Smart megoldások az internet világában

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Smart megoldások az internet világában
Tárgykód
VIIIAV18
Általános infók
Szak
villany és infó
Kredit
2
Követelmények
NagyZH
2 DB vagy 1DB és beadandó
Vizsga
nincs
Elérhetőségek

A tantárgy kiemelten foglalkozik az Internet témakörével, amely napjainkra a társadalom kritikus infrastruktúrájává vált. Bemutatja az Internet fejlődését, az eddig elért eredményeket, az Internet irányíthatóságának kritikus kérdéseit. Ismerteti az Internet jövőjével kapcsolatos kutatási irányokat. Naprakészen ismerteti az EU új stratégiai irányait. Bemutatásra kerülnek az új áttörést hozó technológiák és az abból következő fejlődési trendek. Mindezek az új technológia irányok a smart megoldások alapjait képezik.

A tárgy második felében azzal az új szakmai kihívással foglalkozunk, amelyet a városokra fókuszáló, fenntartható, azaz a forrásokkal ésszerűen gazdálkodó és a környezeti terhelést csökkentő fejlődési stratégia kidolgozása és megvalósítása jelent. Olyan intelligens vagy más néven „okos” megoldásokat kell találnunk, amelyek egyrészről fenntarthatóak, másrészről elősegítik a gazdasági prosperitást és az egyre komfortosabb, biztonságosabb életvitelt. Az InfoKommunikációs Technológia (IKT) az a kulcs technológia, amely ezeket a kihívásokat kezelni tudja, és az Intelligens város koncepció egyike az ígéretes megoldásoknak. A tárgy keretében foglalkozunk azokkal az új technológiákkal, amelyekkel hatékonyan lehet feltérképezni és mobilizálni a városok erőforrásait, illetve azokkal a módszerekkel és szolgáltatásokkal, amelyek lehetővé teszik a fejlesztési stratégia sikeres megvalósítását.

Követelmények

a.) A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi, vagy 1 zárthelyi (1. zárthelyi) és 1 beszámoló b.) A vizsgaidőszakban: - c.) Elővizsga: -

A félévközi jegy a két zárhelyi, illetve az 1. zárthelyi és a beszámoló osztályzatának átlaga a közelebbi egészre kerekítve.

A szorgalmi időszakban

  • Pótlási lehetőségek:Egy elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi (illetve 1 zárthelyi 1 beszámoló választása esetén vagy a zárthelyi, vagy a beszámoló) pótolható:

1 pót-ZH vagy 1 pót-beszámoló a szorgalmi időszakban, 1 pót-pót-ZH vagy pót-pót-beszámoló a pótlási időszakban.

Segédanyagok

  • Az előadások anyaga a tárgy web oldalán megtalálható.
  • Egyéb javasolt háttérirodalom:
  • Detrekői-Szabó (2002): Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Tózsa (2008): Vizuális közszolgáltatás (térinformatika és e-government), E-Government Alapítvány, Budapest