Elektromágneses terek alapjai - Előadásvideók címszavai időpontokkal

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Elektromágneses terek alapjai

Itt található egy részletes tartalomjegyzék az EMT előadásvideókhoz. Részletesen le van írva, hogy melyik előadáson pontosan mikor és mi hangzott el.

Hibák előfordulhatnak benne! Ha találtok egyet kérlek javítsátok.

Tartalomjegyzék

1. Előadás - Töltés, Coulomb, Ampére, Térintenzitások, Lorentz, Feszültség, Potenciál

 • 00:04:20 - Alapvető összefüggések
 • 00:05:00 - Minden elektromágneses jelenség oka a töltés
  • 00:07:00 - Összehasonlítás --> Coulomb törvény
  • 00:10:35 - Töltésfajták
 • 00:15:15 - Az áram
  • 00:16:40 - Összehasonlítás --> Ampére
  • 00:18:50 - Áramfajták
 • 00:29:00 - Töltés-Áram kapcsolat
  • 00:35:40 - Töltésmegmaradás elve
  • 00:36:40 - Folytonossági egyenlet integrális alakja
  • 00:37:10 - v sebességgel mozgó töltések árama
  • 00:39:00 - Áramsűrűség J
 • 00:41:20 - Térintenzitások
  • 00:43:00 - Lorentz erő
  • 00:46:00 - Villamos térerősség
  • 00:51:30 - Mágneses indukció
  • 00:58.00 - Forgatónyomaték, ábra
  • 01:07:10 - Vicc: Részeg az árokban...
  • 01:07:45 - Intenzitásvektorok integráljai
 • 01:08:00 - Feszültség
  • 01:11:00 - Tér által végzett munka
  • 01:11:45 - Minden feszültségforrás helyzeti energiát add a töltéseknek
  • 01:14:10 - Konzervatív erőtér
   • 01:14:50 - Következmények
  • 01:18:00 - Potenciál
  • 01:21:40 - Feszültség

2. Előadás - Fluxus, Faraday, Gerjesztettségi vektorok, Közegek hatása, Maxwell, Peremfeltételek

 • 00:03:27 - B felületi integrálja --> Fluxus
  • 00:15:00 - Süvegek különbsége - ugyanazon zárt görbére feszített felületek fluxusa ugyanakkora
  • 00:16:30 - *Példa*: toroid
 • 00:20:00 - Faraday-féle indukció törvény
  • 00:22:30 - Ábra
  • 00:32:00 - Képlet levezetése
  • 00:33:40 - B vonalintegrálja és E felületi integrálja
 • 00:38:00 - Gerjesztettségi vektorok
  • 00:45:50 - *Példa*: E és D közötti különbség
  • 00:46:55 - Poén: nagyothalló készülék
  • 00:49:30 - Örvénymentesség bizonyítása
  • 00:53:45 - Poén: Simonyi prof. magyarázata a B és H, a Z és a D közötti különbségről
 • 00:56:00 - Közegek hatása
  • 00:58:35 - Lineáris, izotróp közeg
  • 00:59:30 - P polarizáció, M mágneses polarizáció (mágnesezettség)
 • 01:02:50 - Maxwell integrális alak
  • 01:04:30 - Máshol keressük a teret, mint ahol a forrás van
 • 01:07:40 - Folytonossági és peremfeltételek
  • 01:08:00 - A villamos tér két közeg határán, E
  • 01:18:00 - Mágneses térerősség a közeg határán, H
 • 01:25:40 - Zombory könyv hibajegyzéke

3. Előadás - Eltolási áramsűrűség, Maxwell, rot, div, Stokes, Gauss, Energiamérleg

 • Folytonossági és peremfeltételek, folytatás...
  • 00:01:55 - Az indukció vektor a közeg határán, B
  • 00:04:20 - Poén: Régi töltőcső oldalról ment be...
  • 00:06:25 - Az eltolási vektor a közeg határán, D
 • 00:15:30 - Eltolási áramsűrűség
  • 00:23:20 - Az eltolási vektor időbeli változása mágneses teret kelt
 • 00.25:50 - A beiktatott térerősség
 • 00:30:50 - A Maxwell egyenletek teljes rendszere (szövegesen kifejtve)
 • 00:37:05 - Rotáció
 • 00:41:48 - Divergencia
 • 00:43:30 - Stokes tétel
 • 00:45:15 - Matematikai Gauss tétel
 • 00:47:00 - A Maxwell egyenletek differenciális alakja
  • 00:53:00 - A Maxwell egyenletek apoteózisa
  • 00:54.40 - A folytonossági egyenlet levezetése
  • 01:05:30 - A Maxwell egyenletek differenciális alakjának fizikai tartalma
 • 01:09:00 - *Példa*: rot H = J
 • 01:15:00 - *Példa*: div D = ρ
 • 01:20:00 - Energiamérleg

4. Előadás - Poynting, Elektrodinamika felosztása, Elektrosztatika, Pontszerű töltés, Kapacitás

 • 00:00:50 - Hibajegyzék
 • 00:02:30 - Energiamérleg folytatása
  • 00:02:40 - Energiamérleg értelmezése
  • 00:14:10 - Poynting vektor
  • 00:17:17 - *Példa*: Poynting vektoros teljesítmény számítására
   • 00:17:20 - Szallagtápvonal
   • 00:27:30 - Koaxiális kábel
   • 00:36:40 - Poén: Nemzetközi TV és a vám
   • 00:37:50 - Hengeres vezető
 • 00:45:30 - Poén: Veszely az IC-n
 • 00:46:30 - Az elektrodinamika felosztása
 • 00:54:00 - Elektrosztatika
  • 00:57:30 - Poisson egyenlet
  • 01:01:30 - Poisson egyenlet általános megoldása
  • 01:09:53 - Vicc: Spartacus...
 • 01:11:30 - Mikor tekinthető egy töltéseloszlás pontszerűnek
 • 01:15:20 - Kapacitás
  • 01:20:00 - Részkapacitások

5. Előadás - Dipólus, Laplace egyenlet, Green, Dirichlet, Neumann

 • 00:00:40 - Kapacitások folytatás
 • 00:13:00 - Dipólus
  • 00:32:32 - A térerősség rendezői gömb koordináta rendszerben
  • 00:34:34 - Az absztrakció haszna
 • 00:45.30 - A gyakorlati elektrosztatika
 • 00:52:50 - A Laplace egyenlet egyértelmű megoldhatósága
  • 00:54:00 - Green tétel
  • 01:07:30 - Dirichlet peremfeltétel
  • 01:08:30 - Neumann peremfeltétel
 • 01:11:11 - A helyettesítő töltések módszere

6. Előadás - Laplace egyenlet, Neumann, Dirichlet

 • 00:01:50 - Fémgömb homogén villamos térben
  • 00:06:15 - Poén: Tüsszentés...
 • 00:16:00 - Laplace egyenlet numerikus megoldása
  • 00:16:30 - Véges differencia módszer (rácsmódszer)
  • 00:26:00 - Zérus Neumann feltétel
  • 00:31:00 - Példa: Rács módszer alkalmazása
  • 00:33:00 - Ezzel a példával lehet könnyen elmagyarázni a Neumann és a Dirichlet peremfeltételeket
  • 00:48:00 - Ritka mátrix (sparse)
  • 00:50:00 - Dirichlet feltétel érvényesítése
 • 00:53:40 - Integrálegyenlet a felületi töltéssűrűségre
 • 01:08:50 - Vicc: Ministráns...
 • 01:11:30 - A Laplace egyenlet megoldása funkcionál minimalizálásával
  • 01:12:07 - Funkcionál
  • 01:19:45 - Green tétel alkalmazása

7. Előadás - Stac. áramlási tér, Pontforrás, Térbeli áramlási ellenállás, Stac. áramok mágneses tere

 • 00:00:55 - Stacionárius áramlási tér
  • Vonalmenti áramlás, folyadék ellenállás, földelés, vastagréteg ellenállás
  • 00:08:34 - Differenciális Ohm törvény lényege szavakban
  • 00:10:45 - Stacionárius áramlási alapegyenletek
  • 00:13:00 - Mikor analóg két mennyiség? (térbeli áramlás vs. elektrosztatika)
  • 00:18:50 - Elektrosztatikus analógia
 • 00:21:00 - Pontforrás fogalma
 • 00:31:10 - Térbeli áramlási ellenállás
  • 00:34:00 - Földelési ellenállás
  • 00:37:15 - Poén: Lovak az itatónál...
 • 00:38:50 - C és a G kapcsolata
 • 00:45:10 - Vigyázat!
  • Két elektródás feladat
  • Egy elektródás feladat
 • 00:50:30 - Stacionárius áramok mágneses tere
  • Skalárpotenciál
  • Vektorpotenciál
  • 01:01:20 - Mértékválasztás
  • 01:02:00 - Coulomb mérték (div A = 0)
  • 01:05:40 - Vektorra alkalmazott Laplace Descartes koordináta rendszerben
  • 01:09:30 - A mágneses vektorpotenciálra vonatkozó Poisson egyenlet általános alakja
  • 01:11:20 - Poén: Punci ábra - Szexuál geometria
  • 01:13:20 - El. dinamika gerjesztéses feladatainak a menete: forrás --> segédmennyiség --> tér
  • 01:13:27 - El. sztatika feladatainak a menete: töltéssűrűség --> skalárpotenciál --> tér (E = - grad (φ))
  • 01:14:13 - Stac áramok mágnese terénél: áramsűrűség --> vektorpotenciál -->indukció vektor (B = rot A)
  • 01:15:00 - A fluxus kiszámítása a vektorpotenciálból
   • Zárt felület fluxusa mindig nulla
  • 01:17:40 - A vonalszerű vezető (vezeték) vektorpotenciálja (Biot-Savart törvény levezetéséhez kell)

8. Előadás - Vektorpotenciál, Biot-Savart, Ön- és kölcsönös indukció, Mágneses körök, Kirchhoff

 • 00:05:30 - Vektorpotenciál összegzés/ismétlés
 • 00:07:50 - Stac áramok mágneses tere, amit tudni kell
 • 00:08:30 - Biot-Savart levezetése
  • 00:16:00 - Biot-Savart törvény
  • 00:17:30 - *Példa*: Mágneses körvezető mágneses tere
  • 00:19:00 - Biot-Savart értelmezése
 • 00:21:00 - Önindukció együttható
 • 00:25:00 - Kölcsönös indukció együttható
 • 00:28:45 - Mágneses körök
  • 00:42:00 - *Példa*: Mágneses körök
 • 01:03:00 - Vicc: Székely...
 • 01:03:30 - A Kirchhoff egyenletek levezetése a Maxwell egyenletekből
  • 01:03:40 - Egyenáram
  • 01:09:30 - Időbeli változás is van
 • 01:17:20 - *Példa*: Ön és kölcsönös indukció meghatározására

9. Előadás - Dr. Gyimóthy Szabolcs és a végeselem módszer

 • Dr. Gyimóthy Szabolcs
 • Végeselem módszer alkalmazása EM terek számítására
 • Tömör gyönyör...

10. Előadás - Távvezeték, Távíróegyenletek, Időtartomány, Hullámegyenlet, Szinuszos gerjesztés

 • 00:03:30 - Távvezetékek
  • 00:03:50 - Koncentrált paraméterű hálózat
  • 00:06:00 - Elosztott paraméterű hálózatok
  • 00:08:35 - TV típusok
   • Homogén: Lecher, Koaxiális, szalagvonal, árnyékolt vezetékpár, szimmetrikus szalagvonal
   • Inhomogén: lapos vezeték (tv-kábel), mikrószalagvonal (mikrosztrip), koplanáris vezeték
 • 00:15:40 - A TV differenciálegyenletei: TÁVÍRÓEGYENLETEK
  • 00:26: 00 - 1. távíró egyenlet (a 2. Maxwell egyenletből)
   • R' - hosszegységre eső ellenállás [Ohm/m]
  • 00:32:30 - 2. távíró egyenlet (folytonossági egyenletet alkalmazzuk egy zárt dobozra)
   • G' - hosszegységre eső átvezetés [S/m]
  • 00:34:20 - Távíróegyenletek fizikai tartalma
 • 00:37:50 - Időtartomány
  • 00:39:50 - Ideális vezeték R = 0, G = 0
  • 00:42:10 - Hullámegyenlet
  • 00:46:00 - Haladó hullám
 • 00:48:50 - Szinuszos gerjesztés (Állandósult állapot)
  • 00:49:16 - Helyfüggő komplex csúcsérték
  • 00:57:50 - Mikor egyezik meg két komplex szám?
  • 00:59:50 - Távíróegyenletek alakja helyfüggő csúcsérték bevezetésével
  • 01:02:00 - Vicc: Rövid viccecskék...
  • 01:06:30 - Z0 - Hullámimpedancia
  • 01:07:20 - γ és Z0 mértékegységei
  • Impedancia, komplex csúcsérték együtt jár

11. Előadás - vf, β, λg, α, γ, φ, +/- irányba haladó hullám, Z0, ideális TV, vesztességes vezeték

 • Szinuszos gerjesztés folytatás
  • 00:04:11 - Impedancia, impedancia szöge
  • 00:05:00 - Távíróegyenletek értelmezése: valós u(x,t) hely-idő függvény, tagonként
  • 00:12:30 - vf - fázissebesség
  • 00:21:36 - β - hosszegységre eső kezdőfázis
  • 00:23:20 - *Példa*: Fázisváltozás
  • 00:25:30 - λg - vezetett hullámhossz
  • 00:27:50 - Fázistényező szerepe
  • 00:29:20 - α - csillapítási tényező
  • 00:30:30 - γ - terjedési tényező
  • 00:34:00 - Áramhullám
  • 00:34:38 - φ - hullámimpedancia szöge
  • 00:39:00 - Feszültség-áram diagram (φ/β)
  • 00:41:30 - A hullámimpedancia szögének értelmezése, elcsúszás
  • 00:44:00 - Balra haladó hullám (növekvő)
 • 00:48:20 - Balról-jobbra haladó feszültség hullám komplex csúcsértéke (+ irányba haladó)
 • 00:49:40 - Jobbról-balra haladó feszültség hullám komplex csúcsértéke (- irányba haladó)
 • 00:52:10 - A hullámimpedancia definíciója
  • 00:52:50 - Hullámimpedancia vs. Bemeneti impedancia (!)
 • 00:55:50 - Fontos összefoglaló
 • 01:01:00 - Vicc: Intellektuális vicc
 • 01:04:30 - Hullámimpedancia értelmezése
 • 01:07:15 - A hullámparaméterek függése a vezeték paramétereitől
  • 01:11:20 - KÉPLETEK: ideális távvezeték
  • 01:12:00 - A fázistényező meghatározása
   • légtöltés, ideális vezeték
   • 01:18:10 - szabadtéri hullámhossz
   • 01:18:30 - εr, ideális vezeték
 • 01:20:00 - Vesztességes vezeték

12. Előadás - reflexió, különböző lezárások, állóhullám

 • 00:00:10 - Javítás...
 • 00:02:45 - Távvezeték képletek ismétlő összefoglalása
 • 00:06:40 - A reflexió tényező
  • 00:08:50 - új koordináta rendszer
  • 00:12:20 - A bemeneti impedancia - Magyarázat!
  • 00:16:30 - A reflexió tényező képlete és szöveges megfogalmazás
  • 00:19:00 - Ha valahol ismert a reflexiós tényező, akkor máshol is kiszámítható
  • 00:21:12 - Az impedancia és a reflexió tényező kapcsolata
  • 00:26:50 - Definíció: Két szembe haladó hullám amplitúdója és fázisviszonyának meghatározása.
  • 00:28:45 - Magyarázat: Nem tranzienst ír le
 • 00:31:00 - Különböző lezárások vizsgálata
  • 00:31:30 - Az illesztett vezeték
  • 00:32:00 - Poén: Régi OHV...
   • 00:36:00 - Illesztett lezárás
   • 00:41:15 - Illesztett vezeték használatának előnyei
   • 00:42:00 - Csúcsérték mérő műszer
   • 00:45:20 - Javítás...
  • 00:45:40 - A végén rövidrezárt távvezeték
   • 00:49:30 - Euler formula
   • 00:51:55 - varázsképlet
   • 01:02:58 - Miért tiszta képzetes?!
  • 01:04:14 - Az állóhullám
   • 01:08:45 - Ismét, miért tiszta képzetes?!
   • vezeték csonk, reaktanciát tud előállítani
   • 01:11:30 - Reaktancia, vezetékcsonk
   • 01:12:10 - Poén: Kulcs lyuk...
   • 01:15:30 - Energetikailag: a lezárás tiszta képzetes
  • 01:16:54 - Ohmos lezárás, de nem illesztett
   • 01:21:55 - A csúcsérték maximuma

