Digit1Beugró

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Nem győzöm gyakorlatokon mondani, hogy az itt következő anyagokkal módjával bánjatok. Belenéztem, pár hibás-bizonytalan részt megjelöletem, de nem egy életbiztosítás ebből tanulni, sokatok kisZH-ja ezen bukik el. Nem győzzük azt, hogy egy olyan anyagot nézzünk át/javítsunk folyamatosan, ami közösségi szerkesztésű (meg hát tulajdonképpen van jegyzet :-) ), szóval legyetek óvatosak! Ha valamit nem értesz, inkább kérdezz tőlünk, dolgunk, hogy segítsünk. -- Wacha Gábor, gyakvez


1. Ellenőrző kérdések

101 Mi korlátozza az „analóg elvű” feldolgozó egységekből kialakítható rendszer méreteit?
A csatornába beszűrődő zaj: Távolsági átvitel során a jelhez zaj adódik, amelyet a távolsági közvetítés során használt erősítő felerősít. Analóg egységenként ~0.1% zaj keletkezik.
102 Mi korlátozza a „digitális elvű” feldolgozó egységekből kialakítható rendszer méreteit?
A p-faktor (megbízhatósági faktor), mely megadja, hogy az alkatrész mekkora valószínűséggel romlik el. Általában: [math]10^{-14} \leq p \leq 10^{-10}[/math]
103 Milyen feladatai lehetnek a „kódoló egységnek”?
forráskódolás (tömörítés), csatornakódolás, titkosítás
104 Milyen rossz tulajdonságai lehetnek a „csatornának”?
zaj, támadhatóság, költséges
105 Mi a „forráskódolás” célja?
Célja az információ tömörítése (pl. analóg (végtelen) jel digitalizálása (véges adatok)). Egy jelhez egy kódszó rendelése.
106 Mikor mondjuk egy kódkészletről, hogy megfejthető?
Egy kód megfejhető, ha a kódszavaiból előállított tetszőleges üzenet egyértelműen felbontható a kód kódszavaira. Ha minden kódszóból visszanyerhető az eredeti információ (pl. prefix kódok (pl. fix hosszuságú kód), végkarakteres kód)
107 Mi a prefix kód?
A lehetséges kódszavak közül egyik sem folytatása a másiknak.
108 Melyik kódolási módszert nevezzük „optimálisnak”?
Huffman kódolást
109 Hogyan kell kiszámolni az „átlagos kódhosszt”?
[math]\bar{l} = \sum p_i l_i[/math], ahol p az előfordulási valószínűség, l a kódszóhossz
110 Hogyan kell kiszámolni egy forrás „entrópiáját”?
[math]H(x) = - \sum p_i \log_2(p_i)[/math], ahol p a bekövetkezés valószínűsége
111 Mi az a „forráskiterjesztés” és mi a célja?
Kettő vagy több esemény egy eseményként kezelése. Célja a kód optimalizálása.
112 Mennyi a „veszteségmentes tömörítés” alsó határa?
Az entrópia.
113 Mennyi a „veszteséges tömörítés” alsó határa?
Nincs alsó határa, maximum elveszítjük az összes adatot.
114 Mi a „folt hiba” és mi a „véletlen hiba”?
Folt hiba: átvitel során több egymás utáni hiba. Véletlen hiba: átvitel során véletlenül, nem egymás után bekövetkezett hibák.
115 Mi az „eltörlődéses hiba”?
Az átvitel során egy bit törlődik, de a hibát észreveszi a vevő.
116 Mi az „átállítódásos hiba”?
Az átvitel során egy bit értéke invertálódik.
117 Milyen hibavédelmi stratégiákat ismer?
paritásbit
ismétléses kód
Hamming-kód (többszörös paritásbit a kódszó bitcsoportjaira)
többszörös elküldés
118 Egy [math]d_{min}[/math] Hamming távolságú kód mire használható eltörlődéses csatornánál?
Hibajelzésre n hosszig, hibajavításra [math]d_{min} - 1[/math] hosszig.
119 Egy [math]d_{min}[/math] Hamming távolságú kód mire használható átállítódásos csatornánál?
Hibajelzésre [math]d_{min}-1[/math] hosszig, hibajavításra [math]\frac{d_{min}-1}{2}[/math] alsó egészrészéig
120 q elemű abc-ből képzett k hosszúságú információt akarunk védeni paritáskóddal. Milyen hosszú lesz a kód, mekkora lesz a Hamming távolsága és hogyan kell megkonstruálni a redundáns részt?
k+1 hosszúságú lesz a kód. Az ABC minden eleméhez hozzárendelünk egy számot. Előre eldöntjük, hogy az összegük páratlan vagy páros lesz a teljes kódszóban és az alapján teszünk a kódszó végére redundáns részt. A Hamming-távolság 2.
121 Mennyi a Hamming kód Hamming távolsága és milyen hibavédelemre használható?
H=3, Egy hiba javítására alkalmas, vagy két hiba jelzésére.
122 Milyen számábrázolási módszereket tanultunk?
előjeles abszolútértékes
egyes komplemens
kettes komplemens
offszet
123 Írja fel 5 biten a decimális +9 és -9 értékeit a tanult számábrázolásokban!
Számábrázolás +9 -9
Előjeles abszolút értékes 01001 11001
Egyes komplemens 01001 10110
Kettes komplemens 01001 10111
Offszet 11001 00111
124 Milyen tulajdonságú kódokat nevezünk „pozíciókódnak”?
Az egymásután következő pozíciók kódjának Hamming-távolsága egy.
125 Milyen pozíciókódokat ismer és n biten hány pozíció kódolható velük?
Gray-kód: n biten [math]2^n[/math] pozíció. Generálása rekurzív módon, tükrözéses módszerrel történik.
Johnson-kód: n biten 2n pozíció

2. Ellenőrző kérdések

201 Írja fel a Boole algebra kommutativitási axiómáit
[math]A*B=B*A[/math]
[math]A+B=B+A[/math]
202 Írja fel a Boole algebra disztributivitási axiómáit!
[math]A*(B+C)=AB+AC[/math]
[math]A+(B*C)=(A+B)*(A+C)[/math]
203 Mi a Boole algebrában a dualitás elve?
A 0-ák és 1-ek valamint a VAGY és ÉS műveletek felcserélhetőek.
204 Írja fel a DeMorgan azonosságot!
[math]\overline{A*B} = \bar{A} + \bar{B}[/math]
[math]\overline{A+B} = \bar{A}*\bar{B}[/math]
205 Írja fel a Boole algebra negálás műveletét meghatározó definíciót!
Minden [math]A[/math] esetén létezik olyan [math]\bar{A}[/math], hogy:
[math]A+\bar{A}=1[/math]
[math]A*\bar{A}=0[/math]
206. Elnyelési tulajdonság
[math]A*(A+B)=A[/math], illetve a dualitás elve miatt [math]A+(B*A)=A[/math]
207. Írja fel a Boole algebrában a konstanssal való műveletek eredményeit (A.0, A.1,A+0, A+1)!
[math]A*0=0[/math]
[math]A*1=A[/math]
[math]A+0=A[/math]
[math]A+1=1[/math]
208 Hány különböző n változós logikai függvény van [math]Z=(a_1,a_2,a_3,...,a_n)[/math]?
[math]2^{2^n}[/math]
209 Mi az a diszjunktív algebrai normál alak?
Szorzatok összege (ÉSek VAGYa)
210 Mi az a konjunktív algebrai normál alak?
Összegek szorzata (VAGYok ÉSe)
211 Melyek a kétváltozós szimmetrikus logikai függvények (amelyek nem változnak, ha a két változót felcseréljük)
ÉS, VAGY, XOR, NAND (not and), NOR (not or), ekvivalencia (not xor)
212 Rajzolja fel és peremezze az ABCD változókra a a Karnaugh táblát és jelölje be az [math]\bar{A}*B*\bar{C}*D[/math] minterm helyét!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
213 Rajzolja fel az [math]A+B*\bar{C}[/math] függvényt Karnaugh táblán!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
214 Rajzolja fel az [math]A+B*\bar{C}[/math] függvényt igazságtáblában.
A B C [math]A+B*\bar{C}[/math]
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
215 Mi az a minterm és mi az a maxterm?
Diszjunktív normál alaknál az egyes tagok az igazságtábla 1-eseit valósítják meg, ezek a mintermek.
Konjunktív normál alaknál az egyes tagok az igazságtábla 0-áit valósítják meg, ezek a maxtermek.
216 Kombinációs hálózatok milyen leírási formáit ismeri?
Szöveges, algebrai kifejezés, igazság-táblázat, kapcsolási rajz (szimbólumokkal)
217 A Boole algebra alapműveleteinek mik a megfelelői a halmazalgebrában?
ÉS = metszet
VAGY = unió
NEM = komplementer/negát
218 A Boole algebra alapműveleteinek mik a megfelelői a kapcsoló algebrában?
ÉS = soros
VAGY = párhuzamos
NEM = fordított kapcsoló
219 Milyen elnevezéseit ismeri még a mod2 ([math]\oplus[/math]) műveletnek?
kizáró VAGY (exclusive OR, EXOR, XOR)
antivalencia
220 Melyek azok a kétváltozós műveletek, amelyek Karnaugh táblájában két darab 1-es van?
XOR /antivalencia/
XNOR /ekvivalencia/
221 Melyek azok a kétváltozós műveletek, amelyek Karnaugh táblájában egy darab 1-es van?
AND
NOR
222 Rajzolja fel az AND, OR, NAND, NOR kapuk kapcsolási szimbólumait egy választott szabvány szerint! Melyik szabványt választotta?
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
223 Mire jó az előadáson tanult teljes összeadó? Írja fel logikai függvényeit!
Két darab 1 bites szám összeadására alkalmas.
[math]S_i=A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}[/math]
[math]C_i=A_i*B_i+A_i*C_{i-1}+B_i*C_{i-1}[/math]


