Fizika 2i Igaz-hamis kikérdező

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Fizika_II.
Fizika 2i Igaz-hamis
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(-)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

A 27 C°-os fekete test 50625-ször annyi elektromágneses energiát sugároz ki, mint a 20 K-es.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Bohr-féle atommodell a H-szerű ionokra sikerrel használható

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Brewster szög esetén a tört és a visszavert fénysugarak 45°-os szöget zárnak be. (90°-ot)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Compton effektus jó közelítéssel modellezhető úgy, mint egy álló foton és egy mozgó proton ütközése.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Compton effektus jó közelítéssel modellezhető úgy, mint egy foton és egy nyugvó elektron ütközése.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Compton effektus során a szórt sugárzás frekvenciája nagyobb, mint a bejövő sugárzásé.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Coulomb erő örvényes erőtér.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A cseppmodell szerint a magátmérő arányos a tömegszám négyzetgyökével.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A csillagászati távcső szögnagyítása közelítőleg az objektív és az okulár fókusztávolságainak hányadosa.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A diamágneses anyag atomjainak mágneses dipólnyomatéka mindig különbözik a nullától.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A diamágneses anyagok mágneses szuszceptibilitása negatív.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dioptria a centiméterben mért fókusztávolság reciproka.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dioptria a lencse cm-ben mért fókusztávolságának a reciproka.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dioptria a méterben mért fókusztávolság reciproka.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fajlagos ellenállás és a villamos térerősség szorzata kiadja az áramsűrűséget az adott pontban.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A felezési idő megegyezik azzal az idővel mialatt az adott populáció a felére csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A ferromágneses anyag koercitiv ereje azt a mágneses térerősség értéket jelenti, amelynél a mágneses indukció nulla.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fény nagyobb törésmutatójú közeg határáról PI fázisugrással verődik vissza.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fénynyomás a Poynting vektor és a fénysebesség hányadosával arányos.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A ferromágneses anyag koercitív ereje azt a mágneses térerősség értéket jelenti, amelynél a mágneses indukció nulla.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fotoeffektus annál hamarább bekövetkezik, minél nagyobb a sugárzó fény intenzitása. (minél nagyobb a frekvencia).

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A foton abszorpció átmeneti valószínűsége nagyobb az indukált emisszió átmeneti valószínűségénél.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A foton energiája a Planck-állandó és a frekvencia szorzata.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A foton energiája a Planck-állandó és a hullámhossz szorzata.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A foton energiája egyenesen arányos a frekvenciájával.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A foton impulzusa a Planck-állandó és a hullámhossz hányadosa.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A foton impulzusa a Planck-állandó és a hullámhossz szorzata.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A főkvantumszám hármas értéke az L héjnak felel meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Geiger-Müller számláló berendezésben a mért sugárzás ionizálja a benne lévő gázt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Geiger-Müller számlálóban a mért sugárzás gázt ionizál, a gázt nagyfeszültségre kapcsolva elektromos lavina jön létre.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A gerjesztési törvény értelmében a mágneses térerősség zárt görbére vonatkozót integrálja megegyezik a zárt görbe által meghatározott felületen áthaladó előjeles áramok összegével.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A gerjesztési törvény értelmében mágneses térerősség zárt felületre vett integrálja megegyezik a felületen befolyó áramok előjeles összegével.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hagyományos fénykép az intenzitás és fázisviszonyokat is rögzíti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Hamilton operátor sajátértékei a rendszer lehetséges energiáit adja meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A H-atom ionizációs energiája 13,6 eV.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Heisenberg féle határozatlansági reláció szerint egy részecske x irányú impluzusa, és x koordinátája nem mérhető egyidejűleg tetszőleges pontossággal.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Heisenberg-féle határozatlansági reláció szerint egy elektron részecske y irányú komponense és a z koordinátája nem mérhető egyidejűleg, tetszőleges pontossággal.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Heisenberg-féle határozatlansági reláció szerint egy részecske y irányú impulzusa és z koordinátája nem mérhető egyidejűleg tetszőleges pontossággal.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hélium esetében az egy nukleonra eső kötési energia nagyobb, mint vas esetében, mert nemesgáz.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hidegemisszió szerint a fémből az elektronok fényhatásra lépnek ki.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hologram a fényképlemezen nemcsak az intenzitás, de a fázisviszonyokat is rögzíti.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hőmérséklet növekedésével az ionmozgékonyság folyadékok esetében csökken.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hőmérséklet növekedésével az ionmozgékonyság folyadékok esetében növekszik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kiválasztási szabály szerint a mellékkvantumszám csak plusz mínusz egyet változhat gerjesztéskor.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kondenzátor kapacitása a tárolt töltés és a fegyverzetek közötti potenciálkülönbség hányadosa.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kvantummechanikában a fizikai mennyiség operátorának sajátértékei adják meg a fizikai mennyiség lehetséges értékeit.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kvantummechanikai állapotfüggvény abszolút érték négyzete mérhető fizikai mennyiség.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kvantummechanikai állapotfüggvény abszolút értéke mérhető fizikai mennyiség.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kvantummechanikai állapotfüggvény reguláris, amely többek között azt is jelenti, hogy egyértékű függvény.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kvantummechanikai hullámfüggvény abszolútérték-négyzete a részecske tartózkodási valószínűség sűrűségét adja meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kvantummechanikai rendszer állapotát az időfüggő Schrödinger egyenlet határozza meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Lenz törvény értelmében zárt vezetőben mindig olyan áram indukálódik amely az őt létrehozó indukció fluxus változását akadályozza.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A magerők p esetén taszítóak, n esetén vonzóak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mágneses indukció vektor különböző anyagok határfelületére merőleges komponense folytonosan megy át.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mágneses indukció vektor különböző anyagok határfelületére merőleges komponense ugrást szenved, ha a határfelületen van áram.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mágneses térerősség zárt görbére vonatkozó integrálja mindig 0.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mágnesezettség vektora megadja az adott anyag eredő mágneses dipólnyomatékát egységnyi térfogatra vonatkoztatva.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mágnesezettség vektora megadja az adott test egységnyi térfogatára eső mágneses dipólusnyomatékát.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mágnesezettség vektora megadja az egységnyi térfogatra vett eredő mágneses dipólnyomaték nagyságát és irányát.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Maxwell egyenletek a Galilei transzformációra invariánsak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mellék-kvantumszám egyes értéke a p alhéjnak felel meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mellékkvantumszám határozza meg az atomi elektron pályaperdületének nagyságát.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mellék-kvantumszám kettes értéke a d alhéjnak felel meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mellék-kvantumszám olyan nem negatív egész szám, amely kisebb egyenlő a főkvantumszámmal.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mozgási hosszt szinkronizált órák segítségével tudjuk definiálni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A nagyfrekvenciával rezgő villamos dipólus által létrehozott hullám térkomponensei a dipólustól mért távolság négyzetével fordítottan arányosak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Pauli-féle kizárási elv szerint egy rendszeren belül nem lehet két azonos állapotú foton.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A polarizáció vektora megadja az adott test eredő villamos dipólnyomatékát.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A potenciál dobozba zárt részecske energiája annál nagyobb, minél kisebb a potenciál doboz geometriai mérete.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A potenciál dobozba zárt részecske energiája annál nagyobb, minél nagyobb a potenciál doboz geometriai mérete.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Poynting vektor a villamos térerősség és a mágneses indukcióvektor vektoriális szorzata.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Poynting vektor a villamos térerősség és a mágneses térősség vektoriális szorzata.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Poynting vektor az elektromágneses tér energia áramsűrűségét adja meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis


A Poynting vektor dimenziója J/m2.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Poynting vektor dimenziója Pa m/s.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Poynting vektor nagysága az elektromágneses tér intenzitását adja meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Poynting vektor távvezetékkel párhuzamos komponense a vezetékben disszipáltenergiát fedezi.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A radioaktív kormeghatározás során a 14-es tömegszámú C izotóp arányát vizsgálják az N-hez képest.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A rezgő villamos dipólus a villamos dipólnyomaték irányában sugároz a legjobban.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A rezgő villamos dipólus tere a távolság első hatványával fordított arányban cseng le.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A rezgő villamos dipólus tere a távolság négyzetével fordított arányban cseng le.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A rubin lézer folytonos üzemmódban működik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A rubin lézerben a populáció inverziót a rákapcsolt feszültség biztosítja.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A speciális relativitáselmélet alapján a hossz kontrakció során a testekben mechanikai feszültség lép fel az alakváltozás miatt.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A speciális relativitáselmélet alapján találhatunk az egyik inercia rendszerhez olyan másik inercia rendszert, ahol az ok-okozat sorrendje felcserélődik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A speciális relativitáselmélet szerint a fizikai törvényeknek minden vonatkozási rendszerben ugyanaz az alakjuk.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A speciális relativitáselmélet szerint a vákuumbeli fénysebesség minden inercia rendszerben ugyanaz.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A speciális relativitáselmélet szerint nincs abszolút idő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A szigetelő anyagokban a villamos térerősség nagyobb mint vákuumban ugyanolyan töltéselrendezés esetén.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tömeg megmondja a téridőnek, hogyan görbüljön, görbült téridő pedig megmondja a tömegnek hogyan mozogjon.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A törésmutató a vákuumbeli fénysebesség és a közegbeli fénysebesség hányadosa.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A transzformátor vasmagja úgy van kialakítva, hogy a hatásfokot növelő örvényáramok minél nagyobbak legyenek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A villamos fluxus a villamos térerősség felületi integrálja adott felületre.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A villamos térerősség megadja az egységnyi töltésre ható erő nagyságát és irányát.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A villamos térerősség vektor különböző dielektrikumok határfelületére merőleges komponense ugrásszerűen változik a határfelületen.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A villamos térerősség vektor különböző dielektrikumok határfelületével párhuzamos komponense folyamatosan megy át a határfelületen.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vonalmenti töltéseloszlás megadja az egységnyi hosszra eső töltésmennyiséget.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az adott közeg optikai törésmutatója a vákuumbeli és az adott közegbeli fénysebesség hányadosa.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az adott test 27 °C-on 81-szer annyi energiát sugároz ki, mint 100 K-en.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az alagúteffektus során az E energiájú elektron nullától különböző valószínűséggel áthalad a V potenciálú falon.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az alfa részecske két protonból és két elektronból áll.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az alfa részecske két protonból és két neutronból áll.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az általános relativitáselmélet értelmében egy adott test súlyos és tehetetlen tömegének hányadosa állandó.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az általános relativitáselmélet szerint a fizikai törvényeknek minden vonatkoztatási rendszerben ugyanaz az alakjuk.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az atommag átmérője néhány Angström.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az atommag hatáskeresztmetszete m2 dimenziójú.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az atommagot a kis hatótávolságú vonzó magerő tartja össze.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az atomok átmérője Angström nagyságrendű.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az egy nukleonra eső kötési energia He esetén nagyobb, mint H esetén.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az egy nukleonra eső kötési energia He esetén nagyobb, mint vas esetén.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az egyik közegben haladó fény nagyobb törésmutatójú közeg határáról 180°-os fázisugrással verődik vissza.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az egyik közegben haladó fény nagyobb törésmutatójú közeg határáról 90°-os fázisugrással verődik vissza.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az egyik közegben haladó fény nagyobb törésmutatójú közeg határáról 90°-os szögben verődik vissza.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elektromos sztatikus térerősségvektor különböző dielektrikumok határfelületével párhuzamos komponense folytonosan megy át a határfelületen.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elektrosztatika Gauss tétele értelmében felületre vonatkozó indukció fluxus megegyezik az össztöltés és a vákuum dielektromos állandójának hányadosával.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elektrosztatikában a potenciál és a térerősség egyaránt nulla a fémek felületén.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elektrosztatikus tér fémüregben soha nem lehet nulla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elektrosztatikus tér örvényes.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elektrosztatikus térbe helyezett fémfelületek mindig ekvipotenciális felületek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elektrosztatikus térerősség vektor különböző dielektrikumok határfelületére párhuzamos komponense folytonosan megy át.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eltolás vektor időszerinti deriváltja az eltolási áramsűrűség, amelynek értéke a vákuumban nulla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eltolás vektor különböző dielektrikumok határfelületére merőleges komponense ugrásszerűen változik, ha a határfelületen nincs többlet töltés.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eltolási áram elektronok áramlását jelenti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eltolási áram vákuumban nulla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eltolási áram vákuumban nulla, mert nincs polarizáció, mivel vákuumban töltések sincsenek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eltolási áramsűrűség az eltolási vektor idő szerinti deriváltja.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eltolási vektor dimenziója J/m*m*V.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eltolási vektor határfelületre merőleges komponense mindig ugrást szenved.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eltolásvektor zárt felületre vett integrálja megadja a zárt felületen lévő összes polarizált töltés mennyiségét.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az eltolásvektor zárt felületre vett integrálja megadja a zárt felületen lévő összes szabad töltés mennyiségét.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az F fizikai mennyiség operátorának sajátértékei F lehetséges értékeit adják meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az F fizikai operátorának sajátértékei F várható értékeit adja meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az indukált feszültség lehet időben állandó.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az indukált foton emisszió során két azonos energiájú foton távozik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az indukált villamos tér erővonalai önmagukban záródnak, ezért konzervatív erőtérnek tekinthető.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az indukció fluxus hullám változása konzervatív villamos teret indukál.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az indukció fluxus változása örvényes villamos teret indukál.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az indukció fluxus változása sztatikus villamos teret indukál.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az optikai rács felbontóképessége - elsőrendű maximum esetén - arányos a karcolások számával.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az optikai rács felbontóképessége az elhajlás rendszáma és a karcolásszám szorzata.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az optikailag aktív anyag a bejövő nyaláb polarizációját változatlanul hagyja.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az önindukciós együttható az elrendezésre számított indukció fluxus és az abban folyó áram hányadosa.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Belső konverzió során a gerjesztett atommag az atomi elektronnal való kölcsönhatás során szabadul meg a többletenergiától.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Curie hőmérséklet alatt a ferromágneses anyag diamágnesessé válik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Curie hőmérséklet felett a ferromágneses anyag diamágnessé válik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Curie hőmérséklet felett a ferromágneses anyag mágneses permeabilitása lecsökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Curie hőmérséklet felett a ferromágneses anyag mágneses permeabilitása ugrásszerűen megnő.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

De Broglie szerint az elektron anyaghullámhossza a Planck-állandó és az elektron impulzusának hányadosa.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Definíció szerint a fény polarizációjának irányát a mágneses tér irányával vettük azonosnak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy adott anyag esetén a foton abszorpció és indukált foton emisszió valószínűsége azonos.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy atom nem ugyanazokon a frekvenciákon nyeli el az elektromágneses sugárzást, mint amelyeken kibocsájtja azt.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy mikrorendszer lehetséges energia értékeit és saját állapotait a Hamilton operátor sajátérték egyenlete adja meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy rendszer Hamilton operátorának sajátértékei megadják az adott rendszer lehetséges energia értékeit.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Elektromágneses síkhullám terjedési iránya merőleges a mágneses térerősségre.