Intelligens rendszerek laboratórium 1 - 6. Ellenőrző kérdések

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Intelligens rendszerek laboratórium 1

Google Docs

Minek a rövidítése a PRS?
Procedural Reasoning System
Mi a különbség a PRS (avagy reaktív) és az előrefelé tervező tervkészítő rendszerek között?
A PRS hasonló egy visszafelé láncolthoz szakértői rendszerhez, lényegében vannak célok, hiedlemek,tervek. A célok elérése érdekében megvizsgálja (illesztéssel) van-e olyan terv ami kielégíti/előállítja a célt, ha igen akkor a terv előfeltételeit kell vizsgálni és visszafelé haladni.
Minek a rövidítése a BDI és milyen kapcsolat áll fenn 3 eleme között?
Belief-Desire-Intention = hiedelmek-vágyak-szándékok
Hiedelem, mit tapasztal(t) az ágens a világról, illetve hogy ez alapján milyen modellt alkot a környezetről
Vágyak, mit szeretne elérni
Szándékok, a cél elérése érdekében mit tesz meg
Mi a JADEX, és hogyan realizálódik benne a BDI architektúra 3 eleme?
JADEX: a JADE-hez hasonló komplex stand-alone rendszer. A FIPA szabvány egy másik implementációja. Kevésbé általános mint a :JADE, több a megkötés benne.
hiedelmek (beliefs) = tények (facts)
vágyak (desires) = célok (goals)
szándékok (intentions) = tervek (plans)
Minek a rövidítése JADEX-ben az ADF, és mire való?
Agent Description File
Az ágensek leírása ebben az xml fájlban találhatók. Kiterjesztése kötelezően: *.agent.xml
Mire való a jadex.adapter.jade.JadeAgentAdapter ágens?
Ha eclipsből elindítunk egy JADEX-es ágenst (ami ugye egy xml fájl), akkor az ágenst valójában ez a JadeAgentAdapter ágens valósítja meg. Ami interpretálja az XML alapú ADF fájlt.
(szerintem ágens!=XML) (az ágens leírása az xml, és ez az adapter az xml-nek megfelelően működik/viselkedik, nem?)
Mit nevezünk játékelméleti szempontból játéknak? [tömör, érthető definíció]
"Játéknak nevezzük a játékosok (ágensek) halmazát, a játékosok lehetséges stratégia-halmazainak halmazát, és az egyes játékosokhoz tartozó stratégia-halmazokból képzett Descartes-i szorzatokhoz valós számértéket rendelő haszonfüggvények halmazát egybefogó 3-ast."
Sorolja fel a játékelméleti játékok 3 elemét, és adjon ezekhez rendre 1-1 rövid, egymondatos leírást!
Játékos: (tipp: játék szereplői?)
Stratégia-halmaz: azon stratégiákat tartalmazza, amiket a játékosok a játék során játszhatnak.
Haszonfüggvény: ez társít számértéket (hasznot) a játékosok által választott stratégia-kombinációhoz
Mit értünk játékelméletben domináns stratégia alatt? [tömör, érthető definíció]
"Egy játékos valamely stratégiáját dominánsnak nevezzük, ha a többi játékos döntésétől függetlenül, minden esetben jobb eredményt (magasabb kifizetést) ad, mint a játékos többi stratégiája (minden adott esetben)."
Mit értünk játékelméletben Nash-egyensúly alatt? [tömör, érthető definíció]
“Nash egyensúlynak nevezzük azt a stratégia kombinációt, amelytől egyik játékosnak sem érné meg egyoldalúan eltérnie.”
Mit értünk játékelméletben Pareto-optimum alatt? [tömör, érthető definíció]
"Az a stratégiai-kombináció, amelytől már senkinek sem érné meg egyoldalúan eltérnie úgy, hogy közben más nem jár rosszul."
Írja fel a Fogolydilemma játék bimátrix alakját, és adja meg rendre a játékosok domináns stratégiáját (ha létezik)!
Vall, a doksiban ott a válasz, 9. oldal tetejénél: “Ebből kifolyólag tehát nem meglepő, ha mindkét játékos a domináns stratégiáját választja, és vall..”
Írja fel a Fogolydilemma játék bimátrix alakját, és adja meg a játék összes Nash-egyensúlyát!
Nash-egyensúly ha mindketten vallanak.
Írja fel a Fogolydilemma játék bimátrix alakját, és adja meg a játék összes Pareto-optimumát!
Pareto-optimum ha mindketten vallanak, vagy ha mindketten hallgatnak.
Írja fel a Héja-Galamb játék bimátrix alakját, és adja meg a játék összes Nash-egyensúlyát (V és C függvényében)!
C < V-nél a Nash-egyensúly: Héja-Héja
C > V-nél Nash-egyensúly: nincs (??)
Szerintem a Nash-egyesnsúlyok: (h,g) (g,h)
Ekkor pl a Galamb nem vált héjára, mert akkor nem hogy 0-t visz, hanem negatívot. És a héja sem vált galambra, mert akkor meg V helyett V/2-t vinne. Azaz senkinek sem éri meg váltani.
Megerősítést/cáfolást várok (én írtam, hogy nincs, és szerintem igazad lesz, tehát vannak Nash-egyensúlyok..)
Hogyan nevezzük a Héja-Galamb játék speciális eseteit (V és C értékeitől függően)?
Ha C < V, akkor fogolydilemma, ha C > V, akkor gyáva nyúl.
Írja fel a Gyáva Nyúl játék bimátrix alakját, és adja meg a játék összes Nash-egyensúlyát!
Szerintem itt sincs Nash-egyensúly (ahogyan C > V-s héja-galambnál sincs)
F. Gábor: Sztem meg van, lásd fentebb. Megerősítést/cáfolást várok
Írja fel a Nemek Harca játék asszimetrikus bimátrix alakját, és adja meg a játék összes Nash-egyensúlyát!
Egyik Nash-egyensúly az Opera-Opera, a másik a Focimeccs-Focimeccs (fixme)
Írja fel a Vezérürü játék bimátrix alakját, és adja meg a játék összes Nash-egyensúlyát!
Egyik Nash-egyensúly az Megy-Vár, a másik a Vár-Megy (fixme)
Írja fel az Érmepárosítás játék bimátrix alakját, és adja meg a játék összes Nash-egyensúlyát!
Szerintem itt sincs Nash-egyensúly
Mit nevezünk játékelméleti szempontból ismételt játéknak? [tömör, érthető definíció]
Amikor nem egyszer, hanem többször játszunk le egy játékot egymás után, így figyelembe vehetjük hogy ki-mikor-mit tett előtte.
Ismételt játékok esetén hogyan működik a Tit-for-Tat (Szemet-Szemért) stratégia?
Először kooperálunk, majd mindig lemásoljuk az ellenfél (előző kör beli) stratégiáját.
Sorolja fel a laborgyakorlat során használt ágenseket, és jelezze, hogy melyik JADE-es, melyik JADEX-es!
GameAgent JADE
UserAgent JADE
Player JADEX
Röviden írja le a GameAgent ágens működését! Milyen üzeneteket küld és vár/fogad, mik a bemenő paraméterei?
A játékot hosztolja. Indítása után játékosokat keres.
Ha van legalább 2 játékos, REQUEST-et küld nekik, hogy játszanak. Erre a játékosoktól INFROM üzenet érkezik, a választott stratégiával. Összesíti az eredményeket, majd mindenkinek INFORM üzenettel hirdeti az eredményét (kifizetéseket).
Paraméterei: játék azonosító, max. játékosok száma, GUI típusa
Röviden írja le a UserAgent ágens működését! Milyen üzeneteket küld és vár/fogad, mik a bemenő paraméterei?
Felhasználó ágens, hogy a felhasználó is beléphessen a játékba.
Működés, üzenetek: egyel feljebb.
Paraméterek: játék azonosító, kezdeti haszon
Röviden írja le a Player ágens működését! Milyen üzeneteket küld és vár/fogad?
Autonóm módon hoznak döntést. Ezek bot-ok :P
Működés, üzenetek: kettővel feljebb
Hogyan zajlik a laborgyakorlat során a körökre osztott "magasabb" játék? [nagy vonalakban]
A populáció egyedeiből minden körben 1-1 játékost játszatunk egymás ellen.
(Életerő < 0) => halál
Mi történik egy játékossal, ha a laborgyakorlat "magasabb" játékában zérus alá csökken aggregált haszna?
Meghal, terminálódik.
Minek a feltétele a reprodukció (és hogy működik) a laborgyakorlat "magasabb" játékában?
Ha valakinek már elég nagy a haszna, akkor reprodukálódhat. Ekkor a szülő egyed haszna a reprodukció költségével csökken és egy új, a szülő mintájára paraméterezett egyed születik.
Mit értünk aszexuális/bakteriális reprodukció alatt? [lényeg]
Hogy nem kell két egyed a reprodukcióhoz.
Mi a különbség felügyelt és nem-felügyelt evolúció között?
nem felügyelt ~ nyílt végű (9.oldal alja, csak utalás rá)
Miféle tervezési célt szolgál a laborgyakorlat "magasabb" (evolúciós) játéka?
“...adaptív, intelligens, CÉLvezérelt, mobil ágensek létrehozására ad lehetőséget...”