Mérnöki menedzsment - jogi szabályozás

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Mérnöki menedzsment - vizsgakérdések témakörönként szétválogatva

8-as témakör:

 • Szabályozási környezet
 • Az infokommunikáció EU-s és hazai szabályozása
 • Tartalomszabályozás
 • Frekvenciagazdálkodás

3 pontos kérdések

Ismertesse az infokommunikációban alkalmazott árszabályozást! (3 pont, 2012.05.24.)

Adott szolgáltatásoknál (pl. telefon) ársapka (price-cap) szabályozás:

 • a megengedett éves árnövekedést maximálja, mint:
  1. az elmúlt éves infláció (definiálva az intervallumot és a mérőszámot: GDP árindex, CPI /fogyasztói árindex/, PPI, stb. ) és
  2. a technológiai hatékonysági tényező (X=2%....8%) különbsége;
 • az átlagot a "kosár" elemeinek bevétel szerint súlyozott átlagaként számolja: (előfizetési díj, helyi hívás, helyközi hívás zónák szerint bontva, nemzetközi hívás);
 • Szolgáltatásminőségi komponens is beépíthető (± Q% vagy -Q%...0)
 • Egyéb megszorítások pl. kisfogyasztói csomag előírása

Más árszabályozási formák:

 • Rögzített árak rendszere, pl. egyes postai szolgáltatásoknál;
 • Rate-of-return szabályozás: egy megengedett jövedelmezőség a költségek felett
 • Az egyetemes szolgáltatások körében is árszabályozás szükséges.
Ismertesse a piacra lépés szabályozását (engedélyezést) az infokommunikációban! (3 pont, 2012.01.20.)

A PIACRA LÉPÉS SZABÁLYOZÁSA (ENGEDÉLYEZÉS) Távközlési szolgáltatások nyújtása

 • Szolgáltatás bejelentése: Bejelentési kötelezettség a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt (szolgáltatás leírása, személyi, tárgyi feltételekről nyilatkozat), amelynek regisztrálása 8 napon belül, a feltételek ki nem elégítése esetén tagadható meg. Tipikus, liberalizált megoldás a távközlésben: az Eht. hatályba lépésétől (2004. jan. 1.), Bejelentendők az alkalmazott hálózati interfészek, ha szabványosak, legkésőbb üzembehelyezéskor. Regisztráláshoz jelezni kell a szolgáltatás tényleges

beindítását. Egyedi engedélyek:

 • Frekvenciahasználat: vezetéknélküli szolgáltatások nyújtásához (l. fr. gazd.)
 • Számhasználat: valamely előfizetői szolgáltatás, illetve számmező használatához (l. számgazdálkodás)
 • Távközlési építmény (torony, hálózat, stb.) létesítése, használatbavétele
 • Műsorszolgáltatás (rádió, tv): az engedélyeket az NMHH adja ki
Hogyan történik a szolgáltatók piaci együttműködésének szabályozása az infokommunikációban? (3 pont)

A verseny sarokköve: A távközlő hálózatoknak és szolgáltatásoknak egyetlen egységes rendszerként kell működniük. A bevételből az összeköttetés minden szereplője részesedni akar. Együttműködés szükséges:

 • csatlakozási szabványok, protokollok, szolgáltatás specifikációk;
 • eszközök, építmények, stb. közös használata (betelepülés)
 • beruházási kötelezettségek (pl. számmező módosítás);
 • tarifastruktúrák, bevételek megosztása, számlázás stb.

