„Méréstechnika” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(→‎Nagyzárthelyi: 2016/17 tavaszi zh)
155. sor: 155. sor:
 
*[[Media:Merestech 2015 ZH B.jpg|2014/15 tavasz ]] - B csoport, megoldások nélkül
 
*[[Media:Merestech 2015 ZH B.jpg|2014/15 tavasz ]] - B csoport, megoldások nélkül
 
*[[Media:Mértech_2016tavasz_ZH.pdf|2015/16 tavasz]] - A és B csoport megoldásokkal
 
*[[Media:Mértech_2016tavasz_ZH.pdf|2015/16 tavasz]] - A és B csoport megoldásokkal
 +
*[[Media:Merestechnika_zh_2017tavasz_feladatlap_a.pdf|2016/17 tavasz]] -  A csoport, megoldásokkal ([[Media:Merestechnika_zh_2017tavasz_megoldas_a_kisfeladatok.pdf|kisfeladatok]], [[Media:Merestechnika_zh_2017tavasz_megoldas_a_nagyfeladatok.pdf|nagyfeladatok]])
 +
*[[Media:Merestechnika_zh_2017tavasz_feladatlap_b.pdf|2016/17 tavasz]] -  B csoport, megoldásokkal ([[Media:Merestechnika_zh_2017tavasz_megoldas_b_kisfeladatok.pdf|kisfeladatok]], [[Media:Merestechnika_zh_2017tavasz_megoldas_b_nagyfeladatok.pdf|nagyfeladatok]])
 
| style="vertical-align: top; width: 50%;" |
 
| style="vertical-align: top; width: 50%;" |
  

A lap 2017. május 15., 15:56-kori változata

Méréstechnika
Tárgykód
VIMIAB01
Régi tárgykód
VIMIA206
Általános infók
Szak
villany
Kredit
5
Ajánlott félév
4
Keresztfélév
van
Tanszék
MIT
Követelmények
KisZH
5 db
NagyZH
1 db
Házi feladat
5 db (opcionális)
Vizsga
nincs
Elérhetőségek
Levlista
mertech@sch.bme.hu


A Méréstechnika a Jelek és rendszerek 2 tárgyra épül, de hasznos a Digitális technika 1 és a Matematika A4 alaptudás is.

A tantárgy a környező anyagi világ megismerését, valamint kvantitatív és kvalitatív jellemzését segítő mérnöki módszereket és eszközöket mutat be. Méréselméleti, méréstechnikai, műszertechnikai és metrológiai alapismereteket ad, és szemléletmódjával segíti valamennyi műszaki tárgy – közöttük a laboratóriumi gyakorlatok – ismeretanyagának elsajátítását. Jelentős mértékben fejleszti a tudatos modellalkotási és problémamegoldó készséget. Mindezt a villamos mennyiségek alapvető mérési módszereinek és eszközeinek megismertetésén keresztül éri el, de támaszkodik az analógiák következetes alkalmazásában rejlő lehetőségekre is. A tantárgy további célja annak tudatosítása, hogy a mérésekkel szerzett információ szakszerű feldolgozása minden esetben megköveteli a mérések pontosságával (bizonytalanságával) kapcsolatos adatszolgáltatást is.

Követelmények

 • Előkövetelmény: A Jelek és rendszerek 2 című tárgyból az aláírás megszerzése.
 • Jelenlét: Az gyakorlatok 70%-án kötelező megjelenni, és ezt ellenőrzik is.
 • KisZH: A félév során a gyakorlatokon 5 darab előre bejelentett időpontú, egyenként 4 pontos kiszárthelyit kell megírni. A kiszárthelyik közül legalább három legalább 50%-os teljesítése kötelező! A kisZH-k pótlására nincs lehetőség.
 • NagyZH: A félév során 1 darab nagyzárthelyit kell megírni, melyen legalább 40%-ot kell elérni. Két pótlási lehetőség van.
 • Házi feladat: A félév során 5 darab nemkötelező házi feladat megírására van lehetőség. Ezek eredménye a félévközi jegyet maximum 1 jeggyel javíthatja.
 • Félévközi jegy: A félévközi jegyet a nagyzárthelyi és a kizárthelyik eredményének 50-50%-os súlyozásával képzett összpontszám alapján állapítják meg. Az elégséges osztályzat megszerzésének feltétele legalább 40%-os eredmény elérése. A zárthelyik alapján megállapított legalább elégséges osztályzatot a nem kötelező házi feladatok eredménye maximum egy osztályzattal javíthatja.

Segédanyagok

Tanszéki segédanyagok

 • A tárgy hivatalos jegyzete a Zoltán István: Méréstechnika című könyv, mely megvásárolható az egyetemi jegyzetboltban.
 • A tárgyhoz elengedhetetlen a Sujbert László: Méréstechnika példatár villamosmérnököknek című példatár is.
 • A tárgy előadásainak felvételei elérhetőek a tanszéki honlapon.
 • A tárgyhoz rengeteg nagyon hasznos segédanyag és jegyzet található a tanszéki honlapon! Itt található egy tömör, lényegre törő előadásjegyzet is a jegyzetek menüpont alatt!
 • Rövid elméleti összefoglaló‎ - Sujbert László előadó által írt MSc felvételi segédlet. Hasznos összefoglaló példákkal, de nem fedi le a teljes tananyagot!!!

Egy gyakorlatvezető rövid összefoglalói

Egyéb segédanyagok

Kiszárthelyik

A félév során 5 alkalommal, egyenként 4 pontos kiszárthelyit kell írni a gyakorlatokon. Mindegyiket előre bejelentik, és a gyakorlatokon megoldott példákhoz hasonló jellegűek. A kiszárthelyik közül legalább három legalább 50%-os teljesítése kötelező! A kisZH-k pótlására nincs lehetőség!

Fontos: Minden évben más és más feladatok vannak. A témakörök változatlanok, de a feladatok ezektől gyökeresen eltérőek és sokkal nehezebbek is lehetnek! Ne csak ezeket vegyétek alapul!

Első kiszh

Második kiszh


Harmadik kiszh

Negyedik kiszh

Ötödik kiszh

Házi feladatok

A tananyag jobb elmélyítését elősegítendő, szorgalmi házi feladatokat is adnak ki, összesen ötöt. Egy-egy házi feladat 1-2 példából áll, rövid idő alatt megoldható. A házi feladatokat a következő héten be is kell adni, pótlásra nincs lehetőség. A feladatokat pontozzák, a legjobbak félévközi jegyüket maximum egy osztályzattal javíthatják, feltéve, hogy az legalább elégséges.

A házi feladatok a tanszéki portálról tölthetőek le.

Másolni nem érdemes, mert a félév során szúrópróbaszerűen ellenőrzik, hogy tényleg magatok oldottátok-e meg a feladatokat. Akinél kiderül, hogy nem önálló munkát végzett, annak törlik az összes pluszpontját és nem szerezhet +1 jegyet a félév végén.

Nagyzárthelyi

A nagyzárthelyi összesen 20 pontos és legalább 8 pontot kell elérni az elégségeshez. Az első részében 8 darab 1-2 pontos rövid elméleti/számolós kérdésre kell válaszolni. A második részében viszont 2 darab egyenként 5 pontos nagyobb, több részfeladatos számolási feladatot kell kidolgozni.

Rendes ZH

Pót ZH

Tippek

 • Érdemes bejárni az előadásokra, mert jól használható táblajegyzet készül és csak azt kérik számon, ami az előadásokon elhangzott.
 • A kiszárthelyikre alaposan fel kell készülni a kiadott témakörökből. Érdemes az előadásanyagot is átnézni, mert nem csak a gyakorlatokon vett feladatokból kérdezhetnek. Fontos tudni, hogy a kisZH feladatokban feltételezik, hogy az előkövetelmény tárgyak anyagát maximálisan elsajátították és az ott tanultakat használni is tudjátok. Tehát nem kell meglepődni ha egy-egy jelekes alapfogás vagy egy kicsit bonyolultabb deriválás is a feladat része. A nehézség nagyon változó, de általánosságban elmondható, hogy egy-egy nehezebb kisZH után várható egy-egy könnyebb is.
 • A szorgalmi házi feladatokkal megéri foglalkozni. Némelyik egész könnyű, de vannak nagyon nehezek is. Részfeladatok beadására is jár pont és az se baj, ha nem adjátok le az összes feladatot. Mindegyik házi 10 pontos, de már szumma tizen pár házi ponttól lehet 1 extra pontot szerezni. 40 pár ponttal pedig már elérhető a maximális 6 pontos (1 teljes jegyes) javítás is!
 • Ha megvan a minimális 6 pont a kisZH-kból, nem szabad elbízni magad. Nagyon kisarkítva a dolgot igaz, hogy ahány pontot szereztél év közben a kisZH-kon, annyi pontot érsz el nagyjából a nagyzárthelyin is. Tehát ha minimális kisZH pontszámmal mész a nagyZH-ra, de nem kapcsoltál előtte maximális gőzre, akkor jó eséllyel nem fog sikerülni a tárgy.

Verseny

Schnell László Méréstechnika és Jelfeldolgozás kari tanulmányi verseny hivatalos honlapja.

A verseny a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék által szervezett méréstechnika, illetve jelfeldolgozás verseny utóda. A két verseny összevonását az indokolta, hogy a két terület nem különül el élesen egymástól, amint azt a feladatok is mutatják: sok feladat esetén nem egyértelmű, hogy melyik témakörhöz soroljuk. A mai mérőrendszerekben szinte mindig megjelenik a jelfeldolgozás, gondoljunk csak a jelek mintavételezésére, analóg-digitális átalakítására.

A verseny feladatainak megoldásához elsősorban az összefüggések alapos ismeretére, jó integrációs készségre, olykor mérnöki intuícióra van szükség. A feladatok megoldása ritkán kíván hosszas levezetéseket, a tárgyi tudást a rendelkezésre álló irodalomból ki lehet keresni. Természetesen a felkészültség, a tananyag alapos ismerete sok előnnyel jár. Nem mindenki számára triviális, de a sokrétű lexikális tudással rendelkező ember a könyvekben, az interneten is hamarabb megtalálja a keresett információt.


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév