Jelek és rendszerek 2 - Veszely konzultáció 2008

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Veszely konzultáció Jelek és rendszerek 2 vizsga előtt

<<< Vissza a Jelek2 oldalra

Fájlok

A konzultációhoz tartozó dokumentumok

Megjegyzések

Segítség a számítások ellenőrzéséhez:

1.3 impulzusválasz ábrázolása:

h=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];
stem(h)
title('Impulzus válasz');
xlabel('k');ylabel('h[k]');
grid;

2.1 Az ampilitúdó karakterisztika ábrázolása:

te=-2*pi:pi/100:2*pi;
ete=exp(-j*te);
H=(-0.9*ete+0.4*ete.^2-0.7*ete.^3)./(1+0.5*ete+0.4*ete.^2);
at=abs(H);
an=angle(H);
subplot(211);
plot(te,at);
title('Amplitúdó karakterisztika');
xlabel('teta');ylabel('abs(H)');
grid;
subplot(212);
plot(te,an);
title('Fázis karakterisztika');
xlabel('teta');ylabel('fázisszög');
grid;

2.2 Gerjesztés válasz ábrázolása:

tx=0:1:10;
u=7.5*cos(tx*pi/11+0.1/pi);
y=0.614*7.5*cos(tx*pi/11+0.1/pi-2.81);
subplot(211);
stem(u);
title('Gerjesztés');
xlabel('teta');ylabel('u[k]');
grid;
subplot(212);
stem(y);
title('Válasz');
xlabel('teta');ylabel('y[k]');
grid;

Ez után érdemes lecsukni az ablakot, hogy ne valamelyik subplotba kezdje el rajzolgatni...

2.3 Fourier sor:

u=[-2 1 5 10 0 5];
fs=fft(u)/6
fa=2*real(fs)
fb=-2*imag(fs)
amp=2*abs(fs)
ang=angle(fs)
sor=[fs(1) amp(2) amp(3) abs(real(fs(4))); 0 ang(2) ang(3) ang(4)]

Ellenőrzés: (Matlabbal)

tx=[0 1 2 3 4 5];
F=sor(1,1)+sor(1,2)*cos(tx*pi/3+sor(2,2))+sor(1,3)*cos(2*tx*pi/3+sor(2,3))+sor(1,4)*cos(tx*pi/3+sor(2,4))

2.4 Az átviteli karakterisztika matlabbal:

te=[0 pi/3 2*pi/3 pi];
ete=exp(-j*te);
H=(-0.9*ete+0.4*ete.^2-0.7*ete.^3)./(1+0.5*ete+0.4*ete.^2)
at=abs(H)
ft=angle(H)

Gerjesztett válasz ábrázolása:

x=[0 1 2 3 4 5];
Y=at(1)*sor(1,1)*cos(ft(1))+at(2)*sor(1,2)*cos(tx*pi/3+sor(2,2)+ft(2))+at(3)*sor(1,3)*cos(2*tx*pi/3+sor(2,3)+ft(3))+at(4)*sor(1,4)*cos(tx*pi/3+sor(2,4)+ft(4))
stem(u);
title('Gerjesztés');
xlabel('teta');ylabel('y[k]');
grid;

3.2 Pólus zérus helyek: (Vigyázz!!! MAPLE kód!!! Matlabos asszem a számítógépes labor anyagaiban van... A egyskor az egységkör, melynek méretét a symbolsize illeszti a képhez.)

with(plots): Polus := pointplot({[-0.43,0],[0.93,0]},style='point',axes = framed,symbol='cross', symbolsize=30,view=[-2..2,-2..2]):
Zerus := pointplot({[0.222,0.853461],[0.222,0.853461],[0,0]},style='point',symbol='circle', symbolsize=30):>
Egyskor := pointplot({[0,0]},style='point',symbol='circle', symbolsize=936): plots[display]([Polus,Zerus,Egyskor]);
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

Itt még van valami tennivaló ezzel az oldallal. Valaki csinálja majd meg, ne maradjon így!

Részletekért nézd meg a Vitalapot

Valaki leellenőrizhetné, hogy működik-e a fenti kód, megérzésem szerint nem egészen pontosan lett lemásolva.