SzgHalok 10. teszt (IPv6, Mobil IP diasor)

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


Ekkor szerepelt:

 • 2007. 11. 26.
 • 2008. 04. 22.

Tartalomjegyzék

Az öt címosztályt az 1-5 bit hosszú prefixek azonosítják.

 • Igaz

Miért alkalmazzák a Dont Fragment bitet az IPv6-ban?

 • Nehogy valamelyik router tördelje a csomagot.
 • Egyik válasz sem jó.
 • Így lehet megtudni, hogy mekkora az út mentén az MTU

Miért egyik sem?

 • DF=1: don't fragment
 • DF=0: can fragment

Ez alapján az első lenne a jó valasz.

(Szerintem meg mindkettő. A DF bit arra való, hogy ne tördeljék a csomagot(, hanem dobják el, ha túl nagy.) Az ipv6-ban pedig tényleg a DF bitet használják az MTU (maximális továbbítható csomagméret) felderítésére: a módszer az, hogy különböző méretű csomagokat küldenek, és figyelik, hogy eldobták-e. -- Böbe - 2011.05.31.)

Miért kell tördelni az IP csomagot? Nem jobb egyben továbbítani?

 • A kisebb részek gyorsabban juthatnak célba.
 • Jobb egyben továbbítani, de nem biztos, hogy belefér az adatkapcsolati keretbe.
 • Egyik válasz sem jó.

Adja meg a lehető legrövidebb formában az alábbi IPv6-os címet!

FF01:0000:0000:0020:0FEA:0000:A50A:0001

 • FF01::20:FEA:0:A50A:1 pedig ez a jó, aki nem hiszi járjon utána!
 • FF01:0:20:FEA:::A50A:1 <- én erre adnám a voksom, mivel ebben meg van a 8*4... (mj.: Ez több ok miatt nem jó.1.) Több :: nem lehet a címben. 2.) ':::': Ahelyett lehet ::0: meg :: is, de ::: nem. Jelen esetben mivel egy 0000-as blokkot jelöl, ezert :0:-val lehet rövidíteni.)

Hogyan lehet az IP 32 bites címeit az ember-gép kapcsolatban megadni?

 • Egyik válasz sem jó
 • Csak oktálisan
 • Csak binárisan
 • Csak hexadecimálisan

Honnan lehet tudni, hogy hol van a hasznos teher, és melyik protokoll adategységét tartalmazza, ha kiegészítő fejrészt helyezünk az IPv6 csomagba?

 • Egyik válasz sem jó <-- VALSZEG EZ A JÓ
 • Ezt úgy oldották meg, hogy az előző csomagban közlik a kérdéses információt, amit a Flow Label azonosíthatóvá tesz. <-- EZ BIZTOS ROSSZ
 • Ezt nem lehet tudni, ezért ekkor nem szállít hasznos terhet.

Hány bájt adat (payload) lehet maximum egy IP csomagban?

 • Egyik válasz sem jó
 • 1500
 • 2^16-1

Milyen feladatokat ró a hálózati csomópontokra a TCP összeköttetés alapú működése?

 • Egyik válasz sem jó
 • Az összeköttetés mentén érintett csomópontokon fel kell jegyezni az összeköttetés paramétereit.
 • Az összeköttetés mentén érintett csomópontokon erőforrásokat kell foglalni az összeköttetés kiszolgálására.

Mit kell érteni azon, hogy a TCP 'pufferelt átvitelt' valósít meg?

 • Egyik válasz sem jó
 • Az alkalmazásnak kell tárolni a még nem nyugtázott adatokat
 • A TCP tárolja az adatokat, és csakis az alkalmazás parancsára továbbítja azokat

Mely problémák miatt vált szükségessé az IP újabb verziójának kidolgozása? (több válasz is lehetséges)

 • A címtartomány kimerülésének közelgő veszélye.
 • Hiányzó funkciók (pl. biztonság) bevezetése.
 • Nem használt funkciók (pl. törtelés) megszüntetése.
 • Egyik válasz sem jó

Mi lehet az ideiglenes címe (Care-of Address) egy mobil terminálnak a meglátogatott hálózatban?

 • Az idegen ügynök kioszt neki egy - a belátogatott alhálózathoz tartozó - címet
 • Nem kap külön Care-of Address címet, hanem az idegen ügynök címén érik utol az otthoni címére érkező csomagok
 • Megegyezik az otthoni címével
 • Egyik válasz sem jó


Mi a szerepe az IPv6 anycast (bárki) címének?

 • Egyik válasz sem jó
 • Így nem kell eldobni csomagokat, mert valahová minden csomagot el lehet juttatni
 • Így az "érdeklődő" választhatja ki, hogy kell-e neki valamely csomag

Hogyan oldja meg az IPv6, ha a csomagnak különleges kezelést kíván a feladója?

 • A kötelező fejrész után, a "hasznos teher" elé helyezünk kiegészítő fejet, amit a Next Header mezőben "megjelölünk"
 • Erre nincs lehetőség, mert megszűnt a fej hosszának opcionális változtatása
 • Egyik válasz sem jó
 • A Next Header mezőben lehet elhelyezni a különleges kezelésre vonatkozó információt

Mi között valósít meg logikai kapcsolatot a szállítási réteg?

 • Egyik válasz sem jó
 • Az adatkapcsolati címekkel azonosított hálózati csatolóeszközök között
 • A hálózati címekkel azonosított hálózati csatlakozási pontok között

Hogyan képezzük a csatlakozási pont azonosítójának egyedi részét(host ID, interfész ID) az IPv6-ban, és hány oktett hosszú?

 • Az adatkapcsolati címből, és 8 oktett a hossza
 • Egyik válasz sem jó
 • A MAC címből, és 6 bájt a hossza

Miért szükséges az IP kiegészítése a mobilitást biztosító módszerrel?

 • Hogy a vándorló (nomád) terminálok elérhetők legyenek az "otthoni" címükön
 • Hogy ne kelljen ideiglenes IP címet kiosztani egy hálózatot meglátogató vándorló terminálnak
 • Egyik válasz sem jó

Mi tekinthető jelentős újításnak az IPv6 csomag fejrészében az IPv4-hez képest?

 • A Flow Label, azaz a folyam azonosító címke bevezetése
 • A Traffic Class, azaz a forgalmi osztály mező alkalmazása
 • A Hop Limit mező használata
 • Egyik válasz sem jó

Miért szükséges a TCP összeköttetés létrehozásánál a "harmadik út"?

 • Mert így a "hívott" fél megtudja, hogy a válasza megérkezett a kezdeményezőhöz
 • Egyik válasz sem jó
 • Valójában nem szükséges, csak az "egységes" eljárás miatt használják

Hogyan lehet használni a port-számokat az alkalmazások azonosítására?

 • Egyik válasz sem jó
 • Mindig le kell kérdezni az alkalmazást, hogy milyen számú porton fogad üzeneteket
 • Sorsolni kell egy azonosítót, és azt szabadon lehet használni bármely alkalmazás elérésére

A címtartomány hányadrészét jelölték ki az IPv6-ban egyedi (unicast) címek részére?

 • A nyolcadrészét
 • A tizenhatod részét
 • A felét
 • Egyik válasz sem jó
 • A negyedrészét

Adja meg más, megengedett módon a következő (IPv4-essel kompatibilis) IPv6-os címet! 0:0:0:0:0:0:C00:F

 • ::12.0.0.15

Miért használ a TCP 32 bit hosszú sorszámot?

 • Egyik válasz sem jó
 • Mert így több, mint négymilliárd szegmenst el lehet küldeni anélkül, hogy a szám körbefordulna
 • Semmi jelentősége, csak kedvelt a 4 byte hosszú egység ebben a körben

A TCP/IP architektúra esetén a hálózat mely részén találhatók a szállítási réteg protokolljai? Válasszon egy választ.

 • Csak a végpontokon
 • A végpontokon és a közbenső csomópontokon
 • Csak a közbenső csomópontokon
 • Egyik válasz sem jó

Mi azonosítja egy UDP adatmezőjének feladóját és címzettjét? Válasszon egy választ.

 • Egyik válasz sem jó
 • Kizárólag az IP címek, mivel az UDP pszeudo-fejen keresztül beleszólnak az ellenőrző összegbe
 • Kizárólag a port-számok, mivel azok egyediek

Mire kell ügyelnie annak a végpontnak, amelyik egy mobil végponttal akar kommunikálni? Válasszon egy választ.

 • Semmire
 • A mobil végpont Care-of Address-ére
 • Egyik válasz sem jó
 • A mobil végpont által meglátogatott hálózatban lévő Idegen ügynök címére

Miért kell az otthoni ügynöknek alagúton továbbítania az elvándorolt node részére érkező csomagokat?

 • Ez biztosítja, hogy a csomagok a feladó által képezett formában, csak újfent becsomagolva (címek) jutnak el a címzetthez.
 • Egyik válasz sem jó
 • Mert a címzetthez csak úgy juthatnak el a csomagok, ha a továbbításban résztvevő csomópontok a node ideiglenes (care-of address) címét látják.

Mivel lehetett az IPv4 címtartományának kimerülését elodázni?

(vigyázz kétszer van ez a kérdés más válaszokkal)

 • Egyik válasz sem jó
 • Az új címek iránti igények gondos mérlegelésével, és visszautasításával.
 • A kiosztott címek használatának korlátozásával.

Mivel lehetett az IPv4 címtartományának kimerülését elodázni?

 • A kiosztott címek használatának korlátozásával.
 • Subneting
 • Egyik válasz sem jó
 • Privát IP-cím tartományok használata
 • CIDR

Miért nem lehet minden esetben egyetlen adatkapcsolati keretben továbbítani egy IP csomagot?

 • Mert az adatkapcsolati protokollok általában nem engednek meg akkora adatmennyiséget a keretben, mint amekkora egy IP csomag lehet

A csomópontok milyen információ(k) alapján végzik a csomagtovábbítást?

 • A kimenő porton használt adatkapcsolati protokoll keretmérete alapján
 • A továbbítandó csomag kiszolgálási igényei alapján
 • A továbbítandó csomag célcímének hálózatazonosító része alapján
 • Egyik válasz sem jó
 • A csomópont útvonaltáblájának bejegyzései alapján

Melyek a legfőbb egyszerűsítések az IPv6 csomagtovábbításában?

 • Nem kell ellenőrizni a csomag fejrészének a hosszát.
 • Egyik válasz sem jó.
 • Nem kell ellenőrző összeget számolni a csomagfejre.
 • Nem kel tördelni a csomagokat a közbenső csomópontokon.

Az IGMP a többescímzés (multicast addressing) kezelésében alapvető szerepet játszik a TCP/IP architektúrában.

 • Igaz

Mi a CIDR alkalmazásának a legfőbb célja?

 • A címtartomány kihasználásának javítása.
 • Egyik válasz sem jó. (ez tuti nem jó)
 • Ne kelljen figyelni a címek elején lévő prefixet.

Az alábbiak közül mely cím(ek) lehet(nek) formailag IPv6-os cím(ek)?

 • 1234::5678:9ABC::EF01 (nem jo, mert 2x van benne ::)
 • ::A:B:C:D (= 0000:0000:0000:0000:000A:000B:000C:000D)
 • ABCD:EFGH:0123:4567:8910:1112:1314:1516 (0-9 es A-F lehet benne, G es H nem)
 • Egyik sem

Milyen megoldás segítségével továbbítja a Mobil IP otthoni ügynök az idegen ügynöknek a csomagot?

 • Hálózati címfordítás (NAT) segítségével. ez sztem hibas, csak a 2. a jó!
 • Becsomagolás (encapsulation), más néven alagutazás (tunnelling) segítségével.
 • Nem továbbít az otthoni ügynök egyetlen csomagot sem az idegen ügynöknek.
 • Csak IPv6 segítségével.
 • Egyik válasz sem jó.

Mj: Ez csak 0.75 pont

Az IP fejrész Protocol nevű mezője azt mondja meg, hogy milyen protokoll adategysége tölti meg az IP csomag payload-ját.

 • Hamis

Hány részt (mezőt) határoztak meg az aggregálható egyedi címekben az IPv6 esetén?

 • *6*

Milyen módon képzelhető el az áttérés az IPv4-ről az IPv6-ra?

 • Kijelölt időpontban a felkészített csomópontok és végpontok befejezik a régi és megkezdik az új protokoll használatát.
 • Mind a csomópontok, mind a végpontok mindkét protokoll használatára felkészülnek és szinte beláthatatlan ideig együtt fog élni a kettő.
 • Egyik válasz sem jó.

Miért van alhálózati maszk,és nem csupán a NetId bitjeinek száma megadva?

 • Mert ez olyan elegáns kifejezés.
 • Egyik válasz sem jó.
 • Nincs semmi különbség a kettő között. <- Ez rossz.


Miért nem megoldható, hogy a kezdeményező állomásnak a mobil állomás (mobile node) közvetlenül válaszoljon?

 • Mert meg kellene hamisítani a mobil állomásnak, mint feladónak az IP-címét, és így e csomagok biztonsági okokból nem kerülnének továbbításra.
 • Mert más címről érkezne a válasz, mint amire a kezdeményező számít.
 • Egyik válasz sem jó.
 • De megoldható, minden esetben.


-- OBrien - 2008.04.22. -- FaPe - 2008.04.22. -- Sanyi - 2008.04.22. -- dnet - 2008.04.22.