SzgHalok 4. teszt (Routing)

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Hálók


Hálók 2009. 4
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-Tartalomjegyzék

Milyen kiegészítésekre van szükség a széles értelemben vett routingot illetően, ha mobil végpontokat is meg akarjuk engedni a hálózatban?

Típus: több. Válasz: 2,3,4. Pontozás: +.

  1. Egyik válasz sem jó
  2. Idegen (foreign) ügynök
  3. Otthoni (home) ügynök
  4. A mobil végpont felkészítése az ügynökkel való párbeszédre
  5. A mobil végpont mozgási jellemzőinek korlátozása

Milyen információt gyűjthetünk a hálózat állapotáról az útvonaltáblák kitöltéséhez?

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: +.

  1. Egyik válasz sem jó
  2. Hol helyezkednek el földrajzilag a csomópontok
  3. Az egyes csomópontok melyik másik csomópontokkal vannak összekötve
  4. Az egyes csomópontok melyik végpontokat (beleértve a LAN-okat) szolgálják ki

Routing csak összeköttetésmentes csomagkapcsolt hálózatban van, mert az áramkörkapcsolt hálózatok dedikált átviteli csatornákat használnak, az összeköttetés alapú csomagkapcsolás pedig lényegében virtuális áramkörkapcsolás

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: +.

  1. Hamis
  2. Igaz
Indoklás
lásd telefonhálózat

Milyen információt juttatnak el a csomópontok és kiknek a link state (összeköttetés-alapú) routing módszer esetén?

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: +.

  1. A csomópontok elmondják a szomszédaiknak a velük kapcsolatos tapasztalataikat
  2. A csomópontok elmondják a hálózatról alkotott elképzeléseiket mindenkinek
  3. Egyik válasz sem jó
Indoklás
Mindenkinek elmondják a szomszédaikkal kapcsolatos tapasztalataikat

Milyen tulajdonságai vannak a routing centralizált megoldásnak?

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: +.

  1. Nem biztosítható, hogy a hálózati csomópontok egységesen "lássák" a hálózatot
  2. A hálózat működésének ez a legbiztonságosabb módja
  3. Így biztosítható a legkönnyebben, hogy a hálózati csomópontok egységesen "lássák" a hálózatot
  4. Nagy kockázatot jelent az egész hálózat működését biztosító centrum meghibásodása

Milyen szerepet játszanak az Autonóm Rendszerek (AS) Internet útvonalirányításában?

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: +.

  1. Megnehezítik a gerinc routerek dolgát, hogy helyesen állapítsák meg a végpontok felé vezető legalkalmasabb utat
  2. Lehetővé teszik a hálózat gerinc részében működő routerek számára, hogy a felhasználói végpontok nagyszámú csoportjait csak egy-egy bejegyzésként kezeljék az útvonaltábláikban
  3. Lehetővé teszik a routing feladatok hierarchikus megosztását a világméretű hálózatban
  4. Megnehezítik az egységes (konzisztens) kép kialakítását a hálózatról, mert a belsejükben szabadon dönthetnek az alkalmazott routing protokollról

Melyik állításokat tartja helyesnek az alábbiak közül?

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. A routing kizárólag a csomagtovábbítást jelenti az összeköttetésmentes hálózatokban
  2. A routing alatt kizárólag az útvonaltáblák létrehozását értjük
  3. A routingra nincs szükség az összeköttetés-alapú hálózatokban
  4. A routing a végpontok közötti alkalmas útvonal kiválasztását és az így kiválasztott útvonalon a csomagtovábbítást jelenti

Milyen routing feladatokat jelent a mozgó (a hálózatban csatlakozási pontot változtató) felhasználónak érkező csomag eljuttatása a címzetthez?

Típus: több. Válasz: 3,4,5. Pontozás: +.

