SzgHalok 3. teszt (WLAN, BWA (Bluetooth, !WiMAX), Kapcsolás, jelzés, címzés)

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Hálók


Hálók 2009. 3
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

Az alábbiakban a WiFi csatornák a frekvenciatartománybeli sorrendnek megfelelő sorszámmal adottak. Mely eset(ek)ben nem lesz átlapolódó csatorna, ha egyszerre az adott csatornákat kívánjuk használni? (A feladatban a 2,4 GHz-es sávban 13 csatornát feltételezünk.)

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. 1; 2 ; 3
 2. Minden felsorolt konfiguráció esetén lesz átlapolódás.
 3. 2; 5; 11
 4. 1; 6; 13
 5. 4; 8; 13

Melyek az áramkörkapcsolás legfontosabb jellemzői?

Típus: több. Válasz: 1,2,3,5. Pontozás: +.

 1. Nincs forgalom-torlódás csak kiszolgálás előtti esetleges blokkolás.
 2. A kommunikáló végpontok között kiépülő fizikai csatorna dedikált használatú.
 3. Fizikai kapcsolat épül ki a kommunikáló végpontok között.
 4. A többi válasz egyike sem helyes.
 5. A csomópontok tárolás-mentesen továbbítják a felhasználói információt.

Az alábbiak közül mely(ek) WLAN működési módok?

Típus: több. Válasz: 3,4,5. Pontozás: +.

 1. Kiegyenlített
 2. Logikai gyűrű
 3. Mesh
 4. Infrastrukturális
 5. Ad-hoc

Mikor lehet érdemes használni az RTS/CTS módszert?

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: +.

 1. Csak hibakereséshez.
 2. Ha sok a nagy forgalmú állomás.
 3. Ha a WLAN-állomások egymáshoz nagyon közel vannak.
 4. Ha előfordulhat a rejtett állomás probléma.
 5. A többi válasz közül egyik sem helyes.

Mi okozza a blokkolást az áramkörkapcsolt hálózat csomópontjában (kapcsolójában) forgalmi túlterheléskor?

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: +.

 1. A csomópont valamennyi tárolója már megtelt.
 2. A kívánt kimenet már használatban van egy másik csatorna számára.
 3. A többi válasz egyike sem helyes.
 4. Nincs szabad út a kapcsolóban az összekötni kívánt be- és kimenet között.

Az alábbi szabványok közül mely(ek) használhat(nak) FHSS-t?

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: +.

 1. A felsoroltak közül egyik sem használhat FHSS-t.
 2. 802.11
 3. 802.3
 4. 802.15.1
 5. 802.16

Az alábbi szabványos technológiák közül mely(ek) használhat(nak) FHSS-t?

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: +.

 1. WiFi
 2. Bluetooth
 3. WiMAX
 4. Ethernet
 5. A felsoroltak közül egyik sem használhat FHSS-t.

Az összeköttetés-mentes módon működő csomagkapcsolt hálózatban nincs a kommunikáló végpontok között előre "kiépített" (lerögzített) összeköttetés, minden csomagot valamennyi érintett csomópont "emlékezet nélkül" megvizsgál és csomagonként egyedi döntést hozva továbbít.

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. Igaz
 2. Hamis

A 802.15 WPAN és a 802.16 WMAN szabványok egyaránt magukba foglalják a logikai link-vezérlést is.

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. Hamis
 2. Igaz

Az alábbiak közül milyen modulációt alkalmazhat egy 802.11-es szabványt megvalósító eszköz?

Típus: több. Válasz: 2,3,4. Pontozás: +.

 1. A többi felsorolt válasz egyike sem helyes.
 2. DSSS
 3. FHSS
 4. OFDM
 5. FM (frekvenciamoduláció)
Indoklás
 • DSSS : 802.11b, 802.11-1997, ...
 • FHSS : 802.11-1997
 • OFDM : 802.11a, ...

Miért használnak 4 MAC címet a 802.11 protokollban?