13. Előadás - reflexiós tényező, VSWR, TV mint kétkapu, lánckarakterisztika, Zbe

 • Folytatás és javítás...
  • 00:01:00 - U2(z) konstansra ültetett cos
   • r(0)>0
   • r(0)<0
   • min és max helyek meghatározása
   • 00:11:50 - ideális távvezetéken a reflexió tényező abs. értéke helyfüggetlen
  • 00:12:48 - A csúcsérték helyfüggése
  • 00:23:44 - Az állóhullám arány (Voltage Standing Wave Ratio) - VSWR
  • 00:28:41 - Umax; Umin
 • 00:30:00 - A távvezeték mint kétkapu
  • 00:35:35 - Lánckarakterisztika levezetése
 • 00:42:00 - A bemeneti impedancia
  • 00:47:20 - A távvezeték bemeneti impedanciájának a formulája
  • 00:53:00 - A távvezeték bemeneti impedanciájának tulajdonságai
  • 00:57:50 - Speciális lezárások
  • 00:59:00 - Bemeneti vs. hullám impedancia
 • 01:01:25 - A távvezeték mint rezgőkör
  • 01:06:20 - Saját rezgés
  • 01:08:30 - *Példa*: Az egyik végén rövidre, a másikon kapacitással lezárt TV
  • 01:12:00 - Csillapodva haladó hullám (demo)
  • [[1]]
   • Csillapított haladó hullám [ mozi01c.avi - 460 kB]
   • Egyetlen pontban figyelve a haladó hullámot rezgőmozgést tapasztalunk [ mozi02c.avi - 130 kB]
   • Rövidzárral lezárt távvezeték esetén kialakuló időfüggvények [ mozi03c.avi - 1.8 MB]
   • Csillapítatlan haladó hullám [ mozi04c.avi - 1.9 MB]

14. Előadás - EM hullámok, síkhullámok, terjedési sebesség, vesztességes közeg, TV analógia, komplex permittivitás

 • 00:00:00 - Elektromágneses hullámok
  • A vektoriális hullámegyenlet
  • 00:07:45 - rot rot E
  • 00:09:58 - Vektoriális hullámegyenlet
 • 00:13:30 - Síkhullámok
  • 00:17:40 - z irányba terjedő síkhullám
  • 00:23:30 - EM hullám terjedési sebessége
  • 00:26:30 - Törésmutató
  • 00:29:20 - Síkhullámok sebessége (1. tulajdonság)
  • 00:30:00 - A villamos térerősséghez tartozó mágneses térerősség meghatározása
  • 00:35:40 - E ⊥ H ⊥ a terjedési irányra (2. tulajdonság) - TRANSZVERZÁLIS sík
  • 00:38:20 - A közeg hullámellenállása (3. tulajdonság)
  • 00:40:45 - ε0
 • 00:41:00 - Síkhullámok összefoglaló
 • 00:43:15 - Ábrázolási lehetőségek
 • 00:56:15 - Síkhullám vesztességes közegben: távvezeték analógia
  • 00:57:40 - Differenciális Ohm törvény lényege
  • 01:00:50 - TV analógia
  • 01:03:50 - Terjedés, hullámimpedancia, térerősség
  • 01:08:20 - *Példa*: Sík hullám terjedése
  • 01:15:40 - Vicc: Patikus...
  • 01:17:55 - végtelen távvezeték bemeneti impedanciája = a hullámimpedanciával (csak egyirányú terjedés, nem éri el a végét)
 • 01:20:25 - A komplex permittivitás
  • 01:24:25 - tgδ ≜ (vezetési áramsűrűség/eltolási áramsűrűség)
  • 01:26:25 - ideális közeg --> vesztességes közeg

15. Előadás - síkhullám polarizációja, szállított teljesítmény, Poynting, τ, δ, teljesítmény

 • 00:00:00 - A hullámparaméterek számítása vesztességes közegben - összefoglalása
  • TV analógia
  • Komplex permittivitás
 • 00:04:30 - Síkhullámok polarizációja
  • 00:06:14 - Lineáris polarizáció
  • 00:14:00 - Körpolarizáció (cirkuláris)
  • 00:15:50 - Jobb-kéz szabály
  • 00:18:40 - Elliptikus polarizáció
  • 00:20:30 - Általános polarizáció
 • 00:22:40 - A síkhullám által szállított teljesítmény
  • 00:26:00 - Poynting vektor, mint hely-idő függvénye
  • 00:27:50 - Poynting vektor hely-idő függvényének időbeli átlaga
   • 00:29:40 - Időbeli átlag!
   • 00:31:20 - Merre mutat a Poyting vektor
  • 00:35:30 - Hatásos teljesítmény a Z0 helyen lévő A nagyságú felületen, amely a terjedés irányára ⊥
 • 00:37:00 - Komplex Poynting vektorral
  • 00:42.50 - Komplex Poynting vektor általános képlete
 • 00:43:50 - Síkhullám (jó) vezetőben
  • 00:46:30 - √j
  • 00:49:10 - τ - időállandó
  • 00:51:00 - δ - behatolási mélység
 • 00:55:00 - Vezetők váltakozó áramú ellenállása
 • 01:07:20 - A beáramló teljesítmény kiszámítása
  • 01:08:20 - Komplex Poynting vektor
  • 01:12:44 - P - hatásos teljesítmény + R
  • 01:14:00 - A behatolási mélység értelmezése
  • 01:14:35 - Poén: Recski András, Toldi Farkas kalandjai (részlet)
  • 01:17:40 - Különböző vezető típusok

16. Előadás - EM hullámok gerjesztése, Lorenz mérték, Poisson egyenlet, retardált potenciálok, Hertz dipólus

 • 00:02:10 - Elektromágneses hullámok gerjesztése
  • 00:05:30 - rot E nem vezethető le egy skalár gradienseként, mert a rot E nem nulla
  • 00:13:44 - Lorenz mérték
  • 00:15:45 - Inhomogén hullámegyenlet
  • 00:16:50 - Poisson egyenlet
  • 00:17:00 - Vektorpotenciálra vonatkozó homogén hullámegyenlet
  • 00:20:40 - Skalárpotenciálra vonatkozó inhomogén hullámegyenlet
  • 00:21:05 - Elektrosztatika Poisson egyenlete
  • 00:21:20 - Gerjesztés nulla --> homogén hullámegyenlet
  • 00:22:00 - Összefoglalva lényeg
 • 00:24:10 - Az inhomogén hullámegyenlet megoldása: retardált potenciálok
  • 00:24:40 - Poisson egyenlet általános megoldása
  • 00:28:59 - Retardált (késleltetett) potenciál
  • 00:32:00 - gerjesztés --> segédmennyiség --> tér
  • 00:33:35 - Teljesül-e a Lorenz feltétel?
  • 00:37:10 - Lehetőségek
 • 00:44:20 - A Hertz dipólus
  • 00:55:10 - A Hertz dipólus működésének ábrája
  • 00:58:10 - Poén: Kísérlet tyúkokkal...
 • 01:01:50 - A retardált potenciálok kiszámítása
  • 01:06:30 - levezetés, absztrakció
  • 01:15:40 - Lorenz feltétel teljesülésének vizsgálata
  • 01:18:30 - Fontos tanulság!
  • 01:19:50 - Elektromos tér, gömb koordináta rendszer

17. Előadás - közeltér, távoltér, antenna, Rs, iránykarakterisztika, D

 • 00:00:50 - Hertz dipólus folytatás
  • 00:02:20 - ábrázolás
 • 00:05:20 - A Hertz dipólus teljes tere
  • 00:14:00 - Közeltér, statikus, indukciós
  • 00:16:50 - Villamos és mágneses erővonalak
  • 00:18:20 - Távoltér, sugárzó tér
  • 00:25:00 - Távoltér ábra (Vese erővonalak)
 • 00:34:40 - A távoltér tulajdonságai
 • 00:42:30 - Az antenna által elsugárzott teljesítmény
  • 00:48:00 - cos időátlaga
  • 00:52:20 - Elsugárzott összteljesítmény
  • 01:01:30 - Rs - sugárzási ellenállás
  • 01:07:20 - Iránykarakterisztika
  • 01:18:40 - D - irányhatás

18. Előadás - D, G, diszperzió, csőtápvonalak, TE módus, TM módus, diszperziós egyenlet, ωc, λc, fc

 • Antenna folytatás
  • 00:01:00 - D - irányhatás
  • 00:01:55 - G - nyereség
 • 00:03:30 - Diszperziós összefüggés, diszperziós görbe
  • 00:10:00 - Diszperzió hatása
  • 00:12:00 - Diszperziós görbe
 • 00:12:50 - Csőtápvonalak
  • 00:13:00 - Poén: Sítúra...
  • 00:14:25 - Poén: Veszely for president!
  • 00.27:00 - TE módus
  • 00:29:30 - TM módus
  • 00:35:50 - Szorzat szeparálás
  • 00:40:04 - kx és ky a peremfeltételekből
  • 00:46:10 - Négyszög alakú csőtápvonal
  • 00:51:30 - TM11, TM32
 • 00:54:40 - A diszperziós egyenlet
  • 00:58:50 - Exponenciális helyfüggésű állóhullám
  • 01:02:30 - ωc - levágási frekvencia
  • 01:04:45 - Mikor terjed egy módus?
  • 01:06:50 - Diszperziós görbék
  • 01:09:50 - *Példa*: Néhány módus határhullámhossza (λc) és határfrekvenciája (fc)
  • 01:11:08 - Diszperziós egyenlet hasznosabb alakja

19. Előadás - Benkő Péter

 • Benkő Péter
 • Csőtápvonalak
  • 00:02:35 - *1. példa*: szélesebb ám, de laposabb tápvonal...
  • 00:08:18 - *2. példa*: négyzet alakú tápvonal...
  • 00:17:00 - *3. példa*: határfrekvencia...
 • Csőtápvonalak szépséges világa...

20. Előadás - Transzverzális terek, diszperziós összefüggés, TEmn, teljesítmény

 • 00:01:10 - Ismétlés
  • 00:01:30 - Transzverzális terek
  • 00:06:30 - Diszperziós összefüggés, γ - ω kapcsolat
 • 00:11:20 - TEmn módus komponens egyenleteinek levezetése
  • 00:21:20 - Peremfeltételek teljesülnek
  • 00:24:30 - A diszperziós egyenlet TE és TM módusokra is érvényes
 • 00:24:55 - Valós γ
  • 00:29:00 - Csillapodva/csillapítatlan/csillapított haladó hullám
 • 00:29:55 - TE10 meghatározása
  • 00:34:40 - Elektromos tér ábrázolása
  • 00:38:00 - Mágneses tér ábrázolása
 • 00:50:20 - További módusok (hullámformák)
  • TE01, TE11, TM11, TE32
 • 01:06:30 - Teljesítmény
  • 01:07:00 - Vicc: Rendőr viccek
  • 01:08:30 - TE10 módus által szállított teljesítmény
  • 01:17:10 - Ábrázolás
  • 01:24:10 - A szállított teljesítmény képlete
  • 01:25:05 - *Példa*: R-100-as tápvonal

21. Előadás - Üregrezonátor, TEmnp, λmnp, fmnp

 • 00:01:15 - Üregrezonátor
  • 00:12:35 - TEmnp
  • 00:13:40 - TE111 ábrázolása
  • 00:17:10 - TM111 ábrázolása
  • 00:25:00 - TMmnp feltételei
  • 00:26:00 - TEmnp feltételei
  • 00:28:20 - λmnp - rezonáns hullámhossz
  • 00:28:50 - fmnp - rezonáns frekvencia
 • 00:30:10 - Hírközlési üvegszálak elméletének alapjai
  • 00:32:00 - Szigetelő réteg hullámvezető
 • 00:46:30 - A mag
 • 00:49:20 - A héj
 • Tömör gyönyör...

VÉGE!