Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan - Kvíz - 3. ZH

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan


Vállgazd ZH3 kvíz feleletválasztós
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(-)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-

Tartalomjegyzék

Jelölje meg az alábbi, TQM-re vonatkozó állítások közül a helyeseket!

Típus: több. Válasz: 2,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. A TQM modell Japánból ered.
 2. Nagymértékben épít a dolgozók aktív részvételére.
 3. A vállalat minden alkalmazottját érinti.
 4. Elsődleges célja a tevékenységek összehangolása.
 5. Dokumentációs rendszert kell kialakítani.
 6. A tágabb termelési láncra fókuszál.
 7. Külső cégek igazolják a kiépítését, bevezetését.

A TQM kapcsán három alapelvet szokás megfogalmazni:

Típus: több. Válasz: 1,. Pontozás: nincs megadva.

 1. vevőközpontúság, folyamatos javítás (fejlesztés), dolgozók bevonása, felhatalmazása (teljes elkötelezettség).
 2. a vezetőség felelősségi köre, gazdálkodás az erőforrásokkal, a dolgozók jutalmazása, motiválása.
 3. a menedzsment felhatalmazása (elkötelezettség), termékorientáltság (a termék előállítása), a dolgozók (emberi erőforrás) folyamatos fejlesztése.
 4. minőségközpontúság, mérés, elemzés, fejlesztés, dolgozók elfogadása (partneri viszony kialakítása).
 5. piacorientáltság, a termék folyamatos fejlesztése, gazdálkodás az erőforrásokkal.

A minőségrendszerek fejlődésének fázisai:

Típus: több. Válasz: 4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. tervezés, ellenőrzés, javítás.
 2. irányítás, menedzselés, biztosítás.
 3. biztosítás, szabályozás, szabványosítás.
 4. ellenőrzés, szabályozás, biztosítás.
 5. ellenőrzés, fejlesztés, biztosítás.

A minőségmenedzsment területén Magyarországon

Típus: több. Válasz: 3,4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. a minőségellenőrzési rendszerek alkalmazása már elterjedt, a minőségszabályozás elterjesztése napjaink fontos feladata.
 2. a minőségbiztosítási rendszerek elterjedése még kezdeti szakaszában tart, ezért ezek megismertetése, oktatása napjaink egyik fontos tennivalója.
 3. a TQM menedzsment filozófia terjesztése, bevezetése napjaink fontos feladata a termelő és nem termelő területeken egyaránt.
 4. az ISO 9001-es rendszer már nagymértékben elterjedt, ennek hatékony alkalmazása, működtetése, fejlesztése napjaink egyik fontos feladata.

A minőség fogalmán manapság elsősorban

Típus: több. Válasz: 4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. annak mértékét értjük, hogy a termék színvonala mennyire felel meg a legújabb fejlesztéseknek, technológiáknak.
 2. azt értjük, hogy a termék paraméterei, tulajdonságai a legjobbak a versenytársakhoz képest.
 3. azt értjük, hogy a termékjellemzők megfelelnek-e a rájuk vonatkozó szabványoknak, előírásoknak.
 4. annak mértékét értjük, hogy a termék mennyire elégíti ki a vevő igényeit.

Jelölje meg azokat az állításokat, melyek igazak F. W. Taylor tevékenységére!

Típus: több. Válasz: 4,6,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Ő vezette be az ellenőrzőkártyák alkalmazását a folyamatok szabályozására.
 2. Ő volt az első, aki meghirdette a „0 hibával” való gyártást.
 3. Tevékenységével nagymértékben hozzájárult a TQM elvek kialakulásához.
 4. Kitalálta, s bevezette a minőségellenőrzési osztályokat.
 5. Tevékenysége nagymértékben hozzájárult Japán ipar minőségi fejlődéséhez.
 6. Az Ő nevéhez fűződik az első minőségügyi rendszer bevezetése a vállalatoknál.

Jelölje meg azokat az állításokat melyek igazak a Pareto-elemzésre!

Típus: több. Válasz: 2,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Rövid idő, jellemzően 15-20 perc alatt befejeződik.
 2. Az ún. 80-20-as (vagy 2/3-1/3) szabályon alapszik.
 3. Elsődleges célja a kritikus hibák feltárása.
 4. Feltárja a hiba bekövetkezésének okait.
 5. Szisztematikusan feltárja az összes hibát, és azok okait.
 6. A 6 lépéses folyamatfejlesztési modell első lépésénél használható.

Jelölje meg azokat az állításokat melyek igazak a brainstormingra!

Típus: több. Válasz: 1,2,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Gyors, rövid idő alatt befejeződik.
 2. Ötletek, megoldási javaslatok gyűjtésére használható módszer.
 3. Fő célja a megoldási javaslatok átgondolása, „minőségi” ötletek kigondolása.
 4. Feltárja egy probléma súlyosságát, ok-okozati struktúráját.
 5. Minél nagyobb csoporttal végezzük, annál hatékonyabb

A japán minőségrendszer-fejlődésre jellemző

Típus: több. Válasz: 2,3,4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. a termelés- és a technológia menedzsment nagyfokú alkalmazása.
 2. teljeskörűség, rendszeresség.
 3. az alulról felfelé való terjedés.
 4. a dolgozók tömeges bevonása.
 5. a felülről lefelé terjedés.
 6. a dolgozók felhatalmazása
 7. az ún. „hólabda” elv.

Jelölje meg azokat az állításokat melyek igazak az Ishikawa diagramra!

Típus: több. Válasz: 1,2,. Pontozás: nincs megadva.

 1. szisztematikusan feltárja a hibák okait
 2. segítségével feltárhatók a hibák ok-okozati rendszere
 3. elsődleges célja a kritikus hibák feltárása, azonosítása
 4. nehezen áttekinthető, táblázatos formában dolgozik.
 5. az ún. 1/3-2/3 szabályon alapszik
 6. könnyen áttekinthetővé teszi a vizsgált folyamatot

Jelölje meg a minőségügyi rendszermodellt leíró szabvány(oka)t (2000-es kiadás!)!

Típus: több. Válasz: 5,. Pontozás: nincs megadva.

 1. ISO 8402
 2. ISO 9000
 3. ISO 14000
 4. ISO 9005
 5. ISO 9001
 6. ISO 9003
 7. ISO 9002
 8. ISO 9004

Az ISO 9001:2000-es minőségbiztosítási rendszer egyik fő célja, hogy

Típus: több. Válasz: 2,4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. az ellenőrzési tevékenység fokozásával megakadályozza a hibás termékek eladását.
 2. bizalmat keltsen a vevőben a vállalat tevékenységével szemben.
 3. a menedzsment és a dolgozók állandó képzését, fejlődését garantálja.
 4. stabil, állandó körülményeket biztosítson a vállalatnál.
 5. a legjobb minőségű termékeket állítsuk elő.

Jelölje meg az ISO 9000:2000 szabványcsalád elemeit!

Típus: több. Válasz: 1,2,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. ISO 9004
 2. ISO 9000
 3. ISO 9001
 4. ISO 9003
 5. ISO 8402
 6. ISO 9002
 7. Comenius 2000
 8. ISO 14000

Manapság akkor tekintünk jó minőségűnek egy terméket, ha

Típus: több. Válasz: 4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. azt nagyfokú automatizálás mellett, korszerű gyártósoron, gyártási eljárással készítették.
 2. azt leginkább kézi összeszereléssel, nagy szakértelemmel, odafigyeléssel készítették.
 3. az megfelel a termékre vonatkozó előírásoknak, szabványoknak. Ezt jelöli például a CE jel.
 4. az megfelel a vevő nyilvánvaló esetleg rejtett igényeinek.
 5. az megfelel az alkalmazási körülmények, a tényleges gyakorlati felhasználás követelményeinek.

A Pareto-diagram …

Típus: több. Válasz: 1,2,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. lényegében egy oszlopdiagram, ami a problémák fontosságát csökkenő sorrendben ábrázolja.
 2. alkalmazása segít azokra az okokra koncentrálni, amelyek eltávolítása vagy megváltoztatása a legnagyobb hatást váltja ki.
 3. a problémák okainak viszonylagos fontosságát egyszerű, gyorsan elemezhető módon ábrázolja.
 4. egy probléma vagy állapot összes lehetséges okának növekvő részletességgel való meghatározására és grafikus ábrázolására szolgál.

Az alábbi, TQM alapelvekre vonatkozó állítások közül jelölje meg az igazakat! (Egy lehetséges példa, a zh-n a többi alapelv, valamint egynél több alapelv is szerepelhet)

Típus: több. Válasz: 2,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egyik alapelve a tulajdonosi szemlélet kialakítása.
 2. Egyik alapelve a folyamatos fejlesztés.
 3. Egyik alapelve a minőségkörök (QC) kialakítása, működtetése.
 4. Egyik alapelve a vezetőség teljes felhatalmazása.
 5. Egyik alapelve a rend és a fegyelem kialakítása.
 6. Egyik alapelve a munkahelyi biztonság és egészség erősítése.
 7. Egyik alapelve az innováció, termékfejlesztés.

Jelölje meg azokat az állításokat, melyek az amerikai minőségrendszerek fejlődésére jellemzőek!

Típus: több. Válasz: 3,5,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Gyakorlatilag az összes dolgozó részvételére, egyéni felelősségére, hozzáállására épít.
 2. Alulról felfelé építkező rendszer.
 3. Felülről lefelé építkező rendszer.
 4. Elsősorban a jól képzett szakmunkás és középvezetői rétegre épül.
 5. Legfőképpen a menedzsmentre épít, elsősorban az ő feladatuk a minőségügyi kérdések kezelése.

Jelölje meg azokat az állításokat, melyek a japán minőségrendszerek fejlődésére jellemzőek!

Típus: több. Válasz: 3,4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Felülről lefelé építkező rendszer.
 2. Jellemző rá a projekt szemlélet, minőségügyi projektek indításával próbálják fejleszteni a minőségi színvonalat ill. a termelési rendszert.
 3. Alulról felfelé építkező rendszer.
 4. Gyakorlatilag az összes dolgozó részvételére, egyéni felelősségére, hozzáállására épít.
 5. Legfőképpen a menedzsmentre épít, elsősorban az ő feladatuk a minőségügyi kérdések kezelése.
 6. Elsősorban a jól képzett szakmunkás és középvezetői rétegre épül.

Az amerikai minőségrendszer-fejlődésre jellemző

Típus: több. Válasz: 1,3,4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. a felülről lefelé terjeszkedés.
 2. a termelés és a technológia menedzsment nagyfokú alkalmazása.
 3. az ún. „hólabda” elv.
 4. a stratégiai, menedzsment szintű megközelítés.
 5. a dolgozók tömeges bevonása.
 6. az ún. minőségkörök alkalmazása.
 7. teljeskörűség, rendszeresség.

Az ISO 9001:2000 (Egy lehetséges példa, a zh-n a többi fejezet is szerepelhet)

Típus: több. Válasz: 1,. Pontozás: nincs megadva.

 1. szabvány egyik fő fejezete a vezetőség felelősségi körével kapcsolatos követelményekkel foglalkozik.
 2. szabvány egyik fő fejezete a kapacitások hatékony kihasználásával foglalkozik.
 3. szabvány egyik fő fejezete a tulajdonosi érdek érvényesítésével foglalkozik.
 4. szabvány egyik fő fejezete a dolgozók jutalmazásával és elismerésével foglalkozik.
 5. szabvány egyik fő fejezete a vállalati imázs kialakításával kapcsolatos követelményekkel foglalkozik.

Az ok-okozati diagram…

Típus: több. Válasz: 2,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. a problémák okainak viszonylagos fontosságát egyszerű, gyorsan elemezhető módon ábrázolja.
 2. egy probléma vagy állapot összes lehetséges okának növekvő részletességgel való meghatározására és grafikus ábrázolására szolgál.
 3. a tünetek helyett az okokra irányítja a figyelmet.
 4. arra való, hogy egy újszerű helyzetben ötleteket, javaslatokat gyűjtsünk konkrét problémára.

Az ISO 9001:2000

Típus: több. Válasz: 2,. Pontozás: nincs megadva.

 1. szabvány kötelezően előírja, hogy a szervezet minden egyes tevékenységét írásban kell rögzíteni.
 2. szabvány kötelezően előírja, hogy a szervezetnek rendelkeznie kell az ún. minőségbiztosítási kézikönyvvel.
 3. a szabvány kötelezően előírja, hogy minden elvégzett folyamatlépést, tevékenységet írásban rögzítsünk, ezért ha nem jól építik ki a rendszert, akkor nehézkessé, bürokratikussá válhat.
 4. a szabvány nem tartalmaz a dokumentációra vonatkozó kötelező elemet, hiszen ez egy általános rendszerszabvány, s ez alapján minden vállalat saját maga építi fel a dokumentációs rendszerét.
 5. a szabvány nem tartalmaz a dokumentációra vonatkozó kötelező elemet, hiszen ez valójában egy minőségügyi filozófia, gondolkodásmód leírása.

Jelölje meg az ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszer fő pontjait!

Típus: több. Válasz: 1,2,3,6,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Mérés, elemzés fejlesztés.
 2. Vezetés felelőssége.
 3. Termék/szolgáltatás előállítása.
 4. Teljeskörűség.
 5. Érdekelt felek elvárásai.
 6. Erőforrásgazdálkodás.
 7. Dokumentációs rendszer.
 8. Dolgozók felhatalmazása.
 9. Vevőközpontúság.

Melyek a hatlépéses folyamatjavítási modell részei? (Egy lehetséges példa, a zh-n a többi lépés is szerepelhet!)

Típus: több. Válasz: 1,2,6,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Probléma definiálása.
 2. Javaslatok, megoldások kifejlesztése és kipróbálása.
 3. Felkészülés.
 4. Ötletgyűjtés.
 5. Gazda kijelölése.
 6. Teljesítmény mérése.
 7. Munkacsoport felkészítése.

A folyamatok menedzselése szempontjából milyen szereplői vannak egy folyamatnak?

Típus: több. Válasz: 2,4,5,6,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Szakértők.
 2. Szállítók.
 3. Menedzser.
 4. Vevők.
 5. Munkacsoport.
 6. Gazda.
 7. Minőségügyi megbízott.
 8. Vezető.
 9. Alvállalkozók.

Az ISO 9001:2000

Típus: több. Válasz: 1,. Pontozás: nincs megadva.

 1. szabvány fő fejezetei a vezetőség felelősségi köre, gazdálkodás az erőforrásokkal, a termék előállítása, valamint a mérés, elemzés és fejlesztés.
 2. szabvány fő fejezetei a vevőközpontúság, folyamatos fejlesztés, valamint a teljes elkötelezettség és felhatalmazás.
 3. szabvány fő fejezetei a minőségellenőrzés, minőségszabályozás, minőségbiztosítás és a TQM.
 4. szabvány fő fejezetei a vezetőség felelősségi köre, minőségellenőrzés, minőségszabályozás, valamint a mérés, elemzés és fejlesztés.
 5. szabvány fő fejezetei a problémamegoldó módszerek, ok-okozati elemzések, ellenőrző kártyák bevezetése.
 6. szabvány fő fejezetei a vezetőség felelősségi köre, termékorientáltság, a termék előállítása, valamint a piacorientáltság.
 7. szabvány fő fejezetei a minőségi kézikönyv, minőségi eljárások, munkautasítások, valamint a feljegyzések, űrlapok és jegyzőkönyvek.

Az ISO 9001:2000

Típus: több. Válasz: 2,. Pontozás: nincs megadva.

 1. egy minőségközpontú vezetési filozófia.
 2. egy minőségbiztosítási szabvány jelzése.
 3. egy környezetmenedzsment szabvány jelzése.
 4. a minsőségfogalmakat rögzítő szabvány száma.
 5. a TQM alapelveket rögzítő szabvány száma.
 6. egy minőségszabályozási szabvány száma.