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. A cím megismétlésére használják, hogy a rádiós közegen előforduló gyakoribb bithiba miatt sérülő cím biztosan ép maradjon.
 2. A többi válasz közül egyik sem helyes.
 3. Ezáltal lehet egyértelművé tenni, hogy a keret honnan hová megy.
 4. Jelenleg csak 2 címet használnak belőle, de a jövőbeli funkciók számára hoztak létre további 2 címmezőt.

A 802.11-nek melyik közeg-hozzáférési módszere használja a Network Allocation Vectort?

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. Az RTS/CTS használja.
 2. A PCF használja.
 3. A 802.11-ben a Network Allocation Vectort nem használják.
 4. A többi válasz közül egyik sem helyes.

Mely állítás igaz blokkolással kapcsolatban a csomagkapcsolók esetén?

Típus: több. Válasz: 1,3,4. Pontozás: +.

 1. A csomagkapcsolás velejárója a forgalmi túlterhelésnél bekövetkező csomag(forgalom)torlódás.
 2. A többi válasz egyike sem helyes.
 3. A torlódás eredménye az átlagosnál nagyobb csomagkésleltetés, esetleg csomagvesztés.
 4. Az áramkörkapcsolással megegyező módon nem jön létre blokkolás.

Melyek a hálózatok alapvető működési módjai?

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: +.

 1. áramkör-kapcsolt működésmód
 2. összeköttetés-mentes működés
 3. összeköttetés alapú működés
 4. csomagkapcsolt működésmód
 5. A többi válasz küzül egyik sem helyes.
Indoklás
Az áramkörkapcsolt az összeköttetés alapú működés speciális esete, a csomagkapcsolt pedig az összeköttetésmentesé. Tanenbaum 54. oldal: 1.3.3. Összeköttetés alapú és összeköttetés nélküli szolgálatok

Mi a viszonya az IEEE 802.11 szabványcsaládnak és a Wi-Fi Alliance–nek egymáshoz?

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: +.

 1. A Wi-Fi Alliance lényegében együttműködés a gyártók és a piaci szereplők között a szabvány bevezetésére
 2. Egyik válasz sem jó.
 3. Gyakorlatilag ugyanaz a "viszony", mint a 802.16 szabvány és a WiMAX forum között

Az alábbiak közül mely WLAN-szabvány(ok) elméleti maximális sebessége 54 Mbit/s?

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: +.

 1. 802.11g
 2. 802.11a
 3. 802.11b
 4. 802.11n
 5. A többi válasz küzül egyik sem helyes.

Az alábbiak közül mely módszer(ek) segítségével lehet az ütközéseket elkerülni a 802.11 protokollban?

Típus: több. Válasz: 1,2,5. Pontozás: +.

 1. RTS/CTS módszerrel.
 2. DCF móddal.
 3. A többi felsorolt válasz közül egyik sem helyes.
 4. Ütközésdetektálással.
 5. PCF móddal.

A Bluetooth piconetben egyidejűleg legfeljebb 255 Slave állomás lehet aktív.

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az alábbiak közül mely állítás(ok) igaz(ak) az adatszóró (broadcast) hálózatokkal kapcsolatban?

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: +.

 1. Lényegében áramkörkapcsolást végeznek.
 2. Nem alkalmaznak kapcsolást a végpontok közötti kommunikációs csatornák létrehozására.
 3. A többi válasz egyike sem helyes.
 4. Jellegzetesen lokális környezetben működnek.

A 802.11-es WLAN-ok a kódosztású többszörös hozzáférés következtében váltak hatékonnyá.

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. Hamis
 2. Igaz

Miért nincs ütközésdetektálás a 802.11 közeghozzáférési protokollban?

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. Nincs rá szükség a kódosztású többszörös hozzáférés miatt.
 2. A többi válasz közül egyik sem helyes.
 3. Mert a rádiócsatornán nem tudja az aktív állomás detektálni, hogy egyedül használja-e a csatornát.
 4. Van ütközésdetektálás a 802.11 protokollban.

Milyen üzenet(eke)t használ az RTS/CTS módszer?

Típus: több. Válasz: 4,5. Pontozás: +.

 1. A többi válasz közül egyik sem helyes.
 2. DCF
 3. PCF
 4. RTS
 5. CTS
 6. Az RTS/CTS nem használ üzeneteket.

Mely állítás(ok) igaz(ak) az alábbiak közül a WLAN mesh-sel kapcsolatban?

Típus: több. Válasz: 1,3,4. Pontozás: +.

 1. A hálózatban szereplő csomópontok egyenrangúak.
 2. A többi válasz közül egyik sem helyes.
 3. A csomópontok egymáson keresztül is továbbíthatnak információt.
 4. A 802.11s szabvány írja le.
 5. Az adatsebesség nem függ attól, hogy átlagosan hány ugráson (hop) keresztül kerül továbbításra az információ.

Mire kell gondosan ügyelni WLAN-ok alkalmazása esetén?

Típus: több. Válasz: 4,5. Pontozás: +.

 1. Egy WLAN hálózatban mindig csak páros számú eszköz található.
 2. Nem szabad külön gyártótól származó WiFi jelzéssel eszközöket használni, mert azok általában nem kompatibilisek.
 3. A többi válasz egyike sem helyes.
 4. A titkosítás nélküli rádiócsatornán keresztül bárki könnyen lehallgathatja az üzeneteinket.
 5. Ne legyenek azonos frekvencián üzemelő AP-k egymáshoz túl közel.

Melyek lehetnek az alábbiak közül a WiMAX fontosabb alkalmazási területei?

Típus: több. Válasz: 1,3,4. Pontozás: +.

 1. Otthoni felhasználók Internet-elérésének biztosítása.
 2. A többi válasz egyike sem helyes.
 3. Wi-Fi hotspot-ok, mobil bázisállomások gerinchálózatakénti működés.
 4. Egyetemi campusok, ipari telephelyek lefedése.

A 802.16 számára a WiMAX olyan, mint a 802.11 számára a ....

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. WiFi

Az adás után legkorábban mennyi idővel később adhat újra egy ad-hoc módú WLAN-állomás?

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. DIFS
 2. CIFS
 3. SIFS
 4. PIFS

Mi jelenti a legfőbb különbséget az áramkör- és a csomagkapcsolás között a csatornahasználat szempontjából?

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. A csomagkapcsolás dedikált csatornákat alkalmaz.
 2. Az áramkörkapcsolás osztottan használja a csatornákat.
 3. A többi válasz közül egyik sem helyes.

Milyen lényeges eltérések vannak a 802.11 és a 802.3 keretek között?

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: +.

 1. Nincsen semmi különbség a 802.11 és a 802.3 keretek között.
 2. Az FCS mezőben használt CRC hosszabb a 802.11-ben, mert a rádiós közegen sokkal nagyobb védelem kell.
 3. A többi válasz közül egyik sem helyes.
 4. A 802.11 MAC címei sokkal rövidebbek, mert kevesebb eszközt kell csak megcímezni.

Melyek a fő jellemzői a Bluetooth fizikai rétegének ("rádiós interfész")?

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: +.

 1. A többi válasz egyike sem helyes.
 2. Frequency Division Duplex (FDD) módszer az adás-vétel megvalósítására.
 3. FHSS modulációs eljárást használ.
 4. A 2,4 GHz-es ISM sávban működik.

Az alábbiak közül mely állítás(ok) igaz(ak) a scatternetre?

Típus: több. Válasz: 1,2,4. Pontozás: +.

 1. Több piconet alkotja.
 2. Több Master is lehet benne.
 3. A többi válasz egyike sem helyes.
 4. Lehet olyan eszköz, mely egyszerre lehet Master és Slave szerepben is.
 5. A Bluetooth szabvány tartalmazza a scatternetek kialakításának és működésének leírását.

A 802.11-ben a PCF közeg-hozzáférési módszer lényegében lekérdezést használ a többszörös hozzáférés vezérlésére.

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. Igaz
 2. Hamis

Melyek a 802.15.1 szabvány protokoll architektúrájának a jellemzői?