  1. A mobil felhasználó értesíti a partnereit, hogy melyik hálózatot szándékozik meglátogatni, és így azok már a megfelelő hálózati címre küldik az üzeneteiket
  2. A mobil felhasználó igényel egy úgynevezett mozgó IP címet, és ezen a hálózati protokoll megtalálja, bárhol van a hálózatban
  3. A hazai ügynököt (home agent) értesítenie kell az idegen ügynöknek (foreign agent), hogy egy mobil felhasználó van a hálózatban
  4. Az idegen ügynök a hozzá érkező, belsejében a mobil felhasználónak szóló csomagot kézbesíti a hozzá bejelentkezett mobil felhasználónak
  5. A hazai ügynöknek át kell csomagolnia a mobil felhasználó részére érkezett üzenetet, és elküldeni azt az idegen ügynökhöz

A távolság-vektor (routing) módszer végtelenségig számolását oly módon szüntethetjük meg, hogy végesre korlátozzuk a hálózatban lehetséges távolságokat

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: +.

  1. Hamis
  2. Igaz

A távolság-vektor (routing) módszer a Dijkstra algoritmust használja a hálózatról összegyűjtött információból az útvonaltáblák kitöltéséhez.

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: +.

  1. Igaz
  2. Hamis

Mit neveznek az útvonalválasztásnál autonóm rendszernek?

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. Egy önműködően, felügyelet nélkül dolgozó rendszert
  2. Olyan hálózat, amely maga dönti el a használt hálózati protokollt
  3. Egy olyan hálózatrészt, amely nem kapcsolódik további hálózatokhoz
  4. Egy olyan hálózatrész, amelyen belül egységes útvonalválasztási módszert alkalmaznak

Az alábbiak közül mely(ek) routing feladat(ok)?

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: +.

  1. Megismerni a hálózatot alkotó csomópontok és összekötések (linkek) aktuális struktúráját, állapotát
  2. Megoldani az aktuálisan fellépő útvonal-kijelölési vagy útválasztási feladatokat
  3. A hálózat aktuális állapotának ismeretében mindegyik csomópontban olyan információs bázist generálni, amelynek használatával meg lehet oldani az útvonal-kijelölési vagy útválasztási feladatokat.
  4. Egyik válasz sem jó
Indoklás
Nem egyértelmű a diák alapján, hogy ezek lehet-e vagy sem, tehát itt van egy bizonytalansági tényező. Mindenesetre néhány hivatkozási alap: http://tools.ietf.org/html/rfc760 http://tools.ietf.org/html/rfc1058 http://en.wikipedia.org/wiki/Routing

Elosztott routing esetén a csomópontok általában önállóan, saját kezdeményezésként közölnek routing információt a többiek részére.

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: +.

  1. Igaz
  2. Hamis

Milyen eszközt használnak a csomópontok az útvonal-kijelölés, illetve az útválasztás elvégzésére?

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: +.

  1. Egyik válasz sem jó
  2. Keresési algoritmusokat
  3. Számítási algoritmusokat
  4. Táblázatokban nyilvántartott adatokat

A távolságvektor routing módszernél a csomópontok a többi csomóponttól általuk mért távolságukat közlik a szomszédaikkal.

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: +.

  1. Igaz
  2. Hamis

Milyen nagyságrendű számítást igényel a legrövidebb út meghatározása egy olyan hálózatban, amelynek N csomópontja és E összeköttetése van? (egy összefüggést, "képletet", kifejezést kell megadni)

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: +.

  1. O(ElogE)

Mi a szerepe, jelentősége a multicast routing-nak, és melyek a jellemzői?

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: +.

  1. A címzetteket az egyedi címeik alapján, azok ügyes tömörítésével azonosítja
  2. A címzettek azonosítására nem a csoporttagok egyedi címeinek listáját használja, hanem egy csoportcímet
  3. Lehetővé teszi különböző csomagoknak ugyanahhoz a címzetthez való hatékony eljuttatását
  4. Lehetővé teszi ugyanannak a csomagnak több címzetthez való hatékony eljuttatását