Szabályozás törvény/kormányrendelet alapján:

 • hálózati együttműködés szerződéses kötelezettségei;
 • piaci erőfölény kezelése (aszimmetrikus szabályozás)
  • RIO – Reference Interconnection Offer (összekapcsolás)
  • RUO – Reference Unbundling Offer (megosztás)
 • a vitás helyzetek eldöntésének szabályozási hatósági mechanizmusa stb.
Ismertesse a szabályozás eszközeit! (3 pont, 2011.12.20.) Ismertesse a szabályozás eszközrendszerét! (3 pont, 2010.12.14.)
 • Jogszabályok (törvények, kormány- és miniszteri rendeletek)
  • Általános, versenyalapú szabályozások
  • Távközlés/infokom-specifikus szabályozások, ide értve pl. szabványok beemelését, kormányzati programokat, határozatokat is
 • Szabályozó hatósági eszközök (jogszabályi keretek között):
  • Ex ante: szabályalkotás (rulemaking), ide értve pl.:
   • az erőforrásokkal való gazdálkodás szabályait,
   • az erőfölény kezelésének (ex ante) szabályait,
   • az eseti engedélyezést (hatósági tevékenység)
  • Ex post: érvényszerzés (enforcement), ide értve pl.:
   • piacfelügyelet (szolgáltatások, berendezések megfelelősége),
   • erőfölénnyel való visszaélés kezelése (ex post),
   • szankcionálás
 • Vitarendezés a piaci szereplők között (dispute resolution):
  • államigazgatási (szabályozó hatósági) eljárások
  • választott bíróság
  • fellebbviteli bíróság (már nem hatósági!)
 • Ön- és együttes szabályozás
  • Önszabályozás: piaci szereplők egyeztető fórumai, etikai kódex, stb.
  • Co-regulation: a piaci szereplők és a hatóság feladatmegosztása

Megválaszolatlan

Ismertesse a jelentős piaci erő (JPE) fogalmát és elemzésének folyamatát az infokommunikáció szabályozásában! (3 pont, 2014.01.03.)
Ide jön a válasz a kérdésre
 1. Ismertesse az Európai Unió 2002-es elektronikus hírközlés szabályozási csomagját! (3 pont, 2012.01.06.) 82. sor 11-13 dia
 2. Ismertesse a frekvenciagazdálkodás nemzetközi szabályozási rendszerét! (3 pont, 2010.12.21.) 84. sor 5. dia
 3. Ismertesse az infokommunikáció szabályozástól való elvárásokat! (3 pont, 2011.12.15.)
 4. Ismertesse az informatikai biztonság összetevőit, biztonsági technikáit, mechanizmusait! (3 pont)

1 pontos kérdések

Sorolja fel a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legalább 4 feladatát! (1 pont, 2012.05.24.)

AZ NMHH FELADATKÖRE Az elektronikus hírközlés területén:

 • jogszabályok felülvizsgálata, előkészítése
 • a hírközlési és informatikai piac felmérése
 • a verseny helyzetének elemzése az érintett piacokon
 • szolgáltatások bejelentésével kapcsolatos eljárások
 • nyilvántartások vezetése
 • frekvencia- és azonosítóengedélyek kezelése
 • építmények engedélyezése, ingatlanhasználat
 • piacfelügyelet
 • zavarelhárítás

A média területén:

 • a műsorszolgáltatási jogosultság kiadása, ellenőrzése
 • a műsorszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos feladatok
 • a műsorszolgáltatással kapcsolatos frekvenciagazdálkodás
 • műholdas csatornák pályáztatása
 • műsorfigyelő és elemző szolgálat működtetése
 • fogyasztóvédelem, versenyszabályok betartásának ellenőrzése
A rádióhullámok mely kategóriáját szabályozza a frekvenciagazdálkodás? Mit értünk rádióhullámon a frekvenciagazdálkodásban? (1 pont, 2012.01.20., 2011.01.04., 2010.12.21.)
Nem vezetett, 0-3000 GHz frekvenciájú elektromágneses sugárzás.
Mi az ársapka szabályozás lényege? (1 pont, 2012.01.13.)