3. Ellenőrző kérdések

301 Mi a don't care kombináció?
Valamely minterm esetén lényegtelen az eredmény.
302 Miért lehet egy kombinációs hálózat specifikációjában don't care minterm?
vagy azért mert a bemeneten soha nem történik meg.
vagy azért mert ha igen, akkor nincs hatása a kimeneten.
303 Rajzoljon fel egy vízszintes elrendezésű öt változós K táblát és peremezze az ABCDE változókkal a szokásos sorrendben!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
304 Jelölje be egy K táblába az [math]A\bar{B}\bar{C}[/math] mintermet!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
305 Jelölje be egy K táblába az (A+/B+/C) maxtermet!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
306 Jelölje be egy K táblába az A./C primimplikánst!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
307 Jelölje be egy K táblába az (A+/C) primimplikánst!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
308 Rajzolja be egy K táblába az F = A.B + /A.C függvényt!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
309 Rajzolja be egy K táblába az F = [(A mod2 B) + A./C] függvényt!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
310 Rajzolja be egy K táblába az F = A.B + A./C + B./C függvényt!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
311 Mi az a lényeges prímimplikáns?
Olyan term, amelyből nem hagyható el több változó vagyis nem egyszerűsíthető tovább. Azon prímimplikánsokat, melyek legalább egy megkülönböztetett mintermet tartalmaznak, lényeges prímimplikánsoknak hívjuk.
312 Mire jó a lefedési tábla?
Megtudhatjuk a segítségével, hogy melyik pirimimplikánsokat hagyhatjuk el a függvény megvalósításához, ezzel olcsóbbá téve a kapcsolást.
313 Mi a több kimenetű logikai függvények minimalizálásának alapelve?
A több függvényben is előforduló (azonos) prímimplikánsokat csak egyszer valósítjuk meg.
314 Mik a tanult minimalizálási módszer korlátjai?
Csak 2 szintű diszjunktív vagy konjunktív alakban megadott hálózatokat lehet vele minimalizálni
315 Mire optimalizál a tanult minimalizálási módszer?
a bemenetek számára
316 Milyen a több szintű ÉS-VAGY típusú hálózat?
A többszintü ÉS-VAGY hálozatokban csak ÉS és VAGY kapu található, szintenként egyfajta, egymást váltva.


A következőkhöz azért lenne hozzáfűzésem:

Felmerül bennem a kérdés, hogy a NOT az NAND (vagy NOR) kapu-e... Elfogadtam kisZH-ban, de jobban örültem, amikor valaki a NOT-ot is NAND-dal vagy NOR-ral valósította meg (Wacha Gábor)

--Halftome (vita) 2013. november 5., 19:38 (UTC) A "NOT", az egy inverter. Ha NAND vagy NOR kapunak a bemeneti lábait összekötjük, egy egyszerű invertert kapunk.


317 Valósítsa meg az F = A.B függvényt csak NAND kapuval!
NOT (A NAND B)
318 Valósítsa meg az F = A+B függvényt csak NAND kapuval!
NOT A NAND NOT B
319 Valósítsa meg az F = A.B függvényt csak NOR kapuval!
NOT A NOR NOT B
320 Valósítsa meg az F = A+B függvényt csak NOR kapuval!
NOT (A NOR B)
321 Milyen hazárd-típusokat tanultunk?
dinamikus, statikus , funkcionális
322 Mi az a statikus hazárd?
A kimenet a változás után ugyanolyan értékű lenne, mint előtte, de a késleltetéstől függően rövid ideig a kimenet átvált (0-ról 1-re vagy 1-ről 0-ra) (“szőrös lesz”) majd beáll a kívánt állapot.

(Ezt a "szőrős lesz"-t kérlek, ne írjátok -- Wacha Gábor)

323 Mi a az a dinamikus hazárd?
A kimenet szomszédos BEMENETI változás után át váltana (0->1 vagy 1->0), de a késleltetéstől függően rövid ideig ide-oda váltogat, majd beáll a kívánt állapot.
324 Mi az a funkcionális hazárd?
Egyszerre több bemenet változik meg (jellegre lehet olyan mint a statikus vagy a dinamikus hazárd)
325 ÉS-VAGY típusú hálózatokban mi a statikus hazárd feltétele?
legalább két szintű hálózat + egy változó több úton juthat kimenetre
326 ÉS-VAGY típusú hálózatokban mi a dinamikus hazárd feltétele?
legalább három szintű hálózat és statikus hazárd alacsonyabb szinten
327 ÉS-VAGY típusú hálózatokban mi a hazárd kiküszöbölésének módja?
Hazárdmentesítő primimplikánsok használata
És ez mit jelent? Egészítsétek már ki... (Wacha Gábor)
Olyan prímimplikánsokat realizálunk szomszédos hurkok között, melyek nincsenek átfogó lefedéssel kezelve vagy jelút érzékenyítés alapján.

4. Ellenőrző kérdések

401 Rajzoljon olyan kapcsolást, amelyik egy jel felfutó éléből impulzust csinál!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
402 Rajzoljon olyan kapcsolást, amelyik egy jel lefutó éléből impulzust csinál!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
403 Rajzoljon olyan kapcsolást, amely egy jel fel- és lefutó éléből is impulzust csinál!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
404 Mit nevezünk egy függvényrendszer lezártjának?
A függvényrendszer függvényeinek ismételt alkalmazásával előállítható függvények halmazát (függvények változóiba behelyettesítünk függvényeket)
405 Mi az a "funkcionálisan teljes" függvényrendszer?
F függvényhalmazra funkcionálisan teljes fv.rendszer f, ha f lezártja F ([f] = F). (a lezárás inverz művelete, a függvények bázisait adja)
406 Írjon két példát az "összes Boole függvény" funkcionálisan teljes függvényrendszerére!
+ , NOT
. , NOT
+ , NOT
NAND
NOR
XOR , 1
407 Mi ütemezi a szinkron sorrendi hálózat állapotváltozásait?
Az órajel
408 Mi ütemezi az aszinkron sorrendi hálózat állapotváltozásait?
Visszacsatoló ágalban Y periodikusan nyitjuk zárjuk a kapcsolókat
409 Írja fel a Mealy-modell működését leíró egyenleteket!
[math]Y^t = f(Q^t, x^t)[/math]
[math]Q^{t+1} = f(Q^t, x^t)[/math]
410 Írja fel a Moore-modell működését leíró egyenleteket!
[math]Y^t = f(Q^t)[/math]
[math]Q^{t+1} = f(Q^t)[/math]
411 Jellemezze szavakban a Mealy-modellt!

A kimenet az aktuális állapot és az aktuális bemenet függvénye.

412 Jellemezze szavakban a Moore-modellt!
A kimenet csak az aktuális állapottól függ.
413 Rajzolja fel a Mealy-modell blokkvázlatát!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
414 Rajzolja fel a Moore-modell blokkvázlatát!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
415 Mi jellemzi a szinkron sorrendi hálózatot?
A szinkron sorrendi hálózat állapotait memória tulajdonságú alkatrészek (flip-flopok) tárolják, egy órajellel ütemezett időpontokban.
416 Rajzolja fel egy D FF állapotgráfját!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
417 Rajzolja fel egy T FF állapotgráfját!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
418 Rajzolja fel egy JK FF állapotgráfját!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
419 Írja fel egy D FF vezérlési egyenletét!
[math]Q^{t+1}=D^t[/math]
420 Írja fel egy T FF vezérlési egyenletét!
[math]Q^{t+1}=T^t mod_2 {Q^t}[/math]
421 Írja fel egy JK FF vezérlési egyenletét!
[math]Q^{t+1}=Q^t*\bar{K^t}+\bar{Q^t}*J^t[/math]
422 Rajzolja fel egy D FF állapotátmeneti tábláját!
[math]D^t[/math] [math]Q^t[/math] [math]Q^{t+1}[/math]
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 1
423 Rajzolja fel egy T FF állapotátmeneti tábláját!
[math]T^t[/math] [math]Q^t[/math] [math]Q^{T+1}[/math]
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
424 Rajzolja fel egy JK FF állapotátmeneti tábláját!
[math]J^t[/math] [math]K^t[/math] [math]Q^t[/math] [math]Q^{t+1}[/math]
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0

VAGY

Qt J=0 J=1
K=0 K=1 K=0 K=1
a a/0 a/0 b/1 b/1
b b/1 a/0 b/1 a/0
425 Csináljon JK FF-ból T FF-ot!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
426 Csináljon JK FF-ból D FF-ot!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
427 Mit csinál az RS FF a különböző vezérlések mellett?
00 - marad
01 - 1-be állít
10 - 0-ba állít
11 - TILOS
428 Mit csinál a JK FF a különböző vezérlések mellett?
00 - marad
01 - 0-ba állít
10 - 1-be állít
11 - invertál
429 Rajzoljon fel egy 3 bites szinkron bináris felfelé számlálót!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
430 Rajzoljon fel egy 3 bites shiftregisztert!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

5. Ellenőrző kérdések

Megjegyezném, hogy ezekben is találtam hibákat, javítsátok. (Azért ti, hogy tanuljatok belőle, ez ilyen oktatói hülyeség). WachaG
501 Mik jellemzik a TSH hálózatokat?
Egy automata teljesen specifikált (TSH), ha az összes következő állapota (Qt+1) és kimenete (Y) specifikált.
502 Mik jellemzik az NTSH hálózatokat?
Van az állapottáblában olyan kimenet vagy következő állapot, ami nem specifikált (tartalmaz don't care-t)
503 Milyen állapotminimalizálási módszereket ismer?
Partíciófinomítás, lépcsős-táblás módszer
504 Mi adja a partíciófinomítás első partícióját?
Megadott bemenetekre eltérő kimenetet adó esetek 1-1 külön csoportot alkotnak.
505 Mikor zárt egy particionálás?
Egy adott partíción belüli állapotokból, adott bemenetre azonos partícióba megyünk.
506 Írja fel az állapotekvivalencia rekurzív definícióját!
[math]q_i \equiv q_j[/math], ha bármely lehetséges bemenetre érvényes, hogy a kimenet azonos
[math]g(q_i,x_k) = g(q_i,x_k)[/math]

Ez megint pontatlan így. (wachag) Egyfelől, mi az a g? Írjátok már oda a kisZH-ba, mert akármivel jelölhetsz akármit... Másfelől meg mit jelent a képlet? Meg mik ezek az indexek? Amik ráadásul hibásak...

507 Írja fel az állapotkompatibilitás rekurzív definicióját!
[math]q_i \sim q_j[/math], ha bármely érvényes bemenetre a specifikált helyeken, hogy [math]g(q_i,x_k) = g(q_i,x_k)[/math] és [math]f(q_i,x_k) \sim f(q_i,x_k)[/math]

Megint: mi az a g és mi az az f? Miért ne írhatná valaki ezt:

[math]q_i \sim q_j[/math], ha bármely érvényes bemenetre a specifikált helyeken, hogy [math]triceratops(q_i,x_k) = triceratops(q_i,x_k)[/math] és [math]velociraptor(q_i,x_k) \sim velociraptor(q_i,x_k)[/math]

Ennek is van értelme, de ugyanúgy nem derül ki belőle semmi. (wachag) Arról már nem is beszélve, hogy az indexek megint nem stimmelnek...

