Kísérleti fizika igaz-hamis kikérdező

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Kísérleti fizika
Kísérleti fizika nagyZH / vizsga
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(-)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

Egyenes vonalban mozgó test pillanatnyi sebessége v. A test által t idő alatt megtett út v*t.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy pontszerű test a koordináta-rendszer x tengelye mentén mozog. Igaz vagy hamis, hogy a test sebessége nulla, amikor az origótól mért távolsága maximális?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy test sebességének nagysága állandó, de iránya változik, akkor a test gyorsulása nulla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy pontszerű test sebességvektora mindig a pálya érintőjének irányába mutat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Azonos magasságból kezdősebesség nélkül elejtett, valamint vízszintesen eldobott testek egyszerre érik el a vízszintes talajt, ha a közegellenállás elhanyagolható.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A földi nehézségi erőtérben egy pontszerű testet függőlegesen felfelé dobunk el. Igaz vagy hamis, hogy a pálya tetőpontján a test gyorsulásvektora előjelet vált?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A földi nehézségi erőtérben egy pontszerű testet függőlegesen felfelé dobunk el. Igaz vagy hamis, hogy a pálya tetőpontján a test gyorsulása nulla?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egyenletes körmozgást végző pontszerű test sebességvektora állandó.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Körpályán mozgó pontszerű test gyorsulása mindig sugárirányban befelé mutat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy zérustól különböző sebességgel mozgó test pillanatnyi gyorsulása a pálya érintőjének irányába mutat, akkor a test pályája az adott pontban nem görbül.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Görbe vonalú pályán mozgó pontszerű test centripetális gyorsulása merőleges a test sebességvektorára.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Görbe vonalú pályán mozgó pontszerű test gyorsulása mindig merőleges a test sebességvektorára.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy nyugalomból induló, egyenletesen gyorsuló körmozgást végző test centripetális gyorsulása arányos az indulás óta eltelt idővel.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy nyugalomból induló, egyenletesen gyorsuló körmozgást végző test centripetális gyorsulása arányos az indulás óta eltelt idő négyzetével.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy test mindig a rá ható erők eredőjének irányába mozog.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy pontszerű test sebessége nulla, akkor a rá ható erők eredője zérus.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy m tömegű kosárlabdát leejtve a tornaterem padlójára, az visszapattan. Igaz vagy hamis, hogy az ütközés ideje alatt a talajban mg nagyságú erő ébredt?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egyenes vonalban, egyenletesen mozgó vonatban állva elejtünk egy golyót, az egyenes pályán leesik. Igaz vagy hamis, hogy a golyó pályája a talajhoz rögzített vonatkoztatási rendszerben is egyenes?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Létezik olyan vonatkoztatási rendszer, amelyben Newton I. törvénye (a tehetetlenség törvénye) nem érvényes.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Inerciarendszerben ha egy testre ható erők eredője nulla, akkor a test nyugalomban van.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy inerciarendszerhez képest egyenes vonalú, egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszer is inerciarendszer.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy függőlegesen felfelé hajított, a közegellenállás hatása alatt mozgó test gyorsulása a pálya tetőpontján a nehézségi gyorsulással egyenlő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy ferdén felfelé elhajított, a közegellenállás hatása alatt mozgó test gyorsulása a pálya tetőpontján vízszintes irányú.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy vízszintesen elhajított, a közegellenállás hatása alatt mozgó test gyorsulása az indítást követő időpillanatban g.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy függőlegesen felfelé elhajított, a közegellenállás hatása alatt mozgó test gyorsulása az indítást követő pillanatban nagyobb g-nél.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Közegellenállás hatása alatt mozgó, elhajított test gyorsulása mindig kisebb g-nél.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy magas szikla széléről leejtett, a közegellenállás hatására fékeződő fagolyó állandósult esési sebessége 10 m/s, akkor egy ugyanekkora méretű, 9-szeres sűrűségű vasgolyó állandósult esési sebessége 30 m/s.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Vízszintes asztalon fizikakönyv nyugszik. Igaz vagy hamis, hogy a könyvre ható tapadási súrlódási erő nulla?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy érdes lejtőre helyezett, magára hagyott, m tömegű láda tartósan nyugalomban van. Igaz vagy hamis, hogy a lejtő által a ládára kifejtett eredő erő nagysága m*g?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy m tömegű könyvet α hajlásszögű lejtőre helyezünk, a könyv nem csúszik meg. Igaz vagy hamis, hogy a könyvre ható tapadási súrlódási erő nagysága mg sinα?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A rendőrlámpánál nyugalomból elinduló autót a súrlódási erő gyorsítja.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Igaz vagy hamis, hogy ha egy viszonylag nagy sebességgel haladó autóval a legrövidebb úton szeretnénk megállni, akkor az a legjobb stratégia, ha „padlóféket nyomunk”, azaz teljes erővel nyomjuk a féket?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy körívben kanyarodó úton állandó nagyságú sebességgel haladó autót a tapadási súrlódási erő tartja körpályán.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha két különböző erősségű csavarrugót párhuzamosan kapcsolunk, akkor a rendszer eredő rugóállandója a gyengébb csavarrugó rugóállandójánál is kisebb.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha két különböző erősségű csavarrugót sorba kapcsolunk, akkor a rendszer eredő rugóállandója a két csavarrugó rugóállandójának összege lesz.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy csavarrugót két egyforma részre szétvágunk, akkor az egyik rész rugóállandója kétszer akkora, mint az eredeti csavarrugóé volt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Hold felszínén a nehézségi gyorsulás közelítőleg 1/6-a a földi értéknek. Igaz vagy hamis, hogy ezért a Hold tömege 1/6 része a Föld tömegének?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Hold felszínén ugyanakkora magasságból elejtett vasgolyó és tollpihe egyszerre éri el a talajt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Disszipatív erők (pl. csúszási súrlódási erő) jelenlétében a munkatétel nem érvényes.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Kétszer, háromszor nagyobb sebességű autó fékútja (azonos útviszonyok esetén) kétszer, háromszor hosszabb.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy rugó x távolsággal való megnyújtásához W munkavégzés szükséges. Igaz vagy hamis, hogy a megnyúlás x-ről 2x-re való növeléséhez további 3W munkát kell befektetnünk? (A rugó követi a Hooke-törvényt.)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy asztalon egy gyufaskatulyát tolunk az asztal egyik sarkától a másikig vízszintes erővel. Igaz vagy hamis, hogy a súrlódási erő által a gyufáskatulyán végzett munka független a pálya alakjától?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy testre csak konzervatív erők hatnak, akkor a test teljes mechanikai energiája állandó.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Azonos impulzusú, de különböző tömegű testek közül annak nagyobb a mozgási energiája, amelyik tömege kisebb.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Pontrendszer belső erői megváltoztathatják a rendszer impulzusát.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy égitestbe (pl. egy holdba) meteorit csapódik. Igaz vagy hamis, hogy az égitestből és a meteoritból álló rendszer mechanikai energiája az ütközés során lecsökken?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Rugalmatlan ütközésnél nem érvényes a mechanikai energiamegmaradás törvénye.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A súlytalanság állapotában két gyurmagolyó ütközik, melyek összetapadnak. Igaz vagy hamis, hogy az ütközésben a teljes mechanikai energia megmarad?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Szilveszterkor egy függőlegesen fellőtt játékrakéta a pályája tetőpontján három azonos tömegű darabra robbant szét. Két repesz sebessége 10 m/s és 15 m/s volt. Igaz vagy hamis, hogy a harmadik darabka sebessége nem lehetett 10 m/s?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy ütközésben a lendület megmarad, akkor a mechanikai energia is.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Holdon ferdén fellőtt jelzőrakéta két darabra robban szét. Igaz vagy hamis, hogy a darabok közös tömegközéppontja parabolapályán mozog (amíg valamelyik darab a földre ér)?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy műkorcsolyázó forgás (piruett) közben széttárja karjait. Igaz vagy hamis, hogy a forgás szögsebessége ezáltal megnő?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy sportoló toronyugrás közben behajlítja térdét és térdein összefonja a karját („összezsugorodik”). Ezen manőver során a forgása felgyorsul, de perdülete állandó marad.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Szobahőmérsékletű levegőben az oxigén- és nitrogénmolekulák átlagos sebessége azonos.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Szobahőmérsékletű fém- és fafelületre helyezett jégkockák közül azért olvad el a fémfelületre helyezett jégkocka hamarabb, mert a fém jobb hővezető a fánál.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Adott nyomású és hőmérsékletű oxigén- és nitrogégáz részecskeszámsűrűsége megegyezik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Szobahőmérsékletű levegőben az oxigén- és nitrogénmolekulák átlagos mozgási energiája azonos.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az inhomogén elektromos mezőben elengedett, töltött részecske mindig a rajta áthaladó erővonal érintőjével párhuzamos irányban gyorsul.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy domborúlencse szórólencseként viselkedik, ha az anyagának törésmutatójánál nagyobb törésmutatójú közegbe helyezzük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Két ugyanolyan anyagból készült, vékony síkdomború gyűjtőlencse közül annak nagyobb a fókusztávolsága, amelyiknek a görbületi sugara nagyobb.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Azonos részecskeszám-sűrűségű és hőmérsékletű gázok nyomása azonos.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy homorú gömbtükör a tárgyról mindig látszólagos, egyenes állású, kicsinyített képet alkot.