Párhuzamos és Grid rendszerek - Záróvizsga tételkidolgozás

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

Itt még van valami tennivaló ezzel az oldallal. Valaki csinálja majd meg, ne maradjon így!

Részletekért nézd meg a Vitalapot


← Vissza az előző oldalra – Párhuzamos és Grid rendszerek

Tartalomjegyzék

Párhuzamos rendszerek alapfogalmai

Flynn-féle architektúra modell

Adat (Data)
Egy (Single) Több (Multiple)
Utasítás
(Instructions)
Egy (Single) Serial machine (SISD) Vektor processzor (SIMD)
Több (Multiple) Pipelines (MISD) Multiprocesszor (MIMD)

Idealizált párhuzamos gép modellje

 • Több processzor egyazon problémán dolgozik.
 • Minden processzornak saját memóriája és címtartománya van.
 • Üzenetekkel koordinálnak és adatokat is tudnak átadni.
 • A lokális memória elérése gyorsabb.
 • Az átviteli sebesség független a csatorna forgalmától.

Teljesítményméréshez kapcsolódó fogalmak

 • Sebességnövekedés (Speed Up): [math]S_n=\frac{T_s}{T_n}[/math]
  • [math]S_n[/math]: N processzorral elért sebességnövekedés,
  • [math]T_s[/math]: futási idő soros végrehajtás esetén,
  • [math]T_n[/math]: futási idő N processzor esetén
 • Hatékonyság (Efficiency): [math]E_n = \frac{S_n}{N}[/math]
  • [math]E_n[/math]: N processzorral elért hatékonyság
  • [math]S_n[/math]: N processzorral elért sebességnövekedés
  • [math]N[/math]: processzorok száma
 • Redundancia (Redundancy): [math]r = \frac{C_p}{C_s}[/math]
  • [math]r[/math]: párhuzamos program redundanciája
  • [math]C_p[/math]: párhuzamos program műveleteinek száma
  • [math]C_s[/math]: soros program műveleteinek száma
 • Amdahl-féle felső határ, N processzorral elértető sebességnövekedés felső határa: [math]S_a = \frac{1}{s+\frac{1-s}{N}}[/math]
  • [math]s[/math]: a feladat nem párhuzamosítható része
  • [math]N[/math]: processzorok száma
  • Az [math]\frac{1-s}{N}[/math] tagot elhagyva: [math]Sa \lt \frac{1}{s}[/math]

Jellegzetes architektúrák

Architektúrák jellemzői (1.ea/8.dia)

 • Processzorok eloszlása
 • Homogén vagy heterogén
 • A kapcsolat késleltetése és sávszélessége
 • Topológia: Háló, gyűrű, fa, hiperkocka, teljes összeköttetés

Masszívan párhuzamos, szimmetrikus multiprocesszoros és vektorprocesszoros rendszerek jellemzői

Masszívan párhuzamos rendszerek jellemzői (1.ea/12.dia)

 • Sok processzor gyors belső hálózattal
 • Elosztott memória
 • Sok példányban fut az operációs rendszer

Típusai:

 • Üzenetküldéses elosztott memóriás (MDM)
 • Szimmetrikus multiprocesszoros (SMP)
 • Elosztott közös memória (DSM)
Szimmetrikus multiprocesszoros (SMP) (1.ea/12.dia)
 • Sok azonos processzor közös memóriával
 • Egy operációs rendszerrel
 • NUMA, ccNUMA

Vektorprocesszoros rendszerek jellemzői (1.ea/4.dia)

 • Gyors műveletvégzés vektor jellegű adatokon

Klaszter koncepció (1.ea/36.dia)

 • Gyors hálózattal összekapcsolt gépek
 • Gyakran közös fájlrendszer
 • CPU vagy tárolási kapacitás növelése
 • Paraméter study, vagy párhuzamos alkalmazások

Típusai:

 • Nagy rendelkezésre állást biztosító klaszter
 • Terheléskiegyenlítő klaszter
 • Számítási klaszter

Metaszámítógépek (157) (?.ea/7dia)

Az alkalmazott absztrakciós réteg eltakarja az elosztott környezetből adódó problémák egy részét, de még számos korlátozás létezik.