Jelölje meg azokat az állításokat, melyek igazak az ISO 9001:2000 rendszerre!

Típus: több. Válasz: 3,4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az eredményessége szempontjából értékeli a szervezet tágabb közösségre gyakorolt hatását is.
 2. Hatékony alkalmazásához a dolgozók aktív részvétele, felhatalmazása szükséges.
 3. Sikeres bevezetését tanúsítással igazolják a külső partnerek, elsősorban a vevők felé.
 4. A vállalati folyamatok összehangolására, egységes szabályozására törekszik.

Jelölje meg az TQM filozófia alapelveit!

Típus: több. Válasz: 4,5,6,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Dokumentációs rendszer.
 2. Vevőszolgálat.
 3. Erőforrásgazdálkodás.
 4. Folyamatos fejlesztés.
 5. Dolgozók bevonása, felhatalmazása.
 6. Vevőközpontúság.
 7. Oktatás, képzés.
 8. Termék/szolgáltatás előállítása.
 9. Teljeskörűség.

Jelölje meg az alábbi, ISO 9001:2000-es minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó állítások közül a helyeseket!

Típus: több. Válasz: 2,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Bevezetésével a vállalat gazdasági, pénzügyi helyzete javul, stabilizálódik.
 2. Ha nem megfelelően építik ki, könnyen egy nehézkes, túldokumentált rendszerré válhat.
 3. Fő előnye a stabil, rendszerezett körülmények megteremtése a vállalaton belül.
 4. A vállalat minden részlegét, dolgozóját érinti.
 5. Bevezetésével a termék minősége nagymértékben javul.

Jelölje meg az ISO 9001:2000-es minőségbiztosítási rendszerre jellemző állításokat!

Típus: több. Válasz: 1,2,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem termék, hanem rendszerszabvány.
 2. A tágabb értelemben vett termelőrendszert szabályozza.
 3. Állandó versenyképes helyzet kialakítására törekszik.
 4. A vállalat minden dolgozójára, részlegére kiterjed.
 5. Bevezetésével nagymértékben javul a termék minősége.
 6. Megváltozik a menedzsment és a dolgozók feladata, szerepe.

Jelölje meg azokat az állításokat, melyek igazak a TQM rendszerre!

Típus: több. Válasz: 1,2,. Pontozás: nincs megadva.

 1. A TQM alapján nem lehet tanúsítványt kiállítani, mivel az egy minőségközpontú menedzsment filozófia és nem egy szabvány.
 2. A TQM menedzsment filozófia hatékony alkalmazásához a dolgozók aktív részvétele szükséges.
 3. A TQM menedzsment filozófia központjában a folyamatok szigorú, egységes szabályozása áll.
 4. A TQM az ISO 9000:2000 szabványcsalád követelményeinek továbbfejlesztésével jött létre.
 5. A TQM menedzsment filozófia sikeres bevezetését tanúsítással igazolják a külső partnerek, elsősorban a vevők felé.
 6. A TQM kifejezetten arról szól, hogyan lehetséges még sorozatgyártás, tömegtermelés mellett is odafigyelni a termékek minőségére úgy, mintha egyedileg gyártanánk.

A TQM

Típus: több. Válasz: 2,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. a dolgozók motiválásával „minőségi munkára” törekvő menedzsment filozófia.
 2. egy minőségközpontú menedzsment filozófia.
 3. az USA-ban alakult ki a 80-as években.
 4. egy minőségbiztosítási szabványrendszer rövidítése.
 5. Japánban jött létre a II. világháborút követő gazdasági fejlődés során.
 6. az európai minőségfelfogást jellemző minőségfilozófia.
 7. egy korszerű minőségszabályozási rendszer.

Az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszert azért célszerű bevezetni egy vállalatnál, mert

Típus: több. Válasz: 1,2,. Pontozás: nincs megadva.