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Elektromos térerősség értéke az elektrosztatikus erőtér adott pontjában egyenlő a potenciál gradiensének ellentettjével.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Elektromos térerősség értéke az elektrosztatikus erőtér adott pontjában egyenlő a potenciál gradiensével.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Elektrosztatikus tér fémüregben mindig nulla.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Elektrosztatikus tér fémüregben soha nem nulla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Elektrosztatikus térbe helyezett fém esetében az elektrosztatikus tér a fém felületének minden pontjában merőleges a fémfelületre.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Elektrosztatikus térbe helyezett fémüregben a villamos térerősség 0.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Fraunhofer-diffrakció esetén mind a fényforrás, mind az ernyő közel vannak az apertúrához.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Fresnel diffrakció esetén mind a fényforrás, mind az ernyő közel vannak az apertúrához.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Három azonos egy irányban terjedő síkhullám hatására az intenzitás megháromszorozódik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Heisenberg-féle határozatlansági reláció szerint egy részecske y irányú impulzusa és a z koordinátája nem mérhető egyidejűleg tetszőleges pontossággal.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Hologram esetén a referencia és a tárgyhullám interferenciája lép fel a filmen.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Időben változó mágneses tér konzervatív villamos teret hoz létre.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Indukált emisszió során a bejövő foton alacsonyabb energiaszintre kényszeríti a gerjesztett elektront.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Két hullám koherens, ha hullámhosszuk egyenlő és a fáziskülönbségük bármely pillanatban ugyanakkora.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Két pont közötti elektrosztatikus feszültség megegyezik az egyes pontokban lévő potenciálok különbségével.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Két pont közötti feszültség a két pontban lévő potenciálok különbségeként számolható.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Különböző dielektrikumok határfelületén a villamos térerősség határfelülete merőleges komponens folyamatosan megy át.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Lenz törvénye értelmében az indukált áram mindig olyan irányú, hogy az indukciót létesítő változást, a mágneses indukció fluxus változását akadályozza.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

LiF felületet ultranagy vákuumban monoenergiás He nyalábbal bombázunk.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Mágneses térben az elektromos töltésekre nem hat erő.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Maxwell második egyenlete szerint a villamos térerősség rotációja megegyezik a mágneses indukció vektor időszerinti deriváltjának ellentettjével.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Maxwell második egyenlete szerint a villamos térerősség rotációja megegyezik a mágneses indukció vektor időszerinti deriváltjával.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Mellékkvantumszám nagyobb vagy egyenlő, mint nulla és kisebb vagy egyenlő, mint a főkvantumszám.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Nagyító esetén a szögnagyítás jó közelítéssel (25cm/f+1); f: a nagyító fókusztávolsága.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Optikai leképzés során a divergáló képsugarak látszólagos képet hoznak létre.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Optikai rács felbontóképessége közelítőleg a rendszám és a "karcolások" (összes rés) számának szorzata.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Optikai tükör nagyítása fordított állású kép esetén negatív.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Paraxiális gömbtükör fókusztávolságon belüli tárgyról virtuális egyenes állású képet hoz létre.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Pauli-elv szerint két elektron egy rendszeren belül nem lehet azonos állapotban.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Pozitron bomláskor az anyamag tömegszáma változatlan.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Röntgen diffrakció során 0.1 nm nagyságrendjébe eső hullámhosszúságú elektromágneses hullámot kell használni ahhoz, hogy értékelhető diffrakciós csúcsokat kapjunk a NaCI kristályról.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Sugárzó villamos dipólus mágneses tere a távolság négyzetével fordított arányban cseng le.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Sztatikus térben a villamos térerősség egy fémfelületen tetszőleges szöget bezárhat a fémtest felületi normálisával.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Sztatikus térben a villamos térerősség merőleges egy fémtest felületére.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Távollátás esetén a távoli tárgy képe a szemben a retina mögött jön létre, amelyet pozitív lencsével korrigálunk.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Távvezeték esetén a Poynting vektor vezetékkel párhuzamos komponense szállítja az energiát a fogyasztóhoz.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Unipoláris dinamó esetén az indukció fluxus időbeli változása eredményezi az indukált elektromotoros erőt.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Unipoláris dinamó esetén az indukció fluxus időbeli változása nulla.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Vékony lencse esetében a tengellyel párhuzamos sugár úgy törik meg, hogy a sugár vagy meghosszabbítása a fókusz ponton halad át.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az indukált elektromos mező erővonalai a pozitív töltésekről (vagy a vég- telenből) indulnak és a negatív töltéseken (vagy a végtelenben) végződnek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy tekercsből, egy ellenállásból és egy ideális telepből soros RL-kört állítunk össze. A tekercsen eső feszültség nagysága a bekapcsolás utáni pillanatban nulla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy légmagos toroid tekercs induktivitása µr-szeresére változik, ha belsejét µr relatív permeabilitású anyaggal töltjük ki.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Curie-hőmérséklet felett a ferromágneses anyag paramágnesként vagy diamágnesként viselkedik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy haladó elektromágneses síkhullám intenzitása egyenesen arányos a mágneses indukcióvektor amplitúdójának négyzetével.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha elektromágneses síkhullám vákuumból n törésmutatójú közegbe lép, a hullámhossza n-szeresére növekszik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy átlátszatlan lapon lévő d szélességű résre merőlegesen lézerfényt bocsátunk. A távoli ernyőn kialakuló diffrakciós képen a nulla intenzitású pontok éppen ott helyezkednek el, ahol a maximális intenzitású pontok lennének egy d rácsállandójú optikai rács esetén.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy homorú gömbtükör a tárgyról mindig látszólagos, egyenes állású, kicsinyített képet alkot.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vékony lencse −2 dioptriás, akkor 50 cm fókusztávolságú szórólencséről van szó.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy földelt, tömör fémtest össztöltése mindig nulla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy töltetlen fémgömbhéj középpontjába +Q ponttöltést helyezünk. Ekkor a gömbön kívül az elektromos térerősség az árnyékolás miatt nulla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy adott töltésű (feszültségforráshoz nem csatlakoztatott) síkkondenzátorba a fegyverzetekkel párhuzamosan szigetelő lemezt helyezünk, a kondenzátor energiája lecsökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy nem elhanyagolható belső ellenállású feszültségforrásra változtatható ellenállású fogyasztót kapcsolunk. A fogyasztó teljesítménye akkor a legnagyobb, ha ellenállása megegyezik a feszültségforrás belső ellenállásával.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy ellenállást egy feltöltött kondenzátor fegyverzeteire kapcsolunk. Az ellenálláson eső feszültség a csatlakoztatás utáni pillanatban a legnagyobb.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

+z irányú, homogén mágneses mezőben +x irányú sebességgel mozgó, negatív töltésű részecskére −y irányú Lorentz-erő hat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy sebességszűrő v sebességű ionokat enged át. Ha a mágneses indukció értékét megkétszerezzük, akkor a szűrőn a 2v sebességű ionok jutnak át.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy légmagos szolenoid tekercsben időben állandó erősségű áram folyik, a tekercs menetei vonzzák egymást.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Homogén mágneses mezőbe helyezett, áramjárta vezetőkeretre akkor hat a legnagyobb forgatónyomaték, ha a keret síkja párhuzamos a mágneses indukcióvektorral.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Éles csúccsal rendelkező töltött fémtestnél a csúcshatás nem érvényesül, ha a testet tökéletes vákuum veszi körül.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy síkkondenzátor kapacitása εr-szeresére növekszik, ha a lemezek közötti teret εr relatív permittivitású anyaggal töltjük ki.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy kezdetben töltetlen kondenzátorból, egy ellenállásból és egy ideális telepből soros RC-kört állítunk össze. A telep által leadott teljesítmény a bekapcsolás után hosszú idővel nullára csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Homogén mágneses mezőben körpályán mozgó töltött részecske periódusideje független a részecske sebességétől.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Két egyforma körvezető egymással párhuzamos, vízszintes síkban egymás felett helyezkedik el. Az egyik körvezetőt rövidre zárjuk, a másikba pedig időben növekvő erősségű áramot vezetünk. Igaz vagy hamis, hogy a két körvezetőben folyó áram iránya azonos?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy haladó elektromágneses síkhullám intenzitása egyenesen arányos az elektromos térerősségvektor amplitúdójának négyzetével.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha elektromágneses síkhullám vákuumból n törésmutatójú közegbe lép, a frekvenciája n-szeresére növekszik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy szórólencse a tárgyról mindig látszólagos, egyenes állású, kicsinyített képet alkot.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy vékony lencse +0,5 dioptriás, akkor 2 m fókusztávolságú gyűjtőlencséről van szó.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis