SzoftTechVizsga100601

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1. Milyen két - a jogosultságra vonatkozó - biztonsági megoldást támogat a .NET keretrendszer? Ismertesse őket röviden! (12 p)

2. Ismertesse a C# nyelv property fogalmát! Kódrészlettel illusztrálja válaszát! (12p)

3. Eseményvezérelt programozás és grafikus megjelenítés

  • a) Ismertesse röviden az érvénytelen terület fogalmát! Hogyan kapcsolódik ez a Paint eseményhez? (7p)
  • b) Írjon olyan C# nyelvű alkalmazásrészletet, amely a (10,20) koordinátában megjelenít egy közepesen szürke színnel kitöltött 10 pixel oldalhosszúságú négyzetet. A négyzet színe minden "r" billentyű megnyomásakor legyen egyre sötétebb szürke. A megjelenítés a GDI-re épüljön (nem használhatja a Label, TextBox, stb. vezérlőket)! Csak a megoldáshoz szorosan hozzátartozó kódrészletet adja meg! (8 p)

4. Szálkezelés

a) Adja meg a szálbiztos osztály fogalmát egy-két mondatban! (4 p)
b) Szálbiztos-e az alábbi C# nyelven írt osztály? Röviden indokolja válaszát! (4 p)

	class ThreadSafeClass
	 {
		  static long x = 0;
		  object syncObject = new object();
		  public void IncrementX
		  {
				lock (syncObject) {x++};
		  }
	 }

5. Példán keresztül mutassa be az objektum relációs leképezést, adjon meg egy osztálydiagramot, amely tartalmaz egy-több, több-több kapcsolatot! Képezze le ezeket adatbázistáblába! (12 p)

6. Tervezési minták

  • a) Adja meg röviden, hogy miben és hogyan segítenek a tervezési minták a tervezés során! (3p)
  • b) Jellemezze a "Singleton" tervezési mintát! Milyen általános problémát old meg a "Singleton" tervezési minta? Hogyan lehet implementálni a "Singleton" tervezési mintát C++, Java, C# nyelven (kódrészlet)? (10 p)

7. Ismertesse a vállalati információs rendszerek háromrétegű architektúráját, melynek során adja meg röviden az egyes rétegek szerepét is! Milyen előnyökkel jár a háromrétegű architektúra a kétrétegűvel szemben (minimum három szempontot adjon meg)? (14p)

8. Ismertesse a dinamikus webalkalmazások jellemzőit (definíció, architektúra, kilens oldal, szerver oldal) (14 p)

-- Main.kir25770id - 2010.06.05.