SzgHalok 7. teszt (Protokollarchitektúrák, Adatkapcsolat, LAN-1 diasor)

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


Ekkor szerepelt:

 • 2007. 11. 05.
 • 2008. 04. 01.

Tartalomjegyzék

Az ISO-OSI referencia modell a protokoll-architektúrák viszonyításának alapvető eszköze.

 • Igaz

Hogyan biztosíthatjuk az információcsere zavartalan lebonyolítását?

 •  ?

A protokollok lerögzítésénél előnyben kell részesíteni a természetes nyelven történő leírást.

 • Igaz _?_
 • Hamis

Mi jellemezi a menedzsment sík protokolljait?

 • Azoknak a tevékenységeknek a szabályait rögzítik, amelyek lehetővé teszik a hálózat működését, függetlenül a felhasználói igények létére
 • A felhasználói adatokat menedzselik
 • Egyik válasz sem jó
 • A felhasználói igényekkel kapcsolatos tevékenységet szabályozzák

Milyen két elkülöníthető részre bonthatjuk az információtovábbításnál követendő viselkedési szabályokat?

 • Egyik válasz sem jó
 • A nyugtázásra
 • A figyelmeztetésre
 • A hibakezelésre

A részfeladatok elválasztását a természetes határok mentén kell elvégezni.

 • Hamis

Mi NEM tekinthető a protokoll architektúra előnyös tulajdonságának?

 • Egyik válasz sem jó.
 • Az egyes részek egymástól függetlenül valósíthatók meg.
 • Valamely funkció egyszeri megvalósítása több helyen felhasználható.
 • Lehetővé teszi összetett feladatok kezelhető részekre bontását.
 • Információk elfedése miatt nem kell minden részben mindenre figyelni.

A részfeladatok csoportosításának számos módja lehetséges, de különösen gyümölcsöző, ha "felhasználói", "vezérlő" és "menedzsment" feladatcsoportokat képezünk.

 • Igaz

Valamennyi protokoll-architektúrának a szabványban rögzített számú feladatrészt kell tartalmaznia.

 • Hamis

Melyik alábbi részfeladat NEM része az OSI referencia modellnek?

 • Az alkalmazandó jelátviteli közeg kiválasztása
 • Hibaellenőrzéshez szükséges adatok előállítása, vétel esetén ellenőrzése, esetleg javítása
 • Bitek, bitcsoportok továbbítása a fizikai csatornán
 • Egyik válasz sem jó

Mely OSI régeteket nem fedi le (nem kezeli a fellépő feladatokat) a TCP/IP architektúra?

 • Adatkapcsolati
 • Fizikai
 • Viszony (session)
 • Alkalmazási
 • Hálózati
 • Szállítási
 • Megjelenítési

Egy protokoll-architektúrán belül az azonos rétegek mindegyike virtuális kapcsolatban van a megfelelő réteggel (valójában a réteg feladatait implementáló folyamatok kerülnek virtuális kapcsolatba).

 • Igaz [Jó]

Mi jellemezi a felhasználói sík protokolljait? Válasszon egy választ.

 • A felhasználók továbbításra szánt információját kezelik (előállítják, értelmezik)
 • Gondoskodnak a felhasználói információ szállításának hibátlanságáról
 • Egyik válasz sem jó
 • Biztosítják a felhasználói információnak a megfelelő folyamathoz való eljutását

A VEZÉRLŐ SÍK protokolljai azoknak a tevékenységeknek a szabályait rögzítik, amelyek a felhasználói igényekkel KAPCSOLATBAN keletkeznek, mint például összeköttetés kezelése, hibás felhasználói viselkedés kezelése, stb.

 • Igaz

Az IEEE és az ANSI milyen "al"rétegeket szabványosított lokális hálózatok céljára?

 • PHY
 • LLC
 • MAC
 • PMD
 • MTV

A HDLC működési módjai közül melyik nem szerepel az alábbi felsorolásban: Normal Response Mode, Asynchronous Balanced Mode, ... ?

 • Asynchronous Response Mode

Mi az előnye az információtovábbító hálózatok terület szerinti csoportosításának?

 • A különböző méretek eltérő technika, technológia alkalmazását tehetik előnyössé.
 • Egyik válasz sem jó.
 • Semmi előnye, ez csak egy szokás.

Az Ethernet néven számos átviteli közeget, több különböző sebességet szabványosítottak.

 • Igaz

A HDLC egységes felépítésú (azonos mezőket tartalmazó) keretekben továbbítja az információkat.

 • Hamis

Hány bites CRC alkalmazásával működhet a HDLC-ben az FCS mező?

 • 16
 • 32
 • Egyik válasz sem jó.
 • 64
 • 8

A HDLC protokoll milyen állomásokat határoz meg? Válasszon legalább egy választ.

 • Elsődleges
 • Kombinált
 • Egyik válasz sem jó
 • Kiegyenlített

Mj: az utolsó hamis, mivel a "kiegyenlített" az nem állomás, hanem konfiguráció.

Mi jellemzi az IEEE 802.5 (IBM Token Ring) fizikai rétegét? Válasszon legalább egy választ.

 • Differenciális Manchester-kódolás
 • Minden állomás aktív ismétlő
 • Sodrott érpáras kábelre történő csatlakozás
 • Gyűrű topológia (látszólag csillag)
 • Egyik válasz sem jó

Az Ethernet CSMA/CD protokollja szerint egy állomás addig folytatja a csomagküldési kísérleteit ütközés után, ameddig a továbbítás sikeres nem lesz.

 • Hamis

A LAPB működése megfelel az aszinkron kiegyenlített módban működő HDLC-nek.

 • Igaz

Miért előnyös kapcsolót használni az Ethernet hálózatban HUB helyett? Válasszon egy választ.

 • Egyik válasz sem jó (Ez a jo, mert a 3.nak nagyon santit a 2. fele)
 • Egyáltalán nem előnyös, hiszen drága
 • Így nagymértékben növelhető a hálózat információátviteli képessége, DE ehhez persze növelni KELL a bitsebességet is

Mi a szerepe az adatkapcsolati réteg közeg-hozzáférési alrétegében használt protokolloknak? Válasszon egy választ.

 • A megfelelő jeleket csatolják a jelátvivő közegre
 • Egyik válasz sem jó
 • Többszörös hozzáférésű közegek esetén vezérlik az információtovábbítást

Milyen megkötések vannak az Ethernet keret hosszára (a felsoroltak közül), és miért? (Figyelem! Ez dupla kérdés!)

 • A keret maximális hossza van megkötve kb 1,5 kbyte-ra, ami szövegfájl esetén közel egy képernyő
 • A keret minimális hossza is meg van kötve 64 byte-ra, hogy senki ne küldözgessen információ nélküli kereteket
 • Egyik válasz sem jó
 • Lényegében egyáltalán nincs megkötés, csak véges hosszú kell legyen

Mi a szerepe a 01111110 bitsorozatnak (FLAG) a HDLC-ben?

 • Kijelöli az összetartozó bitsorozat határait, mintegy "keretezi" azt
 • Biztosítja a bittovábbítás transzparenciáját
 • Egyik válasz sem jó

A sokkapus ismétlőre (HUB) csatlakozó állomások adása nem ütközik, ha egy-egy portra csak egyetlen állomást csatlakoztatunk.

 • Hamis Hiszen a hub portjai egy utkozesi tartomanyt jelentenek

Az alábbiak közül mely réteg(ek) nem szerepel(nek) az OSI ISO referenciamodellben?

 • Adategyeztetési
 • Adatbiztonsági
 • Interfész
 • Alkalmazási
 • Megjelenítési
 • Fizikai
 • Adatkapcsolati

Azt az elvet és folyamatot, mely során a magasabb rétegből érkező protokoll-adategység alsóbb rétegek felé haladva kiegészítő információkkal kerül ellátásra, boritékolásnak, beágyazódásnak (encapsulation) nevezzük.

 • Igaz

A hálózat csomópontjaiban a protokollarchitektúra a végpontokéval megegyező módon - az összes réteg implementálásával - kerül kialakításra.

 • Hamis

Mit értünk azalatt, hogy a protokollarchitektúra megfelelő rétegei között virtuális kapcsolat jön létre?

Úgy tekinthetünk a végpontok n. rétegei közötti kapcsolatokra - elfedve a n. réteg alatti működést -, minha azok egymással közvetlen kapcsolatban állnának.

Melyik OSI réteg tartozik a lokális hálózatok protokoll-architektúrájába, és miért?

 • Csak a fizikai réteg, mert a lokális környezetben csak a jel továbbítása a feladat
 • Az alsó három réteg, mert a "hálózati" réteg funkcióira akkor is szükség van, ha lokális a környezet(*NEMJO*)
 • Egyik válasz sem jó (Ez lesz az, mert az adatkapcsolati reteg lesz a nyero, de nem 100%)

A TCP/IP protokollarchitektúra Interfész rétege nem rendelkezik pontos megvalósításról. Mely ISO OSI réteg(ek)nek felel meg ez?

 • a. Viszony (session)
 • b. Hálózati
 • c. Megjelenítési
 • d. Fizikai
 • e. Alkalmazási
 • f. Adatkapcsolati
 • g. Szállítási

Az alábbiak közül mely réteg(ek) NEM szerepel(nek) az ISO OSI referenciamodellben?

 • a. Viszony
 • b. Fizikaiközeg-függő (Ez lehet a harmadik) (Igen ez az, fizikai van, ilyen nincs)
 • c. Közeghozzáférés-vezérlési
 • d. Szállítási
 • e. Menedzsment
 • f. Hálózati


Hármat kell bejelölni. (0,67 / 1 pont)

Az alábbiak közül mely WLAN szabványok elméleti maximális sebessége 54Mbit/s?

 • 802.11a
 • 802.11g
 • 802.11n
 • 802.11b

Hogyan végzi a kapcsoló az ismeretlen címre menő keretek továbbítását?

 • Eldobja az ismeretlen című kereteket. <= ez lehet az alsóval
 • Elárasztást végez. <= ez lehet a felsővel (Sztem ez, majd a valaszbol megtanulja a cel MACcimet)
 • Visszaküldi az ismeretlen című kereteket.
 • Egyik válasz sem jó.

Miért alkalmazzák a hidak (bridge-ek) a feszítőfás algoritmust?

 • Mert feszíti őket a kerettovábbítási kényszer (Ez vmi vicc?)
 • Mert párhuzamosan működő hidak esetén így kerülhető el a keretek végtelen ciklusú küldözgetése.
 • Mert így tudják megtanulni, hogy melyik portjukra milyen című kereteket kell küldeni.
 • Egyik válasz sem jó.

Milyen módszereket tesz lehetővé a 802.11 közeg-hozzáféséri protokollja az ütközés elkerülésére?

 • Egyik válasz sem jó.
 • Ütközésdetektálás
 • PCF-módszert.
 • RTS-CTS módszert.
 • DCF-módszert.

Mire kell gondosan ügyelni a WLAN-ok alkalmazása esetén?

 • A WLAN egységek mindig csak párosával alkalmazhatók.
 • A rádiócsatornán keresztül bárki könnyen lehallgathatja az üzeneteket. <= ez is valószínű (kovetkezobol kiderul h ez a helyes)
 • Egyik válasz sem jó.
 • Ne legyenek azonos frekvencián üzemelő AP-k egymáshoz túl közel.