Mobilszoftverek - Ellenőrző kérdések kódjai

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

JavaME

J1.1 Vázolja fel egy Java ME alkalmazás kódját, mely megjeleníti a "Hello Mobil Fejlesztők!" feliratot!

    import javax.microedition.midlet.*;
    import javax.microedition.lcdui.*;
    public class HelloMidlet extends MIDlet implements CommandListener {
    	private Form form;
    	
    	public void initialize() {
    		form = new Form("hello");
    		form.append("Hello Mobil Fejlesztők!");
    		
    		Command cExit = new Command("Exit", Command.EXIT, 1);
    		form.addCommand(cExit);
    		form.setCommandListener(this);
    		
    		Display.getDisplay(this).setCurrent(form);
    	}
    	
    	public void startApp() {
    		initialize();
    	}
    	public void pauseApp() { }
    	public void destroyApp(boolean unconditional) {	}
    	
    	public void commandAction(Command c, Displayable d) {
    		if (c.getLabel() == "Exit") {
    			destroyApp(true);
    			notifyDestroyed();
    		}
    	}
    }

J1.2 Készítsen egy Canvas osztályt, mely fekete háttéren egy piros négyzetet jelenít meg!

    public class MyCanvas extends Canvas {
    	private MyMidlet midlet;
    	public MyCanvas(MyMidlet aMidlet) {
    		midlet = aMidlet;
    	}
    	public void paint(Graphics g) {
    		g.setColor(0,0,0);
    		g.fillRect(0,0,getWidth(),getHeight());
    		g.setColor(255,0,0);
    		g.fillRect(10,10,50,50);
    	}		
    	public void keyPressed(int keycode) {
    		midlet.exitMIDlet();
    	}
    }

J1.3 Vázolja fel egy Java ME alkalmazás kódját, mely másodpercenként egy # jelet fűz a kijelző tartalmához!

    import javax.microedition.midlet.*;
    import javax.microedition.lcdui.*;
    public class TimerMidlet extends MIDlet	{
    	private Form form;
    	private class MyTimerTask extends TimerTask	{
    		public void run() {	form.append("#"); }
    	}
    		
    	public void startApp() {
    		form = new Form("Append");
    		Display.getDisplay(this).setCurrent(form);
    		Timer mainTimer = new Timer();
    		mainTimer.schedule(new MyTimerTask(), 0, 1000);
    	}
    	public void pauseApp() { }
    	public void destroyApp(boolean unconditional) {	}
    }

J3.1. Készítsen egy szál osztályt, amely kilistázza a tennivalókat!

    private class MyToDoLister extends Thread {
    	public void run() {
    		String v = System.getProperty("microedition.pim.version");
    		if (v != null) {
    			PIM singleton = PIM.getInstance();
    			ToDoList todolist = null;
    			try {
    				todolist = (ToDoList)singleton.openPIMList(PIM.TODO_LIST, PIM.READ_ONLY);
    				Enumeration todosEnum = todolist.items();
    				while (todosEnum.hasMoreElements()) {
    					ToDo t = (ToDo)todosEnum.nextElement();
    					System.out.println(t.getString(ToDo.SUMMARY, 0));
    				}
    			}
    			catch (Exception e){
    				e.printStackTrace();
    			}
    		}
    	}
    }
    

J3.2 Készítsen egy függvényt, mely az alkalmazás beállításait (egy string és egy int) elmenti perzisztens módon!

    public void saveSettings(String aString, int aInt) {
    	ByteArrayOutputStream bout = new ByteArrayOutputStream();
    	DataOutputStream dout = new DataOutputStream(bout);
    	RecordStore rs = null;
    	try {
    		dout.writeUTF(aString);
    		dout.writeInt(aInt);
    		dout.flush();
    		byte[] data = bout.toByteArray();
    		rs = RecordStore.openRecordStore("mydatabase", true);
    		try {
    			rs.setRecord(1, data, 0, data.length);
    		}
    		catch (RecordStoreException ex) {
    			rs.addRecord(data, 0, data.length);
    		}
    	}
    	catch (Exception ex) {
    		ex.printStackTrace();
    	}
    	finally {
    		try {
    			dout.close();
    			bout.close();
    			rs.closeRecordStore();
    		}
    		catch (Exception ex) {
    			ex.printStackTrace();
    		}
    	}
    }
    

J3.3 Készítsen egy szál osztályt, mely a 192.168.0.100:10000-es címre socket-en keresztül elküldi a "hello world" stringet!

    public class SocketWriter extends Thread {
    	public void run() {
    		SocketConnection sconn = null;
    		OutputStream os = null;
    		try {
    			sconn = (SocketConnection)Connector.open("socket://192.168.0.100:10000");
    			os = sconn.openOutputStream();
    			os.write("hello world");
    			os.close();
    			sconn.close();
    		}
    		catch (Exception e) { }
    	}
    }
    

Symbian - C++

S2.1 Hogyan működik a TRAP és User::Leave? Hogyan kell ezeket használni? (példakód)

    void Fuggveny() { // nincs L a végén, mivel elkapja az összes leave forrást
    	int hiba;
    	TRAP(hiba, ProbaL()); //leave-elő függvény hívása
    	if (hiba != KErrNone) {
    		// ha ProbaL() leave-el, akkor ide adódik a vezérlés, és lekezelhetjük a hibát.
    	}
    }
    

S2.2 Mi az a kétfázisú konstrukció? (példakód)

    class CKulsoOsztaly : public CBase {
    public:
    	~CKulsoOsztaly(); //destruktor
    	static CKulsoOsztaly* NewL(); //példányosító metódusok
    	static CKulsoOsztaly* NewLC();
    protected:
    	//védett konstruktor, közvetlenül nem példányosítható az osztály
    	CKulsoOsztaly(); //első fázis, nem leavelhet
    	void ConstructL(); //második fázis, leavelhet
    };
    void CKulsoOsztaly::ConstructL() {
    	iTagValtozo = new (ELeave) CBelsoOsztaly();
    }
    CKulsoOsztaly* CKulsoOsztaly::NewLC() { //konstruktor, egyszerű inicializálások	
    	CKulsoOsztaly* self = new (ELeave) CKulsoOsztaly();
    	CleanupStack::PushL(self); //félkész obj felrakása a CS-re
    	self->ConstructL(); //veszélyes inicializálások, de ekkorra az objektum már a CleanupStack-en van
    	return self;
    }
    CKulsoOsztaly* CKulsoOsztaly::NewL() {
    	CKulsoOsztaly * self = NewLC();
    	CleanupStack::Pop();
    	return self;
    }
    

Symbian - Qt

S3.1 Hogy működik a signals and slots? (példakód)

    #include <QObject>
    class Counter : public QObject {
    	Q_OBJECT
    	public:
    		Counter() { val = 0; }
    		int value() const { return val; }
    	public slots:
    		void setValue(int v) {
    			if (v != val) {
    				val = v;
    				emit valueChanged(v);
    			}
    		}
    	signals:
    		void valueChanged(int newValue);
    	private:
    		int val;
    };
    ...
    Counter c1, c2;
    //összekapcsolás
    QObject::connect(&c1, SIGNAL(valueChanged(int)), &c2, SLOT(setValue(int)))