Kooperáció és gépi tanulás laboratórium - 3. mérés beugró kérdései

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Kooperáció és gépi tanulás laboratórium

- Mi a STRIPS?

Stanford Research Institute Problem Solver. Automata tervkészítő

- Mi az RRT?

Részben Rendezett Tervkészítés.

- Rajzolja fel a Sussman anomáliát (start- és célállapot)!

- Mi az LPG?

RRT alap Local search for Planning Graphs tervkészítő alkalmazás. PDDL-ben leírt problémák megoldására használható.

- Nevezze meg a PDDL 2.1 három szintjét!

- Milyen részekre bomlik egy PDDL leírás, és miért?

Az I. szint a problémák elsőrendű logikai leírását biztosítja (STRIPS-hez hasonló módon); a II. szint már nem csak logikai, hanem numerikus változókat és kényszereket is megenged, továbbá jósági kritériumok megfogalmazására is lehetőséget ad; a III. szint pedig már időzítéseket is tartalmaz.

- Milyen részekből áll a domain-leírás? (define (domain sussman1) (:requirements :strips :equality) (:constants table) (:predicates (on ?x ?y)))

domain-leírás ilyen értelemben tehát egy lista, melynek első eleme egy „define” string. Ezt követi egy 2-elemű lista. a domain-leírás tervkészítőkkel szemben támasztott követelményeinek felsorolása A lista többi eleme pedig az úgynevezett követelmény flag-ek halmaza konstans deklaráció - nem kötelező, csak akkor szükséges, ha létezik olyan objektum (ezt nevezik konstansnak), amely a domain összes létező problémájában előfordul. Itt vannak a lehetséges cselekvések is felsorolva. predikátumok listája

- Milyen részekből áll a probléma-leírás? (a fejlécen kívül) 1. Világban létező véges sok objektum felsorolása 2. Világ kiinduló-állapotában igaz tények felsorolása 3. Célállapot meghatározása

- Milyen flag-et kell a domain-leírás követelmény-részébében feltüntetni típusok kapcsán?

- typing

- Milyen flag-et kell a domain-leírás követelmény-részébében feltüntetni numerikus változók kapcsán?

- fluents

- Milyen flag-et kell a domain-leírás követelmény-részébében feltüntetni folytonos idejű cselekvések kapcsán?

- durative-actions

- Milyen flag-et kell a domain-leírás követelmény-részébében feltüntetni származtatott predikátumok kapcsán?

- derived-predicates

- Milyen flag-et kell a domain-leírás követelmény-részébében feltüntetni időzített kezdeti literálok kapcsán?

- timed-initial-literals

- Mik a típusok PDDL-ben, és hol és hogyan adjuk meg a hierarchiájukat?

Valamiféle tulajdonság, amely minden objektumhoz rendel egy típus-azonosítót, vagy egyfajta kategória, osztály. (:types után sorolhatjuk fel a típusokat, és hierarchiájukat) pl.(:types Car Van Truck – MotorVehicle MiniVan – (either Car Van))


- Miből áll egy predikátum definíciója a domain-leírásban?

argumentumok (változók) felsorolása. neve

- Miből áll egy numerikus változó definíciója a domain-leírásban? (:functions

     (data_capacity ?s - satellite) 
   (data ?d - direction ?m - mode) 
   (slew_time ?a ?b - direction) 

- Miből áll a cselekvés-sémák definíciója a domain-leírásban?

 (:action switch_on 
 :parameters   (?i ?s) 
 :precondition  (and  (on_board ?i ?s) 
             (power_avail ?s)) 
 :effect     (and  (power_on ?i) 
             (not (calibrated ?i)) 
             (not (power_avail ?s))) 
 ) 
 elnevezés, paraméterek, elő és -utófeltételek

- Mi a hasonlóság/különbség a cselekvés-sémák és a tervbéli cselekvések között?

- Mi a hasonlóság/különbség a PDDL objektumok és konstansok között?

A hasonlóság, hogy ugyanúgy fel lehet őket használni paraméterekként. A konstans is objektum, csak a konstans a domain összes létező problémájában előfordul.

- Adjon példát numerikus változók értékadására a probléma-leírásban! (:init

  (= (fuel satellite0) 112) 
   (= (data Phenomenon3 image1) 22) 

)

- Adjon példát jósági mérce definíciójára a probléma-leírásban! Mire jó ez általában?

(:metric minimize (fuel-used)) arra jó, hogy leszűkítsük a jó megoldások körét. Csak olyan megoldásokat mutasson a tervkészítő, amilyenekre szükségünk van.

- Miből áll pontosan egy LPG által visszaadott megoldási terv? Események, tények száma. Mennyi időbe telt elkészíteni a tervet. A terv pontos eseményleírása. Mely időpontokban milyen akciókat kell végrehajtani.Kimeneti fájl.

- Fizikailag hogyan működnek a laborgyakorlatban vizsgált web-áruházak?

- Üzleti logika szempontjából nézve hogyan működnek a laborgyakorlatban vizsgált web-áruházak?

- Milyen JADE-es ágens(eke)t használunk a laborgyakorlat során, és milyen célból?

PlanExecutorAgent

- Mire való a CSVtable osztály?

Arra, hogy a CSV fájlokban tárolt objektumokat és a tények megfogalmazásához szükséges adatokat könnyen át tudjuk konvertálni PDDL szintaxisúvá.

- Milyen CSV fájlokkal dolgozunk a laborgyakorlat során, és melyik-mire való (mit tartalmaz)?

1.Katalógus: mi-mennyiért-hol, milyen URL-en tehetjük kosárba.

2.Áruház-szótár(nem biztos, hogy a PDDL lerásban ugyanaz a neve, mint a CSV fájlban)

3.Termék-szótár

- Mire való és hogyan működik a PlanExecutorAgent ágens parsePlanString metódusa?

Beolvas egy LPG által generált tervet, fájlt.

- Mire való és hogyan működik a PlanExecutorAgent ágens interpretAction metódusa?

Itt kell ugyanis beállítanunk, hogy a paraméterként megadott LPG-s megoldási tervből kiolvasott cselekvéseket hogyan alakítsuk át URL-lé.

- Mire való és hogyan működik a PlanExecutorAgent ágens executeInterpretation metódusa? Arra való, hogy az áruházban kikeresett termékeink URL-jét kikeressük, ami a PDDL cselekvés fizikai interpretációja. Küld egy HTTP REQUEST-et az adott URL-re.

- Mire való és hogyan működik a PlanExecutorAgent ágens ExecutePlan viselkedése? Az említett metódusok megfelelően ütemezett és paraméterezett hívását a PlanExecutorAgent.ExecutePlan JADE-viselkedés végzi

- Milyen főbb lépések végrehajtásával jut el egy intelligens tervkészítő ágens a valós problémától a valós megoldásig? (ábra + rövid szöveg)

?