PótpótZH, 2009.05.20.

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Elmélet

 1. [ ] Lenz törvénye szerint az indukált _________ iránya mindig olyan, hogy a mágneses indukció fluxus változását gátolja
 2. [ ] Brewster szög esetén a visszavert _________ fénysugár egymással 45°-os szöget zárnak be.
 3. [ ] Egy adott anyag hiszterézis gör_________ remanens indukció esetén a mágneses térerősség nulla.
 4. [ ] Az eltolási vektor dimenziója ______.
 5. [ ] A Poynting vektor távvezetékkel párhuzamos komponense a vezetkében disszipált energiát fedezi.
 6. [ ] A Pauli-elv szerint két eletron _____ rendszeren belül nem lehet azonos állapotban.
 7. [ ] A mellékkvantumszám nagyobb egyenlő mint nulla és kisebb egyenlő, mint főkvantumszám.
 8. [ ] Campton effektus során a sz______________tromágneses hullám frekcenciája növekszik.
 9. [ ] _________ természet törvényeit ugyan olyan alakú egyenletek írják le minden koordináta-rendszerben.
 10. [ ] _______________kált emisssziójának vaószínűsége azonos.

Feladatok

 1. Fénnyaláb sík üveglapra 45°-os beesési szög _______. Az üveg 6 cm vastag és törésmutatója n = 1,6. Az üveglap másik oldalán kilépő fénnyaláb párhuzamos a beeső fénynyalábbal, de eltolódott. Mekkora ez a távolság?
  1. 2,1 cm
  2. 4,53 cm
  3. ___ cm
  4. 3,12 cm
  5. egyik sem
 2. Mekkora a Poynting vektor átlagértéke ab______ elektromágneses hullámban, ahol a villamos térerősség maximuma 1 V/m?
  1. 13,3 mW/(m^2)
  2. 133 mW/(m^2)
  3. 1,33 mW/(m^2)
  4. 266 mW/(m^2)
  5. egyik sem
 3. Határozzuk meg annak a színképvonalnak a hullámhosszát, amely a rács által a harmadrendű színképben adott képe összeesik a 4861 Å hulámhosszú vonalnak a negyedrendű színképben keletkező képével.
  1. 3861 Å
  2. 6481 Å
  3. 3481 Å
  4. 5841 Å
  5. egyik sem
 4. Mekkora az ellenállása annak a 20 cm^2 területű fémkarikának, amin az 1 T erősségű merőleges mágneses indukciójú tér megszüntetésének hatására 1 mC töltés halad át?
  1. 0,23 ohm
  2. 2 ohm
  3. 45,3 ohm
  4. 67 ohm
  5. egyik sem
 5. Hosszú, 2000 menet/m menetsűrűsésű vasmagos szolenoidon 10 mA áram halad át. A vas szuszceptibilitása ennél a gerjesztésnél 10000. Mekkora áremerősséggel lehetne elérni ugyanekkora indukciót vasmag nékül?
  1. 20 mA
  2. 50 mA
  3. 100 A
  4. 10 A
  5. egyik sem
 6. Vákuumban terjedő síkhullám elektromos térerőssége: E(r,t) = (6000 V/m) cos(kz-ωt) eˇx. A mágneses indukció vektorát megadó összefüggés:
  1. B(r,t) = (2*(10^-5) T) cos(kz-ωt) eˇz
  2. B(r,t) = (2*(10^-5) T) cos(kz-ωt) eˇx
  3. B(r,t) = (2*(10^-5) T) cos(kz-ωt+π/2) eˇy
  4. B(r,t) = (2*(10^-5) T) cos(kz-ωt) eˇy
  5. egyik sem
 7. Tegyük fel, hogy két csillag egymással ellentétes irányban 0,5 c ill. 0,9 c sebességgel távolodik a Földtől. Adja meg a két csillag egymáshoz viszonyított sebességét!
  1. 0,5 c
  2. 1 c
  3. 0,97 c
  4. 0,87 c
  5. egyik sem
 8. Egyedülálló rézgömböt 0,2 μm hullámhosszú monokromatikus fénnyel világítunk meg. Mekkora maximális potenciálra töltődik fel a rézgömb a foto-elektronok kilépése révén? Az elektron kilépési munkája 4,47 eV.
  1. 1,25 V
  2. 2,33 V
  3. 2,54 V
  4. 1,73 V
  5. egyik sem
 9. Egy elektron y-irányú impulzusa pontosan ismert. Milyen pontossággal tudjuk meghatározni a z koordinátáját?
  1. 1 cm
  2. 0 cm
  3. h/4
  4. ∞ cm
  5. egyik sem
 10. Adja meg a hullámhossz-változást, ha egy _____ kezdetben álló elektron 45°-os szögben szóródik! A Compton hulámhossz 0,00243 nm.
  1. 2,42 pm
  2. 0,71 pm
  3. ___
  4. 2,42 nm
  5. egyik sem

-- Velias - 2009.05.20.