Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban
Tárgykód
VIAUAV27
Általános infók
Szak
villany és infó
Kredit
4
Keresztfélév
van
Tanszék
AUT
Követelmények
Jelenlét
nem nézik
Labor
nincs
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
1 db nagyházi az aláírásért
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek


A félév során a hallgatók elmélyítik számítógépes grafikában és animációban szerzett elméleti tudásukat a gyakorlatban. A tárgy némi elméleti ismétléssel, illetve rengeteg példán keresztül mutatja be az Autodesk3D Studio Max vizualizációs rendszert, ezen keresztül azonban számos, nem feltétlenül csak ehhez a környezethez kötődő általános ismeretet nyújt.


Követelmények

  • Ponthatárok:
  • A végső pontszám a házi feladatra kapott pontszám és a vizsgapontszám összege. A maximálisan elérhető 100 pont alapján az osztályzatok a következő módon alakulnak ki:
Pont Jegy
0 - 67 1
68 - 75 2
76 - 83 3
84 - 91 4
92 - 5

Segédanyagok

  • Tematika a tárgyhonlapról: Megtalálhatóak benne a hivatalos követelmények, a pontozás menete és egyéb általános információk, valamint a tantárgy által lefedett tematika.
  • Elméleti összefoglaló: A tematika pontjaihoz kapcsolódó rövid, tömör elméleti kidolgozás. Hibák előfordulhatnak, nem fedi teljesen az anyagot, de a sikeres vizsgához körülbelül elegendő.

Követelmények

  • A tantárgyból csak előadás van, melynek látogatása elvileg kötelező, gyakorlatilag viszont nem ellenőrzik. Az előadás kis létszámú, számítógépes teremben tartják. Az előadó hosszan magyaráz egy adott témáról, közben kivetítőn mutatja az adott feladatot, amit a hallgatók a saját számítógépükön követhetnek. Hetente egy előadás van kurzusonként, de általában 2-3 kurzus indul, így több időpontban is felvehető. Az aláíráshoz egy házi feladatot kell beadni, a tárgy írásbeli vizsgával zárul. Opcionálisan a vizsga félévközi kiselőadás megtartásával kiváltható, a kiselőadások témáit és időpontjait az előadó jelöli ki.

Házi feladat

  • Az aláírás megszerzéséhez egy nagyházit kell beadni a félév végén. A feladatot az előadóval megbeszélve egyéni ötlet alapján, vagy a tárgyhonlapon lévő előre megadott feladatok közül lehet kiválasztani. A beadási határidő általában az utolsó előadás vége, de a vizsgákon is van lehetőség rá, vizsgaalkalmanként 5 pont levonással, ami az első vizsgán 0-ról indul. Ennek ellenére érdemes leadni időben, mert rendkívül időigényes megcsinálni, ami a vizsgaidőszakban megterhelő lehet. A házi feladat elkészítése az aláírás feltétele, illetve a végső jegy 60%-át adja. Osztályozása az előadó által többnyire szubjektív alapon működik, maximum 60 pont szerezhető, általában 55 pontnál senkinek nem adnak kevesebbet. Túlvállani semmiképpen sem érdemes, mert alap esetben is sok idő- és energiabefektetést igényel.

Vizsga

  • A végső jegy a vizsgán alakul ki, amely írásbeli (és szóbeli, gyakorlati) és maximum 40 pont szerezhető. Az írásbeli részen általában 3 elméleti kérdés szerepel, melyek a tárgyhonlapon megtalálható tematikából kerülnek ki. Az elméleti kérdések megválaszolása után egy gyakorlati feladatot kell megoldani számítógépnél. Pl.: Egy csőből kiindulva modellezzen le egy vázát! Ügyeljen a megfelelő anyaghasználatra is!
  • A gyakorlati feladat bemutatása során az elméleti kérdésekre is visszakérdezhetnek, és a feladattal kapcsolatban is tehetnek fel kérdéseket. A kérdések előadótól függően tételhúzás során, vagy szóban kerülnek kiosztásra, mindenkit a saját előadója vizsgáztatja.