Rendszermodellezés 2. ZH/Rendszermodellezés

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
ReMo 2. ZH kikérdező
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(-)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

A specifikáció...

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. ...informális, ha többféle értelmezése is lehetséges.
 2. ...deklaratív, ha nem írja le az elvárt kimeneteket, csak az előállítás módját.
 3. ...mindig szöveges dokumentum.
 4. ...nemfunkcionális, ha teljesítmény jellegű követelményeket ír le.

Viselkedésmodell absztrakciója során...

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. ...információ vész el.
 2. ...a lehetséges megvalósítások száma csökken.
 3. ...elveszhetnek lehetséges lefutási utak.
 4. ...megjelenhetnek eddig végrehajthatatlan lefutási utak.

A futásidejű monitor...

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. ...csak a rendszer kimeneteit figyeli.
 2. ...bemeneti és kimeneti invariánsokat ellenőriz futás közben.
 3. ...helyettesíti a tesztelést, hiszen képes megakadályozni a hibás működést futás közben.
 4. ...része a specifikáció alapján elkészült rendszernek.

A tesztfedettség...

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. ...az elvárt és tapasztalt kimenet egyezőségének mértéke.
 2. ...0 és 1 közötti érték.
 3. ...új tesztesetek elkészítésével növelhető.
 4. ...ha eléri az 1 értéket, akkor garantáltan nincs hiba a modellben / kódban.

A modellellenőrzés...

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: -.

 1. ...a modell szúrópróbaszerű vizsgálata bizonyos inputokra.
 2. ...matematikailag bizonyítja a modell helyességét.
 3. ...kisebb számításigényű, mint egy tesztkészlet futtatása, hiszen nem kell ténylegesen végrehajtani a modellt.
 4. ...képes példát mutatni rá, ha egy adott követelmény nem teljesül a modellben.

A folyamatban egy elemi tevékenység vizitációs száma...

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. ...a tevékenység átbocsátása és átbocsátóképessége közti arány.
 2. ...a tevékenység átbocsátása és az egész folyamat átbocsátása közti arány.
 3. ...kisebb vagy egyenlő az átbocsátóképességnél.
 4. ...egyensúlyi helyzetben megegyezik az érkezési rátával.

A rendre XP és XQ átbocsátóképességű P és Q elemi tevékenységekből tetszőleges vezérlési elemekkel összeállított folyamat átbocsátóképessége...

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: -.

 1. ...min(XP, XQ), ha P és Q egy fork-join blokk két ága.
 2. ...(XP + XQ), amennyiben szabad a döntés P és Q között.
 3. ...mindig P és Q közül a szűk keresztmetszet átbocsátóképességével egyezik.
 4. ...mindenképpen min(XP, XQ).

Hallgatók lábméretét és a két Rendszermodellezés ZH-n elért összpontszámát vizsgáljuk.

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Ha a két változót párhuzamos koordináta diagramon ábrázolva azt tapasztaljuk, hogy a töröttvonalak párhuzamosak egymással, akkor mindenki ugyanannyi pontot ért el, mint amekkora a lábmérete.
 2. Ha a két változót párhuzamos koordináta diagramon ábrázolva azt tapasztaljuk, hogy a töröttvonalak párhuzamosak egymással, akkor a lábméret lineárisan függ a ZH összpontszámtól.
 3. Ha a lábméretet és a ZH összpontszámot hisztogramon ábrázolva azt tapasztaljuk, hogy a két hisztogram pontosan ugyanúgy néz ki, akkor mindenki ugyanannyi pontot ért el, mint amekkora a lábmérete.
 4. Ha a lábméretet és a ZH összpontszámot hisztogramon ábrázolva azt tapasztaljuk, hogy a két hisztogram pontosan ugyanúgy néz ki, akkor a lábméret lineárisan függ a ZH összpontszámtól.

A szimuláció...

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. ...elvégezhető az informatikai rendszer megvalósítása nélkül is.
 2. ...helyettesíti a tesztelést, mivel minden lehetséges rendszerállapotot biztosan lefed.
 3. ...célja lehet a rendszer logikai helyességének vizsgálata.
 4. ...nem támogatja osztott erőforrásokért versengő folyamatok modellezését.

Egy rendszer teljesítményének (kapacitásának) tervezésekor...

