Kooperatív és tanuló rendszerek - vizsga ellenőrző kérdések - 01

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Kooperatív és tanuló rendszerek

Fülöp Levi készítette el, mondta rakjam fel, közben elolvastam, ha találtam valamit javítottam, ti is javítsatok

Milyen egy ágens? Milyen tulajdonságairól tanultunk MI-nél, és milyenekről a jelen tárgyból?
 • Ágens: folyamatosan intelligens rendszer, környezetébe ágyazottan működik, céljai érdekében a környezetét folyamatosan átalakítja.
 • MI-ben a feladata: deliberatív képességek: tudás kezelése, tervkészítés, tanulás
 • KTR-ben: viselkedés, képességek, együttműködés, konfliktusok, nyelvek és protokollok
Magyarázza meg, hogy egy közös környezetben egy másik ágens, hogy lehet versengő, ill. hasznos, együttműködő? Lehet mindkettő egyszerre?
 • Hasznos: van számomra hasznos információja, elérhető erőforrása, kapacitása, számomra hasznos cselekvést végez
 • Versengő/ellenség: információt torzít, erőforrást elvesz, működésemet zavarja
 • Semleges: véges erőforrások miatt általában ellenséges
Mi a 'narrow casting' problémája a világháló ágens környezetében?
az emberek és az ágensek ama szűk társaságának az identifikálása, akik a hirdetett információban vagy szolgáltatásban érdekeltek, vagy fordítva, egy ilyen szolgáltatást képesek nyújtani.
Mi az információ alkusz feladata, miért van rá szüksége?
 • Segít a kérés megfogalmazásánál
 • Információs források azonosítása
 • Kérés megválaszolásának megtervezése, terv végrehajtása
 • Válasz hogyan kapcsolódik a kéréshez
Intelligens rendszerek (ágensek) elmélete szempontjából mi a kommunikációra vonatkozó legfontosabb felismerés?
A kommunikáció is egy cselekvésfajta:
 • Kikövetkeztethető
 • Megtervezhető
 • Szemantikus értelmezése van
 • Vannak előfeltételei és következményei
Mi az intencionális megközelítés/attitűd lényege?
Int. megközelítés: nagyon bonyolult rendszer viselkedésének magyarázata vagy jóslása anélkül, hogy a működését megértenénk (fekete doboz alkalmazása emberre).
Rövid távú modellek.
Átvett analógiák:
embereknél: elismert szerep - letisztázott humán funkcionalitás
ágenseknél: gépi definíció - gépi implementáció
pl.: cél, szándék, letagadom, beleegyeztél, hiszem, ellenzem, az a kívánságom...
Mire utal a BDI rövidítés?
Ágens architektúra.
 • Belief: információs attitűd, az ágens által rendelkezett információ reprezentálása
 • Desire: motivációs attitűd, a cselekvés végrehajtásának az oka
 • Intention: deliberatív attitűd, jövőbeli cselekvések
Miről van szó, ha egy szervezet nyíltságáról, vagy zártságáról beszélünk?
 • Nyílt szervezet: ágensek jönnek-mennek, felveszik a kommunikációt
 • Félig nyílt szervezet: gate-keeper ágensek, lehet csatlakozni, de szervezeti korlátok felvállalásával
 • Félig zárt szervezet: külső ágens nem léphet be, belül inicializálható egy a külső ágens érdekeit képviselő ágens
 • Zárt szervezet: Multi Agent System team struktúrák, minden a tervezési fázisban dől el, nincs küldős ágens bevétele
Milyen előnyei/hátrányai vannak egy nyíltabb/zártabb szervezetnek?
Típus Előny Hátrány
Nyílt rugalmas, nyílt nem stabil, nem megbízható
Félig nyílt
Félig zárt belül rugalmas
Zárt stabilitás, megbízhatóság csökkent rugalmasság

(Itt nem tudom, hogy a ki nem töltött azt jelenit, hogy nincs ott semmi, vagy csak hiányzik a megoldás)

Hogy kell érteni, hogy egy szervezet absztrakt célja a komplexitások csökkentése?
(Szervezet: szerepek, relációk tekintélystruktúrák együttese)
Munka, következtetés, kommunikáció, keresés – komplexitások csökkentése.
Sorolja fel (rövid jellemzéssel), hogy milyen (tiszta) szervezeti formációkról hallott?
 • Hierarchia: fastruktúra, adat felfelé, vezérlés lefelé halad
  • lapos -> túlterhelés, ha az erőforrások ritkák
  • magas -> lassítja a rendszert
  • megnövelt párhuzamosíthatóság
  • nem optimális a ritka erőforrások szétosztása
  • zárt szervezet
 • Holoarchia: többszintű csoportosított hierarchiák minden egyedek halmaza, de egyben egy magasabb halmaz eleme heterogén, rugalmas, nehéz a hatékonyságot megjósolni
 • Koalíció: rövid életű, célorientált szerveződés a cél érdekében együttműködő vagy önérdekelt ágensek között egyedhasznosság maximalizálása csoportos munkával
 • Team: együttműködő ágensek csoportja, közös cél érdekében
  • team-hasznosság maximalizálása
  • team nagyobb célokra képes mint az egyedi ágens
  • zárt szervezet
 • Kongregáció: hosszú életű, nyílt szervezet
  • nem egy konkrét (közös) cél érdekében együttműködő ágensek
  • más kongregációhoz tartozó ágensek nem kommunikálnak
  • lokális hosszú távú hasznosság maximalizálása
 • Közösség:
  • félig nyílt, ágensek jönnek, mennek
  • A találkozás és a kölcsönhatás közege (folyamatosan létezik)
  • Kényszerek, kompromisszum
  • Bizalom, hírnév
 • Föderáció:
  • ágenscsoportot az egyedi képviselő képviseli (közvetítő, bróker csak vele kommunikálnak)
  • a csoportoknak egységes, konzisztens interfésze van (képességek, kívánalmak)
 • Piac:
  • vásárló (követelések, árajánlatok) és eladó (ajánlatok processzálása) ágensek
  • Résztvevők versengők, nem adják át a működésük feletti hatalmat, de megbíznak a közvetítőkben
  • nyílt szervezet
 • Mátrix:
  • résztvevők és hatások rácsa
 • Összetett:
  • Fentiek bármilyen bonyolult összeszerkeztése
  • Pl: Kongregáció, amiben minden egyed helyett mondjuk egy team van, egy választott kifelé kommunikáló ágenssel
Miért beszélünk, hogy a hierarchia egyben szűrőt is jelent?
Minden szint egy szűrő is egyben, csak a szükséges adatot (explicit) és parancsot (implicit) engedi át felfelé/lefelé.
Mi a holarchia különlegessége a hierarchiához képest?
Többszintű csoportosított hierarchiák. (Holonok)
Koalíció tulajdonságai, célja, békemissziók
 • ágenshalmaz minden részhalmaza lehet koalíció
 • rövid életű, célorientált szerveződés a cél érdekében, a cél megszűnésével a koalíció megszűnik
 • ágens "dezertálása" - a koalíció a megjelölt célját már nem biztos, hogy teljesíti, a kritikus tömeg elfogy.
 • keletkezhet együttműködő, de önérdekelt ágensek között is,
 • lapos struktúra, ám lehetnek "vezető ágensek" is, formálása után koalíció tekinthető egy egyedi, atomi entitásnak.
 • Jellemző:
  • motiváció.
  • egyedhasznosság maximalizálása csoportos munkával.
  • Koalícióalakítás problémája: ágens-részhalmaz megválasztása, amely koalíció hasznosságát maximálja (érték mínusz költség)


-- Tsiga - 2012.06.04.