FizikaC2iFeladatok

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


Fizika 2 - Feladatok

I. példasor -- =2006.06.09.= vizsga!

1 Egy 3 cm sugarú, cm-ként 15 menetű hosszú tekercsben 4 A áram folyik. Ennek a tekercsnek a közepébe helyezünk egy 1000 menetű, ugyanolyan keresztmetszetű és 60Ω ellenállású másik tekercset. Mennyi töltés fog áthaladni a második tekercsen, ha az elsőben a 4 A-es áram irányát ellenkezőjére változtatjuk? (Füzessy 292.) Van megoldása 1 Egy hengerkondenzátor 5mm átmérőjű huzalból és 5cm átmérőjű koaxiális hengerből áll. Mekkora U potenciálkülönbségre tölthetjük fel ezt a kondenzátort, ha a levegő átütési szilárdsága 30kV/cm? (Füzessy 117.) 1 Határozzuk meg a H atomban az elektron összenergiáját, kinetikus és potenciális energiáját az első Bohr-féle pályán! (Füzessy 440.)

II. példasor -- =2006.05.26.= vizsga!

1 Két egymástól 5cm távolságra fekvő párhuzamos fémlemez között a potenciálkülönbség 75V. Mekkora a lemezek felületegységére eső töltés értéke? (Füzessy 65.) Van megoldása 1 Elfedhetik-e egymást a rács első és másodrendű színképei, ha azt látható fénnyel (4000-7000 Angstrom) világítjuk meg. (Füzessy 340.) Van megoldása 1 Egyedülálló rézgömböt 0,2 mikrométer (2*10^-7 m) hullámhosszú monokromatikus fénnyel világítjuk meg. Mekkora maximális potenciálra töltődik fel a rézgömb a fotoelektronok kilépése révén? A réz kilépési munkája 4,47eV. (Füzessy 414.) Van megoldása

 • Kérdezett elmélet:*
 • Igaz-Hamis
 • (I)Curie hőmérséklet felett a ferromágneses anyag paramágnessé válik.
 • (I)A Poynting vektor nagysága az elektromágneses tér intenzitását adja meg.
 • (H)A fajlagos ellenállás és a villamos térerősség szorzata kiadja az áramsűrűséget az adott pontban.
 • (I)Egy adott anyag esetén a foton abszorpció és indukált foton emisszió valószínűsége azonos.
 • (I)A kondenzátor kapacitása a tárolt töltés és a fegyverzetek közötti potenciálkülönbség hányadosa.
 • (H)A hidegemisszió szerint a fémből az elektronok fényhatásra lépnek ki.
 • (I)A mágnesezettség vektora megadja az adott test egységnyi térfogatára eső mágneses dipólusnyomatékát.
 • (H)Az alfa részecske két protonból és két elektronból áll.
 • (H)A mágneses térerősség zárt görbére vonatkozó integrálja mindig 0.
 • Csúcshatás (2p)
 • Kirchoff csomóponti törvény (2p)
 • A foton fogalma (2p)
 • Gerjesztési törvény és levezetése (2+3p) (=19. tétel=)
 • Peridódusos rendszer -> független részecske modell -> főkvantumszám (=46. tétel=)
  • ezzel kapcsolatban, hogy hány állapot van (2p)
  • és hogyan jön ki, azaz levezetés (3p)
 • Rubin lézer működése (5p) (=33. tétel=)

III. példasor

1 Legyen U(x,y,z)=exp(-ar)[V] az elektrosztatikus tér potenciál függvénye az (x,y,z) derékszögű koordináta-rendszerben [math](r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}; a=1m^{-1})[/math]! Határozza meg a zéruspotenciálú helyet! Mekkora a térerősség az (1,2,-1)[m] helyen? Van megoldása 1 Egy 3 cm sugarú, cm-ként 15 menetű hosszú tekercsben 4 A áram folyik. Ennek a tekercsnek a közepébe helyezünk egy 1000 menetű, ugyanolyan keresztmetszetű és 60Ω ellenállású másik tekercset. Mennyi töltés fog áthaladni a második tekercsen, ha az elsőben a 4 A-es áram irányát ellenkezőjére változtatjuk? (Füzessy 292.) Van megoldása 1 Egy "a" oldalú négyzet alakú keret változó [math]\omega = \omega_0*e^{\alpha*t}[/math] szögsebességgel forog egyik oldala körül a B indukciójú mágneses erőtérben, amely a forgástengelyre merőleges (k pozitív állandó, t az idő). Határozzuk meg az indukált U elektromotoros erő nagyságát, ha a keret a kezdeti időpontban az erőtérre merőleges. (Füzessy 286.)

IV. példasor

1 Három egy síkban levő párhuzamos vezető egymástól 3cm-re van. A baloldali és a középső vezetőben I, a harmadikban -2I áram folyik. Határozza meg azon egyenes helyzetét, amely mentén a mágneses térerősség zérus! Van megoldása 1 Határozzuk meg egy körvezető mágneses erőterét a körvezető tengelyén a középponttól 5cm távolságban levő pontban, ha a körvezető sugara 3cm és benne 20A áram folyik? (Füzessy 226. - csak ott paraméteres) Van megoldása 1 Valamely fémet 2790 és 2450 Angstrom hullámhosszúságú fénnyel világítunk meg. A fékező feszültség rendre 0,66 és 1,26V. Az elektron töltése (-1,6*10^-19C) és a fénysebesség ismert. Határozzuk meg a Planck-állandót és az adott fém kilépési munkáját! (Füzessy 416.) Van megoldása

V. példasor -- =2006.06.28.= vizsga!

1 Két azonos súlyú és sugarú golyót egyenlő hosszú fonálon közös pontban felfüggesztünk. Egyenlő mértékben feltöltjük őket. Mekkora legyen a golyó anyagának a sűrűsége, hogy az elrendezést folyékony dielektrikumba helyezve a fonalak által bezárt szög megegyezzék a levegőben mért szöggel. A dielektrikum sűrűsége [math] \varrho [/math], dielektromos állandója [math] \varepsilon_r [/math]. (Füzessy 9.) Megoldása itt 1 Egy 10cm sugarú rézkorong másodpercenként 20 fordulatot tesz a síkjára merõleges homogén térben. Ha a középpontja és a széle között indukált elektromos térerõ 3.14mV, mekkora a mágneses tér erõssége? (Füzessy 288.) Van megoldása 1 A Compton-féle hullámhosszváltozás 0.1 Angstrom eredeti hullámhosszú röntgensugarak esetén 0.024 Angstrom. Határozzuk meg a fotonok szóródási szögét és a megütött elektronnak átadott energiát. (Füzessy 422.) Van megoldása

A megoldott feladatok itt vannak:

a példasorok kidolgozása - Az 1.3-as feladat csak 5 pont, fenntartásokkal kezelni, füzessy példatárat előnyben részesíteni! 2009.01.08.
 • Ezen a helyen volt linkelve a(z) feladatok.tex nevű fájl ("feladatok.tex" link szöveggel) a régi wiki http://wiki-old.sch.bme.hu/bin/view/Infoalap/FizikaC2iFeladatok oldaláról. (Ha szükséged lenne a fájlra, akkor a pontos oldalmegnevezéssel együtt küldd el a wiki
  Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
  @sch.bme.hu címre a kérésedet)
a feladatok.pdf forrása

Tétel kidolgozás: