SzgHalok 9. teszt (BWA, IP 1, IP 2 1, IP 2 2 diasor)

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


Ekkor szerepelt:

 • 2007. 11. 19.
 • 2008. 04. 15.

Tartalomjegyzék

Mi a célja a nagysebességű Personal Area Network-öknek (IEEE 802.15.3)?

 • A médiakommunikáció biztosítása nagyvárosi méretekben.
 • Egyik válasz sem jó.
 • Kiszorítani a piacról a Bluetooth eszközöket.

NEM az elso! A bluetooth is PAN eszkoz

Miért kell az IP fejrész Header Checksum mezőjének a tartalmát minden továbbítási lépésben újraszámolni?

 • Csupán biztonsági okból, hogy frissítsük a biteket.
 • Mert a fejben esetleg megváltoztatunk valamit a továbbítás során.
 • Egyáltalán nem kell, sőt az hibát okozhat.
 • Egyik válasz sem jó.

Mekkora egységekben változhat az IP PDU fejrészének a mérete?

 • Bájtokban.
 • 16 bites szavakban.
 • Fél-bájtokban.
 • Egyik válasz sem jó.

A Bluetooth piconetben egyidejűleg legfeljebb 255 Slave állomás lehet aktív.

 • hamis

Mit tesz egy IP router, ha a tördelés Flags mezőjének második bitjében (DF bit) 1-es értéket talál?

 • Egyik válasz sem jó
 • Feljegyzi, hogy ki küldte a csomagot
 • Mindenképpen tördelés nélkül továbbítja

Melyek a fő jellemzői a Bluetooth fizikai rétegének ("rádiós interfész")?

 • FHSS modulációs eljárás
 • A 2,4 GHz-es ISM sávban, 1 mW adóteljesítmény
 • Frequency Division Duplex módszer az adás-vétel megvalósítására
 • Egyik válasz sem jó

A ToS mező várható "megújúlását" hozhatja a DiffServ módszer bevezetése, elterjedése

 • Igaz

Mi jellemezte a mai Internet kialakulását?

 • Kutatói és távközlési hálózatok kiépításe az USA-n kívül sok országban
 • Magáncégek kereskedelmi hálózatainak megjelenése
 • Egyik válasz sem jó

Hogyan kell kiválasztani egy csomag továbbításánál a használandó kimenő portot? Válasszon egy választ.

 • Az útvonaltáblában szereplő bejegyzések alhálózati maszkjával ÉS-eljük a csomag címét, és a leghosszabb egyezést választjuk
 • A továbbítandó csomag célcímének alhálózati maszkjával ÉS-eljük a táblában szereplő címeket, és a leghosszabb egyezést választjuk
 • Egyik válasz sem jó

Az IP fejrész hetedik (Fragment Offset) mezője megmondja, hogy hová csúszott el a töredék az eredeti helyéről.

 • Hamis

Mi a szerepe az Internet Control Message Protokol-nak (ICMP)?

 • Kezeli a TCP/IP architektúra hálózati rétegének működéséhez szükséges vezérlő- és menedzsment üzeneteket.
 • Kijavítja a csomagtovábbítás során keletkező hibákat. [Hamis]
 • Egyik válasz sem jó. [Hamis]

Az IP fejrész PROTOCOL nevű mezője azt mondja meg, hogy milyen protokoll adategysége tölti meg az IP csomag payload-ját.

 • Igaz

Milyen feladatokat ró a hálózati csomópontokra a TCP Összeköttetés alapú működése?

 • Egyik válasz sem jó
 • Az összeköttetés mentén érintett csomópontokon fel kell jegyezni az összeköttetés parmétereit.
 • Az összeköttetés mentén érintett csomópontokon erőforrásokat kell foglalni az összeköttetés kiszolgálására.

Mit kell érteni azon, hogy a TCP 'pufferelt átvitelt' valósít meg?

 • Egyik válasz sem jó
 • Az alkalmazásnak kell tárolni a még nem nyugtázott adatokat
 • A TCP fárolja az adatokat, és csakis az alkalmazás parancsára továbbítja azokat

Mely problémák miatt vált szükségessé az IP újabb verziójának kidolgozása? (több válasz is lehetséges)

 • A címtartomány kimerülésének közelgő veszélye.
 • Hiányzó funkciók (pl. biztonság) bevezetése.
 • Egyik válasz sem jó
 • Nem használt funkciók (pl. törtelés) megszűntetése.

Mi lehet az ideiglenes címe (Care-of Address) egy mobil terminálnak a meglátogatott hálózatban?

 • Az idegen ügynök kioszt neki egy - a betlátogatott alhálózathoz tartozó - címet
 • Nem kap külön Care-of Address címet, hanem az idegen ügynök címén érik utol az otthoni címére érzező csomagok
 • Egyik válasz sem jó
 • Megegyezik az otthoni címével

Mi a szerepe az IPv6 anycast (bárki) címének?

 • Egyik válasz sem jó
 • Így nem kell eldobni csomagokat, mert valahová minden csomagot el lehet juttatni
 • Így az "érdeklődő" választhatja ki, hogy kell-e neki valamely csomag

Hogyan oldja meg az IPv6, ha a csomagnak különleges kezelést kíván a feladója?

 • A kötelező fejrész után, a "hasznos teher" elé helyezünk kiegészítő fejet, amit a Next Header mezőben "megjelölünk"
 • Erre nincs lehetőség, mert megszűnt a fej hosszának opcionális változtatása
 • Egyik válasz sem jó
 • A Next Header mezőben lehet elhelyezni a különleges kezelésrevonatkozó információt

Mi között valósít meg logikai kapcsolatot a szállítási réteg?

 • Egyik válasz sem jó
 • Az adatkapcsolati címekkel azonosított hálózati csatolóeszközök között
 • A hálózati címekkel azonosított hálózati csatlakozási pontok között

Hogyan képezzük a csatlakozási pont azonosítójának egyedi részét(host ID, interfész ID) az IPv6-ban, és hány oktett hosszú?

 • Az adatkapcsolati címből, és 8 oktett a hossza
 • Egyik válasz sem jó
 • A MAC címből, és 6 bájt a hossza

Miért szükséges az IP kiegészítése a mobilitást biztosító módszerrel?

 • Hogy a vándorló (nomád) terminálok elérhetők legyenek az "otthoni" címükön
 • Hogy ne kelljen ideiglenes IP címet kiosztani egy hálózatot meglátogató vándorló terminálnak
 • Egyik válasz sem jó

Mi tekinthető jelentős újításnak az IPv6 csomag fejrészében az IPv4-hez képest?

 • A Flow Label, azaz a folyam azonosító címke bevezetése
 • A Traffic Class, azaz a forgalmi osztály mező alkalmazása
 • A Hop Limit mező használata
 • Egyik válasz sem jó

Miért szükséges a TCP összeköttetés létrehozásánál a "harmadik út"?

 • Mert így a "hívott" fél megtudja, hogy a válasza megérkezett a kezdeményezőhöz
 • Egyik válasz sem jó
 • Valójában nem szükséges, csak az "egységes" eljárás miatt használják

Hogyan lehet használni a port-számokat az alkalmazások azonosítására

 • Egyik válasz sem jó
 • Mindig le kell kérdezni az alkalmazást, hogy milyen számú porton fogad üzeneteket
 • Sorsolni kell egy azonosítót, és azt szabadon lehet használni bármely alkalmazás elérésére

A címtartomány hányadrészét jelölték ki az IPv6-ban egyedi (unicast) címek részére?

 • A nyolcadrészét
 • A tizenhatod részét
 • A felét
 • Egyik válasz sem jó
 • A negyedrészét

Adja meg más, megengedett módon a következő (IPv4-essel kompatibilis) IPv6-os címet! 0:0:0:0:0:0:C00:F

 • ::12.0.0.15

Magyarazat hozza:
Az utolso ket hexadecimalis irhatjuk decimaliskent is, azokat '.'-tal elvalasztva

helyettesiti a 0-kat elol
 • C00 = 0C00
  • 0C => 0*16+12*1=12
  • 00 => 0*16+0*1=0
  • 0C00 => 12.0
 • F = 000F
  • 00 => 0*16+0*1=0
  • 0F => 0*16+15*1=15
  • 000F => 0.15
 • Igy tehat: ::12.0.0.15

Miért használ a TCP 32 bit hosszú sorszámot?

 • Egyik válasz sem jó
 • Mert így több, mint négymilliárd szegmenst el lehet küldeni anélkül, hogy a szám körbefordulna
 • Semmi jelentősége, csak kedvelt a 4 byte hosszú egység ebben a körben

A TCP/IP architektúra esetén a hálózat mely részén találhatók a szállítási réteg protokolljai? Válasszon egy választ.

 • Csak a végpontokon
 • A végpontokon és a közbenső csomópontokon
 • Csak a közbenső csomópontokon
 • Egyik válasz sem jó

Mi azonosítja egy UDP adatmezőjének feladóját és címzettjét? Válasszon egy választ.

 • Egyik válasz sem jó
 • Kizárólag az IP címek, mivel az UDP pszeudo fejen keresztül beleszólnak az ellenőrző összegbe
 • Kizárólag a port-számok, mivel azok egyediek

Mire kell ügyelnie annak a végpontnak, amelyik egy mobil végponttal akar kommunikálni? Válasszon egy választ.

 • Semmire
 • A mobil végpont Care-of Address-ére
 • Egyik válasz sem jó
 • A mobil végpont által meglátogatott hálózatban lévő Idegen ügynök címére

Miért kell az otthoni ügynöknek alagúton továbbítania az elvándorolt node részére érkező csomagokat?

 • Ez biztosítja, hogy a csomagok a feladó által képezett formában, csak újfent becsomagolva (címek) jutnak el a címzetthez.
 • Mert a címzetthez csak úgy juthatnak el a csomagok, ha a továbbításban résztvevő csomópontok a node ideiglenes (care-of address) címét látják.
 • Egyik válasz sem jó

Mivel lehetett az IPv4 címtartományának kimerülését elodázni?

 • Egyik válasz sem jó
 • Az új címek iránti igények gondos mérlegelésével, és visszautasításával.
 • A kiosztott címek használatának korlátozásával.

Milyen kategóriájú IP címek vannak?

 • Felhasználói csoportot azonosító (multicast).
 • Az összes (al)hálózatot azonosító.
 • Egyik felsorolt válasz sem jó.
 • Egyedi hálózati csatlakozást azonosító (unicast).

Melyek a 802.15.1 szabvány protokoll architektúrájának a jellemzői?

 • A "Transport protocols" néven egy alsó réteget, és "middleware protocols" néven egy felső réteget definiál
 • A hálózati rétegben IP-t használ.
 • Egyik válasz sem jó.
 • Saját rétegezett architektúrája van.

Maximum milyen hosszú (hány bájt) lehet az IP PDU fejrészének a mérete?

Kipróbáltam az 1, 2, 4, 8, 16, 32-t, de egyik sem volt jó! Elvileg a 60 byte ((2^4)-1=15 a max 4biten ábrázolható szám, azaz max 15 db. 32 bites szó, azaz 15x4byte = 60) a diasor szerint.

Az IP-t realizáló program által összeállított bitsorozatnak megfelelő jeleket közvetlenül az átviteli közegre juttatjuk.

 • Hamis

Hogyan közli az IP a hasznos teher (payload) méretét?

 • Egyik válasz sem jó.
 • Egyáltalán nem közli.
 • Csak közvetve