal a "forró krumpli" (hot potato) módszernek a neve csomagtovábbításban?

hot potato= ip csomag minél gyorsabban továbbítsuk csak a következő csomópontot kell ismernünk ip2_16 Feleletválasztós

A csomópontok milyen információk alapján végzik a csomagtovábbítást?

routing table - útvonalválasztó tábla ip2_17 Feleletválasztós

Hogyan kell kiválasztani egy csomag továbbításánál a használandó kimenő portot?

 • ha több hálózatra is illeszkedik -> leghosszabb egyezőség
 • az útvonalválasztó tábla összes bejegyzését végig kell nézni (ha nem saját cím)
 • ip2_18 Feleletválasztós

Mit nevezünk alapértelmezett útvonalnak, vagy alapértelmezett átjárónak?

 • a. Egyik válasz sem jó
 • b. Errefelé mindegyik csomagot el kell küldeni
 • c. Először ere kell megkísérelni a csomag továbbítását

(azt az átjárót, mely felé küldjük, ha nem tudjuk merre kellene küldeni)

Van-e lényegi (alapvető) különbség a csomagtovábbításban, ha a célhálózat közvetlenül csatlakozik a csomagot továbbító csomóponthoz, illetve, ha a célhálózat távoli?

ip2_20

 • a. Nincs, mert mindkét esetben a következő (esetleg végpont) adatkapcsolati címével ellátott keretbe kell helyezni a továbbítandó csomagot és a megfelelő porton keresztül továbbítani: Jó
 • b. Igen, mert az utóbbi esetben a csomagot a következő csomópont IP címével ellátva kell továbbítani Hibás
 • c. Egyik válasz sem jó Hibás

Mi a szerepe az ARP-nek?

a. Egyik válasz sem jó b. Lehetővé teszi egy IP címmel nem rendelkező végkészüléknek, hogy IP címet szerezzen egy szervertől

 • c. Meghatározza, hogy milyen üzenetváltással kell megtudni egy adott IP címmel rendelkező csatlakozási ponton lévő eszköz adatkapcsolati azonosítóját (fizikai címét, MAC címét)*

Az "összerendelt" adatkapcsolati- és IP címek nyilvántartására szolgáló ARP táblát csak az ARP révén (automatikusan) lehet kitölteni.

hamis, lehet manuális is ip2_22 Feleletválasztós

Mi az MTU?

Maximum Transmission Unit. Az a maximálisan megengedett méretű csomag, melyet a hálózat továbbítani képes.

Miért nem lehet minden esetben egyetlen adatkapcsolati keretben továbbítani egy IP csomagot?

eltérő technológiák=>eltérő MTU-jú kapcsolatok=>tördelni kell ip2_24 Feleletválasztós

Mit csinál egy IPv4 router, ha akkora töredékekben érkezik hozzá egy csomag, amelyek kicsit nagyobbak, mint a kimenő porton használt adatkapcsolati keret payloadjának mérete?

 • Összerakja a töredékeket az eredeti csomaggá, és újratördeli a megfelelő méretre
 • Eldobja a töredékeket
 • Egyik válasz sem jó

Mit tesz egy IP router, ha a tördelés Flags mezőjének második bitjében (DF bit) 1-es értéket talál?

DF: Don't Fragment = nem tördelhető. Amennyiben 1-es a mit, ugy a csomagot nem tördelheti, de mivel továbbítani sem tudja így eldobja.

Mi a szerepe az Internet Control Message Protocol-nak?

Az ICMP protokolon továbbíthatók jelzés- és menedzsmet üzenetek. Pl.: hibaüzenetek, kérdések, válaszok. Gyakran használt üzenetek: ping, traceroute

Az IGMP a többescímzés (multicast addressing) kezelésében alapvető szerepet játszik a TCP/IP architektúrában.

 • Igaz

Mely problémák miatt vált szükségessé az IP újabb verziójának kidolgozása?

 1. Egyik válasz sem jó

a. A címtartomány kimerülésének közelgő veszélye. a. Nem használt funkciók megszűntetése. a. Hiányzó funkciók (pl. biztonság) bevezetése.

ip3_2 Feleletválasztós

Mivel lehetett az IPv4 címtartományának kimerülését elodázni?

Dinamikus ip cím kiosztás, alhálózatokra osztás.