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. ...felhasználhatjuk a Zipf törvényt cache tervezésre, mert segítségével megadható, mekkora terhelést jelent a leggyakoribb kérések kiszolgálása.
 2. ...felhasználhatjuk a Zipf törvényt, mert fordított arányosságot feltételez a válaszidő és a kihasználtság közt.
 3. ...benchmarkokat használhatunk a teljesítménytesztek kiváltására.
 4. ...benchmarkokat használhatunk arra, hogy egy rendszer áteresztőképességét becsüljük adott felhasználószám mellett.

1000 mért adatpontot összesítve...

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. ...a módusz lehet kisebb a 0.1-es kvantilisnél.
 2. ...a medián lehet kisebb a 0.1-es kvantilisnél.
 3. ...az átlag lehet kisebb a 0.1-es kvantilisnél.
 4. ...az első kvartilis lehet kisebb a 0.1-es kvantilisnél.

Hallgatók lábméretét, szemszínét és képzési fokát (BSc, MSc, PhD) vizsgáljuk.

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. A lábméret egy rendezett kategorikus változó.
 2. A szemszín egy rendezett kategorikus változó.
 3. A képzés foka egy rendezett kategorikus változó.
 4. A képzés foka numerikus változó.

A specifikáció és az implementáció...

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. …egy fejlesztési lépés/lépéssorozat bemenete illetve kimenete.
 2. …közül a specifikációban van több információtartalom, az a konkrétabb.
 3. …lehet például egy szöveges leírás és egy azonos jelentésű állapotgép.
 4. …kapcsolata mindig kölcsönösen egyértelmű, azaz egy specifikációhoz egy implementáció létezik, és fordítva.

Finomítással...

Típus: több. Válasz: 1,2,3,4. Pontozás: -.

 1. …részletezhetjük a modell működését.
 2. …részletezhetjük a modell felépítését.
 3. …részletezhetjük a modell által kezelt adatokat.
 4. …eszköztől függően akár elkészíthetjük a specifikációnak szánt modell egy implementációját.

A tesztesetek megadásához szükséges...

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. …tesztbemenet.
 2. …tesztfedettségi arány.
 3. …elvárt kimenet vagy tesztorákulum.
 4. …futásidejű monitor.

A holtpont...

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: -.

 1. …egy olyan állapot, amelyből a rendszer a modellezett inputok és események hatására nem képes kilépni, legfeljebb külső (a modellen túlmutató) segítséggel.
 2. …előfordulhat úgy, hogy a rendszer folyamatai egymásra várakoznak.
 3. …és a végtelen ciklus között fontos különbség, hogy a végtelen ciklusban történhet állapotváltozás, míg a holtpontban nem.
 4. …determinisztikus folyamatban nem fordulhat elő.

Egy erőforrás kihasználtsága...

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. …nemnegatív.
 2. …mindig nagyobb vagy egyenlő a vizitációs számnál.
 3. …kisebb vagy egyenlő az átbocsátóképességnél.
 4. …egyensúlyi helyzetben megegyezik az érkezési rátával.

Egy folyamat átbocsátási rátája...

Típus: több. Válasz: 1,3,4. Pontozás: -.

 1. …nemnegatív.
 2. …mindig nagyobb vagy egyenlő a vizitációs számnál.
 3. …kisebb vagy egyenlő az átbocsátóképességnél.
 4. …egyensúlyi helyzetben megegyezik az érkezési rátával.

Egyensúlyi helyzetben lévő teljesítménymodell esetén...

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: -.

 1. …az érkezési ráta meghaladhatja az átbocsátóképességet.
 2. …időegységenként ugyanannyi folyamatpéldány indul, mint ahány befejeződik.
 3. …az átbocsátási ráta és az átbocsátóképesség mindig megegyezik.
 4. …a Little-törvény mindenképpen fennáll.

A folyamatszimuláció és a teljesítménymodellezés esetén...

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: -.

 1. …különbség, hogy a szimuláció az erőforrásfoglalások becslése alapján futási eseteket becsül meg, míg a teljesítménymodellen végzett számítások általános összefüggéseket állapítanak meg sok futási eset átlagáról.
 2. …hasonlóság, hogy mindkét módszer figyelembe veszi az egy tevékenység elvégzésére alkalmas erőforrások számát.
 3. …hasonlóság, hogy mindkettő támogatja a hierarchikus modelleket (tehát pl. egy összetett tevékenység takarhat több kisebb elemi lépést, különböző erőforrásigényekkel).
 4. …a két kifejezés pontosan ugyanazt a rendszermodellezési lépést jelöli (az egyik az elérendő cél, a másik a felhasznált technika neve), és ugyanazokban az esetekben alkalmazhatóak.