Adott szolgáltatásoknál (pl. telefon) ársapka (price-cap) szabályozás:

 • a megengedett éves árnövekedést maximálja, mint:
  1. az elmúlt éves infláció (definiálva az intervallumot és a mérőszámot: GDP árindex, CPI /fogyasztói árindex/, PPI, stb. ) és
  2. a technológiai hatékonysági tényező (X=2%....8%) különbsége;
 • az átlagot a "kosár" elemeinek bevétel szerint súlyozott átlagaként

számolja: (előfizetési díj, helyi hívás, helyközi hívás zónák szerint bontva, nemzetközi hívás);

 • Szolgáltatásminőségi komponens is beépíthető (± Q% vagy -Q%...0)
 • Egyéb megszorítások pl. kisfogyasztói csomag előírása
Milyen típusú árverések elméletének és eljárásának kidolgozásáért nyert 1994-ben Harsányi János magyar származású tudós közgazdasági Nobel díjat? (1 pont, 2012.01.13.)
párhuzamos (szimultán) árverés
Sorolja fel a rádiószabályozás engedélyezési módjait! (1 pont, 2012.05.24., 2011.01.11.)
 1. Engedélymentesség
 2. Regisztráció
 3. Engedélyezés sorrendiség alapján
 4. Pályázat
 5. Árverés
Mit értünk rádióinterferencián? (1 pont, 2012.01.06.)
Ha két vagy több forrásból származó, azonos vagy nagyon közeli frekvenciájú rádiósugárzás találkozik, kölcsönhatásba lépnek és módosítják egymást.
Mi a technológiai semlegesség elve az infokommunikáció szabályozásában? (1 pont, 2011.12.20., 2010.12.14.)

A technológiai semlegesség elve

 • Földi, műholdas, PSTN, IP, KTV, műsorszórás, stb. egységesen kezelendő
 • Engedélyezés, összekapcsolás, számhordozhatóság, egyetemes szolgáltatás stb.
 • Bármely tartalom már bármely hálózaton továbbítható:
  • a hálózatfüggő szabályokon túllépett a technológiai fejlődés,
  • a piacok integrálódnak; ezért elengedhetetlen a kommunikációs infrastruktúra és a hordozott szolgáltatások koherens, technológiasemleges szabályozása
Mi a különbség az ex-ante és ex-post szabályozás között? (1 pont, 2011.12.15., 2010.12.21.)
 1. Ex ante: szabályalkotás (rulemaking), ide értve pl.:
  • Az erőforrásokkal való gazdálkodás szabályait,
  • az erőfölény kezelésének (ex ante) szabályait,
  • az eseti engedélyezést (hatósági tevékenység)
 2. Ex post: érvényszerzés (enforcement), ide értve pl.:
  • piacfelügyelet (szolgáltatások, berendezések megfelelősége),
  • erőfölénnyel való visszaélés kezelése (ex post),
  • szankcionálás
Mely két fő területre terjednek ki a frekvenciagazdálkodás feladatai? (1 pont, 2011.12.15.)
nemzetközi, nemzeti szabályozás
Mit törekszik megakadályozni a frekvenciagazdálkodás? (1 pont, 2011.01.18.)
az interferenciát
Mi az Európai Unió szóhasználata magyarul és angolul a távközlés fogalomra? (1 pont)
ICT = Információs és kommunikációs technológiák / Information and Communication Technologies

Megválaszolatlan

 1. Hol kell teljesülnie az európai rádiószabályozás követelményeinek? (1 pont, 2014.01.03.)
 2. Hol kell teljesülnie a Nemzetközi Rádiószabályzat követelményeinek? (1 pont, 2013.12.19.)
 3. Mi a digitális átállás, és mikor van a határnapja az Európai Unióban? (1 pont, 2011.01.11.)
 4. Melyek a szabályozó hatóságok tevékenységi körei? Az alábbiak közül melyik(ek) a kakukktojás(ok)? (1 pont, 2010.12.14.)
  • Szabályalkotás, jogszabály alkotás, jogszabály előkészítés, szabályalkotás, törvényhozás.
 5. Mit jelent a másodlagos spektrum kereskedelem haszonbérleti formája? (1 pont, 2010.12.14.)
 6. Mivel és mikor kezdődött, illetve mi a legutóbbi három fejezete a távközlés liberalizációnak az EU-ban? (1 pont)