 1. áttekinthetővé, rendezetté teszi a vállalat tevékenységét.
 2. növeli a vevők bizalmát a vállalat teljesítőképességével szemben.
 3. jelentősen javítja a termék minőségét, s ezáltal piaci sikereket érhetünk el.
 4. a dolgozók felhatalmazásával jelentősen javítja a folyamatok mind gazdasági, mind minőségi teljesítőképességét.
 5. a pénzügyi tevékenység szabályozásával segít a költségérzékeny gazdálkodásban.

Az ISO 9001:2000

Típus: több. Válasz: 3,4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. szabvány szerinti tanúsítványt olyan termék, szolgáltatások kapnak, amelyek magas műszaki követelményeknek felelnek meg.
 2. kifejezetten arról szól, hogyan lehetséges még sorozatgyártás, tömegtermelés mellett is odafigyelni a termékek minőségére úgy, mintha egyedileg gyártanánk.
 3. szerinti tanúsítvány megléte erősíti a szervezet piaci pozícióját.
 4. szabványnak való megfelelésről tanúsítványt lehet szerezni.
 5. szabvány szerinti tanúsítványt olyan termék, szolgáltatások kapnak, minden szempontból megfelelnek a vevői elvárásoknak.
 6. követelményrendszer előírja, hogy a terméket, amely megfelel a minőségi követelményeknek, az ISO 9001 védjegyével kell ellátni.

Jelölje meg azokat az állításokat, melyek igazak a TQM rendszerre!

Típus: több. Válasz: 1,2,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. A vállalat valamennyi munkatársára kiterjed.
 2. Emberközpontú, a munkatársak megelégedettségére is törekszik.
 3. Megváltozik a menedzsment szerepe a vállalatnál.
 4. Sikeres bevezetését tanúsítással igazolják a külső partnerek felé.
 5. Viszonylag rövid idő alatt (1 év) teljesíthető a követelményrendszere.
 6. A folyamatok szabályozottságára, dokumentáltságára helyezi a hangsúlyt.

Mikor egy folyamatról azt mondjuk, hogy szabályozott állapotban van, az azt jelenti, hogy

Típus: több. Válasz: 2,. Pontozás: nincs megadva.

 1. a folyamatban veszélyes és véletlen hibák is hatnak.
 2. a folyamatban csak a véletlen hibák hatnak.
 3. a folyamatban csak a rendszeres/veszélyes hibák hatnak.
 4. a folyamatban statisztikai szabályozást (SPC) alkalmazunk.
 5. a folyamatot az ISO 9001 előírásai szerint működtetjük.

Az ellenőrzőkártyák használatának egyik fő célja, hogy

Típus: több. Válasz: 2,. Pontozás: nincs megadva.

 1. észleljük a nem megfelelő termékeket.
 2. észleljük a folyamatban rendszeresen fellépő jelentősebb változásokat.
 3. folyamatosan mérjük a folyamat összes minőségi jellemzőjének teljesítményét.
 4. észleljük a dolgozók önellenőrzéssel végzett méréseinek hibáit.
 5. észleljük a véletlen ingadozások jelenlétét a folyamatban.
 6. észleljük a mérésből származó hibákat.

Az ellenőrzőkártyák a(z)

Típus: több. Válasz: 1,2,. Pontozás: nincs megadva.

 1. statisztikai folyamatszabályozási rendszerben a veszélyes hibák miatti elállítódásokat jelzik.
 2. folyamatszabályozás, a termelési folyamat „kézben tartásának” egyik legfontosabb eszközei.
 3. minőségellenőrzések eredményeit rögzítő célszerű táblázatok.
 4. dolgozók tevékenységének ellenőrzésére használhatók.
 5. ISO 9001:2000-es min.bizt. rendszer ellenőrzésre vonatkozó előírásait segítenek megvalósítani.

Mikor egy folyamatról azt mondjuk, hogy szabályozott állapotban van, az azt jelenti, hogy

Típus: több. Válasz: 1,. Pontozás: nincs megadva.

 1. a folyamat stabil, előre jelezhető az állapota.
 2. a folyamat a tűréshatárokon belül mozog.
 3. a folyamat éppen beszabályozás, beállítás alatt van.
 4. a folyamat az ISO 9001 rendszer követelményeit teljesíti.