Adja meg más, megengedett módon a következő (IPv4-essel kompatibilis) IPv6-os címet! 0:0:0:0:0:0:C00:F

::12.0.0.15

A címtartomány hányadrészét jelölték ki az IPv6-ban egyedi (unicast) címek részére?

A nyolcadrészét

Mi a szerepe az IPv6 anycast (bárki) címének?

 1. Egyik válasz sem jó
 2. Így nem kell eldobni csomagokat, mert valahová minden csomagot el lehet juttatni

a. Így az "érdeklődő" választhatja ki, hogy kell-e neki valamely csomag


Hogyan képezzük a csatlakozási pont azonosítójának egyedi részét (host ID, interfész ID) az IPv6-ban, és hány oktett hosszú?

 1. Egyik válasz sem jó
 2. A MAC címből, és 6 bájt a hossza
 3. Az adatkapcsolati címből, és 8 oktett a hossza

ip3_7 Feleletválasztós

Milyen módon teszi lehetővé az IPv6 az IPv4 címek "átmentését"?

a. Egyik válasz sem jó b. Egyáltalán nem teszi lehetővé c. Az egyik lehetőség, ha 96 darab egyes után elhelyezzük az IPv4 címet

Melyek a legfőbb egyszerűsítések az IPv6 csomagtovábbításában?

 • Egyik válasz sem jó
 • Nem kell ellenőrizni a csomag fejrészének a hosszát
 • Nem kell tördelni a csomagokat a közbenső csomópontokon
 • Nem kell ellenőrző összeget számolni a csomagfejre

Mi tekinthető jelentős újításnak az IPv6 csomag fejrészében az IPv4-hez képest?

Hogyan oldja meg az IPv6, ha a csomagnak különleges kezelést kíván a feladója?

 1. Erre nincs lehetőség, mert megszűnt a fej hosszának opcionális változtatása.
 2. A kötelező fejrész után, a "hasznos teher" elé helyezünk kiegészítő fejet, amit a Next Header mezőben "megjelölünk"
 3. Egyik válasz sem jó
 4. A Next Header mezőben lehet elhelyezni a különleges kezelésrevonatkozó információt

ip3_11 Feleletválasztós

Honnan lehet tudni, hogy hol van a hasznos teher, és melyik protokoll adategységét tartalmazza, ha kiegészítő fejrészt helyezünk az IPv6 csomagba?

ip3_12 Feleletválasztós

Miért nem alkalmazzák a Dont Fragment bitet az IPv6-ban?

Azért mert az ipv6-os csomagokban nincs tördelés.

Honnan tudja meg a csomagot küldő végpont az IPv6-ban, hogy mekkora az út mentén a legkisebb adatkapcsolati keret payload mérete?

ip3_14 Feleletválasztós

Milyen módon képzelhető el az áttérés az IPv4-ről az IPv6-ra?

a. Mind a csomópontok, mind a végpontok mindkét protokoll használatára felkészülnek és szinte beláthatatlan ideig együtt fog élni a kettő b. Kijelölt időpontban a felkészített csomópontok és végpontok befejezik a régi és megkezdik az új protokoll használatát c. Egyik válasz sem jó

Hány részt (mezőt) határoztak meg az aggregálható egyedi címekben az IPv6 esetén?

mip_1 Feleletválasztós

Miért szükséges az IP kiegészítése a mobilitást biztosító módszerrel?

-gyakori a mozgó v. nomád internet-felhasználás
-az ip-címet a felhasználó meg kívánja tartani <->de ez fizikailag kötött
mip_2 Feleletválasztós

Milyen "sebességű" terminál-vándorlás kezelése alkalmas a Mobil IP módszer?

a. Egyik válasz sem jó b. Tetszés szerinti gyors helyváltoztatásra c. Csak 1-2 m/óra sebességű helyváltoztatásra

Mire kell ügyelnie annak a végpontnak, amelyik egy mobil végponttal akar kommunikálni?

Mi lehet az ideiglenes címe (Care-of Address) egy mobil terminálnak a meglátogatott hálózatban?

 1. Egyik válasz sem jó
 2. Az idegen ügynök kioszt neki egy - a betlátogatott alhálózathoz tartozó - címet
 3. Megegyezik az otthoni címével
 4. Nem kap külön Care-of Address címet, hanem az idegen ügynök címén érik utol az otthoni címére érzező csomagok

mip_5 Feleletválasztós

Miért kell az otthoni ügynöknek alagúton továbbítania az elvándorolt node részére érkező csomagokat?

tcp_1 Feleletválasztós

A TCP/IP architektúra esetén a hálózat mely részén találhatók a szállítási réteg protokolljai?