Vizuális elemzésnél...

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. …két folytonos numerikus változó kapcsolatának vizsgálatára használhatunk párhuzamos koordináta diagramot.
 2. …ha két változó doboz diagramjának (boxplotjának) alakja tökéletesen megegyezik, akkor a változók értékei egyenes arányosságban állnak egymással.
 3. …a doboz diagramról a konkrét értékek előfordulási száma explicite leolvasható.
 4. …egy folytonos változó minden hisztogramjáról ugyanaz az információ olvasható le.

Ha a rendszer felépítését vagy terhelését megváltoztatva az átbocsátása megnő...

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. …miközben egy adott tevékenységének átbocsátása nem változik, akkor a tevékenység vizitációs száma csökken.
 2. …de az átbocsátóképessége változatlan, akkor a kihasználtság csökken.
 3. …akkor (egyensúlyi helyzetet feltételezve) az érkezési ráta is megnőtt.
 4. …akkor a rendszerben kiszolgálás alatt lévő kérések száma csökken, változatlan válaszidőt feltételezve.

Egy rendszer teljesítményének (kapacitásának) tervezésekor...

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. …benchmarkokból kiolvasható a vizsgált rendszer jövőben várható érkezési rátája.
 2. …szimulációval megállapítható a különféle terheléseknél várható teljesítmény, és az erőforrások kihasználtságát 40-60% közé érdemes tervezni.
 3. …felhasználhatjuk a Zipf törvényt cache méretezésére, mert segítségével megadható, mekkora terhelést jelent a leggyakoribb néhány kérés kiszolgálása.
 4. …felhasználhatjuk a Zipf törvényt, mert egyenes arányosságot feltételez a válaszidő és a kihasználtság közt.

Adatfolyamháló finomításakor...

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: -.

 1. …halmazfinomítással bővíthetjük a kommunikációs csatornák tokenkészletét, a csatornára illeszkedő csomópontokat hozzáigazítva.
 2. …a csomópontok (mint önálló viselkedésmodellek) belső működését finomíthatjuk.
 3. …a csomópontokat kiválthatjuk egy összetett részhálóval.
 4. …egy viselkedésmodellel leírt rendszerből származtathatjuk a specifikációját.

A jólstrukturált folyamatmodell...

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: -.

 1. …mindig determinisztikus, hiszen nem tartalmazhat elágazást.
 2. …minden fork-ot szimmetrikusan lezár join-nal, így a folyamat ágai nem fognak két join-nál kölcsönösen egymásra várva deadlockba ragadni.
 3. …mindig teljesen specifikált a jólstrukturált blokkokból való építkezés miatt.
 4. …csak olyan ciklust tartalmazhat, amelynek egyetlen kilépési pontja van.

A követelmények...

Típus: több. Válasz: 1,2,4. Pontozás: -.

 1. …a megvalósítandó rendszerrel szembeni elvárások.
 2. …néha többféleképpen értelmezhetőek, ha informálisan vannak megadva.
 3. …nemfunkcionális jellegű állítások, míg funkcionális feltételek csak az alacsonyabb szintű specifikációkban fogalmazhatóak meg.
 4. …a modellezés vagy fejlesztés során szerzett tapasztalatok alapján iteratíve pontosíthatóak.

A tesztelés során az orákulum és a referencia között...

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: -.

 1. …hasonlóság, hogy mindkettő a tesztelt rendszer kimenetének ellenőrzésére szolgál.
 2. …különbség, hogy deklaratív követelmények esetén referencia nem mindig adható meg, csak tesztorákulum.
 3. …kapcsolat, hogy a referenciából szükség szerint mindig készíthető vele azonos jelentésű orákulum, amely egyszerűen a referenciával való egyezőséget vizsgálja.
 4. …különbség, hogy a referencia tesztbemenet nélkül ellenőrzi a működést, míg az orákulum mellé tesztbemenetet is meg kell adni.

A tesztfedettség...

Típus: több. Válasz: 1,2,4. Pontozás: -.

 1. …0 és 1 közötti érték.
 2. …mérésének célja, hogy becslést kapjunk a tesztkészlet minőségéről, teljességéről.
 3. …növelhető a tesztorákulum megengedőbbé tételével.
 4. …növelhető új tesztek felvételével.

A modellellenőrzés...

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. …célja, hogy matematikai precizitással igazolja a specifikáció teljesülését.
 2. …a rendszert futási időben figyelve detektálja, ha az eltér a specifikációtól.
 3. …statikus elemzés, mivel (pl. a teszteléssel ellentétben) nem szükséges hozzá végrehajtani vagy szimulálni a modellt.
 4. …a modell összes lehetséges viselkedését kimerítően elemzi.

A végtelen ciklus (livelock) ...

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. …jólstrukturált folyamatmodell esetén is előfordulhat.
 2. …nem fordulhat elő, ha a folyamatmodell teljesen specifikált.
 3. …esetén a rendszer a modelltől való eltérés nélkül nem képes elhagyni egy adott állapotot, és nem képes input/output viselkedést mutatni.
 4. …esetén a rendszer a modelltől való eltérés nélkül nem képes elhagyni az állapottér egy bizonyos részét (pl. ciklus), de azon belül képes lehet állapotváltozásra.

A modellező eszközök...

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. …egy modell különböző részeit különböző konkrét szintaxisszal is megjeleníthetik.
 2. …mindig grafikus konkrét szintaxissal dolgoznak, mivel szöveges szintaxisa csak a kódgenerátoroknak és programozási nyelveknek van.
 3. …abban különböznek a kódgenerátoroktól, hogy a modellező eszközök nem dolgoznak konkrét szintaxissal, míg a kódgenerátorok grafikus konkrét szintaxissal dolgoznak.
 4. …a strukturális helyességet az absztrakt szintaxison végzett statikus ellenőrzésekkel vizsgálhatják, akár szerkesztés közben is.

A medián...

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. ...megegyezik egy második kvartilissel, és az 50%-os kvantilissel.
 2. ...mindenképpen nagyobb, mint a módusz, és kisebb, mint az átlag.
 3. ...explicite fel van tüntetve a doboz diagramon (boxplot).
 4. ...csak páratlan sok adat esetén definiált.

Az informatikai rendszer infrastruktúra terhelésének időbeli változása...

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. ...a Zipf-törvénnyel modellezhető jól.
 2. ...befolyással lehet a rendszer kihasználtságára.
 3. ...befolyással lehet a rendszer átbocsátási rátájára.
 4. ...befolyással lehet a rendszer átbocsátóképességére.

A fájl/dokumentumszerver egyensúlyi helyzetében lévő teljesítménymodelljében...

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. ...a kihasználtság mindig 100%-os.
 2. ...a Little-törvény mindig teljesül.
 3. ...az átbocsátóképesség mindig nagyobb vagy egyenlő, mint az érkezési ráta.
 4. ...az összes fájlra azonos gyakorisággal érkezik kérés.

Kizárólagos erőforrás esetén...

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. ...az átbocsátási ráta és az érkezési ráta hányadosa mindig 1.
 2. ...az átbocsátási ráta és az átlagos erőforrás-használati idő szorzata mindig 1.
 3. ...az adott pillanatban az erőforrást használó folyamatpéldányok száma mindig pontosan 1.
 4. ...az erőforrás kihasználtsága mindig 1.

A folyamatban egy adott tevékenység vizitációs száma...

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. ...a Zipf-törvény miatt mindig fordítottan arányos a tevékenység átbocsátóképességével.
 2. ...Little-tövény értelmében arányos a tevékenység átbocsátási rátájának és az átlagos végrehajtási idejének szorzatával.
 3. ...egyensúlyi helyzetben megegyezik a tevékenység és az egész folyamat érkezési rátáinak hányadosával.
 4. ...egyensúlyi helyzetben megegyezik az érkezési rátával.

A modell statikus vizsgálata...

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: -.

 1. ...alkalmazható viselkedésmodellek esetén.
 2. ...ellenőrizhet szintaktikai szabályokat.
 3. ...kereshet hibamintákat a modellben.
 4. ...tesztorákulumot igényel, és attól statikus, hogy közben nem módosítjuk a rendszermodellt.