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Mély tavak fenekén a halak még nagy hidegben is áttelelhetnek, mert a 4◦C-os víz a tó fenekére áramlik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kézi nagyítóként (lupeként) használt vékony gyűjtőlencse valódi, egyenes állású, nagyított képet állít elő.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Feltöltött, tömör fémtesten a töltések a felületen, egyenletes felületi töltéssűrűségben helyezkednek el.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy elektroszkóp közelébe negatív töltésű ebonitrudat helyezünk, ezután az elektroszkópot rövid ideig leföldeljük, végül az ebonitrudat eltávolítjuk. Igaz vagy hamis, hogy a kísérlet végén az elektroszkóp pozitív töltésű?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A beláthatatlan útkereszteződésekben használt domborútükör valódi, egyenes állású, kicsinyített képet alkot.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vékony lencse −2 dioptriás, akkor 50 cm fókusztávolságú szórólencséről van szó.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy szórólencse a tárgyról mindig látszólagos, egyenes állású, kicsinyített képet alkot.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Két ugyanolyan alakú gyűjtőlencse közül annak kisebb a fókusztávolsága, amelyik nagyobb törésmutatójú anyagból készült.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vékony lencse +0,5 dioptriás, akkor 2 m fókusztávolságú gyűjtőlencséről van szó.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy töltött, tömör fémtest belsejében minden pontban nulla a potenciál.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A borotválkozótükörként használt homorútükör valódi, egyenes állású, nagyított képet alkot.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

+z irányú, homogén mágneses mezőben +x irányú sebességgel mozgó, negatív töltésű részecskére −y irányú Lorentz-erő hat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Homogén mágneses mezőben egy töltött részecske nem végezhet egyenes vonalú, egyenletes mozgást, ha a részecskére más erő nem hat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy adott feszültségű telephez csatlakoztatott síkkondenzátor lemezeinek távolságát csökkentve a lemezek közötti elektromos térerősség növekszik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Szabálytalan alakú, töltött fémtesten kívül, a felület közelében az elektromos térerősségvektor minden pontban merőleges a felületre.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy alumíniumhuzalban időben állandó erősségű áram folyik. Igaz vagy hamis, hogy a huzal belsejében az elektromos térerősség nulla?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Homogén mágneses mezőben körpályán mozgó töltött részecske periódusideje független a részecske sebességétől.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy töltött és egy annak közelében lévő töltetlen fémtest vonzzák egymást.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Mágneses erőtérben mozgó, elektromosan töltött részecskére ható mágneses erő munkája mindig zérus.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy sebességszűrőn a v sebességű, egyszeresen pozitív töltésű ionok átjutnak, akkor a v sebességű, egyszeresen negatív töltésű ionok is.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Mágneses mezőben mozgó, elektromosan töltött részecske sebességének nagysága mindig állandó.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy Q töltésű részecske a B indukcióvektorral jellemezhető homogén mágneses mezőben v sebességgel halad, a rá ható Lorentz-erő vektorát a QB×v összefüggés adja meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy földelt, tömör fémtest össztöltése mindig nulla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy nem elhanyagolható belső ellenállású feszültségforrásra változtatható ellenállást kapcsolunk. A feszültségforrás kapocsfeszültsége csökken, ha a külső ellenállás értékét növeljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy valódi izzólámpa a névleges feszültségre kapcsolva P elektromos teljesítményt vesz fel. Feleakkora feszültségre kapcsolva ugyanezen izzólámpa által felvett teljesítmény kisebb, mint P/4.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy valódi izzólámpa ellenállása csökken, ha a rajta átfolyó áram erősségét növeljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Tömegspektrométerben az azonos sebességű, de különböző tömegű ionok is mozoghatnak azonos sugarú körpályán, ha a fajlagos töltésük egyenlő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha két egymással párhuzamos, egyenes vezetőben az áram iránya megegyezik, akkor a két vezető között fellépő erő taszító jellegű.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az indukált elektromos mező erővonalai a pozitív töltésekről (vagy a végtelenből) indulnak és a negatív töltéseken (vagy a végtelenben) végződnek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Oersted kísérletében az iránytű az áramjárta, hosszú, egyenes vezetővel párhuzamos irányba áll be.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy légmagos szolenoid tekercsben időben állandó erősségű áram folyik, a tekercs menetei vonzzák egymást.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha két, egymással párhuzamos, egyenes vezetőben az áram iránya ellentétes, akkor a két vezető között fellépő erő taszító jellegű.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis