Digitális technika 2 - Házi második részére példa

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Digitális technika 2

Figyelem! A programot kizárólag azért töltöttem fel, hogy részleteiben esetleg ötleteket adhasson a házi feladat készítése közben, vagy még inkább annak megírása után esetleges referenciaként szolgálhasson. A programot akár csak részleteiben lemásolni és házi feladatként beadni szigorúan tilos, és veszélyes. Természetesen más az alábbitól eltérő megoldási módok is léteznek, és természetesen el is fogadják őket házifeladat-beadásban.

Palotás Boldizsár, 2012 tavasz

Ez a feladat a 2012. évi tavaszi félévben lett elfogadva.

; BEMENET:
; DE: kezdőcím
; BC: hossz
; feltöltés: ~(hi^lo) (az alsó és felső címbájt kizáró vagykapcsolatának negáltja)
;
; KIMENET
; DE: legalacsonyab című hiba vagy kezdőcím
; HL: hibák száma
; Z = 1: volt hiba


ELLENOR: ; A feladatkiírás szerinti rutin
  PUSH PSW ; Mentés
  PUSH B  ; a darabszámra is szükség lesz később

  ; HL <- kezdőcím (ciklus előfeltétel)
  MOV H, D
  MOV L, E

CIKLUS_FELTOLT: ; Feltöltő ciklus. HL mutat az aktuális címre.
  MOV A, B ; Ciklusfeltétel ellenőrzése
  ORA C  ; BC = 0 ?
  JZ CIKLUS_FELTOLT_VEGE

  ; Kiszámítjuk a felső és alsó bájt kizáró vagy kapcsolatának negáltját
  MOV A, H
  XRA L  ; A = H XOR L
  CMA ; A = ~A, negálás

  MOV M, A ; Kiírjuk a memóriába

  INX H ; Következő cím
  DCX B ; Egyel kevesebb cím van hátra

  JMP CIKLUS_FELTOLT
CIKLUS_FELTOLT_VEGE:

  ; Ellenőrzés:
  ; A stackben tároljuk a legalacsonyabb hibacímet, a hibák számát pedig a DE regiszterben.

  POP B ; BC <- a memóriablokk hossza (visszaállítjuk a stackből az értéket)
  PUSH B ; De a stackben is ott hagyjuk

  PUSH D ; Elmentjük a memóriablokk kezdőcímét a stackbe. Az első hibánál felülírjuk majd.
      ; Innentől: SP <- kezdőcím / első hiba

  MOV H, D
  MOV L, E ; HL <- kezdőcím (ciklus előfeltétel)

  LXI D, 0 ; DE <- eddigi hibaszám

  ; Változók: DE hibaszám
  ;      HL aktuális memóriacím
  ;      BC maradék blokk hossza
  ; Stack:
  ; +-------------------------+
  ; | E *kezdőcím / első hiba | <-- SP
  ; | D *kezdőcím / első hiba | 
  ; | C eredeti hossz    |
  ; | B eredeti hossz    |
  ; | PSW (flags)       |
  ; | PSW (A)         |
  ; | ...           |

CIKLUS_ELL: ; Ellenőrzőciklus
  MOV A, B ; ciklusfeltétel ugyanaz, mint a feltöltéskor: hátralévő blokkhossz BC != 0
  ORA C
  JZ CIKLUS_ELL_VEGE

  ; Ellenőrző kód kiszámítása
  MOV A, H
  XRA L
  CMA   ; A = ~(H XOR L)

  ; Összevetés a memóriával. Ugyanaz -> A = 0, Z = 1
  XRA M

  JZ ELL_FOLYT
    ; HIBA VAN (Z = 0)
    MOV A, D
    ORA E  ; Ha nem volt még hiba, akkor A = DE = 0, Z = 1

    JNZ VOLT_MAR_HIBA
      ; ELSŐ HIBA (Z = 1), mentsük el a helyét
      INX SP
      INX SP ; POP (kezdőcím)
      PUSH H ; SP <- első hiba címe

VOLT_MAR_HIBA:
    INX D ; Hibaszám növelése

ELL_FOLYT: ; Ciklus folytatása
  INX H ; következő memóriacím
  DCX B ; egyel kevesebb van hátra
  JMP CIKLUS_ELL

CIKLUS_ELL_VEGE: ; ellenőrzés vége, visszatérés a kiírás szerint
  XCHG ; HL <- hibaszám, DE <- x
  POP D ; DE <- kezdőcím / első hiba címe (végleges kimenet)
  POP B ; stack ürítése, B visszaállítása, SP <- PSW (flagek)

  MOV A, H
  ORA L  ; HL = hibaszám = 0 ? Z flaget állítja.

  XTHL   ; L <- flagek, H <- A (PSW), SP <- HL (hibaszám)
  MOV A, L ; a flageket (Z-t) fogjuk állítani

  JZ NINCS_HIBA ; hibaszám = 0, Z = 1 volt
    ; VOLT HIBA
    ORI 64  ; 6. bit (Z) 1-be állítva (64 = 0100 0000)
    JMP VEGE
NINCS_HIBA:
    ANI 191 ; 6. bit (Z) 0-ba állítva (191 = 1011 1111)

VEGE:
  MOV L, A
  XTHL   ; Stack <- PSW (Z felülírva), HL <- hibaszám (végleges kimenet)
  POP PSW ; flagek visszaállítva, Z felülírva (végleges kimenet)
  RET

A programot írta Boldi (vita).

Ace Techs, 2012 ősz

/*
A házid szubrutin írós feladatát úgy kell kezdeni, hogy megkérdezed a gyakvezedet, hogy melyik regiszterek tartalmát kell megõrizned.
Én ezzel sok fejfájástól megkíméltem volna magam.

Ebben a megoldásban én megõrzöm:
az Akumlátort,
a flageket (Z -t külön manipulálom a megoldásnak megfelelõen), 
DE a feladatnak megfelelõ mem. címre mutat,
BC pedig az eredeti hosszal egyenlõ. 
HL a feladatnak megfelelõen egy számot tartalmaz.

HINT:

A házifeladat megoldása közben halgassatok zúzós Rock zenét!!!
*/


ELLENOR:
PUSH	PSW	/*Az akumlátor és a flagek kimentése a stack re*/
PUSH	B	/*DE és BC regiszter párok értékére késõbb is szükség lesz*/
PUSH	D

FELTOLT:
MOV	A,E	/*A D regiszter a memória rekesz címének felõs, az E az alsó 8 bitjét tartalmazza*/
INR	A	/*cím+1*/
CMA		/*negálás*/
STAX	D	/* Az akumlátor tartalmát vissza írom oda ahvova DE mutat*/
INX	D	
DCX	B	/*tovább lépek a következõ rekeszre és csökkentem a hosszt*/
MOV	A,B
ORA	C
JNZ	FELTOLT	/*ha a B regiszter és a C regiszter logikai vagy kapcsolata csupa 0000 0000 akumlátort eredményez => Z=1 az az véget értünk a feltöltéssel*/

POP	D
POP	B	/*DE és BC regiszter párok eredeti értékére szükség van*/
PUSH	B
PUSH	D	/*DE és BC regiszter párok értékére késõbb is szükség lesz*/
LXI	H,0000H	/*kinullázzuk HL-t*/

CHECK:
LDAX	D	/*betöltjük az aksiba azt az adatot ami ott van ahova DE mutat*/
CMA
DCR	A	/*vissza alakítjuk*/
XRA	E	
JZ	VEGE_E	/*ha A==E, renben van az adat és ugrunk, ha nem akkor hiba történt és ennek megfelelõen járünk el*/
MOV	A,H
ORA	L
JNZ	N_EDIK_HIBA/*Ha HL nem csupa 0 akkor abból következik, hogy volt már hibás adat és ilyenkor ugrunk*/

POP	H	/*Ez trükkös. HL rp ba vesszük ki azt az adatot amit DE bõl PUSH oltunk ki a stack re. Azért nem DE be vesszük vissza mint rendesen mert abban értékes adat van és így nem veszik el. HL könnyen helyre hozható.*/
PUSH	D	/*Az 1. hibás adat helyét push oljuk ki*/
LXI	H,0000H/*HL-t 0 ázzuk mert a kövi utasítással 1 el növeljük*/

N_EDIK_HIBA:
INX	H	/*Növeljük a megtalált hibák számát*/

VEGE_E:		/*Le ellenõrizzük, hogy végeztünk-e már a mem. terület ellenõrzésével, ha még van hátra ugrunk a CHECK cimkére*/
INX	D
DCX	B
MOV	A,B
ORA	C
JNZ	CHECK	

MOV	A,H
ORA	L	/*Ha HL csupa 0 akkor nem volt hiba =>Z=1 ha volt hiba HL ben akkor van legalább 1 db 1-es az aksiban => Z=0*/
POP	D	/*DE ettõl kezdve vagy az elsõ megtalált hiba címét tartalmazza vagy az elsõ adatét(ha nem volt hiba)*/
POP	B	/*BC = a hosszal*/

JZ	NINCS_HIBA
XTHL		/*ez az utasítás kicseréli HL és stack tartalmát.	Ebben az esetben H=az eredeti akumlátorral, L=az eredeti flagekkel*/
MOV	A,L
ORI	40H	/*A régi flageket megtartva Z=1, direk manipuláció*/
MOV	L,A
XTHL
POP	PSW
RET		/*szubrutinból visszatérünk*/

NINCS_HIBA:
XTHL
MOV	A,L
ANI	BFH	/*A régi flageket megtartva Z=0, direk manipuláció*/
MOV	L,A
XTHL
POP	PSW
RET

Második verzió:

/*
A házid szubrutin írós feladatát úgy kell kezdeni, hogy megkérdezed a gyakvezedet, hogy melyik regiszterek tartalmát kell megõrizned.
Én ezzel sok fejfájástól megkíméltem volna magam.

Ebben a megoldásban én megõrzöm:
az Accumlátort,
a flageket (Z -t külön manipulálom a megoldásnak megfelelõen), 
DE a feladatnak megfelelõ mem. címre mutat,
BC pedig az eredeti hosszal egyenlõ. 
HL a feladatnak megfelelõen egy számot tartalmaz.

HINT:

A házifeladat megoldása közben halgassatok zúzós Rock zenét!!!
*/

ELLENOR:
PUSH	PSW	/*Az akumlátor és a flagek kimentése a stack re*/
PUSH	B	/*DE és BC regiszter párok értékére késõbb is szükség lesz*/
PUSH	D

FELTOLT:
MOV	A,E	/*A D regiszter a memória rekesz címének felõs, az E az alsó 8 bitjét tartalmazza*/
XRA	D
CMA		/*negálás*/
STAX	D	/* Az akumlátor tartalmát vissza írom oda ahvova DE mutat*/
INX	D	
DCX	B	/*tovább lépek a következõ rekeszre és csökkentem a hosszt*/
MOV	A,B
ORA	C
JNZ	FELTOLT	/*ha a B regiszter és a C regiszter logikai vagy kapcsolata csupa 0000 0000 akumlátort eredményez => Z=1 az az véget értünk a feltöltéssel*/

POP	D
POP	B	/*DE és BC regiszter párok eredeti értékére szükség van*/
PUSH	B
PUSH	D	/*DE és BC regiszter párok értékére késõbb is szükség lesz*/
LXI	H,0000H	/*kinullázzuk HL-t*/

CHECK:
PUSH	D	/* Szükség van egy regiszterre az ellenõrzéshez, de nincs egy használaton kívüli sem. Ki mentjük DE-t a stackre*/
MOV	A,D	
XRA	E
CMA	
MOV	E,A	/*elvégezzük a szükséges mûveleteket és E ben tároljuk az eredményüket
LDAX	D	/*betöltjük az aksiba azt az adatot ami ott van ahova DE mutatott*/
XRA	E	/*megnézzük egyezik-e az adat az E regiszter tartalmával
POP	D	/*helyre állítjuk DE regiszter párt*/

JZ	VEGE_E	/*ha A==E, renben van az adat és ugrunk, ha nem akkor hiba történt és ennek megfelelõen járünk el*/
MOV	A,H
ORA	L
JNZ	N_EDIK_HIBA/*Ha HL nem csupa 0 akkor abból következik, hogy volt már hibás adat és ilyenkor ugrunk*/

POP	H	/*Ez trükkös. HL rp ba vesszük ki azt az adatot amit DE bõl PUSH oltunk ki a stack re. Azért nem DE be vesszük vissza mint rendesen mert abban értékes adat van és így nem veszik el. HL könnyen helyre hozható.*/
PUSH	D	/*Az 1. hibás adat helyét push oljuk ki*/
LXI	H,0000H/*HL-t 0 ázzuk mert a kövi utasítással 1 el növeljük (HL helyre hozása)*/

N_EDIK_HIBA:
INX	H	/*Növeljük a megtalált hibák számát*/

VEGE_E:		/*Le ellenõrizzük, hogy végeztünk-e már a mem. terület ellenõrzésével, ha még van hátra ugrunk a CHECK cimkére*/
INX	D
DCX	B
MOV	A,B
ORA	C
JNZ	CHECK	

MOV	A,H
ORA	L	/*Ha HL csupa 0 akkor nem volt hiba =>Z=1 ha volt hiba HL ben akkor van legalább 1 db 1-es az aksiban => Z=0*/
POP	D	/*DE ettõl kezdve vagy az elsõ megtalált hiba címét tartalmazza vagy az elsõ adatét(ha nem volt hiba)*/
POP	B	/*BC = a hosszal*/

JZ	NINCS_HIBA
XTHL		/*ez az utasítás kicseréli HL és stack tartalmát.	Ebben az esetben H=az eredeti akumlátorral, L=az eredeti flagekkel*/
MOV	A,L
ORI	40H	/*A régi flageket megtartva Z=1, direk manipuláció*/
MOV	L,A
XTHL
POP	PSW
RET		/*szubrutinból visszatérünk*/

NINCS_HIBA:
XTHL
MOV	A,L
ANI	BFH	/*A régi flageket megtartva Z=0, direk manipuláció*/
MOV	L,A
XTHL
POP	PSW
RET