Grid rendszerek (158-) (??./8.dia)

 • Számítógépek erőforrásainak egy adott cél érdekében összefogott halmaza, melyet a felhasználó egységesen, egy egészként kezelve tud elérni a Grid bármely pontjáról.
 • A kezdeti intézményi gridek regionális, nemzeti, ill. világméretű gridekké nőnek, melyek erőforrásait dinamikusan és gazdaságosan lehet elosztani.
 • Adat, számítási és információs gridek.

Típusai:

 • Általános grid modell: user~donor
  • Az általános Grid modell jó, de nehezen implementálható
 • Utility grid modell: user >> donor
  • A donorok profi erőforrás biztosítók
  • Mindenki használhatja az erőforrásokat saját problémáinak megoldására
 • Desktop/volunteer grid modell: user << donor
  • Akárki adhat hozzá erőforrást
  • Heterogén erőforrások, melyek dinamikusan be és kilépnek.
  • Egy vagy kevés projekt használhatja az erőforrásokat
  • Egy PC hozzáadása egyszerű

Párhuzamosítás, programozási modellek

Elosztott memória, üzenetküldés, közös memória

 • Elosztott memória használatának előnyei
  • Skálázható
  • Költségkímélő
  • A redundancia növelésével növekedhet a megbízhatóság
  • Speciális feldolgozó eszközökkel is együttműködik
 • Elosztott memória használatának hátrányai
  • Kommunikáció igényes
  • Nem minden algoritmus párhuzamosítható így
  • A meglevő soros programokat és a közös memóriát használó alkalmazásokat át kell dolgozni
  • Jó speed up értékeket nehéz elérni
  • Nehéz nyomkövethetőség

Párhuzamos programozási nyelvek és jellemzői

 • Linda – közös memória modell, Tuple Space.
  • Egyszerű modell, de implementációs nehézségek vannak, főleg az üzenetküldéses architektúrákon.
 • Express – elosztott memória modell 160 C-ből és fortranból hívható rutin.
 • PVM – elosztott memória modell 70 C-ből és fortranból hívható rutin.
  • "Szegények" szuperkomputere: a szabad CPU kapacitások összegyűjthetők a munkaállomásokról és a PC-ről
 • MPI- szabványos, a gyártók által elfogadott, speciális hw. környezetet is támogató fejl. környezet.
  • nem igényli a virtuális gép előzetes felépítését,mert a teljes kommunikációs séma az alkalmazáshoz szerkesztődik.
 • OpenMp
  • Szálakkal történő párhuzamosítás macerás.
  • Nyelvi kiterjesztés
  • A programozó a funkcionalitásra koncentrálhat.
  • A párhuzamosítás csak lehetőség.
  • Shared memóriás párhuzamosítás
  • Ipari szabvány
 • Cn nyelv
  • Standard Ansi C + 2 új kulcsszó (poly és mono)
 • Cuda
  • GPU
   • A programozható vertex és fragment shaderek beépítésével általános célú eszközzé vált.
   • Vektorprocesszor (SIMD), de pipeline egységek is vannak benne (MISD).
  • Ún. thread modell (SIMT)
  • A szálak ütemezésével nem kell a programozónak foglalkozni.
  • Elrejti a konkrét architektúrát
  • Támogatja a heterogén feldolgozás (CPU+GPU)

Párhuzamosítási stratégiák

 • Kényszerű
  • A program soros változatát futtatjuk párhuzamosan különböző adatokkal.
  • Csak akkor kielégítő módszer, ha a soros változat elviselhető futási idejű.
 • Ciklusok párhuzamosítása
  • Akkor alkalmazható, ha az egyes iterációk függetlenek egymástól
 • Felosztó párhuzamosítás (master / slave)
  • Egy felügyelő taszk fut az egyik node-on
  • Akkor alkalmazható, ha a felügyelő program feladatai egyszerűbbek mint a többi taszk feladatai.
  • Ha a taszkok függetlenek egymástól, akkor jól skálázható a taszkok számának változtatásával.
 • Egymást követő
  • Minden node a következő node-nak adja tovább a részben feldolgozott adatot.
  • Akkor használható, ha a soros része a feldolgozásnak lényegesen rövidebb, mint a párhuzamos rész.
  • Rendszerint minden node azonos kódot futtat.
  • Különösen alkalmas a gyűrű topológiához.
 • Régiók párhuzamosítása
  • Az adatfüggőség régiókba lokalizálható.
  • Akkor használható, soros végrehajtási idő nagyobb mint a párhuzamos.
  • Rendszerint nagy kommunikációigényű.
  • Legbonyolultabb.

Párhuzamos algoritmusok tervezése

 • Nem egyszerű.
 • Kreativitást igényel.
 • Számos iterációt tartalmaz.
 • Nincs egyszerű recept.
 • Vannak betartható, ajánlott lépések, módszerek.

Taszk/csatorna modell jellemzői

 • minden taszk szekvenciális programot futtat
 • minden taszknak van saját memóriája
 • taszkok csatornákkal kapcsolódnak,
 • a csatornák üzenetsorokat valósítanak meg
 • taszkok konkurensek, van lokális memóriájuk
 • küldés aszinkron, fogadás szinkron
 • csatornához in/out portokkal csatlakoznak
 • taszkok tetszőlegesen rendelhetők össze a processzorokkal


 • A modell közvetlenül hozzárendelhető az idealizált számítógéphez.
 • A taszk egy soros kódot reprezentál.
 • A csatorna processzorok közötti kommunikációt valósít meg.
 • A taszk működése független a taszkprocesszor összerendeléstől, taszkok számától.
 • Moduláris felépítést tesz lehetővé.


 • Az üzenet egy adott taszknak szól, ezért kevésbé absztrakt, mint a csatorna.
 • Az általános üzenetküldéses modell szerint nem lehet dinamikusan új taszkot létrehozni. (Több megvalósításban lehet.)
 • Egy processzor csak egy taszkot futtathat. (Több megvalósításban ez sem korlát.)

PCAM módszertan

Particionálás

Sok kis részfeladatokra osztás. NEM veszi figyelembe a fizikai gép HW/SW adottságait. Párhuzamosítható részek felderítése.

 • Domén dekompozíció:
  • Adat vagy paramétertér felosztása. Az adat lehet input, output, vagy közbülső adat.
 • Funkcionális dekompozíció:
  • Az algoritmus felosztása olyan részekre, melyek párhuzamosíthatók.
  • Alapvetően a feladat funkcióiból adódik.
  • Az adatokra is figyelni kell.
  • Tipikus példa, amikor az adatok particionálása nem járható: keresés fában. – funkcionálisan viszont bontható
Hogy sikerült a particionálás?
 • Jól, ha particionálással kapott taszkok száma nagyságrendileg több mint a proc. száma.
 • Jól, ha redundancia mentes.
 • Jól ha a taszkok mérete hasonló.
 • Jól, ha a probléma méretével a taszkok száma is nő.

Kommunikáció megtervezése

Részfeladatok közötti adatcsere és szinkronizációs séma kialakítása.

 • Kis környezetű (local) és globális
  • a taszkok csak kis környezetükben (szomszéd), vagy sok másik taszkkal is kommunikálnak.
 • Strukturált és nem strukturált
  • rács, gyűrű, ... vagy más
 • Statikus és dinamikus
  • végrehajtás közben változik
 • Szinkron vagy aszinkron
  • koordináció hiánya
Hogy sikerült a kommunikáció?
 • Jól, ha közel azonos számú kommunikációt végez minden taszk.
 • Jól, ha a taszkok csak lokális környezetükkel kommunikálnak.
 • Jól, ha kommunikáció konkurensen párhuzamosan zajlik.
 • Különböző taszkok konkurensen kommunikálnak.

Agglomeráció

Részfeladatok nagyobb egységekbe gyűjtése a hatékonyságnövelés érdekében. A tényleges párhuzamos gép kommunikációs adottságait is figyelembe véve a részfeladatokat nagyobb egységekbe gyűjtjük. Agglomeráció szükségessége:

 • A kommunikáció "költséges"
 • A kommunikáció szükségtelen szinkronizációt okoz
 • Térfogat-felület effektus (számítás/kommunikáció arány)
 • Flexibilitás megtartása
Hogy sikerült az agglomeráció?
 • Jól, ha jelentősen növekedett a lokális kommunikáció
 • Jól, ha a skálázhatóság nem romlott.
 • Jól, ha az összevont taszkok mérete közel azonos.
 • Jól, ha a probléma méretével növekszik a taszkok száma.
 • Jól, ha a már nem vonhatók össze feladatok anélkül, hogy a skálázhatóság vagy a terheléskiegyenlíthetőség ne romlana.

Leképezés

Tényleges HW/SW környezet figyelembe vétele, leképezés a fizikai gépre. A részfeladatok processzorhoz/ feldolgozó elemhez rendelése. Jelentősen befolyásolhatja a terheléskiegyenlítést, ütemezési algoritmust.

Hogy sikerült a leképezés?
 • Jól, ha nem keletkezett szűk keresztmetszet a programban.
 • Jól, ha több lehetséges leképezést is megvizsgáltunk.
 • Ha figyelemmel voltunk a terheléskiegyenlítésre.

Grid és elosztott rendszerek

Hosszú távú ütemezők

Condor

 • Elosztott, heterogén rendszerben működik.
 • Alapvetően a szabad CPU ciklusok kihasználására tervezték.
 • Képes egy működő feladatot áthelyezni az egyik gépről a másikra (migráció).
 • Az ún. ClassAds mechanizmussal képes a rendszerben levő változó erőforrásokat az
 • igényeknek megfelelően elosztani
 • Opportunista környezet.
ClassAds
 • A rendszerben levő erőforrások különböző jellemzőkkel (teljesítmény, architektúra, op. rendszer, stb.) rendelkeznek.
 • A job összeállításánál ezekre a jellemzőkre igényeket lehet előírni amit a Condor előírni, rendszer megpróbál kielégíteni. (Párosítja az igényt az erőforrással)
 • A job összeállításánál lehetőség van preferenciák megadására, ami alapján a Condor rangsorolni fog és kiválasztja az igénynek leginkább megfelelő gépet.
 • Így nincs szükség a batch rendszerekben megszokott sorokra. (Úgyis a rosszat választanánk)
Futtatás lépései
 • A job összeállítása
 • Job bejelentése a Condor-nak
 • Job-ot a Condor futtatja az általa kiválasztott gép(eken), szükség átmozgatja egy másik gépre.
 • Job befejeződik, a Condor e-mail-t küld a felhasználónak.

Sun Grid Engne (SUN)

 • A Condor-hoz hasonló ütemező.
 • Queue-kat definiál.
 • Hangsúlyos a terhelés kiegyensúlyozása.
 • Backup master ütemező
 • Check-point.
 • Migrálási lehetőség.
 • Négy szerepkör:
  • master, submit, exec, admin,

Egyéb

 • Torque (Cluster Resources)
 • LoadLeveler (IBM)
 • Torque (Cluster Resources)

Elosztott fájlrendszerek

AFS (Andrew File System)

 • Elosztott fájlrendszer, ami fájlok megosztására alkalmas lokális és távolsági hálózaton.
 • Transzparens fájlhozzáférést biztosít.
 • Az NFS-hez hasonló, annak alternatívájaként jött létre.
 • Ma az OpenAFS számos UNIX, LINUX, WINX platformon elérhető.
 • A fő cél az volt, hogy egyetemi korlátozott sávszélességű hálózaton hatékony fájlelérést tegyenek lehetővé.
AFS cella
 • Egy AFS cella alá azok a szerverek tartoznak, melyek adminisztrációja közös, és az AFS felé egyetlen közös fájlrendszert alkotnak.
 • Tipikusan az egy domain név alá tartozó gépek egy AFS cellát alkotnak.
 • Általában a domain név valamilyen változata a cellanév.
 • A munkaállomások a felhasználókról
Kötetek
 • A diszkterületet az AFS további részekre, osztja ezek az AFS kötetek.
 • Az AFS kötet egy tárolóegység ami a fájlok és katalógusok adatait tárolja.
 • Az AFS kötettek fájlok formájában jelennek meg a befogadó operációs rendszerben, így azok könnyen átmozgathatók, akár másik gépre is.
Tokenek
 • Az AFS nem használja a UNIX felhasználói azonosítóját (UID). Ha ezt tenné, akkor minden UNIX gépen azonos UID kiosztásnak kellene lennie, mint az NFS-nél.
 • Az azonosításhoz AFS tokent alkalmaznak, ami egy egyedi azonosítást tesz lehetővé.
 • Egy token adott ideig (24 óra) érvényes.
Cache menedzser
 • A korlátozott sávszélesség miatt a működés központi eleme a cache, ahova az éppen használt fájlok letöltődnek.
 • A cache menedzser feladata a cache-ben tárolt információk frissítése, karbantartása.
 • Amennyiben a cache-ben tárolt fájlrészlet változik, úgy azt vissza kel tölteni a szervere.
 • Ha a szerveren változik meg a fájl, akkor arról CallBack technikával értesít minden cache-t.
Védelem
 • A védelmi mechanizmus némileg eltér az alap UNIX védelmi rendszertől.
 • A UNIX 3x3-as védelmétől pontosabban szabályozható ACL (Access Control List) segítségével.
Processzek
 • Venus: AFS kliens által futtatott processz.
 • Vice: AFS szerver által futtatott processz.
Fájl műveletek
 • A kliens munkaállomás a szerverrel csak az open/close műveletek kiszolgálásakor kommunikál.
 • A fájl megnyitásakor a Venus a teljes fájlt a cachebe tölti, és a fájl lezárásakor írja azt vissza.
 • Az adatok olvasását/írását a lokális másolaton a kernel végzi.
 • A Venus a katalógusokat és a szimbólikus linkeket is a lokális gyorsítótárban tárolja.
 • A fenti gyorsítótárazási mechanizmus alól a katalógusok módosítása a kivétel, aminek a végrehajtásáért a közvetlenül szerver a felelős.
Megvalósítás
 • A kliens oldali programok a szokásos módon, rendszerhívással kezelik az állományokat.
 • A távoli fájlok megnyitásakor Venus processzhez jut a kérés, amit az lebont az útnév alapján.
 • Az alacsonyszintű I/O kezelését a befogadó operációs rendszer végzi. A gyorsítótár a lokális gép diszkjén jön létre.
AFS előnyei
 • Gyorsítótárazásból fakadó előnyök:
  • Lényegesen csökkenti a hálózati forgalmat.
  • Alacsonyabb sávszélességnél is jól használható.
 • Helyfüggetlenség:
  • Az AFS a földrajzi helyet a szerver oldalon rendeli fájlnévhez. Így a névtér helyfüggetlen.
 • Skálázhatóság:
  • A rendszer tervezési fázisában igen nagyra (~10000 kliens) tervezték. A kliens/szerver arányt pedig 200:1-re. Mindkét értéket túlteljesíti.
 • Single systems image (SSI):
  • Egy fájlszerver kialakítása lényegesen egyszerűbb, mint NFS-sel.
 • Fokozott biztonság:
  • Kerberos használata, ACL használata
 • Fájlok egyszerű megosztása
 • Egyszerű rendszer menedzsment
 • Robosztus
 • Replika lehetőség.
AFS hátrányai
 • Minden munkaállomásra installálni kell.
 • Háttérszerver komplexitása.
 • Tokenek érvényességének lejártából fakadó gondok.

Lustre

 • Objektum-orientált elosztott fájlrendszer.
 • Jól skálázható.
 • Nagyméretű klaszterekhez, és nagy fájlokhoz tervezték
Lustre architektúra
 • Három fő funkcionális egysége van:
  • Metadata szerver (MDS), ami a fájl neveket, katalógusokat, védelmi kódokat és egyéb metaadatot tárol.
  • Object storage szerverek (OSS), melyek az adatokat tárolják.
  • Kliens ami az adatokat felhasználja, létrehozza.
 • Az adatok logikai kötetmenedzsmenttel ellátott RAID tárolókban tárolódnak, amit az OSS és az MDS dedikált módon használ.
 • Jelenleg egy módosított ext3 fájlrendszer a logikai tároló, de a SUN dolgozik a ZFS beépítésén.
 • Amikor egy kliens fájlt akar elérni, először az MDS-ben meg kell keresnie.
 • A fájl egyes darabjai több OSS-en tárolódhatnak, ami a kliens és az OSS között szűk keresztmetszet kialakulását gátolja.
 • A kliensek nem módosítják közvetlenül az OSS-ben tárolt adatokat, hanem ezt a OSSre bízzák, szemben a GFS megoldásával.
 • Ez a módszer növeli a megbízhatóságot és a hibatűrést.

ZFS (Zettabyte File System)

 • 128 Bit - extra nagy kapacitás
 • Pool elvű tárolók – elosztott sávszélesség és kapacitás
 • Tranzakció kezelés – Copy on Write
 • Snapshots (ro) és klónozás
 • Adat integritás – Adat ellenőrző összeg

Grid rendszerek osztályozása

Grid koncepció

 • Számítógépek erőforrásainak egy adott cél érdekében összefogott halmaza, melyet a felhasználó egységesen, egy egészként kezelve tud elérni a Grid bármely pontjáról.
 • A Grid szóhasználat szándékosan utal az elektromos hálózatra (power grid).
 • A kezdeti intézményi gridek regionális, nemzeti, ill. világméretű gridekké nőnek, melyek erőforrásait dinamikusan és gazdaságosan lehet elosztani.
 • Adat, számítási és információs gridek.
Osztályozás
 • Erőforrás donorok= D
 • Erőforrás felhasználók = U
A Utility Gridek jellemzői
 • A donorok profi erőforrás biztosítók (7/24 órás üzemmód)
 • Hasonló erőforrások
 • Mindenki használhatja az erőforrásokat saját problémáinak megoldására
 • Aszimmetrikus kapcsolat a donorok és felhasználók között ( U >> D )
 • pl: EGEE, CERN LHC, Open Science Grid
A Desktop Grid jellemzői
 • Akárki adhat hozzá erőforrást
 • Heterogén erőforrások, melyek dinamikusan be és kilépnek.
 • Egy vagy kevés projekt használhatja az erőforrásokat
 • Az erőforrások klienseket futtatnak: Hozzáértés csak szerver oldalon szükséges
 • Aszimmetrikus reláció a donorok és felhasználók között ( U << D )
 • Előny:
  • Egy PC hozzáadása egyszerű
  • Installálni, karbantartani egy DG szervert sokkal egyszerűbb
 • Típusai
  • Global Desktop Grid
   • Cél hogy erőforrásokat gyűjtsön össze tudományos kihívások megoldására
   • Példa: BOINC (SETI@home)
  • Local Desktop Grid
   • Célja, hogy egyszerűen összegyűjthetővé tegye a közeli erőforrásokat (egyetem)

Jogosultság delegációja

Grid biztonság

Biztonság alatt sokszor eltérő dolgokat értünk:

 • Azonosítás/Feljogosítás/Jogok delegálása
  • Az alkalmazást futtató felhasználó ne tudja jogosulatlanul használni az erőforrásokat
 • Alkalmazás és köztesréteg biztonság
  • Az alkalmazásokban való bizalom
  • Köztesrétegben való bizalom
 • Adatbiztonság
  • A rendszerbe bevit/keletkező adatok csak a jogosultak számára legyenek elérhetők
  • Az adatátviteli csatornák ne "csöpögjenek"
 • Igen jelentős erőforráshalmaz áll jelenleg a felhasználók rendelkezésére.
Azonosítás, feljogosítás
 • Azonosítás: valóban az-e akinek mondja magát
  • X.509 tanúsítvánnyal (analógia: személyi igazolvány)
  • PKI felhasználásával
 • Feljogosítás: mely erőforrásokat használhat.
  • komplex elosztott rendszerrel történik (VOMS) (lista, hogy mit kölcsönözhetek).
  • erőforrás specifikus
  • seite-onként eltérő lehet
  • virtuális szervezetek
Jogok delegálása
 • Proxy tanúsítvány:
  • Rövidlejáratú és korlátozott felhasználású
  • X.509 tanúsítvány (X.509 CGSI kiterjesztéssel)
  • Speciális tanúsítvány, amit egy normál végfelhasználó vagy egy másik proxy ír alá
  • Támogatja a delegációt (valaki nevében eljárni)
 • Delegálás: második szintű proxy tanúsítvánnyal
  • A távoli szerver generál proxy tanúsítványt egy új privát/publikus kulccsal, amit elküld a klienshez.
  • A kliens aláírja a proxy tanúsítványt visszaküldi a szervernek.
 • Így a távoli processz a kliens nevében eljárhat.
  • a távoli szerver megszemélyesíti a felhasználót

Cloud rendszerek

Cloud rendszerek

 • Még nagy a bizonytalanság, többen mást gondolnak róla.
 • A hálózati felhőből on-line igénybe venni
  • számítási, tárolási kapacitást
  • alkalmazást
  • egyéb erőforrást
 • Lényegében Web 2.0 kiterjesztve ?

Softare as a Service (SaaS)

 • Szoftver alkalmazás igénybevétele web felületen on-line módon
  • Clarizen
   • teljes projektmenedzsment
  • Google Docs
  • SalesForce
  • Office 360

Infrastructure/ Hardware as a Service (Iaas /HaaS)

 • Amazon EC2
 • HP

Platform as a Service (PaaS)

 • Google App Engine
 • Ms Azure
 • Force.vom
 • Amazon S3, SQS