Sznikák példakódok

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Maráz Márton (vitalap | szerkesztései) 2018. április 19., 23:38-kor történt szerkesztése után volt. (ConsoleColor nevű osztályt nem találja a VS-2017, helyette Color lett.)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Szoftvertechnikák
Szál indítása

Mutasson kódrészletet szál indítására

A kód nyelve
C#
 class ThreadTestClass
 { 
  public static void Main(string[] args) 
  { 
    Thread t = null; 
    if (args.Length == 0) 
    { 
     t = new Thread(new ThreadStart(ThreadMethod1)); 
     t.Start(); 
    } 
    else 
    { 
     t = new Thread(new ParameterizedThreadStart(ThreadMethod2)); 
     t.Start(args[0]); 
    }
  }
 
  public static void ThreadMethod1() 
  { 
    Console.WriteLine("Thread without parameter."); 
  } 
 
  public static void ThreadMethod2(object param) 
  { 
    Console.WriteLine("Thread with parameter: {0}", param.ToString()); 
  } 
 }
Kapcsolatalapú hozzáférés

Ismertesse egy rövid C# példán keresztül az ADO.NET kapcsolatalapú adathozzáférést

A kód nyelve
C#
 SqlConnection conn = null; 
 try 
 { 
  // Kapcsolódás azadatbázishoz 
  conn = new SqlConnection(@"Data Source=LAPTOP\SQLEXPRESS;
      InitialCatalog=Northwind;Integrated Security=True"); 
  // A kapcsolat megnyitása 
  conn.Open(); 
  // Az adatbázis parancs létrehozása 
  SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT ShipperID, CompanyName, Phone FROM Shippers"); 
  // Adatbázis kapcsolat megadása
  command.Connection = conn; 
  Console.WriteLine("{0,0}{1,15}{2,15}", "ShipperID", "CompanyName", "Phone"); 
  Console.WriteLine("-----------------------------------------------------------------"); 
  // Az adatok lekérdezése és kiiratása 
  using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) 
  { 
    while (reader.Read()) 
    Console.WriteLine("{0,4}{1,20}{2,20}", 
              reader["ShipperID"].ToString(),
              reader["CompanyName"].ToString(), 
              reader["Phone"].ToString()); 
  } 
 } 
 catch (Exception ex) 
 {
  // Kivétel szövegének kiiratása 
  Console.WriteLine(ex.Message); 
 } 
 finally 
 { 
  // Az adatbázis kapcsolat lezárása, ha meg lett nyitva 
  if((conn!=null)&&(conn.State==System.Data.ConnectionState.Open)) 
    conn.Close(); 
 }
Eseménykezelés

Írj egy Form alapú programot, ami MessageBox-ban megjeleníti a leütött billentyűt!

A kód nyelve
C#
 public partial class MainForm : Form
 {
  public MainForm()
  {
    InitializeComponent();
    this.KeyDown += new KeyEventHandler(this.MainForm_KeyDown);
  }
 
  protected override void OnKeyDown(KeyEventArgs e)
  {
    // Meghívjuk az eredeti függvényt is
    base.OnKeyDown(e);
    MessageBox.Show("A billentyű (virt. fv.): " + e.KeyCode.ToString());
  }
 
  private void MainForm_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
  {
    MessageBox.Show("A billentyű (eseménykez.): " + e.KeyCode.ToString());
  }
 }
Négyzet rajzolás

Írjon olyan C# nyelvű alkalmazásrészletet, amely a (10,20) koordinátában megjelenít egy közepesen szürke színnel kitöltött 10 pixel hosszúságú négyzetet. A négyzet színe minden "r" bilentyű megnyomására legyen egyre sötétebb. A megjelenítés GDI-re épüljön.

A kód nyelve
C#
 public partial class Form1 : Form
 {
  private Brush brush;
  private int grey = 200;
 
  public Form1()
  {
    InitializeComponent();
  }
 
  protected override void OnKeyDown(KeyEventArgs e)
  {
    base.OnKeyDown(e);
    if(e.KeyCode == Keys.R) {
     grey -= 10;
     if(grey == 0) // ha elértük a színtartomány végét
       grey = 200;
     Invalidate();
    }
  }
 
  protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
  {
    base.OnPaint(e);
    using (brush = new SolidBrush(Color.FromArgb(grey, grey, grey)))
    {
     e.Graphics.FillRectrangle(brush, 10, 20, 10, 10); // brush, x, y, width, height
    }
  }
 }
String rajzolás

Írjon olyan C# nyelvű alkalmazásrészletet, ami a (20,20) kokrdinátában megjeleníti, hogy a legutóbbi egérkattintás óta hány másodperc telt el! A megjelenítés GDI-re épüljön.

