20060126A

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


1. Miben hasonlít egymásra (miben közös) és miért az iteratívan mélyülő és az iteratív A* algoritmus?

Teljesség mellett lineáris tár az alkalmazott mélységi keresés miatt.

2. Milyen logikai állítást nevezünk érvényesnek?

Egy mondat akkor, és csakis akkor érvényes avagy szükségszerűen igaz, ha minden világban minden lehetséges interpretációja igaz, függetlenül attól, hogy mit szándákozott jelenteni, és függetlenül az univerzum leírt dolgainak állásától.

3. Írja fel a feltételes függetlenség elvét, értelmezze a benne szereplő mennyiségeket és magyarázza meg, miért hasznos ez az elv a bizonytalan tudás ábrázolása szempontjából!

pl:

 • P(Lyuk | Fogszuvasodás /\ Fogfájás) = P(Lyuk Fogszuvasodás)
 • P(Fogfájás | Fogszuvasodás /\ Lyuk) = P(Fogfájás Fogszuvasodás)

Fogszuvasodás esetén a Fogfájás és Lyuk közötti feltételes függetlenség.

Hasznos, mert mérsékeli az együttes eloszlás exponenciális elemi valószínűség igényét.


4. Megerősítéses tanulásnál tudjuk, hogy a valószínűségek P2 = 3*P1 és a megerősítések: 4*r1 = r2 = 1. Adja meg az állapotok hasznosságára vonatkozó képletet (4p) és számítsa ki, mennyi lesz az I., …, V. állapotok hasznossága?

Ld. Jegyzet. Mivel P1 + P2 =1, így P2 = 3/4, P1 = 1/4. A III. állapot hasznossága P1 r1 + P2 r2 = 1/16 + 3/4. Egységnyi valószínűségű átmenet miatt ugyanannyi az I. és a II. állapotban.

5. Keresés indult Lugosból Fogaras felé, egyenletes költségű kereséssel (mi az elve?). Listázza ki a városokat azok kifejtési sorrendjében és minden város mellé tüntesse fel a költségét Milyen pálya a legjobb?

Ezen a helyen volt linkelve a 20060126A_abra2.PNG nevű kép a régi wiki ezen oldaláról. (Kérlek hozd át ezt a képet ide, különben idővel el fog tűnni a régi wikivel együtt)


egyenletes költségű keresés elve: mindig a pillanatnyilag legkisebb költségű csomópontot fejtjük ki a következő lépésben.

1. Lugos 0
Temesvár 111
Mehadia 70

2. Mehadia 70
Dobreta 145

3. Temesvár 111
Arad 229

4. Dobreta 145
Craiova 265

5. Arad 229
Szeben 369
Nagyzerénd 304

6. Craiova 265
Pitesti 403

7. Nagyzerénd 304
Nagyvárad 375

8. Szeben 369
Fogaras 468

és az út: Lugos Temesvár Arad Szeben Fogaras

6. Mit jelent, hogy egy logikai rendszer monoton? Nevezzen legalább egy ilyen rendszert!

Ha S kikövetkeztethető TB-ből, akkor TB-hez hozzáadva R-t továbbra is kikövetkeztethető marad S. (Mindenki el tud képzelni egy helyzetet, ahol ha bővítjük a személyes tudásbázisát, attól még továbbra is tudni fogja azt, amit eddig.)

7. Egy db. két bemenettel rendelkező perceptronra írja fel a hibavisszaterjesztéses (backpropagation) algoritmusát (avagy a súlymódosítást)!

Az algoritmus következőképp összegezhető:

 • A megfigyelt hiba felhasználásával számítsuk ki a kimeneti egységekre a értékeket.
 • A kimeneti réteggel kezdve ismételjük a következőket a háló mindegyik rétegére addig, amíg a legelső rejtett réteget el nem érjük:
  • Terjesszük vissza a értékeket az előző rétegre.
  • Módosítsuk a két réteg közti súlyokat.

A hibavisszaterjesztési algoritmus nem más, mint a kimeneti hiba ésszerű szétosztása az egyes súlyok kimenetre gyakorolt hatásai közt

8. Fűzzön kommentárt az alábbiakhoz:

Szabály: Ha valaki beteg, nem megy előadásra. Tény: Béla nem megy előadásra. Konklúzió: Béla beteg.?

Abduktív következtetés esete.

9. Adja meg a predikátum kalkulusbeli rezolúciós lépés képletét. Ismertesse a rezolúciós bizonyítás lépéseit!

A V B, /B V C


A V C

Ellentmondással történő biz.

Normál formára kell hozni:

 • Implikációk megszűntetése
 • Negációk belülre mozgatása
 • Változók standardizálása
 • Kvantorokat balra mozgassuk
 • Skolemizáció
 • Disztribúció
 • Kojunkciók és dszjunkciók egymásba ágyazódásának megszűntetése
 • Diszjunkciókból csinaljunk implikációkat


10. Magyarázza meg, hogy (a részben rendezett) tervkészítésekor, mi célt szolgálnak a védett kapcsolatok, és milyen módon biztosítani lehet azok sérthetetlenségét?

Ld. jegyzet.


-- adamo - 2006.01.26.

 • 20060126A: