Beugrok

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez


Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
Az oldal épp egy nagyobb változáson megy keresztül, kérlek nézz vissza kicsit később
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni


Tartalomjegyzék

2007.06.11. vizsga beugró

A csoport

1. Az alábbiak közül mely réteg(ek) nem találhatóak meg egyaránt az ISO OSI és a TCP/IP modellben?

 • fizikai
 • alkalmazási
 • adatkapcsolati
 • megjelenítési
 • hálózati
 • viszonyréteg

2. Mely(ek) nem a H.323 protokoll-család tagja(i)?

 • LAPF
 • H.225
 • H.245

H.248

 • H.225RAS

3. Mely állítás(ok) nem igaz(ak) a LAPB protokollra?

 • A HDLC-ből származtatott protokoll
 • Az adatokat két adatkapcsolati végberendezés (DCE) között továbbítja
 • „I”, „U” és „S” típusú kereteket továbbít
 • Az érvényes címek számát csak címmező mérete korlátozza
 • Az X.25 protokollcsalád tagja

4. Mely funkció(ka)t használja az ATM hálózat az alábbiak közül?

 • Torlódáskezelés
 • Ütemezés
 • Forgalomszabályozás
 • A fenti összes funkciót használja az ATM hálózat

5. Mely protokoll(oka)t használják MPLS címke kiosztására a felsoroltak közül?

 • SIP
 • HDLC
 • BGP
 • LDP
 • Egyiket sem

6. Az alábbiak közül mely(ek) nem a TCP feladata(i)?

 • 4. rétegbeli útvonalválasztás
 • Forgalomszabályozás
 • Váltás karakterkészletek között
 • Sorrendhelyes átvitel
 • A fentiek közül mindegyik a TCP feladata

Az alábbiak közül mely(ek) az áramkörkapcsolás jellemzője/jellemzői?

 • Fizikai kapcsolat létesül küldő és a célállomás között
 • Nem segíti a valódi idejű információátvitelt
 • A kapcsolat állandó, nem kell felépíteni, és lebontani
 • Az adatok dedikált virtuális csatornán haladnak.
 • Az összeköttetés alatt a csomópontok az adatokat tárolhatják

Hogyan hívják azt a routing módszert, amelyikben a csomópontok valamennyi szomszédjukról tapasztalt ismeretüket elmondják a hálózat összes csomópontjának?

 • Boyce-Codd módszer
 • Összeköttetés-állapot (link-state) módszer
 • Bellman-Ford módszer
 • Távolság-vektor (distance vector) módszer

Mely jelenség(ek) nem befolyásolja/befolyásolják a hullámterjedést az alábbiak közül?

 • szabadtéri csillapítás
 • elhajlás
 • visszaverődés
 • szóródás
 • mindegyik

Mely állítás(ok) igaz(ak) az ATM cella fejrészére az alábbiak közül?

 • A hibaellenőrzésre 8bites paritás szolgál
 • A hibaellenőrzés 1 hibát képes javítani
 • tartalmaz QoS osztály paramétert
 • A CBR mező 2bit méretű
 • Egyik sem

Az alábbiak közül melyik nem Interior Gateway Protocol?

 • IGRP
 • SIP
 • OSPF
 • IS-IS
 • RIP
 • mindegyik

Az alábbiak közül mely szolgáltatás(oka)t nem definiálja az IntServ?

 • Best-effort service
 • Controlled load service
 • Datagram service
 • Guaranteed service
 • Assured forwarding service

Minek a rövidítése az ENUM?

 • Enumeration for Numbers
 • Telephone Number Mapping
 • European Numbering of Unified Messaging
 • English Notation for Universal Messages
 • egyik sem

Melyik állítás nem igaz a vivőérzékelő többszörös hozzáférésre (CSMA):

 • Csak optikai közegen valósítható meg
 • Vezetéken és rádión is létesíthető
 • Teljesítőképessége érzékeny az állomások közötti távolságra
 • Az Aloháénál nagyobb csatorna-kihasználtságot nyújt
 • Nem része az adás alatti ütközésérzékelés

Hány különböző értéket vehetnek fel a szimbólumok, ha másodpercenként 6000 szimbólum továbbítása mellett az információtovábbítás sebessége 24000 bit/sec?

2^4= 16

Az alábbiak közül mely(ek) lehet(nek) A osztályú Interneten is érvényes IPv4 címek?

10.98.12.167 52.261.34.2 112.0.0.2 127.0.0.3 129.28.107.7

Az alábbiak közül mely kapcsolók okoznak késleltetést?

Keresztpontos kapcsoló Több fokozatú crossbar kapcsoló Store-and-Forward Ethernet switch OCX(Optical Cross Connect) TSI(Time Slot Interchanger) egyik sem okoz késleltetést ====Mennyi erőforrást kap a min-max algoritmust alkalmazva a 3.igénylő, ha az erőforrásigények rendre 2; 2,8; 3,14 és a rendelkezésre álló erőforrás 6,9?==== 2,45

Az alábbiak közül mely alréteg(ek)et nem tartalmazza az IEEE 802.3?

f. LLC g. MAC h. PHY i. PMD j. SMT

Az alábbiak közül mely állítás(ok) igaz(ak) az időosztásos kapcsolókra?

k. A bemeneti és a kimeneti minták sorrendje mindig azonos. l. A puffermemória elérési ideje megegyezik a minták ismétlődési idejével m. A kapcsolás sebessége a minták ismétlődési idejének ¼-e. n. A kapcsolás időréscserével történik. o. Egyik sem

B csop (ami nem volt A-ban)

Mit jelent a tunneling?

a. Az IP-csomagokat adatkapcsolati rétegbeli adategységekben továbbítjuk b. Az IP-csomagokat „külső” IP-címmel látjuk el,és ennek alapján továbbítjuk c. Az IP-csomagok címét kicseréljük helyi érvényű címre,és oda továbbítjuk d. ??? Az IP-csomagokat Ethernet keretekbe ágyazzuk. e. Egyik sem f. Többi ugyanaz, csak megkeverve. A számolós feladatok is teljesen hasonlóak voltak,csak a számokban különböztek.

https://wiki.sch.bme.hu/bin/view/Infoalap/SzgHalokBeugro080102

2008.02.01. beugró Moodle-ön

Az alábbiak közül mely(ek) az áramkörkapcsolás jellemzője/jellemzői? Válasszon legalább egy választ.

 • Az összeköttetés alatt a csomópontok az adatokat tárolhatják
 • A kapcsolat nem állandó, fel kell építeni, és le kell bontani
 • Fizikai kapcsolat létesül a küldő és a célállomás között
 • Az adatok dedikált virtuális csatornán haladnak
 • Nem segíti a valódi idejű információátvitelt

Mennyi erőforrást kap a min-max algoritmust alkalmazva a második igénylő, ha az erőforrásigények rendre 2 ; 2.8; 3.14 és a rendelkezésre álló erőforrás 7.5? (Elnézést a tizedespontért! A helyes számértéket kell csak a táblába írni! Ha nem egészértéket írnak, kérem használjanak tizedespontot!)

A helyes válasz: 2.75

8. Az alábbiak közül mely alréteg(ek)et nem tartalmazza az IEEE 802.3 szabvány? Válasszon legalább egy választ.

 • PHY
 • MAC
 • LLC
 • PMD
 • SMT

9. Melyek nem a H.323 protokollcsalád megvalósításának funkcionális egysége(i)? Válasszon legalább egy választ.

 • Registration Controller
 • A fentiek közül mindegyik a H.323 architektúra funkcionális egységa.
 • Gateway
 • Terminal
 • Multipoint Control Unit
 • Proxy Server

10. Az alábbiak közül mely kapcsolók okoznak késleltetést? Válasszon legalább egy választ.

 • Store-and-forward Ethernet switch
 • Több fokozatú crossbar kapcsoló
 • Keresztpontos kapcsoló
 • TSI (Time Slot Interchange)
 • A fentiek közül egyik kapcsoló sem okoz késleltetést
 • OCX (Optical Cross Connect)

11. Az alábbiak közül mely nem szövegalapú parancsvezérelt válaszkódokkal rendelkező protokoll? Válasszon legalább egy választ.

 • SMTP
 • Q.931
 • H.245
 • SIP
 • Egyik válasz sem jó
 • HTTP

12. Hol lép fel a „végtelenig számolás" problémája? Válasszon egy választ.

 • A Mobil IP-ben, ha hurok keletkezik.
 • A TCP szegmensazonosító túlcsordulásánál.
 • A fentiek közül egyik sem igaz.
 • A távolságvektor-alapú routingprotokolloknál.
 • A WFQ ütemező helytelen inicializálásánál.

13. Az alábbiak közül mely szolgáltatásosztály(oka)t nem definiálja az IntServ?? Válasszon legalább egy választ.

 • Datagram service 
 • Best effort service
 • Guaranteed service
 • Limited guaranteed service 
 • Controlled load service

14. Mely(ek) nem igaz(ak) az alábbiak közül a HDLC keretek P/F bitjére? Válasszon egy választ.

 • A másodlagos állomás az adás végét jelezheti ezzel normál válasz módban.
 • Állapotot tartalmazó keretet jelent, ha a másodlagos küldi az elsődlegesnek.
 • Állapotlekérdezést (poll) jelent, ha az elsődleges állomás küldi a másodlagosnak.
 • A fentiek közül mindegyik igaz a HDLC keretek P/F bitjéra.

15. Az alábbiak közül mely(ek) lehet(nek) A osztályú, az Interneten is érvényes IPv4 címek? Válasszon egy választ. a. 131.28.107.7 b. 112.0.0.2 c. 52.271.34.2 d. 10.98.12.167 e. 127.0.0.3 f. ::75.24.12.56

16. Melyik jelenség nem befolyásolja a hullámterjedést az alábbiak közül? Válasszon egy választ.

a. Visszaverődés b. Szabadtéri csillapítás c. Szóródás d. Elhajlás e. Egyik válasz sem jó - mind befolyásolja

17. Az alábbiak közül mely(ek) nem a TCP feladata(i)? Válasszon egy választ.

a. Forgalom-szabályozás b. Sorrendhelyes átvitel c. 4. rétegbeli útvonalválasztás d. A fentiek közül mindegyik a TCP feladata e. Torlódásvezérlés

18. A digitális információátvitel előnyösebb az analóg átvitelnél, mert: Válasszon legalább egy választ.

a. A továbbítandó jel eleve kvantált b. Jól használhatók a digitális elektronikai eszközök c. Jobban képes leküzdeni az átviteli csatornában fellépő zavarokat d. Kedvezőbbek a spektrális tulajdonságai e. Nem igényel digitális → analóg átalakítást

19. Az alábbi hálózati eszközök közül melyiknek kell tartalmaznia 3. rétegbeli funkcionalitást? Válasszon legalább egy választ.

a. Bridge (híd) b. Hub (sokkapus ismétlő) c. Switch (kapcsoló) d. Repeater (ismétlő) e. Router (útválasztó) f. Gateway (átjáró)

20. Mely állítás(ok) nem igaz(ak) az RSVP-re? Válasszon egy választ.

a. A Resource Reservation Protocol a teljes neve b. Az adó foglalja le az erőforrásokat c. Nem igényli az erőforrások explicit felszabadítását d. Az IntServnél? és a H.323 kiegészítőjeként is alkalmazhatják

21. Mely funkció(ka)t nem valósítja meg az ATM? Válasszon legalább egy választ.

a. Routing b. Linkenkénti hibakezelés c. Forgalomszabályozás d. Hívásvezérlés e. Címzés f. Ütemezés

22. Hány bit/sec az információtovábbítás sebessége, ha 4000 szimbólumot továbbítunk másodpercenként, és azok mindegyike 4 különböző értéket vehet fel? (A helyes számértéket kell csak a táblázatba írni!)

4 értéket 2 biten vihetünk át, vagyis egy szimbólum 2 bit. 4000 szimbólum/másodperc = 4000 * 2 bit/másodperc = 8000 bit/sec.

23. Az alábbiak közül melyik nem ortogonális többszörös közeg-hozzáférési technika? Válasszon legalább egy választ.

a. FDMA b. Egyik válasz sem jó c. UDMA d. TDMA e. CDMA

24. Mely protokoll(oka)t nem használják MPLS címke kiosztására? Válasszon legalább egy választ.

a. BGP b. SIP c. LDP d. RSVP e. RTP

25. Minek a rövidítése az ENUM? Válasszon egy választ.

a. Enumeration for Numbers b. English Notation for Universal Messages c. Telephone Number Mapping d. A fentiek közül egyik sem helyes e. European Numbering of Unified Messaging https://wiki.sch.bme.hu/bin/view/Infoalap/SzgHalokBeugro080114 2008. 01. 14-ei hálók beugrók Moodle-ön

Az RTP összeköttetés megnyitásakor a sorszámot (Sequence number) mindig 1-re kell állítani!

Hamis

Az alábbiak közül melyik az áramkörkapcsolás jellemzője? Válasszon legalább egy választ.

a. A kapcsolat nem állandó, fel kell építeni, és le kell bontani [Jó] b. Fizikai kapcsolat létesül a küldő és a célállomás között [Jó] c. Az adatok dedikált virtuális csatornán haladnak [Hibás] d. Nem segíti a valódi idejű információátvitelt [Hibás] e. Az összeköttetés alatt a csomópontok az adatokat tárolhatják [Hibás]

Hány bit/sec az információtovábbítás sebessége, ha 2000 szimbólumot továbbítunk másodpercenként, és azok mindegyike 8 különböző értéket vehet fel? (Csak egy szám adandó meg válaszként!)

6000

A Session Initiation Protocol csak a következő két üzenetcsoportot használja: Request, Response

Igaz

Az alábbiak közül melyik nem lehet érvényes IPv6-os cím? Válasszon egy választ.

a. A felsoroltak közül mindegyik lehet érvényes IPv6-os cím b. FEDC::C:AA89::1032 c. FEDC:0094:0004:0000:000C:BA98:7654:3210 d. ::195.76.10.102 e. 0:0:0:0:0:0:0B00:ABDC Az MPLS-ben a címkék kiosztását csak a Label Distribution Protocol segítségével lehet elvégezni. Hamis

Az IPv6 csomag fejének a hossza: Válasszon egy választ.

a. 40 byte [Jó] b. Egyik válasz sem jó [Hibás] c. Változó [Hibás] d. 64 byte [Hibás] e. Megegyezik az IPv4 csomag fejével [Hibás]

Válassza ki az Ethernet keretek hosszára vonatkozó helyes állítást! Válasszon egy választ.

a. A minimális hosszúságot a kábelhossz és az átviteli sebesség befolyásolja [Jó] b. Kapcsolt Ethernetnél nem számít a hosszúság [Hibás] c. Minimumát csak a cím hossza határozza meg [Hibás] d. Egyik válasz sem jó [Hibás] e. Nincs maximális hossz előírva [Hibás]

Melyik alábbi állítás nem igaz a HDLC keretek információs mezőjére vonatkozóan? Válasszon egy választ.

a. Mérete hálózatfüggő b. A feladó tényleges adatbitjeit tartalmazza [Hibás] c. Nem vonatkozik rá az FCS mező tartalma [Jó] --hamis d. Nincs minden HDLC keretben [Hibás]

Melyik állítás igaz az alábbiak közül? Válasszon legalább egy választ.

a. Az IntServ módszer lehetővé teszi az egyedi csomagfolyamok megkülönböztetését [Jó] b. Az IntServ módszer "integráltan" csak forgalomosztályokat különböztet meg [Hibás] c. A DiffServ módszer forgalomosztályokat különböztet meg [Jó] d. Egyik válasz sem jó [Hibás] e. A DiffServ módszer "differenciáltan" lehetővé teszi az egyedi csomagfolyamok megkülönböztetését [Hibás]

Az SMTP szervernek mi nem a feladata az alábbiak közül? Válasszon egy választ.

a. A felhasználó részére kezelőfelület biztosítása [Jó] b. A beérkező levelek tárolása [Hibás] c. A levél címzettjének postafiókját kiszolgáló SMTP szerver címének kiderítése [Hibás]

Az ATM cella továbbítását a fejrész melyik mezője határozza meg az alábbiak közül? Válasszon egy választ.

a. A VPI és a PT együttesen [Hibás] b. Csak a VCI [Hibás] c. Csak a HEC [Hibás] d. A VPI és a VCI együttesen [Jó] e. Csak a VPI [Hibás]

Milyen elvárásaink vannak a forgalom-szabályozással szemben? Válasszon legalább egy választ.

a. Használjon túlméretezett hálózatot [Hibás] b. A lehető legkevesebb hálózati erőforrást vegye igénybe [Jó] c. Hatékonysága lineárisan függjön a felhasználók számától [Hibás] d. A megvalósítás bonyolultsága nem szempont [Hibás] e. Biztosítsa a felhasználók igazságos részesedését az erőforrásokon [Jó] A Real-time Transport Protocol által használt időbélyeg (timestamp) lehetővé teszi: Válasszon egy választ. a. a csomagvesztés kiderítését [Hibás] b. a csomag tartalmának a megfelelő időben történő megjelenítését [Jó] c. egyik válasz sem jó Mekkora a legnagyobb sebességű összekötés (link) az európai kutató gerinchálózatban (GEANT)? Válasszon egy választ. a. 600 Mbit/s [Hibás] b. 30 Gbit/s [Hibás] c. 150 Mbit/s [Hibás] d. 2,5 Gbit/s [Hibás] e. 10 Gbit/s [Jó] A digitális információátvitel előnyösebb az analóg átvitelnél, mert: Válasszon legalább egy választ. a. nem igényel digitális - analóg átalakítást [Hibás] b. a továbbítandó jel eleve kvantált [Hibás] c. jobban képes leküzdeni az átviteli csatornában fellépő zavarokat [Jó] d. jól használhatók a digitális elektronikai eszközök [Jó] e. kedvezőbbek a spektrális tulajdonságai [Hibás] Miért előnyös a protokoll-architektúrák kialakításánál a rétegezett felépítés? Válasszon egy választ. a. Gyorsabban futó programokkal implementálhatjuk a protokoll-architektúrát [Hibás] b. Így csökkenthető a protokoll-overhead [Hibás] c. Az architektúrát alkotó protokollok implementálása során moduláris felépítést tesz lehetővé [Jó] d. Egyik felsorolt válasz sem jó [Hibás] Mely állítás hamis az alábbiak közül? Válasszon egy választ. a. A hierarchikus routing alkalmazása nem növeli a routing-tábla méretét [Hibás] b. Az autonóm rendszerek globálisan egyedi azonosítót kapnak [Hibás] c. Az autonóm rendszer (AS) felügyeletét egy hálózat-adminisztrátor látja el [Hibás] d. Egy AS-en belül nem kell egységes routing-politikát folytatni [Jó] Mi a legfőbb jellemzője a vivőérzékelő többszörös hozzáférésnek? Válasszon egy választ. a. A csatorna használatára való jogosultságot egy speciális üzenet (token) birtoklása jelenti [Hibás] b. Nagyon bonyolult a vezérlés megvalósítása [Hibás] c. Tetszőleges felhasználószám és terhelés esetén stabilan működik [Hibás] d. Csak rádiócsatornán valósítható meg [Hibás] e. Nagy érzékenység a terjedési késleltetésre [Jó] Miért lehet érdemes nem-munka-megőrző (lusta) kiszolgálót alkalmazni? Válasszon egy választ. a. Csökkenhet a forgalmi csomók (börsztök) kialakulásának az esélye [Jó] b. A csomópontoknak marad idejük a kiszolgáláson kívüli feladatokra is [Hibás] c. A felsoroltak közül egyik sem helyes [Hibás] d. Mert így csökkenhet a csomagtovábbítás átlagos késleltetése [Hibás] e. Több ideje marad a csomópontnak a legjobb útvonal meghatározására [Hibás] https://wiki.sch.bme.hu/bin/view/Infoalap/SzgHalokBeugro080121 2008.01.21. Miért kell a csomagkapcsolt hálózatban a körülfordulási időnél tovább várni a nyugta megérkezésére? Válasszon legalább egy választ. a. Mert a vevő esetleg késlekedik annak elküldésével Jó  b. Mert nem érdemes túl nagy intenzitással küldeni az ismétléseket  c. Egyik válasz sem jó  d. Mert a körbefordulási idő véletlen ingadozáskot mutat  Mit kell érteni azon, hogy a TCP pufferelt átvitelt valósít meg? Válasszon egy választ. a.Az alkalmazásnak kell tárolni a még nem nyugtázott adatokat  b. A TCP tárolja az adatokat, és csakis az alkalmazás parancsára továbbítja azokat  c. Egyik válasz sem jó Jó  Hogyan viszonyul a TCP/IP protokoll-architektúra az adatkapcsolati réteghez? Válasszon egy választ. a.Egyik válasz sem jó  b. Egyáltalán nem foglalkozik az adatkapcsolati réteggel  c. Részletesen meghatározza annak protokolljait  d. Csak az adatkapcsolati rétegben használt protokollokhoz történő csatlakozásról (interfészelésről) rendelkezik Jó  Milyen lehet a hasznosság (utility) függvénye egy videokonferencia szolgáltatást igénylő felhasználónak? Válasszon egy választ. A kiszolgálási idővel lineárisan csökkenő  b. Biztos, hogy nincs ilyen függvénye  c. Egyik válasz sem jó  d. Legvalószínűbb, hogy a hasznosság függvénye lépcsősen változik a szolgáltatás minőségével Jó  e. A kiszolgálási idővel lineárisan növekvő 

Az IEEE és az ANSI milyen "al"rétegeket szabványosított lokális hálózatok céljára? Válasszon legalább egy választ. LLC Jó  b. MAC Jó  c. PMD  d. Egyik válasz sem jó  e. PHY Jó  f. MTV  Melyik NEM tartozik a SIP építőelemek közé az alábbiak közül? Válasszon egy választ. Egyik válasz sem jó  b. Redirection Server  c. Foreign Agent Jó  d. User Agent  e. Registrar  Milyen kiszolgálást kap az a forgalom (csomag-folyam) amelyik a Controlled Load szolgáltatás osztályt kéri? Válasszon egy választ. a.Ez csak a legjobb szándékú kiszolgálást kapja  b. Valamennyi csomagra teljesülni fog a megadott késleltetés-korlát  c. Egyik válasz sem jó Jó  A H.323 protokoll-család melyik protokolljai veszik igénybe a TCP szolgáltatásait? Válasszon legalább egy választ. ?A T.120-as, az adatkommunikációt szabályozó protokoll  b. A H.225 jelzésátviteli protokollnak a regisztrációval, engedélyezéssel foglalkozó része Hibás  ?c. A médiaátvitellel kapcsolatos funkciók vezérlését végző H.245-ös protokoll  d. Egyik válasz sem jó  Hibás Leadott munka pontjai: 0/1. A H.245 nem közvetlenül a TCP-t, hanem a TPKT réteget éri el, a b) lehetőségnél a H.225-RAS-ról van szó, ami UDP-n megy, a T.120 viszont valószínűleg jó. Mi a többszörös hozzáférés alapvető szerepe? Válasszon legalább egy választ. ?Erőforrások többszörös kihasználása  b. Rugalmas hálózati elérés biztosítása Jó  c. sikertelen hozzáférési kísérlet ismétlési lehetőségének biztosítása  d. Források jelének nyalábolása Jó  e. Takarékoskodás az átviteli közeggel Jó  A "nem-munka-megőrző" ütemezés csak elvi lehetőség, valójában semmi értelme egy igényt várakoztatni, amikor lehetőség van a kiszolgálására. Válasz: Igaz Hamis

Milyen információt juttatnak el a csomópontok és kiknek a link state (összekötés állapot) routing módszer esetén? Válasszon egy választ. A csomópontok elmondják a hálózatról alkotott elképzeléseiket mindenkinek  b. Egyik válasz sem jó  c. A csomópontok elmondják a szomszédaiknak a velük kapcsolatos tapasztalataikat Hibás 

A felsoroltak közül melyek az áramkörkapcsolás jellemzői? Válasszon legalább egy választ. A felhasználói információ továbbítására a hálózat szabadon változtathatja az útvonalat az összeköttetés alatt  b. Az összeköttetés idejére kiépített csatornán az információtovábbítás valódi időben történik  c. Kizárólagos használatú (dedikált) fizikai szintű csatorna épül ki a felhasználók között  d. Egyik válasz sem jó Hibás  e. A hálózati csomópontok esetenként rövid időre tárolhatják a felhasználói információt, ha torlódást észlelnek  Milyen címmel azonosítja a hálózat az ATM végkészülékeket az összeköttetés létrehozásakor? Válasszon egy választ. A magánhálózatokban E.164-es szabvány szerinti címeket kell használni Hibás  b. Nem címeket, hanem címkéket (lokálisan egyedi azonosítókat) használ  c. Egyik válasz sem jó  Milyen összetevőket alkalmaz a feladatütemezési módszer céljai elérésére? Válasszon legalább egy választ. Egyik válasz sem jó  ?b. Meghatározza a kiszolgálásra jogosultak körét  c. Meghatározza a kiszolgálásért fizetendő díjakat  d. Meghatározza a kiszolgálási sorrendet Jó  e. Meghatározza a kiszolgálásból kiesőket telített erőforrás esetén  Részben jó Leadott munka pontjai: 0.5/1. Milyen eszközök használhatók a forgalommenedzselésre a körbefordulási időnek megfelelő időtartamra vonatkozóan? Válasszon egy választ. Beengedésszabályozás  b. Tarifálás  c. Jelzés  d. Egyik válasz sem jó Jó  Mi a funkciója az IP-nek? Válasszon legalább egy választ. ?Ellátja a cél címével a továbbítandó adatokat  b. A hálózati csomópontokon a cél irányába továbbítja a csomagokat Jó  c. Egyik felsorolt válasz sem jó  ?d. Gondoskodik az adatkapcsolati keretek méretét meghaladó csomagok kezeléséről  Az összeköttetések létrehozását, fenntartását, elbontását szolgáló jelzések továbbítása történhet: Válasszon legalább egy választ. A felhasználói információ továbbítására használt sávon belül Jó  b. Egyik válasz sem jó  ?c. Külön hálózaton  d. A felhasználói információ továbbítására használt sávon kívül Jó  e. Külön csatornában Jó  Melyek a lényeges előnyei az MPLS-ben követett csomagtovábbításnak? Válasszon legalább egy választ. Az LSR-eknek nem kell túlzott képességekkel rendelkezniük Jó  b. Feladóként meghatározhatjuk a csomag útvonalát, ha a szükséges információt a csomag magával viszi a hálózaton keresztül Hibás  c. Azonos jellemzőkkel rendelkező csomagokat eltérő módon sorolhatják FEC-ekbe a különböző LER-ek  d. Az LER-ek a FEC-be sorolásnál a cél-címen kívüli szempontokat, jellemzőket is figyelembe vehetnek  e. Egyik válasz sem jó  Milyen feladatok jellemzik az információ-továbbítás "fizikai szint"-jét? Válasszon legalább egy választ. A digitális információ elemeinek (szimbólumainak) elektromos jelalakok megfeleltetése Jó  b. A szimbólumokat reprezentáló elektromos jelalakok fizikai csatornán történő továbbítása Jó  c. A fizikai jelenséggel analóg elektromos jel továbbítása  d. egyik válasz sem jó  e. A fizikai csatornán eltorzuló, zavarokkal módosult jelalakok "felismerése", szimbólumokhoz történő "hozzárendelése" Jó  Részben jó Leadott munka pontjai: 0.75/1. Melyek a 802.15.1 szabvány protokoll architektúrájának a jellemzői? Válasszon legalább egy választ. Saját rétegezett architektúrája van Jó  b. Egyik válasz sem jó  c. A "Transport protocols" néven egy alsó réteget, és "middleware protocols" néven egy felső réteget definiál  d. A hálózati rétegben IP-t használ Hibás  2007.05.29. https://wiki.sch.bme.hu/bin/view/Infoalap/SzgHalokBeugro070529?CGISESSID=7c4204e15cf4a9e322ecf78652ebcafc Beugró feladatok Hány bit/s az átviteli sebesség, ahol 2000 szimbólumot tudok átvinni másodpercenként, és egy szimbólum 8 értéket vehet fel?

8érték: 8=2^3 -> 1 szimbólum = 3bit, 2000symb/s = 2000*3bit/s = 6000bit/s

Magyarország milyen gyors kapcsolattal csatlakozik a GEANT-hoz? a. ... b. ... c. 2,5 Gbit/s d. 10 Gbit/s e. 30 Gbit/s Az RTP esetében a Sequence numbert mindenképpen 1-be kell állítani (Igaz/Hamis) H (Randomra kell állítani) Az SIP protokollban 3 féle üzenet van: Request, Response, Description (Igaz/Hamis) H (Description nincs) ?Melyek nem az SMTP szerver feladatai:? a. A címzett SMTP szerverének címének kiderítése (szerintem pop3 szerver-nek kell küldeni) (szerintem meg az SMTP kiszolgáló egy másik SMTP kiszolgálónak küldi, a pop3/imap csak arra van, hogy te le tudd tölteni a gépedre a leveleket) b. Kezelői felület biztosítása a felhasználónak c. A beérkező levelek tárolása (pop3 szerver tárol) Nekem nem ez a kérdés nem teljesen tiszta: a. Szerintem az SMTP feladata, a címzettnek másképp hogy jutna el a levél? Lekérdezi az e-mail cím domain részéhez tartozó MX rekordot a DNS szervertől, és ahhoz csatlakozik, hogy kézbesítse a levelet. c. El lehet vitatkozni arról, hogy "kinél van?", de mailboxba a levelet az SMTP szerver teszi bele, és a POP3 veszi ki. -- MP - 2007.06.10. Válassza ki a HDLC keret Információs mezőjének részére vonatkozó igaz állításokat! nem emléxem a válaszokra Válassza ki az IPv6 fejlécre vonatkozó igaz állításokat! a. hossza 40 byte b. hossza 60 byte c. változó d. ... e. egyik sem Válassza ki az ATM fejlécre igaz állításokat a. A VPI önmagában azonosít egy kapcsolatot b. A VCI önmagában azonosít egy kapcsolatot c. Egy kapcsolat azonosításához VPI-re és VCI-re is szükség van d. A VPI és a PT együtt azonosít egy útvonalat e. Egyik sem helyes Az MPLS-ben csak az LDP segítségével adhatunk címkéket (Igaz/Hamis) H (Lehet még használni erre RSVP-t, vagy egy routing protokollt is) Miért jobb a digitális jelátvitel az analógnál? jobbak a jel spektrális jellemzői nincs szükség digitális -> analóg átalakítóra jobban tűri a zavarokat a jele eleve kvantált ?a digitális elektronikus eszközök kezelhetőbbek Mire jó az RTP fejlécében lévő "timestamp" mező? csomagvesztés jelzésére Az adat megfelelő időpontban történő megjelenítésére Melyek igazak? Az IntServ csomagfolyam osztályokat különböztet meg Az IntServ csomagfolyamokat különböztet meg A DiffServ csomagfolyam osztályokat különböztet meg A DiffServ csomakfolyamokat különböztet meg 2007.06.07. https://wiki.sch.bme.hu/bin/view/Infoalap/SzgHalokBeugro070607 A réselt ALOHA korlátozott késleltetést biztosít? igaz/hamis (szerintem ez hamis, a diáknál az van a sima alohanal, hogy nem korlátos, a réseltnél meg csak annyi kiegészítést ír, hogy nem változik számottevően) - KFekete Melyik használatos forgalomszabályozásra? A) Stop-and-wait  B) On-Off  C) Statikus ablak  D) Dinamikus ablak  E) mindegyik  Melyik nem érvényes IPv6-os cím? nem tudom felsorolni őket, de az egyikben volt egy G betű ami nyilván rossz Melyik réteg nyújt (értsd nyújthat) összeköttetés alapú hibamentes átvitelt? A) Fizikai réteg  B) Adatkapcsolati réteg  C) Hálózati réteg  D) Szállítási réteg  E) Mindegyik  Az alábbiak közül melyik fejrésze tartalmaz sorszámot? A) Csak UDP  B) Csak TCP - (ACKNOWLEDGEMENT NUMBER: annak a byte-nak a sorszáma, amelyet a forrás legközelebb vár) - EgerIsti?, KFekete  C) Csak RTP  D) TCP és UDP  E) egyik válasz sem helyes  Az ISDN mely összeköttetéseket támogatja? A) Csak csomagkapcsolt  B) Csak áramkörkapcsolt  C) Áramkörkapcsolt és csomagkapcsolt (Hívásvezérlés,Címzés diasor/11. dia)  D) ATM-féle  E) mindegyiket  (nem biztos hogy ezek voltak a válaszlehetőségek) A Gigabites Ethernet (802.3z) mely átviteli közegeken működik? A) UTP  B) Multimodusú üvegszál  C) Monomodusú üvegszál  D) Koax kábel  E) mindegyiken  A SIP és Megaco-ra vonatkozó alábbi állítások közül mely(ek) igaz(ak)? A) Mindkettő hívásvezérlési protokoll, egymás alternatívái  B) Egymást kiegészítő protokollok együtt kell őket használni  C) A SIPnek nincs szüksége a Megaco-ra mert a SIP megvalósít mindent, amit a Megaco  D) nem emlékszem  E) egyik sem  a B megoldás mellett szól: Megaco diasor 6. dia : "SIP-pel is kombinálható"  a C megoldás mellett szól: SIP diasor 3. dia szerint a SIP ezekkel működik együtt: RTP/RSTP/RTCP, SAP, SDP, RSVP  Én a C-t választanám -- Ipsilon Mely állítás(ok)igazak a go-back-n ARQ-ra vonatkozóan? A) Sosem küld el egynél több csomagot  B) A hibajelző ablakban lévő csomagokat küldi el  C) Mindig egynél több csomagot küld - ebben nem vagyok biztos, mert elvileg lehet n=1, de az már stop-and-wait lenne -- Ipsilon  D) A legjobb ARQ  E) egyik sem Mely nem érvényes IPv6os Extension Header? A) Hop-by-Hop Options Header  B) Fragmentation Header  C) Authorization Header - ez nem érvényes, mert Authentication Header van. :P -- Ipsilon  D) Routing Header  E) mindegyik érvényes (lsd. diák) - KFekete Mi az nrt-VBR (a rövidítés megadva)? A) Az IntServ? nemtudommicsodája1  B) A DiffServ? nemtudommicsodája2  C) Az ATM egyik forgalom osztálya  D) Az MPLS nemtudommicsodája3  E) egyik sem  Mi a Point Coordination Function? nem emlékszem a válaszokra Miért hívjuk az RTP-t úgy ahogy hívjuk (real-time protokoll)? A) Mert mindig átviszi a valódi időt  B) nem emlékszem  C) nem emlékszem  D) egyik sem  (nem azt jelenti, hogy az A a jó)  Mely(ek) használható(k) az MPLS címke megvalósítására? csak egy válaszra emlékszem pontosan: ATM esetén a VPI/VCI (és ha minden igaz ez jó is) E) egyik sem Melyik használ frekvenciaugratást (FHSS)? megint nem emlékszem pontosan: vhogy összekutyulták a Bluetooth-t a WiMAX?-ot, a WiFi?-t (de ez nem biztos) meg valami LANa/b-t vagy micsodát és persze volt egyik sem Áramkörkapcsolás esetén mikor léphet fel torlódás/késleltetés? a rossz válaszokra nem emlékszem, a jó: Csak az összeköttetés felépítése során azt követően már nem.