KodElmZHElmeletiKerdesek

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


2005. december

I - Az általános (n,k) kódolási algoritmus során, a minimális Hamming távolság szerinti dekódolás miatt O(2^k) rendű a komplexitás.
I - A minimális Hamming távolság emlékezet nélküli esetben biztos, hogy a minimális hibavalószínűségű detekciót adja.
H - A szisztematikus kódoknál az üzenet nem része a kódszónak.

H - A hibavektor a paritásellenőrző mátrix inverzének és a szindrómavektornak a szorzata.
H - A generátormátrix és a paritásellenőrző mátrix lineáris kód esetén egymástól függetlenül megválasztható.
I - Egy nem szisztematikus, de lineáris kód esetén az üzenet a kódszóból mátrixkonverzióval megkapható.

H - A legkisebb súlyú hibavektort azért kell választani, mert ennek a legkisebb az előfordulási valószínűsége.
I - Lineáris kódoknál a kódszavak a generátormátrix sorai által kifeszített térben vannak.
H - A generátormátrix k x (n-k) típusú.

I - Egy MDS kód esetén a dmin nagyobb, mint a redundancia.
I - A perfekt kódok nem biztos, hogy MDS kódok.
H - Semmilyen lineáris kód nem lehet MDS kód.

H - Az RS kódok paritásellenőrző polinomja (n-k) rendű.
H - A PGZ algoritmusban a hibahely-polinom gyökei a hibák értékét adják meg.
I - Az RS kódok spektrális előállítása, a kódszóból az üzenet visszanyerését könnyítik meg.

H - A szindróma dekódolási táblázatban a kódszavak és a vett vektorok szerepelnek.
I - Egy C(n,k) lineáris bináris kód paritásellenőrző mátrixa (n-x) x n típusú.
H - A Reed-Solomon kód csak bináris esetben alkalmazható.

I - A GF(q)-ban ha modulo aritmetikát alkalmazunk, akkor q csak prímszám lehet.
I - A GF(q^m)-ben az aritmetikát vektorokkal is leírhatjuk.
H - GF(4)-ben 2*2=2.

H - A PGZ eljárásnál csak a hibák helyét kell meghatároznunk.
H - A hibahely-lokátor polinom gyökei közvetlenül a hibahelyeket adják.
I - A PGZ eljárás során mindenképpen szükség van lineáris egyenletrendszerek megoldására.

I - A blokk kódok bursthibajavító képessége [math]\lfloor(n-k)/2\rfloor[/math].

  • Nem csak akkor, ha MDS? -- palacsint - 2006.05.02.

H - A bursthiba javítására az interleaving nem alkalmazható.
H - Maradékos osztás nem végezhető shiftregiszteres architektúrával.

H - A konvolúciós kódok nem lineárisak.
H - A konvolúciós kódok memóriamentesek.
I - A konvolúciós kód állapotvektora függ a kényszerhossztól.

2005. 11. 23.

I - Minél nagyobb a csatorna jel-zaj viszonya, annál kisebb a BSC hibavalószínűsége.
I - Memóriával bíró csatorna esetén a minimális Hamming távolságú döntés nem optimális.
H - A BSC-n a nulláról egyre és egyről nullára történő tévesztéseknek nem azonos a valószínűsége.

H - Egy (n,k) paraméterű kód MDS tulajdonságú, ha minden n-k+1 hibát tud javítani.
H - A Hamming kódok csak binárisak lehetnek.
H - Ha a kód perfekt, akkor egyúttal MDS is.

H - Egy lineáris kódnak a paritás- és generátormátrixa egymás transzponáltjai.
H - Egy lineáris kód minimális távolságának megállapítása minimum O(2^(2k)) komplexitású feladat.
I - Egy lineáris kód esetén a kódszavak bármely lineáris kombinációja is kódszó.

H - A GF(q) esetén ha q =p^m, ahol p prímszám, akkor a modulo aritmetika teljesíti a testaxiómákat.
I - Az irreducibilis polinom nem bontható fel két polinom szorzatára.
I - A főpolinomnak a legnagyobb hatványkitevőhöz tartozó együtthatója 1.

I - Egy ciklikus kódnál, bármely szó ciklikus eltoltja is kódszó.
I - Léteznek ciklikus, de nemlineáris kódok. /*tankönyvben példa is van*/
H - Minden (n,k) paraméterű ciklikus kód generátor polinomja osztója az (x^n)-x polinomnak.

I - Az RS kód ciklikus.
H - A kaszkádkód esetén az (n1,k1) kódból és az (n2,k2) kódból képezünk egy (n1*k1,n2*k2) kódot.
H - A trellis diagram egy RS kód állapot ábrázolása.