A tesztelés célja...

Típus: több. Válasz: 0. Pontozás: -.

 1. ...szintaktikai szabályok ellenőrzése.
 2. ...meggyőződni a tesztorákulum működésének helyességéről.
 3. ...formális matematikai eszközökkel igazolni a megvalósítás helyességét.
 4. ...a fedettségi értékek kiszámítása.

Egyetlen folytonos numerikus változó ábrázolására célszerűen alkalmazható...

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. ...a boxplot.
 2. ...az oszlopdiagram.
 3. ...a hisztogram.
 4. ...a scatterplot (pontfelhő / pont-pont diagram).

Egy numerikus változó 55 adatpontból számított középértékei közül...

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: -.

 1. ...az átlag lehet kisebb, mint a medián.
 2. ...a medián lehet kisebb, mint a módusz.
 3. ...lehet egyszerre több módusz érték.
 4. ...lehet egyszerre több medián érték.

Egy változó 95 adatpontból számított középértékei közül...

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. ...folytonos numerikus változó esetén a medián közvetlenül leolvasható a boxplotról.
 2. ...folytonos numerikus változó esetén az átlag közvetlenül leolvasható a boxplotról.
 3. ...diszkrét numerikus változó esetén az átlag mindig kiszámítható a hisztogram alapján.
 4. ...kategorikus változó esetén a módusz közvetlenül leolvasható az oszlopdiagramról.

A kódgenerátor...

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: -.

 1. ...inputja lehet szöveges szintaxissal adott modell.
 2. ...inputja lehet grafikus szintaxissal adott modell.
 3. ...outputja lehet egy program forráskódja mint szövegfájl.
 4. ...abban különbözik a fordítóprogramoktól, hogy hatékonyabb programot eredményez.

A formális verifikáció egyik fajtája, a modellellenőrzés...

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. ...alkalmazható viselkedésmodellek esetén.
 2. ...hátránya, hogy soha nem tud ellenpéldát adni.
 3. ...előnye, hogy a tesztelésnél általában kisebb számításigényű.
 4. ...előnye, hogy lehetséges viselkedéseket kimerítően elemzi.

A folyamatmodell...

Típus: több. Válasz: 1,2,3,4. Pontozás: -.

 1. ...valamely döntési (decision) csomópontját elhagyó vezérlési élek őrfeltételhez köthetőek.
 2. ...teljesen specifikált, ha minden döntésnél legalább egy kimenő vezérlési él engedélyezett.
 3. ...determinisztikus, ha minden döntésnél legfeljebb egy kimenő vezérlési él engedélyezett.
 4. ...lehet egyszerre jólstrukturált és nemdeterminisztikus.

A tesztfedettség...

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. ...mindig 0 és 1 közé eső szám.
 2. ...a tesztorákulum hatékonyságát jellemzi.
 3. ...a tesztelt rendszer által sikeresen teljesített tesztek arányszámával egyezik.
 4. ...azt jellemzi, hogy a tesztelt rendszer adott modelljének mekkora részét próbálja ki legalább egyszer a tesztkészlet.

A tesztkészlet...

Típus: több. Válasz: 0. Pontozás: -.

 1. ...mindig egyetlen inputsorozatból áll.
 2. ...csak statikus elemzésnél használatos.
 3. ...összeállítása során célszerű minél alacsonyabb tesztfedettségre törekedni.
 4. ...csak olyan követelményt ellenőrizhet, amelyik minden adott inputsorozat esetén kizárólag egy kimeneti szekvenciát fogad el.

Ha adott 101 adatpont, amelyből 100 egymáshoz közeli értékű és 1 nagymértékben kiugró (extreme outlier) adatpontunk van, akkor...

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. ...a medián érzéketlen arra, hogy mennyire nagy a kiugró érték.
 2. ...az átlag érzéketlen arra, hogy mennyire nagy a kiugró érték.
 3. ...a módusz (feltéve hogy egyértelmű) érzéketlen arra, hogy mennyire nagy a kiugró érték.
 4. ...a boxploton a kiugró értéket le fogja fedni a "doboz".

Ha a diagramon ábrázolt változókat tekintve több adatpont egybeesik, akkor az overplotting probléma...

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. ...nehezen értelmezhetővé teheti a boxplotot.
 2. ...nehezen értelmezhetővé teheti a scatterplotot (pontfelhő / pont-pont diagram).
 3. ...például átlátszóság használatával elkerülhető.
 4. ...például a hisztogram bin (intervallum) szélességének megfelelő megválasztásával elkerülhető.

Ha ismert az egyensúlyi helyzetben lévő folyamat átlagos végrehajtási ideje és az egyszerre végrehajtás alatt álló folyamatpéldányok átlagos száma, akkor...

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. ...alsó becslés adható a folyamat átbocsátóképességére.
 2. ...felső becslés adható a folyamat átbocsátóképességére.
 3. ...meghatározható az érkezési ráta és az átbocsátás.
 4. ...meghatározható a kihasználtság.

A fájlszerver egyensúlyi helyzetében lévő teljesítménymodelljében...

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. ...az átbocsátási ráta és az érkezési ráta hányadosa mindig 1.
 2. ...az átbocsátási ráta és az átlagos végrehajtási idő szorzata mindig 1.
 3. ...az egyszerre végrehajtás alatt álló folyamatpéldányok száma átlagosan 1.
 4. ...a folyamat kihasználtsága mindig 1.

Egy teljesítménymodellben előfordulhat, hogy egy részfolyamat...

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. ...vizitációs száma negatív.
 2. ...vizitációs száma 1-nél nagyobb.
 3. ...kihasználtsága negatív.
 4. ...kihasználtsága 1-nél nagyobb.

A kódgenerátor...

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. ...célja, hogy a modell helyességét statikus elemzéssel vizsgálja.
 2. ...szövegfájlként képes program forráskódját előállítani.
 3. ...inputja mindig folyamatmodell.
 4. ...inputja mindig típusgráf.

A Little-törvény alkalmazásakor...

Típus: több. Válasz: 1,2,3,4. Pontozás: -.

 1. ...azt feltételezzük, hogy a beérkezési ráta nem nagyobb, mint az átbocsátóképesség.
 2. ...meghatározhatjuk a rendszerben egyidejűleg tartózkodó kérések átlagos számát, a valóságban azonban ez időnként ennél nagyobb értéket is felvehet.
 3. ...ha a rendszerben töltött idő azonos átbocsátás mellett nő, akkor nagyobb N (átlagos átlapolódási fok) értékre számítunk.
 4. ...ha az átbocsátás csökken, attól a rendszerben kiszolgálás alatt lévő kérések száma nőhet is, a válaszidő esetleges változásától függően.

Egy rendszer teljesítményének (kapacitásának) tervezésekor...

Típus: több. Válasz: 1,3,4. Pontozás: -.

 1. ...felhasználhatjuk a Zipf törvényt cache tervezésre, mert segítségével megadható, mekkora terhelést jelent a leggyakoribb kérések kiszolgálása.
 2. ...felhasználhatjuk a Zipf törvényt, mert fordított arányosságot feltételez a válaszidő és a kihasználtság közt.
 3. ...gyakran alkalmazott egyszerűsítő feltételezés, hogy az elvégzendő munkamennyiség (összes foglaltsági idő) a terheléssel (beérkező kérések száma) arányos.
 4. ...gyakran alkalmazott egyszerűsítő feltételezés, hogy a kapacitással (erőforráspéldányok számával) arányos az átbocsátóképesség.

A deadlock vagy holtpont...

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: -.

 1. ...és a livelock között fontos különbség, hogy a livelockban történhet állapotváltozás, míg a deadlockban nem.
 2. ...egy olyan állapot, amelyből a rendszer a modellezett inputok és események hatására nem képes kilépni, legfeljebb külső (a modellen túlmutató) segítséggel.
 3. ...teljesen specifikált és jólstrukturált folyamatban nem fordulhat elő.
 4. ...előállhat úgy, hogy egy olyan ciklusba lépünk be, amelynek a kilépési feltétele sose fog teljesülni.

A tesztelés során...

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. ...a tesztbemenenet egy olyan gép, program vagy mechanizmus, melynek feladata a kapott input vizsgálata a specifikáció vagy követelmények szempontjából.
 2. ...mindig elég a tesztbemeneteket megadni, hiszen a kimeneteket úgy is kiszámítja a tesztelt rendszer.
 3. ...végrehajtjuk a rendszert vagy a modelljét ill. szimuláljuk a működését, ezért számít dinamikus ellenőrzésnek.
 4. ...nem módosítjuk a rendszermodellt, ezért számít statikus ellenőrzésnek.

