Digit2Beugró

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

Itt még van valami tennivaló ezzel az oldallal. Valaki csinálja majd meg, ne maradjon így!

Részletekért nézd meg a Vitalapot

Digitális technika 2. tárgy honlapja

1. Ellenőrző kérdések

(A kérdések első része az 1. félévi anyag ismétlése, a továbbiak az új anyag)

101. Mi a prefix kód?
A lehetséges kódszavak közül egyik sem folytatása a másiknak.
102. Hogyan kell kiszámolni az „átlagos kódhosszat”?
[math]\bar{l} = \sum p_i l_i[/math], ahol p az előfordulási valószínűség, l a kódszóhossz
103. Milyen pozicókódokat ismer?
Grey-kód
Johnson-kód
104. Mi az „eltörlődéses hiba”?
Az átvitel során 1 bit törlődik, de a hibát észreveszi a vevő.
105. Milyen számábrázolási módszereket tanultunk?
előjeles abszolútértékes
egyes komplemens
kettes komplemens
offszet
106. Mi az a konjunktív algebrai normál alak?
Összegek szorzata. (VAGYok ÉSe)
107. Mi az a lényeges primimplikáns?
Olyan term, amelyből nem hagyható el több változó vagyis nem egyszerűsíthető tovább. Azon prímimplikánsokat, melyek legalább egy megkülönböztetett mintermet tartalmaznak, lényeges prímimplikánsoknak hívjuk.
108. Valósítsa meg az F = A+B függvényt csak NAND kapuval!
(A NAND A) NAND (B NAND B)
109. Rajzolja fel a Moore-modell blokkvázlatát!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
110. Rajzoljon fel egy 3 bites szinkron bináris felfelé számlálót!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
111. Egy állapot hány helyen lehet a max. ekvivalencia osztályozásban?
Egy, a max. ekvivalenciaosztályok egyértelműek a max. kompatibilitási osztályokkal ellentétben.
112. Egy digitális alkatrészcsaládban a specifikált bemenet ViL ≤U0; ViH ≥U1. A megkívánt zajtartalék 2 V. Specifikálja a kimeneti feszültséghatárokat!
zajtartalék = [math] \operatorname{min}(V_{IL} - V_{OL} , V_{OH} - V_{IH}) [/math]
[math] V_{OL} = U_0 - 2V [/math]
[math] V_{OH} = U_1 + 2V [/math]
113. Mi az a fan-out és hogyan kell kiszámítani?
Az egy kimenetre kapcsolható standard kapubemenetek számát nevezik fan-outnak.
[math]\operatorname{min}(|\frac{I_{OL}}{I_{IL}}| ; |\frac{I_{OH}}{I_{IH}}|)[/math]
114. Mi a feladata a multiplexernek?
n db k bites csatornából egyet kiválaszt.
115. Multiplexert hogyan lehet párhuzamos soros átalakításra használni?
A bemenetekre kapcsoljuk a párhuzamos adatot, a selectre pedig egy számlálót.
116. 4-ből 1-es MPX-ből csinálja meg az F=A*B függvényt!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
117. Rajzolja fel egy 1-ből 2-es DMPX belső kapcsolását!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
118. Mi a feladata a demultiplexernek?
Egy darab k bites csatornát n darab k bites csatorna közül az egyikre kapcsol rá.