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: +.

 1. Csak a fizikai réteg leírását tartalmazza.
 2. Saját rétegezett architektúrája van.
 3. A "Transport protocols" néven egy alsó réteget, és "middleware protocols" néven egy felső réteget definiál
 4. A többi válasz egyike sem helyes.

Milyen működési fázisokat alkalmaznak az összeköttetés alapú módon működő hálózatokban?

Típus: több. Válasz: 1,2,5. Pontozás: +.

 1. összeköttetés felépítése
 2. felhasználói információ-átvitel
 3. forgalom lekérdezése
 4. A többi válasz egyike sem helyes.
 5. összeköttetés lebontása

Miért előnyös a csomagkapcsolásban a továbbított adategységek méretének korlátozása?

Típus: több. Válasz: 2,3,4. Pontozás: +.

 1. A többi válasz egyike sem helyes.
 2. Nem okoz beláthatatlan időtartamú foglaltságot a továbbítási útvonalon egy-egy adategység (komplett üzenet).
 3. Mert így csökken a keretezésből adódó késleltetés.
 4. A továbbított csomag meghibásodása esetén kedvezőbb lehet a csatorna kihasználtsága.

Az infrastruktúra alapú WLAN hálózati elrendezés csak egy Basic Service Set-et használhat.

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. Hamis
 2. Igaz

Az alábbiak közül mely frekvenciát használhat egy WiFi-eszköz?

Típus: több. Válasz: 2,5. Pontozás: +.

 1. 3,5 GHz
 2. 2,4 GHz
 3. A többi felsorolt válasz közül egyik sem helyes.
 4. 900 MHz
 5. 5 GHz

Az alábbi szabványos technológiák közül mely(ek) használhat(nak) OFDM-et?

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: +.

 1. WiMAX
 2. Ethernet
 3. A felsoroltak közül egyik sem használhat OFDM-et.
 4. WiFi
 5. Bluetooth

Jelölje meg a hamis állítás(oka)t az alábbiak közül!

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: +.

 1. Az áramkörkapcsolt hálózat működése csak összeköttetés-mentes módon lehetséges.
 2. A csomagkapcsolt hálózat csak összeköttetés-mentes módon működhet.
 3. Az áramkörkapcsolt hálózat csak összeköttetés alapú módon működhet.
 4. Az áramkörkapcsolt hálózat működhet összeköttetés alapú és összeköttetés-mentes módon.

A 802.11-ben alkalmazott ütközéselkerülés (Collision Avoidance) sokkal nagyobb hálózati kihasználtságot tesz lehetővé, mint az ütközésdetektálás.

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. Igaz
 2. Hamis

Milyen alapvető módokon lehet továbbítani a felhasználói jelzéseket a hálózatban?

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: +.

 1. A többi válasz közül egyik sem helyes.
 2. Sávon kívüli (out-of-band) módszerrel.
 3. Sávon belüli (in-band) módszerrel.

Milyen absztrakt alkotóelemekből építhetők fel az információtovábbító hálózatok?

Típus: több. Válasz: 2,3,6. Pontozás: +.

 1. fényvezetőkből
 2. végpontokból (end system)
 3. csomópontokból (node)
 4. rádiócsatornákból
 5. többi válasz egyike sem helyes
 6. összeköttetésekből (link)

Mi a lényeges eltérés az IEEE 802.11-es WLAN szabványváltozatok között?

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: +.

 1. Csak némelyikük kompatibilis az új 802.16 szabvánnyal.
 2. Eltérő módon alakítják ki a kereteket.
 3. Más a logikai link-vezérlésük.
 4. A többi válasz egyike sem helyes.

A 802.16 fizikai rétegbeli jellemzőit úgynevezett profilok írják le.

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: +.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az alábbiak közül mely(ek) jelölhet(nek) mobil WiMAX szabványt?

Típus: több. Válasz: 6. Pontozás: +.

 1. 802.15.3
 2. 802.3z
 3. 802.15.1
 4. 802.16d
 5. 802.11a
 6. 802.16e
 7. 802.11s