Mi között valósít meg logikai kapcsolatot a szállítási réteg?

 1. Az adatkapcsolati címekkel azonosított hálózati csatolóeszközök között
 2. A hálózati címekkel azonosított hálózati csatlakozási pontok között
 3. Egyik válasz sem jó


tcp_3 Feleletválasztós

Miért dolgoztak ki két szállítási protokollt a TCP/IP architektúrában?

a. Az első használatánál nyert tapasztalatok alapján javítottak b. Mindkét protokoll ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, így lényegében versenytársai egymásnak c. Lényegében kidolgoztak egy bonyolultabb (jobb szolgáltatást nyújtó), és egy egyszerűbb protokollt kevés szolgáltatással d. Egyik válasz sem jó

Hogyan lehet használni a port-számokat az alkalmazások azonosítására?

 • Sorsolni kell egy azonosítót, és azt szabadon lehet használni bármely alkalmazás elérésére
 • Mindig le kell kérdezni az alkalmazást, hogy milyen porton fogad üzeneteket
 • Egyik válasz sem jó

Mi azonosítja egy UDP adatmezőjének feladóját és címzettjét?

A felette található IP fejléc Source és Destination address mezője.


Milyen feladatokat ró a hálózati csomópontokra a TCP összeköttetés alapú működése ?

 1. Egyik válasz sem jó
 2. Az összeköttetés mentén érintett csomópontokon fel kell jegyezni az összeköttetés parmétereit.
 3. Az összeköttetés mentén érintett csomópontokon erőforrásokat kell foglalni az összeköttetés kiszolgálására.

tcp_7 Feleletválasztós

Mit jelent a TCP bájt-stream szállítási szolgáltatásában a struktúrálatlanság?

Nincsennek elválasztva az adatfolyamok.


Mit kell érteni azon, hogy a TCP pufferelt átvitelt valósít meg?

 1. Egyik válasz sem jó
 2. Az alkalmazásnak kell tárolni a még nem nyugtázott adatokat.
 3. A TCP fárolja az adatokat, és csakis az alkalmazás parancsára továbbítja azokat.

(a folyamatból a datagramm megtöltéséhez szükséges adatokat küldi el)

tcp_9 Feleletválasztós

Miért használ a TCP 32 bit hosszú sorszámot?

a. Mert így több, mint négymilliárd szegmenst el lehet küldeni anélkül, hogy a szám körbefordulna b. Egyik válasz sem jó c. Semmi jelentősége, csak kedvelt a 4 bájt hosszú egység ebben a körben

Miért szükséges a TCP összeköttetés létrehozásánál a "harmadik út"?

a. Valójában nem szükséges, csak az "egységes" eljárás miatt használják b. Mert így a "hívott" fél megtudja, hogy a válasza megérkezett a kezdeményezőhöz c. Egyik válasz sem jó

Mi a TCP összeköttetés bontásában a három utas kézfogás "módosításának" a lényege?

FIN seq=x küldés ACK x+1 küldés FIN, seq=y küldés FIN+ACK vétele ACK y+1 küldés ACK vétele

Mi a fő jellemzője a Real-time Transport Protocol-nak?

multimédia vagy egyszerű média továbbítására használják, szállítási protokol felett működik, nem nyújt QOS-t

Milyen szolgáltatásokat nyújt az RTP a média-streaming alkalmazásnak?

a. Hordozza a média-típus jellemzőit b. Egyik válasz sem jó c. Megjelöli a média-folyam darabjainak keletkezési időpontját

 • d. Sorszámozza a média-folyam darabjait

e. Értesíti a hálózati csomópontokat a média-folyam kiszolgálási igényeiről

Mi szükség van a média-folyam darabjainak "időbélyegzésére"?

Azért, hogy később sorrenthelyesen illeszthető legyen például egy beszédfolyamat.

Hány bájt az RTP minimális fejrésze?

 • 8
 • 16
 • 32
 • Egyik válasz sem jó (3x4 = 12 byte)

Mi a szerepe az RTP fejrészben a CSRC mezőnek?

Az RTP mixer által létrehozott kombinált csomagfolyam komponensét azonosítja.

Melyek a Real Time Streaming Protocol (RTSP) legfőbb jellemzői?

a. Egyik válasz sem jó b. Ez egy vezérlő protokoll, amely nem veszt részt a felhasználói adatok szállításában c. Ezt dolgozták ki az RTP felváltására

Milyen hátrányt jelent a rétegezett protokoll-architektúra a média-folyam továbbítása szempontjából?

rtp_8

 • a. A rövid, kisméretű (sokszor nem több, mint 100 bájt) adatcsomaghoz képest túl nagy fejet használnak az egymásra rakódó protokollok
 • b. Ugyanazt, mint bármilyen más adattovábbítás esetén Hibás
 • c. Egyik válasz sem jó Hibás

Mit jelent, és hogyan történik a "fejrész kompresszió"?

a. Lényegében kismértékű eltávolodást jelent az összeköttetés mentes kommunikáció alapelvétől, mert a csomagfolyam első pár csomagja után lényegesen kevesebb információt viszünk át a lecsökkentett fejben b. Média-streaming esetén a média kompresszióval azonos módon történik, és a redundancia eltávolítását jelenti c. Egyik válasz sem jó

Körülbelül hány százalékkal nő a sávszélesség-igény a nettó beszéd-igényhez képest tömörített fejrészek esetén?

a. Egyik válasz sem jó b. Nagymértékben függ a beszédtömörítés mértékétől, és így néhány %-tól 10÷20%-ig változhat c. Kevesebb, mint 1%-al

Mi az alapvető "szerepe" az RTCP-nek?

az RTP társprotokollja ->hasznos segédeszköz a QoS megvalósításához,de nem Qos és nem jelzésprotokoll vezérő protokoll->felügyelet,ellenőrzés end-to-end információt szolgáltat a minőségről a kapcsolat résztvevőinek információ a késleltetésről,jitter,vett csomagokról,elveszett csomagokról stb.

rtp_11	 Feleletválasztós

Hogyan oldja meg az RTCP az általa keltett forgalom ésszerű határokon belül tartását?

h323_1 Feleletválasztós

Melyek a lényeges hívásvezérlő protokollok az IP-t használó hálózatokban?

h323_2 Feleletválasztós

Milyen feladatok elvégzésének módjáról intézkedik a H.323 szabvány-család?

a. A jelzésátvitelről

 • b. Média (audió, videó) kódolásról*

c. A csomag- és áramkörkapcsolt hálózatok közötti együttműködésről

 • d. A média-folyam szervezéséről (streaming)*

e. Egyik válasz sem jó


Részben jó

Mi a szerepe a H.323 alapján működő hálózatban a Gatekeeper-nek?

 • Vezérli a konferencia összeköttetéseket
 • Biztosítja az együttműködést más hálózatokkal
 • Minden esetben rajta keresztül folyik a hívásvezérlés
 • Egyik válasz sem jó

A H.323 protokoll-család melyik protokolljai veszik igénybe a TCP szolgáltatásait?

a. A T.120-as, az adatkommunikációt szabályozó protokoll

 • b. A H.225 jelzésátviteli protokollnak a regisztrációval, engedélyezéssel foglalkozó része
  *

c. Egyik válasz sem jó
d. A médiaátvitellel kapcsolatos funkciók vezérlését végző H.245-ös protokoll
h323_5 Feleletválasztós

Melyek voltak a H.323 első változatával kapcsolatos legfőbb problémák?

a. A hívás alatt, nincs lehetőség „egyeztetésre” b. Egyik válasz sem jó c. Nagyon elhamarkodott a hívásfelépítés d. A H.245 protokoll működéséhez szükséges külön csatorna hátrányos

Milyen feladatokat lát el a Session Initiation Protocol?

-session-ök létrehozása,módosítása,befejezése egy vagy több partnerral -session-leírókat visz át a különböző médiatípusokra vonatkozóan képesség-egyeztetés céljából -kezeli a felhasználók heyzetinformációit -támogatja a mobilitást -MCU-multipont control unit funkció vagy teljes mesh kapcsolatok sip_2 Feleletválasztós

Miben különböznek "külsőre" a SIP üzenetek a H.323 üzenetektől?

a. A SIP üzenetek sokkal tömörebbek, mint a H.323 üzenetei b. A H.323 üzenetei szövegesek, szemben a SIP üzenetek bináris formájával! c. Egyik válasz sem jó

Melyik NEM tartozik a SIP építőelemek közé az alábbiak közül?

a. User Agent b. Foreign Agent c. Registrar d. Egyik válasz sem jó e. Redirection Server

Milyen logikai részeket tartalmaz a Session Initiation Protocol User Agent-je?

a. User Agent Server b. Egyik válasz sem jó c. User Agent Controller

Milyen módon működik együtt a Session Initiation Protocol esetén a Proxy Server és a Location Server?

a. Nincs közöttük semmilyen együttműködés b. Egyik válasz sem jó c. A Proxy Server a User Agent Client-től érkező INVITE üzenet címzettjét ellenőrzi a Location Servernél, és ezután továbbítja a hívotthoz

Hogyan valósítja meg a Session Initiation Protocol a felhasználók "követését"?

?

 • Nyilvántartják a felhasználókat egy domain-en belül
 • Név-cím-összerendeléseket kezelnek
 • Miben különbözik egymástól a Session Initiation Protocol-ban a Request és a Response üzenetek felépítése?

  Az első sorban:

 • request: method URL SIP/2.0
 • response: SIP/2.0 status reason

 • sip_8 Feleletválasztós

  Milyen feladatot lát el és mi a jellemzője a Session Description Protocol-nak (SDP)?

  • Meghatározza a kapcsolatban résztvevőknek az információcserére vonatkozó legfontosabb jellemzőit (média tipus, használt port, stb.)
  • Valójában ezt nem is igazán lehet protokollnak nevezni, inkább egy leíró forma
  • Egyik válasz sem jó

  Melyek a Session Initiation Protocol legfontosabb jellemzői?

  -programozhatóság -együttműködés más interneten megvalósuló szolgáltatásokkal -IP központú -állapotmentes, szöveges protokoll

  sip_10 Feleletválasztós

  Melyek a legfontosabb tulajdonságai a MEGACO/H.248 protokollnak, illetve gateway-struktúrának?

  Vezérlőprotokoll a szétbontott gateway két komponense, az MGC és az MG-k között

 • Nem hívásvezérlő protokoll
 • A média gateway vezérlési és hívásvezérlési funkciók "ortogonálisak"
 • A gateway-funkcionalitás MG-re és MGC-re történő szétbontásának előnyei:
  • Kiterjeszthetőség
  • Szabadság az MG-k elhelyezésében (a felhasználónál, vagy a szolgáltatás-hozzáférési pontokon)
  ids_1	 Feleletválasztós
  

  Milyen módokon tehetünk kísérletet a Best Effortnál jobb kiszolgálási minőség megvalósítására összeköttetés mentes csomagkommunikáció esetén?

  a. Egyik válasz sem jó b. A felhasználó közelében (a hálózat peremén) közelítjük az összeköttetés alapú kommunikációt, és a belsejében (gerinc) pedig már csak forgalmi osztályokkal foglalkozunk c. Megkíséreljük "leutánozni" az összeköttetés alapú csomagkommunikációt d. Erre nincs semmilyen lehetőség, mert összeköttetés mentes hálózati protokoll esetén semmilyen garancia sem adható a kiszolgálásra

  Melyek a legfontosabb meghatározói az igényelt kiszolgálási minőségeknek?

  ids_3 Feleletválasztós

  Milyen követelményeket támaszt az információ-továbbítási kiszolgálással szemben az úgynevezett elasztikus alkalmazás (az általa keltett forgalom)?

  a. Érzékeny a késleltetés ingadozására b. Nem érzékeny kis mennyiségű hibára c. Egyik válasz sem jó d. Jól elviseli a néhány %-os csomagvesztést

  Milyen kiszolgálást igényel az információtovábbító hálózattól az úgynevezett rideg, merev, intoleráns alkalmazás?

  ids_5 Feleletválasztós

  Milyen módon biztosít igény szerinti kiszolgálást az összeköttetés alapú csomagkapcsolás (pl ATM)?

  • Az egyedileg egyeztetett igények részére erőforrásokat foglal, és a foglalható erőforrások "kimerülése" esetén visszautasítja az igényeket
  • Úgynevezett beengedés-szabályozást végez
  • Egyik válasz sem jó
  • Csak olyan igényeket szolgál ki, melyek azonos követelményeket támasztanak

  Milyen módszereket dolgoztak ki az IP-t használó hálózatokban a Best Effort-ot meghaladó szolgáltatási minőség biztosítására?

  a. Az IntServ és a DiffServ módszert, amelyek azonosan alkalmasak bármilyen QoS-t biztosítani b. Egyik válasz sem jó c. Semmilyet, mert az IP nem lehet alkalmas QoS biztosítására

  Miben különbözik alapvetően az IntServ és a DiffServ módszer?