2. Ellenőrző kérdések

201. Legalább hány kaszkádosító bemenete van egy < , =, > vizsgálatra alkalmas komparátornak? Mik legyenek ezek?
Kettő: a=b és a>b
202. Rajzolja fel a "két szám közül a kisebbet" kiválasztó áramkör blokkséméját!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
203. Milyen fontos paramétereik vannak a PLA-knak?
Bemenetek száma, mintermek száma (és kapuk), kimenetek száma (vagy kapuk)
204. PLA-val lehet-e "hazárdmentes" kombinációs hálózatot készíteni? Miért?
Ha van elég ÉS-kapu benne, hogy a hazárdmentesítő primimplikánsok is le legyenek fedve.
205. Milyen KI- és BE-menetei vannak a Regiszternek?
Adat bemenetek: D0, D1, D2, D3; Adat kimenetek: Q0, Q1, Q2, Q3; Élérzékeny órajelbemenet.
bemenet: k db adatbit és egy betöltő jel (load)
kimenet: k db adatbit
206. 4 bites regiszterekből készítsen 12 bites regisztert!
annyi hogy lepakolod egymás mellé a regisztereket és a loadokat összekötöd
207. Mi a különbség az "élvezérelt" és a "szintvezérelt" regiszter között?
Az élvezérelt regiszter a szinkron FF-nak megfelelően működik (Szinkron DFF-ekből épül fel)
A szintvezérelt az aszinkronhoz hasonlít
208. Egy kétirányú shiftregiszter törölhető és párhuzamosan beírható. Rajzolja fel a belső blokksémáját!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
209. Rajzolja fel egy hárombites "gyűrűs számláló" felépítését, adja meg a kezdeti állapotot és a modulust!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
kezdeti állapot: 001
modulus: 3 (n)
210. Rajzolja fel egy hárombites "Johnson számláló" felépítését, adja meg a kezdeti állapotot és a modulust!
Digit beugro2 20140308 210.png
kezdeti állapot: 000
modulus: 6 (2n)
211. Mit tud a "maximális hosszúságúra visszacsatolt" lineáris shiftregiszterekről?
A csupa 0 állapotból nem tud továbblépni, de a maradék 2n-1 állapotot meg lehet valósítani egy ciklusban.
kezdeti állapot: 0001
modulus: 2^n-1
212. Írja le, hogy hogyan kell a shiftregisztert párhuzamos -> soros átalakításra használni?
A párhuzamos bemenetek segítségével az adatok egy lépésben vihetjük b, majd az utolsó fokozat kimenetéről sorosan vehetjük ki.
213. Írja le, hogy hogyan kell a shiftregisztert soros -> párhuzamos átalakításra használni?
Az adat a shift-regiszter első bemeneti fokozatán keresztül lép be a regiszterbe. A teljes regiszter feltöltődése után az adat a párhuzamos kimenetekről egyszerre kiolvasható.
214. Milyen modulusú számlálók vannak az "új DW " könyvtárban?
10,16
215. Milyen üzemmódú számlálók vannak az "új DW " könyvtárban?
fel
fel-le
216. Mit jelent az, hogy egy számláló szinkron?
szinkron élvezérelt, az órajellel együtt megy a kimeneten levő változás
217. Mit jelent az, hogy egy számláló aszinkron?
aszinkron élvezérelt, nem az órajellel együtemben történik a kimeneten történő változás
218. Milyen kialakítású CLEAR és LOAD megoldásokat ismer?
élvezérelt, szintvezérelt
219. Mondjon 2 megoldást számláló modulusának csökkentésére (szinkron Load vagy Clear)!
A végső állapot kikódolja, törli a számlálót
A végső állapot után vetölt N-et
Lefele számlál, a 0 elérésekor betölt N-et
220. Mekkora a modulusa annak a négybites bináris számlálónak, amelynek Max állapotában szinkron betöltünk 6-ot?
16-6+1=11
221. Egy szinkron törölhető egyirányú decimális számláló modulusát csökkentese le 7-re! Funkcionális blokkvázlatot kérünk!
Digit beugro2 20140308 221.png
222. Egy szinkron tölthető 16-os felfele számláló modulusát csökkentse le 12-re!
Digit beugro2 20130308 222.png
5. oldal, 3 különböző megoldással!
223. Hogyan tudja egy számláló-egység a kaszkádosítást támogatni?
MSB-t negálva továbbkötjük a másikra
224. Rajzolja le a számlálók kaszkádosítását "kapuzott órajellel' támogató kapcsolási részletet!
Digit beugro 20130308 224.png
225. A számlálók kaszkádosításának milyen megoldásait ismeri?
kapuzott órajeles
MSB-t továbbvisszük

3. Ellenőrző kérdések

301. Sorolja fel egy ROM tipikus Be- és Kimeneteit!
Be: címbitek (Adress), Output Enable, Chip Select
Ki: adatbitek (Data)
302. 2kx8 bites ROM-jai vannak, készítsen 4kx8 biteset!
303. 256x4 bites RAM-jai vannak, készítsen 512x4 biteset!
304. Hány bittel címezhető egy 8k-s ROM?
13
305. Rajzolja fel az általános ADATSTRUKTÚRA - VEZÉRLŐ dekompoziciót és a blokkok BE-/Kimeneti jeleit!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
306. Sorolja fel a vezérlő jelek fajtáit!
Engedélyező, működtető
307. Mi jellemzi a "működtető" típusú vezérlő jelet?
Közvetlen állapotváltozást hoznak létre az adatstruktúrában
308. Mire szolgál a feltétel jel?
309. Hogyan tud elő állítani kétfázisú órajeleket?
1. TFF-ból 1 bites számlálót csinálunk, ennek Q jele van: Q és Cp lesz a CP1, /Q és CP lesz a CP2
2. Kétbites Johnson számláló 00 és 11 állapota a CP1 és CP2
(órán másokat vettünk, és biztos van még több is)
310. Rajzolja fel a kétfázisú órajelezés jellemző idő diagramjait!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
311. Rajzolja fel a "lép-ugrik" típusú fázisregiszteres vezérlő egy üteméhez tartozó folyamatábra részletet!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
312. Hány bemenete van a fázisregiszteres vezérlő feltétel-multiplexerének?
Annyi bemenete, ahány állapotot a számláló megcímez
313. Milyen részekből épül fel egy mikroutasítás?
Műveleti rész, feltétel rész, címrész
314. Rajzolja fel a "lép-ugrik" mikroprogramozott vezérlő címképzési megoldását!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
315. Mi határozza meg a mikroutasítás "feltétel" részének hosszát?
A feltétel MPX select jelének szükséges bitszáma
316. Mi határozza meg a horizontális kódolású mikroutasítás "műveleti" részének hosszát?
A vezérlőjelek száma
317. Rajzolja fel a vertikális kódolású mikroprogramozott vezérlő jellemző kialakítását!
318. Az általunk tanult mikroprogramozott vezérlő Mealy vagy Moore modell szerint működik?
Moore

4. Ellenőrző kérdések

401. Rajzolja fel a horizontális és a vertikális kódolású vezérlőjelek előállítását!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
402. Milyen tulajdonságai vannak a horizontális kódolású mikroprogramozott vezérlőnek?
Hosszú mikroutasítás, nagy szóhosszúságú ROM-ot igényel, viszont a maximálisan párhuzamos működés miatt gyors.

+(Nem a kiadott kérdéssor része) Milyen tulajdonságai vannak a vertikális kódolású mikroprogramozott vezérlőnek?

A ROM szószélessége szempontjából ez a legkedvezőbb, viszont a soros működés miatt lassú.
403. Milyen "következő címképzési" módszereket ismer mikroprogramozott vezérlőkben?
Számlálós címképzésű, két címrészből választó, feltételt címbe másoló.
404. Rajzolja fel a "feltételt a címbe másoló" mikroprogramozott vezérlő címképzési megoldását!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

+(Nem a kiadott kérdéssor része) Rajzolja fel a "két cím a mikroutasításban" mikroprogramozott vezérlő címképzési megoldását!

Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
405. Sorozatgyártás ellenőrzésekor a "jó egység" milyen módon szokott megjelenni a tesztelőben?
Mint mesterpéldány, a kimeneteit a vizsgált elem kimeneteivel hasonlítjuk össze.
406. Milyen módszereket tanultunk a tesztminták (tesztvektorok) előállítására?
„Véletlen” inputok, kimerítés, tervezett.
407. Mit jelent az, ha egy áramkört "kimerítően" vizsgálunk?
Minden lehetséges bemenetet kipróbálunk.
408. Regiszter működését milyen egyszerű módszerrel szoktunk vizsgálni?
Alternáló minták (010101…, 101010…) beírásával és olvasással való ellenőrzésével.
409. Mi az a "leragadási hiba"?
Az áramkör egy pontja fix 0-ba vagy 1-be ragad.

+(Nem a kiadott kérdéssor része) Hányféle leragadási hiba van?

Kétféle: a 0-ba ill. az 1-be ragadás.
410. Hogyan kell egy áramkör fi belső pontját a 0-ba ragadási hibára tesztelni?
Olyan tesztvektorral, ami a jó hálózatban az fi-re 1-et juttatna el ÉS az fi-re érzékeny a kimenet, vagyis a kimeneten látszik, hogy az f1 0 vagy 1 értékű (ebben az esetben nyilván ha a kimenet az fi=1 értéknek megfelelő, akkor az fi nem ragadt 0-ba, ellenkező esetben viszont igen).

+(Nem a kiadott kérdéssor része) Hogyan kell egy áramkör fi belső pontját az 1-be ragadási hibára tesztelni?

Lásd előző, csak a tesztvektor a jó hálózatban fi-re 0-át juttatna.
411. A "processzorba" a vezérlés mellett milyen általános célú adatstruktúra elemek kerülnek bele?
Aritmetikai logikai egység, regiszterek (adat, cím) és a busz kezelés eszközei.
412. Milyen főbb részei vannak a BUSZ-nak?
Címbusz (memória vagy periféria kijelölésére), adatbusz (az adat továbbítására) és vezérlőbusz (az adatforgalom típusának, irányának, időzítésének vezérlésére és egyéb funkciókra).
413. Milyen tipikus SLAVE-ek kapcsolódnak a BUSZ-ra?
Memóriák, perifériák.
414. Milyen főbb tulajdonságai vannak a processzoros vezérlésnek?
Ritkán fordul a külvilághoz, egyszerre csak egy eszközhöz fordul, tipikusan vertikális.
415. Rajzolja fel az általános mikroprocesszoros rendszer felépítését!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
416. Melyik rendszerelemek vezérelhetik a rendszer buszt?
Master: CPU, DMA kontroller (DMC)
Slave: memóriák, perifériák (Ezek csak akkor, ha egy master kijelöli!)
417. Rajzolja fel egy 4 szintű stack kapcsolási rajz szimbólumát az interfészjelek specifikálásával (adatszélesség 8 bit, méret 4 bájt)!
418. Szükséges-e törlő vezérlőjel bemenet egy akkumulátor regiszterre?
A törlést a 0-ás érték beírásával valósíthatjuk meg, így nincs szükség külön törlő vezérlőjelre..

2014-es kérdések: https://drive.google.com/file/d/0ByKBtx_tNkf-SnNIOVFFUEpnRnc/edit?usp=sharing (letöltve az ábrák címzése is megjelenik rendesen bár az már kikövetkeztethető)

5. Ellenőrző kérdések

501. Rajzolja fel a stack alapú adatstruktúra blokkvázlatát!
502. Rajzolja fel az akkumulátor alapú adatstruktúra blokkvázlatát!
503. Rajzolja fel a 2 regisztercímes adatstruktúra blokkvázlatát!
504. Rajzolja fel a 3 regisztercímes adatstruktúra blokkvázlatát!
505. Lehet-e egy regisztertömb ugyanazon regiszterét olvasni és írni egy adott órajelciklusban?
506. Milyen tulajdonságai vannak a stack alapú adatstruktúra programkód méretének?
507. Milyen tulajdonságai vannak az akkumulátor alapú adatstruktúra programkód méretének?
508. Milyen tulajdonságai vannak a 2 regisztercímes adatstruktúra programkód méretének?
509. Milyen tulajdonságai vannak a 3 regisztercímes adatstruktúra programkód méretének?
510. Mi a minimális utasításszélesség egy 30 utasításos, 8 munkaregiszteres akkumulátoros adatstruktúra esetén?
511. Mi a minimális utasításszélesség egy 40 utasításos, 16 munkaregiszteres 2 regisztercímes adatstruktúra esetén?
512. Mi a minimális utasításszélesség egy 40 utasításos, 32 munkaregiszteres 3 regisztercímes adatstruktúra esetén?
513. Mi alapján teszünk különbséget egy mikroprocesszor és egy mikrovezérlő között?
514. Mi a jellemzője a Neumann típusú rendszerfelépítésnek?
515. Mi a jellemzője a Harvard típusú rendszerfelépítésnek?
516. Mik az utasításvégrehajtás főbb fázisai?
517. Mit jelent a RISC tulajdonság az utasításvégrehajtás szempontjából?
518. Miért egyszerű a RISC processzorok utasításdekódoló egysége?
519. Mi jellemzi a CISC processzorok utasítás formátumára?
520. Miért lehet egy mikrovezérlő utasítás szó szélessége teljesen független az adatszélességtől?
521. Milyen alapvető utasításcsoportokat különböztettünk meg az utasításkészlet ismertetésekor?
522. Milyen utasításokat tartalmaz a vezérlő utasításcsoport (min. 3 példa)?
523. Milyen utasításokat tartalmaz a műveletvégző utasításcsoport (min. 3 példa)?
524. Soroljon fel olyan tipikus utasításokat, amelyek nem tartoznak a vezérlő vagy műveletvégző csoportba (min. 3 példa)!
525. Milyen feltételjelek állnak rendelkezésre az ALU művelet eredményéről?
528. Mi a hatása az adatmozgató utasításoknak a flagekre?
529. Mi a hatása az aritmetikai utasításoknak a flagekre?
530. Mi a hatása a logika utasításoknak a flagekre?
531. Mi a hatása az shiftelő utasításoknak a flagekre?

Megjegyzések

Sajnos nincs minden kérdés kiadva. Ha valaki találkozott olyan kérdéssel, ami nem szerepel, írja be nyugodtan, nem baj ha nem tudja a választ.
-- Sau