508 Mi jellemzi a maximális ekvivalencia osztályozást?
Az egyes osztályok nem bővíthetőek új állapottal. Minden állapot benne van 1 osztályban, és ezek páronként ekvivalensek.
509 Mi jellemzi a maximális kompatibilitási osztályozást?
Nincs több olyan állapot, ami az osztály összes tagjával kompatibilis lenne. 1 osztály állapotai páronként kompatibilisek, és maximális nagyságúak.
510 Egy állapot hány helyen lehet a max. kompatibilitási osztályozásban?
Annyi helyen lehet, ahány olyan osztály van, melynek minden tagjával kompatibilis. Ez akár az összes kompatibilitási osztály is lehet.
511 Milyen hálózatokhoz javasoljuk a partíciófinomítást?
TSH
512 Milyen hálózatokhoz javasoljuk a lépcsős táblás módszert?
TSH, NTSH
513 Fogalmazza meg a szomszédos kódolás feltételét a "soronkövetkező állapotok" alapján!
Ha van olyan lehetséges bemenet ([math]x_k[/math]), hogy a két állapot ([math]q_i, q_j[/math]) soronkövetkező állapota azonos, akkor az ezek közti Hamming-távolság ([math]d_{min}[/math]) legyen 1.
Legyen [math]d_{min} = 1[/math], ha [math]q_i,q_j[/math]-re [math]f(q_i, x_k) = f(q_j, x_k)[/math].
514 Fogalmazza meg a szomszédos kódolás feltételét a "megelőző állapotok" alapján!
Ha [math]q_i,q_j[/math] soronkövetkező állapota [math]q_m[/math]-nek, akkor Hamming-távolságuk legyen 1.
Legyen [math]d_min = 1[/math], ha [math]q_i,q_j[/math]-re [math]q_i=f(q_m, x_k)[/math] és [math]q_j=f(q_m, x_l)[/math].
515 n biten M állapotnak hányféle "különböző költségű" állapotkódolása van?
[math]\frac{ (^{2^n} _M )M! }{2^n n!}[/math]
516 Milyen átalakításokkal biztosan nem változik egy állapotkódolás költsége?
A kódbitek átnevezésével vagy invertálásával.
517 Mit jelent az, hogy "előírt kimenet alapján" kódolunk?
Adott bemeneti kombinációra azonos kimenetet adó állapotok kódját úgy választjuk meg, hogy egy bitben térjenek el(Hamming-távolságuk 1 legyen).
518 Miket nevezünk önfüggő szekunder változóknak?
Olyan állapotcsoportot, amiben a következő értékek csak a csoporton belüli változóktól függ, a csoporton kívüli állapotoktól nem. Például:
Két állapot: [math]Q_a, Q_b[/math]
És [math]Q_a^{t+1} = f(Q_a^t, X^t)[/math],
[math]Q_b^{t+1} = f'(Q_a^t, Q_b^t, X^t)[/math]
Ekkor [math]Q_a[/math] egy önfüggő szekunder változócsoportot alkot, mert más változótól nem függ. [math]Q_b[/math]-re ez nem igaz, mert függ [math]Q_a[/math]-tól.
[math]Q_a, Q_b[/math] együtt önfüggő szekunder változócsoportot alkot, hisz nem függnek a csoporton kívüli változótól (itt nincs is több változó, ez triviális).
519 Milyen triviális HT particiókat ismer?
Ha minden állapot 1 db osztályban van, és ha minden állapot külön-külön osztályban van.

Ez így szerencsétlen megfogalmazás. "vagy ha minden". wachag

520 Mi jellemzi a HT particionálás osztályait?
Helyettesítési tulajdonságú partíció. az osztályok zártak, ha kimenet nem vesszük figyelembe. Egy osztály minden állapotából, adott bemenet hatására, egy adott osztály valamelyik állapotába jutunk.
521 Mikor zárt egy HT particionálás?
Ha egy osztály minden átmenete azonos osztályba megy át.
522 Mikor alakul ki a hálózat párhuzamos dekompoziciója?
Két ortogonális HT partíció alapján kódolva, párhuzamos dekompozíció alakul ki.
523 Mikor alakul ki a hálózat soros dekompoziciója?
Egy HT partíció alapján kódolva soros dekompozíció alakul ki.
524 Mikor ortogonális két HT particionálás?
Amikor partíciók blokkjainak metszete maximum 1 állapotot tartalmaz és az összes állapot szerepel benne, vagyis ortogonálisak.
525 Milyen HT particiót talál "ciklikus" feladatokban?
Ortogonálist.

6. Ellenőrző kérdések

601 Milyen okai vannak az órajelcsúszásnak?
Eltérő futási idők, eltérő komparálási szint, eltérő meghajtó.
602 Milyen hibákat okozhat az órajelcsúszás?
Ha az órajelcsúszás nagyobb mint a biztonsági idő, akkor a flipflopok különböző állapotok alapján vesznek mintát, és nem megfelelő állapotba váltanak.
603 Hogyan küszöbölhető ki az órajelcsúszás okozta hiba?
A Master-Slave elvvel, azaz a biztonsági idő meghosszabbításával.
604 Master-Slave FF-nál melyik fokozat adja kimenetet?
A slave
605 Rajzoljon fel D FF-okból egy kettős élvezérelt MS FF-ot!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
606 Rajzoljon fel egy kettős élvezérelt JK MS-FF-ot!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
607 Mi ütemezi az aszinkron sorrendi hálózat állapotváltozását?
A bemenet változása.
608 Miben különbözik az aszinkron sorrendi hálózat a szinkrontól?
A szinkron hálózatokban minden órajel vezérelt, míg az aszinkronban a bemeneti jelek megváltozásától függ a rendszer állapota
609 Mik az FMA feltételek (alapvető működésű aszinkron hálózat feltételei)?
1. egyszerre 1 időpillanatban csak 1 bemenet változik (a bemeneten csak 1 Hamming-távú változás)
2. újabb változás csak akkor lehetséges, ha az előző bemenetváltásból következő átmeneti állapot már lezajlott (csak stabil állapotban történik bemeneti változás)
610 Rajzolja fel egy aszinkron /R/S FF kapcsolását!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
611 Rajzolja fel egy aszinkron RS FF kapcsolását!
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
612 Hogyan kell vezérelni az aszinkron /R/S FF-ot ahhoz, hogy a különböző állapotátmeneteket megvalósíthassuk?
[math]Y^t[/math] [math]Y^{t+1}[/math] [math]\bar{R}[/math] [math]\bar{S}[/math]
0 0 - 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 1 1 -
613 Hogyan kell vezérelni az aszinkron RS FF-ot ahhoz, hogy a különböző állapotátmeneteket megvalósíthassuk?
[math]Y^t[/math] [math]Y^{t+1}[/math] R S
0 0 - 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 0 -
614 Hogyan működik az aszinkron DG FF?
Ha G=0, akkor az FF nincs engedélyezve, és a régi állapotra emlékszik.
Ha G=1, akkor az FF engedélyezve van, és a D-n levő értéket beírja magába, mint új állapot.
615 Hogyan kell vezérelni az aszinkron DG FF-ot ahhoz, hogy a különböző állapotátmeneteket megvalósíthassuk?
[math]Y^t[/math] [math]Y^{t+1}[/math] D G
0 0 - 0
0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 1 - 0
1 1
616 Mi jellemzi az előzetes (primitív) állapottáblát?
Minden sorban csak 1 stabil állapot van.
617 Mi az a versenyhelyzet?
A SHban olyan átmenet, mely során a stabilból stabilba való átmenet során több kódbit változik meg.
618 Mi az a kritikus versenyhelyzet?
Amikor olyan versenyhelyzet jön létre, melynél a több bit változása során illegális állapotátmenet jön létre, melytől a rendszer lefagy. (megjegyzem: lefagyni a Windows szokott. Ez így nem jó kifejezés. wachag)

Ha TSH, akkor lehetséges, hogy információt vesztünk, ha NTSH, akkor megeshet, hogy beragad egy illegális állapotban.

619 Milyen módszereket ismer a kritikus versenyhelyzet elkerülésére?
Kódoljunk versenyhelyzet mentesen, vagyis minden stabil-stabil átmenetnél a kódok H-távolsága legyen 1.
Ha van versenyhelyzet, az ne legyen kritikus, tehát olyat tervezzünk csak be, ami nem kritikus.
Állapotátvezetés
620 Mire jó az "állapotátvezetés"?
Közbeiktatunk instabil állapotot, hogy a kódolás 1 H-távolságú legyen, így minden versenyhelyzet kiküszöbölhető.