  A DiffServben a csomagok besorolása nem osszeköttetésenként, hanem forgalom osztályonként történik.
  A DiffServet a gerinchálózatban, az IntServet a hozzáférői hálózatban hsználják.

  Mit értenek azon, hogy a DiffServ a QoS biztosításának "durva felbontású" módszere?

  A csomagok besorolása nem osszeköttetésenként, hanem forgalom osztályonként történik.

  Hogyan nevezik az IntServ módszerben meghatározott szolgáltatás-osztályokat?

  Best Effort
  Guaranteed Quality
  Controlled Load

  Milyen kiszolgálást kap az a forgalom (csomag-folyam) amelyik a Controlled Load szolgáltatás osztályt kéri?

  a. Egyik válasz sem jó
  b. Ez csak a legjobb szándékú kiszolgálást kapja
  c. Valamennyi csomagra teljesülni fog a megadott késleltetés-korlát
  ids_11 Feleletválasztós

  Milyen alkalmazás-fajtákat ismer el, és azokat hogyan szolgálja ki az IntServ módszer?

  ids_12 Feleletválasztós

  Milyen mechanizmusokat használ az IntServ módszer a QoS biztosítására?

  a. Megköveteli az alkalmazástól az általa generált forgalom leírását, amelynek alapján beengedés-szabályozást végez, és működés közben ellenőrzi a keltett forgalmat b. Egyik válasz sem jó c. Az egyetlen lényeges, kizárólagosan használt mechanizmus az erőforrás-foglalás

  Milyen elemei vannak a forgalom-leírásnak az IntServ módszerben?

  Traffic Specification (TSpec), Request Specification (RSpec)

  Mi a szerepe a Token Bucket-nek az IntServ módszerben?

  Ez egy forgalomspecifikáció.

  Milyen fő jellemzői vannak az IntServ részére javasolt jelzésátviteli protokollnak?

  ids_16 Feleletválasztós

  Milyen alapvető üzeneteket használ az RSVP?

  a. A PATH üzenetet, amelyben megadja a kért útvonalat b. Egyik válasz sem jó c. Kizárólag a RESV (reservation) üzenetet d. A RESV üzenettel az adó erőforrást foglal, és a PATH üzenettel a vevő jelzi, hogy hol van

  Melyik NEM a DiffServ módszer előnyös tulajdonsága?

  ids_18 Feleletválasztós

  Milyen alapvető csomóponti viselkedéseket határoz meg a DiffServ?

  • Expedited Forwarding
  • Controlled Load Service
  • Guaranted Quality Service
  • Best Effort
  • Assured Forwarding
  • Egyik válasz sem jó

  Mi a legfőbb jellemző a DiffServ csomópontok (core routerek) viselkedésére?

  ids_20 Feleletválasztós

  Mi történhet a csomaggal a hálózatban a DiffServ módszer szerint, ha az edge router a csomagot az osztálybasorolás mellett non-konform-nak jelölte?

  Eldobhatja, átformálhatja (shaping).

  Milyen feladatai vannak a DiffServ tartomány határán lévő úgynevezett edge (perem) routernek?

  A beérkező csomagok forgalomosztályokba sorolása

  A hálózat melyik részén és kinek a hatáskörében kell kitölteni a TOS/Traffic Class mezőket a DiffServ módszer esetén?

  • Ezeket a szolgáltató felügyelete alatta a DiffServ szolgáltatási határán kell kitölteni
  • Ezeket a felhasználónak kell kitölteni, aki a hálózat peremén van
  • Egyik válasz sem jó
  • Ezeket a szolgáltatónak kell kitölteni, aki a hálózat hozzáférési és gerinc határán van

  Mi tekinthető az Multi Protocol Label Switching legfontosabb célkitűzéseinek?

  mp_2 Feleletválasztós

  Mi tekinthető a garantált szolgáltatási minőség biztosításához szükséges hálózati tevékenységek közül a leginkább erőforrás-igényesnek?

  mp_3 Feleletválasztós

  Használnak-e bármilyen feljegyzést (állapotnyilvántartást) az összeköttetés mentes csomagkapcsolt hálózat csomópontjai?

  Nem, ettől robosztus a rendszer

  Ma mit tekinthetünk az első ötletnek, amely végül elvezetett az MPLS-hez, és melyik cégek javaslatai alapján kezdődött meg a szabványosítás?

  IETF?

  Mire utal az MPLS-ben a Multi Protocol elnevezés?

  mind a kiszolgálók, mind a kiszolgáltak

  Mi volt az egyik legfontosabb ösztönzője az MPLS kidolgozásának?

  a. Összekapcsolni a különböző hálózati protokollokat b. Egyik válasz sem jó c. A hatékonyság növelése az IP routerekben

  Melyek az MPLS alapvető jellemzői?

  a. Függetlenül működik a 2. és 3. rétegbeli protokolloktól b. Egyik válasz sem jó c. Módszereket ad a különféle agregáltságú csomagfolyamok kezelésére

  • d. Módszert biztosít a globálisan egyedi címeknek fix hosszúságú címkékre történő leképezésére*

  Hogyan működik a Label Switching Router (LSR)?

  A címke-kapcsoló-router(Label Switching Router= LSR) a csomagokat a rájuk "ragasztott" fix hosszúságú címkék alapján továbbítja: Ez "mutat" a kimenő interfészre
  Az LSR átírja a címkét, mielőtt elküldi a csomagot

  Milyen elemek szolgálják az MPLS megvalósítását?

  LER, LSR ? mp_10 Feleletválasztós

  Melyek a lényeges előnyei az MPLS-ben követett csomagtovábbításnak?

  • A LER-ek a FEC-be sorolásnál a cél címen kívüli szempontokat, jellemzőket is figyelembe vehetnek
  • Egyik válasz sem jó
  • Feladóként meghatározhatjuk a csomag útvonalát, ha a szükséges információt a csomag magával viszi a hálózaton keresztül
  • Azonos jellemzőkkel rendelkező csomagokat eltőrő módon sorolhatják FEC-ekbe a különböző LER-ek
  • Az LSR-eknek nem kell túlzott képességekkel rendekezniük

  Hol helyezhetők el a címkék az MPLS szerint?

  a. Bárhová, ahol helyet találunk neki, csak egyeztetni kell a csomópontokkal b. Kizárólag az adatkapcsolati fej megfelelő mezőjébe c. Egyik válasz sem jó d. Kizárólag az adatkapcsolati fej és a hálózati fej közé

  Milyen lehetőség van az MPLS-ben a címkék kiosztására?

  Az MPLS-ben több protokoll is használható erre a célra:

 • A BGP-t kibővítették, így címkeinformációt is szállíthat a "saját" adatok mellett
 • Ugyanez történt az RSVP-vel is
 • Az IETF azért kidolgozott egy új protokollt is: az LDP-t(Label Distribution Protocol)
 • címkék szétosztására és "karbantartására"
 • Az LDP-nekkidolgozták egy kiterjesztését is, hogy képes legyen a forgalommenedzsment és a szolgáltatási minőség igényeinek is megfelelni
 • Melyek a címkekiosztás legfontosabb szabályai az MPLS-ben?

  A címkekiosztás szabályai:

 • (csomag)fogadó kijelöli, (csomag)küldőnek továbbítja
 • "kéretlenül" vagy kérésre


 • Ahol a válasz mellett (?) szerepel, ott agyból válaszoltam, nem meglévő válasz lehetőségek alapján, és nem is 100% biztos. Ha valaki biztos benne vagy az ellenkezőjében, legyen szíves javítsa. -- Maco - 2007.12.27.

  Az hálózatbiztonság AAA betűszava mely fogalmak rövidítésből adódik? Válasszon legalább egy választ.

  • Authentication (hitelesítés)
  • Attack prevention (támadás elleni védelem)
  • Authorization (jogosultságkezelés és -hozzárendelés)
  • Attribution (jellemzés)
  • Algorithm (algoritmusok)
  • Accounting (számlázás)

  -- Kal-el - 2007.12.15. - 2007.12.22. - 2007.12.30. - 2008.01.01. -- Tomi - 2007.12.31. -- Jani - 2008.01.04. -- csacsiga - 2008.01.20. -- btamas - 2008.01.20. -- Ági - 2008.01.21. -- btimi - 2008.01.24. -- Rusty - 2008.04.22.