H - A kaszkádkódnál a két kód részkód (n1,k1) és (n2,k2) paraméterei egymástól függetlenül tetszőlegesek lehetnek.
I - A minimálpolinomok irreducibilisek.
H - A minimálpolinomk gyökei mindig GF(2)-ben vannak.

H - A konvolúciós kódoló memóriamentes.
H - A konvolúciós kódolóban nincsenek modulo 2-es összeadók.
I - A {C(k/n), L} általános paraméterekkel megadott konvolúciós kódoló állapotvektorának hossza (k-1)L.

  • Nem k(L-1) inkább? -- palacsint - 2006.05.04.

H - A hibacsapda algoritmus ugyanolyan hibavalószínűséget ad, mint a PGZ algoritmus.
H - A hibacsapda algoritmusnál nincs szükség regiszterrel.
I - A hibacsapda algoritmus során a szindrómavektor forgatásából kapjuk meg a hibavektort.

H - A spektrális kódolás esetén nem lehet levágással megkapni az üzenetet.
H - A spektrális kódolás esetén a vett vektor Fourier transzformáltjának első k komponense megegyezik a hibavektor Fourier transzformáltjának első k komponensével.
I - Spektrális kódolás esetén a kódszó Fourier transzformáltja tartalmazza az üzenetet.

2004. 12. 02.

I - Az MDS kódoknál jobb blokk kód nem létezik.
H - Egy lineáris blokk kód paritásellenőrző mátrixa mindig invertálható.
H - Egy lineáris blokk kód generátormátrixa (n-k) x n-es típusú.

H - A GF(4)-ben irreducibilis polinom az x^2+x.
H - A GF(7)-ben a nem rövidített kód paraméterei lehetnek (4,2).
H - Egy (7,2) paraméterű kód, amely csak minden "egy db." hibát tud javítani, lehet MDS.

H - Egy [GF(2)]^m feletti polinom konjugált gyökei a GF(2)-ben vannak.
H - Minimálpolinomok a GF(2)-ben nem irreducibilis polinomok.
H - Az (x^n)-1 nem faktorizálható minimál-polinomokra.

H - Egy C(n,k) blokk kód burst hibajavító-képessége [math]\lfloor(n-k+1)/2\rfloor[/math]
I - Ha egy C(n,k) blokk kód t hosszúságú burst hibát tud javítani, akkor a kódszóban nem lehet 2t-nél rövidebb burst.
H - Egy szorzatkód burst hiba javítóképessége nem függ az őt alkotó kódok random (egyszeri) hibajavító képességétől.

H - A GF(q) Galois testben csak egy primitív elem lehet.
H - Az AWGN mintái lehetnek korreláltak.
H - Kódolatlan esetben a q-áris csatorna hibavalószínűsége ugyanolyan adóteljesítmény mellett jobb, mint a bináris csatornáé.

H - A kódosztásos frekvenciaugratásos rendszer (CDMA/FH) kevésbé véd az interferenciáktól, mint a frekvenciaosztásos rendszer.
H - A lágy döntési eljárásnál, mindig a digitalizált vett vektorral számolunk.
H - Az optimális sokfelhasználójú dekódolás egy lineáris forma optimalizálását igényli ? - a sokfelhasználójú bináris üzenetvektorok tere felett.

H - A Walsh-Hadamard kódok sokfelhasználójú interferenciát okoznak.
H - Ha nem ortogonális a kód és küszöbdetektort alkalmazunk, akkor a sokfelhasználójú detekció hibavalószínűsége kisebb, mint ortogonális kódok esetén.
I - A sokfelhasználójú rendszer kimenetén általános kódok esetén az optimális detekciót egy kvadratikus forma minimalizálása adja.

H - A signature jelek a Hamming kód jelformái.
I - I A Ts/Tc arány határozza meg sokfelhasználójú esetben a kódszavak dimenzióját.
H - A sokfelhasználójú jel detekciójánál a signature jelek négyzetével kell megszorozni a vett jelet a detektorban.

H - A konvolúciós kódoknál az idő előrehaladtával felrajzolt Trellis diagram ágainak a száma exponenciálisan növekszik.
I - Konvolúciós kódok kiterjesztett transzferfüggvénye tartalmazza azt az információt, hogy az állapotgráfon hány él bejárásával jutunk vissza a zérus-állapotba.
H - Konvolúciós kódok bithiba-valószínűségének a meghatározásában a kiterjesztett állapotfüggvény deriváltja szerepel.

-- Đani - 2006.05.01. -- Baba - 2006.05.01. -- Cserby - 2006.05.01.