Rendszermodellezés (régi)/Igaz Hamis kikérdező

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
ReMo kikérdező
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-

Ha egy rendszer működését kísérletekkel közelítjük

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. soha nem kapunk 99%-nál pontosabb eredményt
 2. a kísérletek pontossága a kísérletek számának gyökével (-mert fordítottan-) arányos
 3. kellő számú kísérlet elvégzése esetén támaszkodhatunk a centrális határeloszlás tétel alapján felírt összefüggésekre
 4. a tapasztalati szórás abszolútértéke mindig kisebb, mint a tapasztalati átlagé.

A követelménygráf élei

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: -.

 1. irányítottak
 2. mentén voltaképp a követelmények finomítását hajtjuk végre.
 3. mindig nemfunkcionális követelményeket kötnek össze funkcionálissal.
 4. mindig egymásnak ellentmondó követelmény eket kötnek össze.

M1 és M2, őrfeltételeket is tartalmazó állapotgépek asszinkron szorzata

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: -.

 1. mindig több állapotból áll, mint M1 és M2 állapotainak összege
 2. tartalmazhat hurokélet.
 3. csak akkor áll chat elő, ha M1 és M2 bemenethalmaza megegyezik.
 4. tartalmazhat nem elérhető állapotot.

Ha egy állapotgépről tudjuk, hogy determinisztikus, és teljes(en specifikált). Következik ebből, hogy

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: -.

 1. minden állapotból minden bemenethez legalább egy állapotátmenet tartozik?
 2. minden állapotból minden bemenethez legfeljebb egy állapotátmenet tartozik?
 3. minden állapotból elérhető a kezdőállapot?
 4. minden állapot elérhető a kezdőállapotból?

Ha egy folyamatmodell NEM tartalmaz join elemet, akkor az a modell biztosan

Típus: több. Válasz: . Pontozás: -.

 1. nem jólstruktúrált.
 2. tartalmaz merge elemet.
 3. hierarchikus.
 4. terminál.

Az r(t) megbízhatósági függvény

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. a komponens pillanatnyi működőképességét jellemzi, esetleges korábbi meghibásodásoktól és javításoktól fgtlnl.
 2. értéke sosem nagyobb, mint a rendelkezésre állási függvény értéke.
 3. értéke sosem nagyobb 1-nél.
 4. értéke 1/MTTF a kádgörbe.

A hibafa

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. csomópontjai hibaállapotok, élei meghibásodások.
 2. alkalmas egyszeres hibapontok (SPOF) azonosításra.
 3. alkalmas a komplex rendszeres szolgáltatásbiztonságának elemzésére a komponensek tulajdonságai alapján.
 4. az elemi meghibásodások függetlenségének feltételezésével használható kvantitatív elemzésére is.

Egyensúlyi helyzetben lévő rendszer teljesítménymodellje esetén

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: -.

 1. az érkezési ráta meghaladhatja az átbocsájtóképességet
 2. időegységenként átlagosan annyi folyamatpéldány indul, mint ahány befejeződik
 3. az átbocsátási ráta és az átbocsájtóképesség mindig megegyezik
 4. a Little-törvény fennáll

Ha az egyik állapotrégió 5 állapotot és 12 átmenetet, a másik régió 4 állapotot és 10 átmenetet tartalmaz, akkor az asszinkron szorzatukként számolt állapotgép további finomítás híján

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. 100 átmenetet tartalmaz.
 2. 60 átmenetet tartalmaz.
 3. 98 átmenetet tartalmaz.
 4. 140 átmenetet tartalmaz.

Adatfolyamhálóval leírt rendszerünk modelljében

Típus: több. Válasz: 1,3,4. Pontozás: -.

 1. az egyes csomópontok belső pontjai egymástől közvetlenül (kommunikáció nélkül) nem függenek.
 2. mindenképp lesz legalább egy decision csomópont, különben a modell nem terminál.
 3. a csomópontok felbonthatóak további alfolyamhálókra, amennyiben a bemeneti és kimeneti csatornák változatlanok
 4. a kommunikáció alapesetben végtelen kapacitású FIFO csatornákon zajlik.


Állapotgépen tetszőleges állapot-, token- vagy őrfeltétel-finomítást végezve

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. mindig nő az állapotok száma.
 2. mindig csökken az állapotok száma.
 3. a finomabb modell minden elérhető állapotához pontosan egy elérhető állapot tartozik az absztrakt modellben.
 4. az absztrakt modell minden elérhető állapotához tartozik legalább egy elérhető állapot a finomított modellben.


A holtpont egy olyan állapot, amelyből a rendszer a modellezett inputok és események hatására

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: -.

 1. nem képes kilépni, legfeljebb külső (a modellen túlmutató) segítséggel.
 2. előfordulhat úgy, hogy a rendszer folyamatai egymásra várakoznak.
 3. és a végtelen ciklus között fontos különbség, hogy a végtelen ciklusban történhet állapotváltozás, míg a holtpontban nem.
 4. determinisztikus folyamatban nem fordulhat elő.


Egy erőforrás kihasználtsága

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. nemnegatív.
 2. mindig nagyobb vagy egyenlő a vizitációs számnál.
 3. kisebb vagy egyenlő az átbocsátóképességnél.
 4. egyensúlyi helyzetben megegyezik az érkezési rátával.

Ha az egyik állapotrégió 5 állapotot és 15 átmenetet, a másik régió 4 állapotot és 8 átmenetet tartalmaz, akkor az aszinkron szorzatukként számolt állapotgép további finomítás híján

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. 23 átmenetet tartalmaz.
 2. 100 átmenetet tartalmaz.
 3. 107 átmenetet tartalmaz.
 4. 120 átmenetet tartalmaz.

Egy folyamat biztosan jólstrukturált, ha

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. determinisztikus.
 2. elemi tevékenységek egyszerű szekvenciája.
 3. nem tartalmaz ciklust.
 4. nem tartalmaz fork-join párt.

A Little-törvény alkalmazásakor

Típus: több. Válasz: 1,2,3,4. Pontozás: -.

 1. azt feltételezzük, hogy a beérkezési ráta nem nagyobb, mint az átbocsátóképesség;
 2. meghatározhatjuk az átlagosan a rendszerben egyidejűleg tartózkodó kérések számát, a valóságban azonban ez időnként ennél nagyobb értéket is felvehet;
 3. ha a rendszerben töltött idő azonos átbocsátás mellett nő, akkor nagyobb N (átlagos átlapolódási fok) értékre számítunk;
 4. ha az átbocsátás csökken, attól a rendszerben kiszolgálás alatt lévő kérések száma nőhet, a válaszidő esetleges változásától függően.

A tesztfedettség

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: -.

 1. annak mértéke, hogy a teszteléskor a modell vagy szoftver mekkora részét futtatjuk.
 2. csak egyetlen tesztesetre számítható.
 3. lehetséges értelmezései közül a 100%-os átmenet fedettség mindig 100%-os állapotfedést is eredményez.
 4. lehetséges értelmezései közül a 100%-os átmenet fedettség azt is jelenti, hogy minden lehetséges bemenetsorozatot leteszteltünk.