Prog2 1. KZH/Igaz Hamis kikérdező

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Prog2 1. KZH/Igaz Hamis kikérdező
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)a C++ nyelvre!

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: -.

 1. Minden programot using namespace std; direktívával kell kezdeni.
 2. Referencia típusú változó nem adható át paraméterként.
 3. A new képes kivételt generálni.
 4. A névterek egymásba ágyazhatók.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)a C++ nyelvre!

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Függvényprototípus használata kötelező, ha a függvény a használat előtt nincs definiálva.
 2. A throw utasítás végtelen ciklusból való kilépésre való.
 3. Kivételt csak abban a fájlban lehet elfogni, ahol a throw utasítás van.
 4. Minden programot #include <iostream> direktívával kell kezdeni.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)az alábbi C++ kódrészletre!

{int i;
while (std::cin >>i);}

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Addig olvas be egész számokat, amíg az inputon egész formátumnak megfelelő adatok érkeznek.
 2. A kódrészlet hibás, mert az i változó nem kap értéket.
 3. Végtelen ciklus.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)a C++ nyelvre!

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. A struktúra egy osztály.
 2. A new sosem generál kivételt.
 3. Az értékadó operátor nem terhelhető túl.
 4. A delete[] egy operátor.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)a C++ nyelvre!

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. A C nyelvben ismert realloc függvényt a renew operátor helyettesíti.
 2. A névterek nem ágyazhatók egymásba.
 3. Referencia típusú változó átadható paraméterként.
 4. Egy változót többször is lehet definiálni, de deklarálni csak egyszer lehet.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)az alábbi C++ kódrészletre!

void swap(int& a, int& b) {
int c = a;
a = b;
b = c; }

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. A függvény felcseréli a referencia paraméterként kapott két változó adatát.
 2. A függvény az első paraméterként kapott változóba másolja a második paraméter adatát.
 3. A függvény hibás, mert lokális változó referenciáját képzi.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)a C++ nyelvre!

Típus: több. Válasz: . Pontozás: -.

 1. Az inline függvénynek nem lehet default paramétere.
 2. A realloc helyett a renew utasítást kell használni.
 3. Destruktornak csak konstans paramétere lehet.
 4. A nyelvben nincs logikai típus.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)a C++ nyelvre!

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. Függvénysablonnak nem lehet paramétert átadni.
 2. Ciklus feltételében is lehet változót deklarálni. Pl:while (int i = f())...
 3. Konstans tagfüggvény nem változtathatja meg az objektum állapotát.
 4. Default paramétere csak tagfüggvénynek lehet.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)az alábbi C++ kódrészletre!

{ struct S{
int a;
}; S so;}

Típus: több. Válasz: 1,5. Pontozás: -.

 1. S egy osztály.
 2. S egy objektum.
 3. S minden adattagja privát.
 4. so destruktora sosem hívódik meg, mert nincs.
 5. so adattagja inicializálatlan.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)a C++ nyelvre!

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. A private kulcsszó struktúrában nem szerepelhet.
 2. A new[] képes kivételt generálni.
 3. inline függvényben nem lehet ciklus.
 4. Konstans tagfüggvény csak konstans paramétert kaphat.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)a C++ nyelvre!

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. A scope (::)operatorral a privát adatok is elérhetők bárki számára.
 2. A new[] operátorral foglalt memóriaterületet delete[] operátorral kell felszabadítani.
 3. A névterek nem ágyazhatók egymásba.
 4. A konstruktor mindig int típusú, ezért azt nem kell kiírni.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)az alábbi C++ kódrészletre!

{ class C{
int x;
}; C co;}

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. C egy osztály.
 2. C egy objektum.
 3. C minden adattagja privát.
 4. C konstruktora nem hívódik meg, mert nincs.
 5. A kódrészletben memóriaszivárgás lép fel.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)a C++ nyelvre!

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Minden függvény megkapja a this pointert egy rejtett paraméterként.
 2. A névterek nem ágyazhatók egymásba.
 3. Referencia típusú változó átadható paraméterként.
 4. Egy változót többször is lehet definiálni, de deklarálni csak egyszer.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)az alábbi C++ kódrészletre!

void swap(int& a, int& b) {
int& c = a;
a = b;
b = c; }

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. A függvény felcseréli a referencia paraméterként kapott két változó adatát.
 2. A függvény az első paraméterként kapott változóba másolja a második paraméter adatát.
 3. A függvény hibás, mert lokális változó referenciáját képzi.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)a C++ nyelvre!

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Minden függvény megkapja a this pointert egy rejtett paraméterként.
 2. A névterek nem ágyazhatók egymásba.
 3. Referencia típusú változó átadható paraméterként.
 4. Egy változót többször is lehet definiálni, de deklarálni csak egyszer.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)a C++ nyelvre!

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: -.

 1. A public kulcsszó osztályon belül csak egyszer szerepelhet.
 2. A new képes kivételt generálni.
 3. Az inline függvényben nem lehet ciklus.
 4. Túlterheléssel az operátorok szintaxisa nem változtatható meg.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)az alábbi C++ kódrészletre!

{ struct S{
int a;
}; S sv[3]; S s1; }

Típus: több. Válasz: 1,5. Pontozás: -.

 1. S egy osztály.
 2. S egy objektum.
 3. S minden adattagja privát.
 4. S konstruktora nem hívódik meg, mert nincs.
 5. S konstuktora 3-szor hívódik meg.
 6. S konstuktora 4-szor hívódik meg.
 7. S destruktora nem hívódik meg, mert nincs.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)az alábbi C++ kódrészletre!

{ class C{ }
new C[3];
}; C c1; }

Típus: több. Válasz: 1,7. Pontozás: -.

 1. c1 egy objektum.
 2. C deklarációja hibás, mert nincs adattagja.
 3. C-nek nincs destruktora.
 4. C konstruktora nem hívódik meg, mert nincs.
 5. C konstruktora 3-szor hívódik meg a kódrészletben.
 6. C destruktora 3-szor hívódik meg a kódrészletben.
 7. A kódrészletben memóriaszivárgás lép fel.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)az alábbi C++ kódrészletre!

{ struct S{
int *a;
S()
{ this->a = 0;
} ~S() {}
};

Típus: több. Válasz: 1,7. Pontozás: -.

 1. S egy osztály.
 2. S egy objektum.
 3. S-nek nincs konstruktora.
 4. Memóriaszivárgás lép fel.
 5. A deklaráció hibás, mert a this csak akkor használható, ha van a tagfüggvénynek paramétere.
 6. Minden adat és tagfüggvény privát.
 7. Minden adat és tagfüggvény publikus.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)a C++ nyelvre!

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. A private kulcsszó osztályban nem szerepelhet.
 2. A függvények felüldefiniálhatók (fv. overload).
 3. Minden osztálynak van konstruktora.
 4. Egy osztálynak több destruktora is lehet.

Jelölje, hogy mely kijelentés(ek) igaz(ak)az alábbi C++ kódrészletre!

{ class Z{
int a;
public: Z(int i)
{ a = i;
} ~Z() {}
};

Típus: több. Válasz: 4,6. Pontozás: -.

 1. Z egy objektum.
 2. Z-nek nincs konstruktora.
 3. Z egy változó.
 4. Z-ből nem hozható létre tömb.
 5. Minden adat és tagfüggvény privát.
 6. Minden tagfüggvény publikus.