A kód nyelve
C#
 public partial class Form1 : Form
 {
  DateTime lastClick;
  String strDeltaTime;
 
  public Form1()
  {
    InitializeComponent();
    this.MouseClick += new MouseEventHandler(Form1_MouseClick);
    
    lastClick = null;
    strDeltaTime = "0";
  }
 
  private void Form1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
  {
    if (lastClick = null)
     lastClick = DateTime.Now;
    else
    {
     TimeSpan deltaTime = DateTime.Now.Subtract(lastClick);
     lastClick = DateTime.Now;
     strDeltaTime = deltaTime.Seconds.ToString();
     Invalidate(); // érvényteleníteni kell az ablak területet, hogy az új érték látszódjon
    }
  }
 
  protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
  {
    e.Graphics.DrawString(strDeltaTime, this.Font, new SolidBrush(Color.Black), 20, 20);
    base.OnPaint(e);
  }
 }
Háttérszál

Írjon programot, ami egy háttérszálban egy perc alatt el számol 1-től 60-ig, és az aktuális értéket kiírja a konzolra.

A kód nyelve
C#
 public class Program
 {
  public static void Main(string[] args)
  {
    Thread t = new Thread(new ThreadStart(Szamol));
    t.IsBackground = true;
    t.Start();
  }
 
  public static void Szamol()
  {
    int szam = 0;
    while(szam < 60)
    {
     Thread.Sleep(1000);
     szam++;
     Console.WriteLine("A számláló értéke: {0}",szam.ToString());
    }
  }
 }
Singleton példa

Singleton tervezési minta implementálása C# nyelven

A kód nyelve
C#
 public class Singleton
 {
  private static Singleton instance = null;
 
  public static Singleton Instance
  {
    get
    {
     if (instance == null)
       instance = new Singleton();
     return instance;
    }
  }
 
  protected Singleton() {} // Ne lehessen elérni a konstruktorát
 
  public void Print() {/* ... */}
 }
 // Használata:
 Singleton s1 = Singleton.Instance;
 s1.Print();
 // Vagy:
 Singleton.Instance.Print();
Kapcsolat nélküli hozzáférés

Ismertesse egy rövid C# példán keresztül az ADO.NET kapcsolat nélküli adathozzáférését!

A kód nyelve
C#
 class SelectIntoDataSet{
  public static void Main(){
    string connectionString = "...";
    SqlConnection mySqlConnection = new SqlConnection(connectionString);
    
    // Vagy bármi más lekérdezés, amit kérnek
    string selectString = "SELECT TOP 10 ID, FirstName, LastName FROM Employee ORDER BY ID";
    SqlCommand mySqlCommand = mySqlConnection.CreateCommand();
    mySqlCommand.CommandText = selectString;
 
    SqlDataAdapter mySqlDataAdapter = new SqlDataAdapter();
    mySqlDataAdapter.SelectCommand = mySqlCommand;
 
    DataSet myDataSet = new DataSet();
 
    mySqlConnection.Open();      // Megnyitjuk
    Console.WriteLine("Retrieving rows from the Employee table");
    mySqlDataAdapter.Fill(myDataSet, "Employee");  // Kiolvasunk mindent
    mySqlConnection.Close();     // És rögtön be is zárjuk
 
    // És csak utána kezdjük el feldolgozni
    DataTable myDataTable = myDataSet.Tables["Employee"];
 
    foreach (DataRow myDataRow in myDataTable.Rows){
     Console.WriteLine("ID = "+ myDataRow["ID"]);
     Console.WriteLine("FirstName = "+ myDataRow["FirstName"]);
     Console.WriteLine("LastName = "+ myDataRow["LastName"]);
    }
  }
 }
Attribútumok használata

Mutasson példát attribútumokra C# nyelven (saját attributee létrehozás, használat, lekérdezés)

A kód nyelve
C#
 [AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
 public class AuthorAttribute : System.Attribute
 {
  public readonly string name;
 
  public AuthorAttribute(string _name)
  {
    name = _name;
  }
 
  public string Name
  {
    get
    {
     return name;
    }
  }
 }
 // Használata
 [Author("Béla Béla")]
 class JustASimpleClass
 {
 // ...
 }
 // Lekérdezés
 foreach( object attribute in something.GetCustomAttributes(true))
 {
  Console.WriteLine(attribute);
 }