Fizika1i kereszt kviz igazhamis

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Fizika1 # Vizsga kvíz
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(-)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

A Carnot féle körfolyamat során a belső energia maximumának és minimumának aránya az izoterm folyamatok hőmérsékletének aránya.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Carnot körfolyamat arról nevezetes, hogy a legjobb hatásfokú hőerőgép modellje.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Carnot-féle körfolyamat megfordítható, de ekkor a hasznos munka mindig negatív, azaz munkát kell befektetni hozzá.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Coriolis erő merőleges a test sebességére.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fajhőviszony nem lehet egynél kisebb.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A gyorsulás nagysága független az inercia rendszer megválasztásától.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A harmonikus rezgőmozgás rezgésideje a rezgő tömeg négyzetgyökével arányos.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hőtan második főtétele szerint zárt rendszer entrópiája nem csökkenhet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kapacitás arányos a kondenzátoron lévő feszültséggel.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A körmozgás szögsebesség vektora mindig merőleges egy adott pont ezen, körmozgásából származó sebességére.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A munka a teljesítmény-idő görbe alatti terület.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A nyomás ideális gázban megegyezik a parciális nyomások összegével.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A sebességnek soha nincs pályára merőleges komponense, de a gyorsulásnak lehet mindkettő (érintőleges és normális).

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A termodinamika harmadik főtétele szerint nulla K nem érhető el véges számú lépésben.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A termodinamikai valószínűség egyensúlyi állapotban a legnagyobb.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tömegpont lendülete függ az inercia rendszer megválasztásától.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Adiabatikus állapotváltozásnál a rendszerrel közölt hőmennyiség 0.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Adiabatikus állapotváltozásnál nincs hő közlés.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Állóhullámok csomópontjai fél hullámhosszanként követik egymást.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ekvipartíció törvénye szerint gázkeverékben a kripton atomok átlagban lassúbbak a héliumatomoknál.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az északi féltekén leejtett test a függőlegestől keletre térül el.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ideális gáz a gáz molekulák méretét elhanyagoljuk.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy tömegpontra lineáris rugó, sebességgel arányos csillapítás, és harmonikus gerjesztő erő hat. Állandósult esetben a gerjesztett tömegpont fáziskésésben van a gerjesztett erőhöz képest.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Idő független centrális erők konzervatív erők.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Carnot körfolyamat hatásfoka függ a fajhőviszonytól.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Izochor folyamat esetén a gázzal közölt hő teljes egészében a belső energia megváltozására fordítódik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Merev test perdülete állandó, ha a rá ható erők eredő forgatónyomatéka 0.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Párhuzamos tengelyek esetén mindig TKP-on átmenő tengelyhez tartozó tehetetlenségi nyomaték a legkisebb.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A belső energia megváltozása csak a végső és a kezdeti állapottól függ.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A felületi hőtágulási együttható jó közelítéssel a lineáris hőtágulási együttható háromszorosa.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A forgó Földön a vízszintesen mozgó testre északi féltekén mindig balra, a délin pedig mindig jobbra irányuló oldalsó eltérítő erő hat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A gázok állandó nyomáson mért fajhője kisebb az állandó térfogaton mért fajhőnél.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A gravitációs erőtér örvényes.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hőmérséklet extenzív állapothatározó.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hőtan harmadik főtétele szerint az abszolút nulla fok véges számú lépésben elérhető.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hullám intenzitása arányos a hullám terjedési sebességével.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hullámhossz a hullámszám 2 (PÍ)-szerese.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A lebegés frekvenciája a két frekvencia különbségének fele.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mentőautó szirénáját távolodás közben magasabban halljuk, mint ha állna a levegőhöz képest.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A munka szempontjából mindegy, azaz a munka ugyanaz az érték lesz, ha a tömegpont nyugalomból v sebességre gyorsítunk, vagy a v sebességről megállítunk egy egyenes mentén, feltéve, hogy ugyanakkora útszakaszon történik mindez.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A munkatétel nem érvényes, ha az erők között súrlódási erők is vannak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A sebesség a megtett út és az eltelt idő hányadosa.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A sebesség abszolút értékének időszerinti integrálja megadja az elmozdulást.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tehetetlen és a súlyos tömeg aránya függ a gravitációs gyorsulástól.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tehetetlen tömeg és a súlyos (súlyból számolt) tömeg értéke a Földön megegyezik, de a Holdon már a súlyos tömeg kisebb, mert ott a gravitációs gyorsulás is kisebb.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tehetetlenségi nyomaték a súlytalanság állapotában zérus.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A teljesítmény mérhető kg*m/s^3 egységben

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A termodinamika második főtétele szerint energia nem juthat melegebb testről hidegebbre.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tömegközéppont koordinátái mindig pozitív számok.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tömegpont mechanikai energiája gravitációs erőtérben állandó, mert a gravitációs erőtér rendelkezik potenciális energia függvénnyel. A potenciális energia gradiense a tömegpont helyén pontosan a tömegpontra ható gravitációs erőt adja meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Adiabatikus folyamat során a gázzal mechanikai kölcsönhatás nem történik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elektrosztatikában a fémek felületén a villamos potenciál állandó.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elektrosztatikában a potenciál állandó fémes vezetők felületén és a térerősség zérus azok belsejében.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az entrópia állapotfüggvény, azaz független attól, hogy reverzibilis, vagy irreverzibilis változással jutott a gáz adott állapotába.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ideális gáz részecskéi között vonzóerő hat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az inercia rendszerben a magára hagyott test körpályán is mozoghat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az oxigén molekula termodinamikai szabadsági foka magas hőmérsékleten akár 7 is lehet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ugyanakkora tömegű és sugarú gömbhéj és tömör gömb közül a tömörnek nagyobb a tehetetlenségi nyomatéka. A gömbök anyaga acél, illetve alumínium.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Bolygómozgásnál a bolygó sebessége nem változik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy nyílt rendszer entrópiája nem csökkenhet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy test teljes hőmérsékleti kisugárzása arányos a test abszolút hőmérsékleteinek abszolút hatványával.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy tömegpont harmonikus rezgőmozgást végez, ha a tömegpontra ható erők eredője arányos az egyensúlyi helyzettől való kitéréssel.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egydimenziós rezgőmozgást végző pontszerű testre csak konzervatív erők hatnak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egydimenziós mozgásnál a gyorsulás nő, akkor a sebesség is mindig nő (gondoljon a gyorsulás grafikus jelentésére is).

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Inercia rendszerben a magára hagyott test nyugalomban van.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Kondenzátorok energiája egyenesen arányos a rajtuk lévő feszültséggel.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Lejtőn csúszás nélkül gördülő henger talajjal érintkező pontjának a talajhoz képesti relatív sebessége megegyezik egy kerületi pontjának kerületi sebességével.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Matematikai inga mozgása során az ingára ható erők eredője minden pillanatban érintőirányú.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Newton 3. axiómája szerint az erő és a reakcióerő összege zérus, ezért nincs gyorsulás.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Tömegpontrendszer perdülete (impulzusnyomatéka) állandó, ha a belső erők eredő forgatónyomatéka nulla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Tömegpontrendszer perdülete állandó, ha a pontrendszerre időben változatlan forgatónyomaték hat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Tömegpontrendszer tömegközéppontjának mozgását a belső erő (a tömegpontok egymásra hatása) jelentősen befolyásolják.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Tömegpontrendszer tömegközéppontjának sebessége belső erők segítségével is változtatható.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Harmonikus rezgő mozgás esetén a tömegpontra konzervatív erőtér hat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A harmonikus rezgőmozgást végző tömegpontra ható erők eredője mindig az egyensúlyi helyzet felé mutat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hullámszám a hullámhossz reciprokának 2*PÍ-szerese.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Elektrosztatikus térbe helyezett fémtestben az elektrosztratikus térerősség nulla.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Transzverzális hullám esetén a közeg pontjai a terjedési irányra merőleges rezgést végeznek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tehetetlen és a súlyos tömeg aránya minden testre ugyanannyi.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elektrosztatika Gauss tétele szerint vákuumban dielektrosztatikus tér zárt felületre vett integrálja megegyezik a zárt felületen belül lévő össztöltésmennyiség és a vákuum dielektromos állandójának hányadosával.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fehérzajban a jel intenzitása a vizsgált tartományban minden frekvencián egyforma.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Coulomb-törvény szerint a pozitív töltések taszítják egymást.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Kis csillapítású sebességgel arányos csillapított rezgőmozgás esetén nem periodikus a mozgás; de ha lineáris rugót tartalmaz, akkor egyenlő időközönként lesz nulla a kitérés.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Elektrosztatikus térbe helyezett fémtest esetén az elektrosztatikus tér erővonalai merőlegesek a fémtest felületére.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy tömegpontrendszer összimpulzusa állandó, ha a ráható külső erők eredője nulla.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Kismértékben eltérő frekvenciájú hullámok találkozásakor tapasztaljuk a lebegés jelenségét.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Adiabatikus folyamat során a gázzal közölt hőmennyiség nulla.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elektrosztatikus tér egységnyi pozitív töltésen végzett munkája csak a munkavégzés kezdeti- és végpontjától függ.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tömegpont gyorsulásának nagysága független az inerciarendszer megválasztásától.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A belső energiát egyértelműen meghatározzák az állapotjelzők.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az m tömegpont adott P pontra vonatkoztatott impulzusmomentuma a P pont helyvektorának és az m tömegpontimpulzusának skaláris szorzata.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az entrópia két rendszer egyesítésénél kiegyenlítődik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

A hang terjedési sebessége megadja, hogy egyik helyről a másikra milyen sebességgel jutnak el a levegőt alkotó részecskék.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az inercia (tehetetlenségi) erők két test kölcsönhatásának eredményeként jelentkeznek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Állandó térfogaton az ideális gáz hőmérsékletét 300 Celsius fokról 600-ra növelve nyomása megkétszereződik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy zárt rendszer entrópiája nem növekedhet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Termodinamikai egyensúly esetén egy rendszer minden alrendszerében azonos a hőmérséklet és az entrópia.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Súrlódáskor hőenergia keletkezik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Rugalmatlan ütközéskor érvényes a mechanikai energia megmaradásának tétele.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ideális gáz adiabatikus összenyomásakor végzett munkánk a gáz belső energiáját növeli.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az elektromos töltés megmaradó mennyiség.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Inhomogén erőtérbe helyezett dipólusra csak forgatónyomaték hat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis

Van olyan mozgás, amelyben a test gyorsul, de sebessége se nem nő se nem csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igaz
 2. Hamis