A tesztfedettség...

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. ...annak mértéke, hogy a teszteléskor a modell vagy szoftver mekkora részét próbáljuk ki.
 2. ...csak egyetlen tesztesetre számítható.
 3. ...lehet nagyobb, mint 1 (100%), ha a folyamatban van ciklus.
 4. ...lehetséges értelmezései közül a 100%-os átmenet/utasítás fedettség azt is jelenti, hogy minden lehetséges bemenetsorozatot leteszteltünk.

Egy folytonos változó jellemző értékeit doboz diagrammal (boxplottal) és hisztogrammal is ábrázoljuk.

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. A boxplotról mindig közvetlenül leolvasható az első kvartilis.
 2. A boxplotról mindig közvetlenül leolvasható a 40. percentilis.
 3. A boxplotról mindig közvetlenül leolvasható a módusz.
 4. Minden információ, amely a doboz diagramról könnyen leolvasható, a hisztogramról is könnyen leolvasható, emiatt tekintjük a doboz diagramot a hisztogram egyfajta absztrakciójának.

Egy numerikus változó 99 adatpontból számított középértékei közül...

Típus: több. Válasz: 1,2,4. Pontozás: -.

 1. ...az átlag lehet nagyobb, mint a medián.
 2. ...a medián lehet nagyobb, mint a módusz.
 3. ...lehet egyszerre több medián érték.
 4. ...lehet egyszerre több módusz érték.

A tesztfedettség...

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. ...annak mértéke, hogy a teszteléskor a modell mekkora részét futtatjuk.
 2. ...csak egyetlen tesztesetre számítható.
 3. ...lehetséges értelmezései közül a 100%-os átmenet fedettség mindig 100%-os állapotátfedést is eredményez.
 4. ...lehetséges értelmezései közül a 100%-os átmenet fedettség azt is jelenti, hogy minden lehetséges bemenetsorozatot leteszteltünk.

A livelock...

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. ...és a deadlock között fontos különbség, hogy a livelockban történhet állapotváltozás, míg a deadlockban nem.
 2. ...egy olyan állapot, amelyből a rendszer a modellezett inputok és események hatására nem képes kilépni, legfeljebb külső (a modellen túlmutató) segítséggel.
 3. ...jólstrukturált folyamatban nem fordulhat elő.
 4. ...előállhat úgy, hogy egy olyan ciklusba lépünk be, amelynek a kilépési feltétele sose fog teljesülni.

Tesztelni...

Típus: több. Válasz: 2,3,4. Pontozás: -.

 1. ...csak programkódot vagy belőle származó modellt lehet.
 2. ...modellek közül csak a végrehajthatóakat lehet.
 3. ...funckinális és nem funkcionális követelményeket is lehet.
 4. ...csak specifikáció vagy követelmények ismeretében lehet.

A tesztelés során...

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. ...az orákulum egy olyan gép, program vagy mechanizmus, melynek feladata a kapott kimenet vizsgálata a specifikáció vagy követelmény szempontjából.
 2. ...a referencia egy olyan gép, program vagy mechanzimus, melynek feladata a kapott kimenet vizsgálata a specifikáció vagy követelmények szempontjából.
 3. ...mindig elég a tesztbemeneteket megadni, hiszen a kimeneteket úgy is kiszámíthatja a tesztelt rendszer.
 4. ...nem módosítjuk a rendszermodellt, ezért számít statikus ellenőrzésnek.

Egy tesztorákulum...

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. ...mellé mindig kell tesztbemenetet is adni, míg a referencia tesztbemenet nélkül is ellenőrizni a helyes működést.
 2. ...mindig pontosan megmondja, hogy mi az elvárt kimenet.
 3. ...mindig készíthető a tesztesethez, ha készíthető hozzá referencia.
 4. ...minden esetben felhasználja a rendszernek adott tesztbemenetet.

Eddigi mért értékeink 101, 101, 101, 103, 106, 110, 111, 115. Hozzátehetünk ehhez a számhalmazhoz egy pozitív elemet úgy, hogy...

Típus: több. Válasz: 1,3,4. Pontozás: -.

