Fizika 2i ZH-k és vizsgák - elméleti rész - hiányos mondatok

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


A ZH-kon és vizsgákon jellemzően hiányos mondatokkal kérdezik ki az elméletet, illetve annak egy részét. Ezt az oldalt azért hoztam létre, hogy fel tudjunk halmozni minél többet a dolgozatokban elhangzottakból, és ez segítse mindnyájunk felkészülését.

Kérlek segíts, hogy az oldal egyre használhatóbb legyen. A hiányzó mondatrészt félkövér, aláhúzott három pont jelzi. Szerkesztő módban a három pont helyett be tudod írni a hiányzó részt. (pontosan a három pont helyett írd be amit gondolsz, hogy a formázás megmaradjon) Ha egy mondatban hibát találsz, és biztos vagy a dolgodban, kérlek javítsd ki azt is. Amennyiben olyan mondatot találsz, amelyik csak Fizika 1i tárgyból kell, az elé kérlek írj egy FIZ1 szócskát. (sajnos a régi Fizika C1 és az új Fizika 1i tárgy nem teljesen egyezik)

2006. január 18. vizsga: (emlékezetből)

 • a maghasadás nagy rendszámú elemekre jellemző
 • a 7es rendszámú elem, a Nitrogén elektronkonfigurációja: [math]1s^{2}2s^{2}2p^{3}[/math]
 • a spin-pálya csatolás lényege: ...
 • az atomreaktorokban az urán 235ös izotópját használják, a maghasadáshoz lassított neutronok szükségesek
 • Az eltolási áramsűrűség vektora: [math]\varepsilon _0 \frac{\mathrm{d}\phi_E}{\mathrm{d}t}[/math]
 • Ha egy többréses interferenciában a rések száma 6, akkor mennyi a főmaximumok közti mellékmaximumok száma: 4
 • ..."itt volt vmi rizsa"... ilyenkor [math]\int E \mathrm{d}l[/math] egyenlő [math]-\frac{\mathrm{d}\phi_B}{\mathrm{d}t}[/math]
 • T=0 Kelvin hőmérséklet esetén, ha energia nagyobb, mint a Fermi-szint akkor a Fermi-Dirac eloszlásfüggvény értéke: nulla
 • az [math]\int \left|\Psi\right|^2dx[/math] megadja a részecske megtalálási valószínűségét az x és x+dx közti tartományon
 • n=3 esetén a spin-pálya csatolások száma: ...
 • A Heisenberg-féle határozatlansági összefüggésben a <x> jelentése: a helymérés szórása

Több nem jut eszembe. :) -- BP - 2007.01.19.

Hozzátoldottam azokat, amik nekem rémlettek -- Pityu - 2007.01.19.

2006. január 4. vizsga: (emlékezetből)

 • a proton 2 up és 1 down kvarkból áll
 • az Einstein-Bose statisztika bozonokra vonatkozik
 • az [math]\int \left|\Psi\right|^2dx[/math] megadja a részecske megtalálási valószínűségét az x és x+dx közti tartományon
 • permanens mágnes belsejében a mágnesezettség vektora a mágneses indukcióvektor irányával megegyező irányú
 • a neutron proton -ra elektron -ra és antineutrinora bomlik (csak 2 hely volt, az antineutrinot en sem irtam be es -1/2 pont)
 • diamágnes khíjének előjele negatív
 • az elektron pályaperdülete alapállapotú hidrogénatomnál Schrödinger szerint 0

2006. január 4. vizsga utáni szóbeli: (emlékezetből)

 • egy szigetelő tiltott sávjának a nagysága átlagosan 5-10 eV.
 • variáció: egy félvezető tiltott sávjának a nagysága 1 eV.
 • Ha egy n és egy p tipusú félvezetőt elegendően közel rakunk egymáshoz, akkor közös lesz a Fermi szintjük.

Régi ZH-k, vizsgák mondatai: (infosite-ról)

 • Állandó elektromos potenciálon lévő vezető felületén az elektromos térerősség ott a legnagyobb, ahol a görbületi sugara a legkisebb
 • Az elektromos eltolás vektorának tetszőleges zárt felületre számított fluxusa a felületen belüli valódi töltéssel egyenlő.
 • Ha egy vezetőn a felületi töltéssűrűség negatív, a vezetőhöz közeledve az elektromos potenciál ...
 • Elektromos dipólus potenciális energiája külső elektromos mezőben akkor minimális, ha a dipólusmomentum az erővonalakkal 0 fokos szöget zár be.
 • FIZ1: Magában álló, töltött síkkondenzátor fegyverzetei között epszilon permittivitású szigetelő lemez van. A szigetelő kihúzása után a fegyverzetek közötti feszültség ...
 • Ciklotronban a különböző sebességű ionok periódusideje független a részecske energiájától
 • FIZ1: Homogén mágneses erőtérben a mágneses dipólusra forgatónyomaték, inhomogén mágneses erőtérben erő is hat
 • Mágneses mezőben mozgó, tömör fémből készült inga az örvényáramok következtében fékeződik le.
 • Az eltolási áramsűrűség ...
 • A H mágneses térerősség vektorának egy állandó mágneses északi pólusát tartalmazó egyébként tetszőleges zárt felületre számított fluxusa nem zérus
 • Rezgő dipólus nem sugároz a rezgés vonalának irányában.
 • A Poynting vektor megadja a hullámterjedés irányára merőleges egységnyi felületen áthaladó energiaáramlás sebességének pillanatnyi értékét.
 • Fényelektromos jelenség (fotoeffektus) során az anyagból kilépő elektronok kinetikus energiája egyenesen arányos a megvilágító fény frekvenciájával
 • Egy dimenzióban mozgó részecske tartózkodási valószínűségének az első gerjesztett állapotban 2 "púpja" van
 • Az impulzus z komponensének operátora Schrödinger reprezentációban ...


 • A H mágneses térerősség vektorának egy állandó mágnes északi pólusát tartalmazó, egyébként tetszőleges zárt felületre számított fluxusa zérus
 • Két közeg határfelületén a mágneses térerősség vektorának tangenciális komponense folytonos
 • Permamens (állandó) mágnes belsejében a mágnesezettség vektora és a mágneses térerősség vektora ellentétes irányú
 • Diamágneses anyagok atomjainak nincs eredő mágneses dipólusnyomatáka
 • Paramágneses anyagok mágneses szuszceptibilitásának előjele pozitív
 • A mágnesezettség vektorának dimenziója A/m
 • Az elektromos térerősség dimenziója V/m
 • Az eltolási áramsűrűség vektora vákuumban: ...
 • Időben változó mágneses mező által keltett elektromos mezőben az erőtér munkája függ az úttól.
 • Gyorsuló elektromos töltés elektromágneses hullámot kelt.
 • Rezgő dipólus által kisugárzott elektromágneses hullámban a mágneses térerősség a frekvencia ... hatványával arányos
 • Ha egy szabad térben terjedő elektromágneses hullámban a mágneses indukció vektorának nagysága B, az elektromos térerősség nagysága E=cB
 • Inkoherens sugárzók által kibocsátott hullámok intenzitása adódik össze
 • Diffrakciós rács főmaximumainak szélessége fordítva arányos a rések középvonalának a távolságával.
 • Rés elhajlási képében a fő elhajlási maximum kiszélesedik, ha a beeső fény frekvenciája csökken.
 • ... inverz populációnak nevezzük.

-- Subi - 2007.01.06.