Opre vizsga, 2008. június 19.

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1. Adjon áttekintést arról, hogy napjainkban milyen típusú operációs rendszerekkel találkozhatunk (tehát nem konkrét operációs rendszerek felsorolását kérjük!). Röviden ismertesse ezek legfontosabb jellegzetességeit!

2. Írja le az alábbi precedenciagráfot "parbegin-parend" konkurens utasítások és szemaforok segítségével!

Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

3. Rajzolja fel, hogyan történik a logikai-fizikai címtranszformáció kombinált lap- és szegmensszervezésű tár esetén! Jellemezze a megoldást!

4. Rajzolja fel a uC/OS taszk állapot-átmeneti diagramját! Értelmezze az egyes állapotokat és állapotátmeneteket! (Az állapotátmenethez nem kell megadni az azokat kiváltó függvények pontos nevét.)

5. Egy UNIX operációs rendszerben négy folyamat található t=0 időpontban. Átütemezés után egy folyamat (A) fut, két másik (B, C) futásra kész, és a negyedik (D) egy read() rendszerhívásban diszk B/K művelet befejezésére vár (alszik). Ekkor minden folyamat felhasználói módú prioritása (p_usrpri) 60, p_cpu értéke 10, p_nice értéke 5. A diszk művelet alvási prioritása 20. A diszk művelet a t=110 időpontra fejeződik be és a read() rendszerhívásból a D folyamat ezután 1 időegység alatt lép ki (válik futásra késszé). Táblázatos formában adja meg, hogy mennyi lesz a négy folyamat prioritása (p_pri) és a p_cpu értéke a t=10, 11, 100, 110, 111, 112 és a 200 időpillanatokban! Válaszát képletekkel is támassza alá! Mindhárom UNIX ütemezési tevékenységet vegye figyelembe (tehát van round-robin ütemezés is)!

A folyamat B folyamat C folyamat D folyamat Átütemezés
óraütés p_usrpri p_cpu p_usrpri p_cpu p_usrpri p_cpu p_usrpri p_cpu előtt fut után fut óraütés
0 60 10 60 10 60 10 60 10 A 0
1 60 11 60 10 60 10 60 10 A ? 1