 1. ...a medián 105 legyen.
 2. ...a módusz nagyobb legyen, mint a medián.
 3. ...a medián nagyobb legyen, mint az átlag.
 4. ...az átlag nagyobb legyen, mint 115.

A tesztfedettség...

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. ...ha eléri az 1 értéket, akkor granatáltan nincs hiba a modellben/kódban.
 2. ...lehetséges értelmezései közül a 100%-os állapotfedés mindig 100%-os átmenet fedettség is eredményez.
 3. ...az elvárt és a tapasztalt kimenet egyezőségének mértéke.
 4. ...új tesztesetek elkészítésével növelhető.

A deadlock...

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. ...csak folyamatmodelleken értelmezett fogalom.
 2. ...jólstrukturált, teljesen specifikált folyamatban nem fordulhat elő.
 3. ...olyan állapot, amelyből a rendszer a modellezett inputok és események hatására nem képes kilépni, legfeljebb külső (a modellen túlmutató) segítséggel.
 4. ...determinisztikus folyamatban nem fordulhat elő.

Egy numerikus változó...

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: -.

 1. ...mindig egyértelműen származtatható egy vele azonos átlagú nominális változóból.
 2. ...értékének eloszlását szokás párhuzamos koordináta diagramon, más néven oszlopdiagramon ábrázolni.
 3. ...másik numerikus változóhoz való viszonyának ábrázolására használható pont-pont diagram, más néven scatterplot.
 4. ...olyan változó, melyen értelmezhetők az alapvető aritmetikai műveletek.

Ha egy egyensúlyi helyzetben lévő rendszer teljesítménymérése során másodpercenként átlagolt érkezési és átbocsátási ráta adataink vannak,...

Típus: több. Válasz: 1,3,4. Pontozás: -.

 1. ...a két jellemző közti összefüggést vizsgálhatjuk párhuzamos koordináta diagramon.
 2. ...külön-külön dobozdiagramon ábrázolva a két adatsort, a mért adatpárok közti összefüggések leolvashatóak.
 3. ...a kihasználtság becsülhető ezekből az értékekből, ha ismerjük az átbocsátóképességet.
 4. ...kellő számú mérésnél lineáris regresszióval érdemes közelíteni a két jellemző közti összefüggést.

Viselkedésmodellek ellenőrzésekor a vizsgált rendszer a követelményt biztosan...

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: -.

 1. ...teljesíti, ha formális helyességbizonyítással ellenőrizzük egy követelmény teljesülését, és nem találunk hibát.
 2. ...nem teljesíti, ha formális helyességbizonyítással ellenőrizzük egy követelmény helyességét, és hibát találunk.
 3. ...nem teljesíti, ha egy a követelményt helyesen ellenőrző teszteset hibát mutat ki.
 4. ...teljesíti, ha egy a követelményt helyesen ellenőrző teszteset nem mutat ki hibát.

A rendszer teljesítménymodelljében egyensúlyi helyzetében...

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. ...az átbocsátás és az átbocsátóképesség hányadosa mindig 1.
 2. ...az átbocsátási ráta és az átlagos végrehajtási idő szorzata mindig 1.
 3. ...az átbocsátási ráta és az érkezési ráta hányadosa 1.
 4. ...az egyszerre végrehajtás alatt álló folyamatpéldányok száma átlagosan 1.

Eddigi mért értékeink 101, 101, 101, 103, 106, 110, 111, 115. Hozzátehetünk ehhez a számhalmazhoz egy pozitív elemet úgy, hogy...

Típus: több. Válasz: 1,2,3,4. Pontozás: -.

 1. ...a medián 106 legyen.
 2. ...a módusz kisebb legyen, mint a medián.
 3. ...a medián kisebb legyen, mint az átlag.
 4. ...a módusz nagyobb legyen, mint az átlag.

Végtelen ciklus (livelock)...

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: -.

 1. ...minden nemdeterminisztikus modellben szükségszerűen előfordul.
 2. ...kialakulása megelőzhető jólstrukturált folyamatmodellek használatával.
 3. ...bekövetkezésekor a rendszer csak akkor képes kilépni a ciklusból, ha a viselkedése eltér a modellben specifikálttól (pl. újraindítjuk).
 4. ...lépési döntés csomópontjának kimeneti őrfeltételei közül mindig a ciklusban maradáshoz tartozó lesz csak igaz.