Laboratórium 1 - 2005 őszi ZH megoldások

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Nagy Marcell (vitalap | szerkesztései) 2017. július 12., 14:15-kor történt szerkesztése után volt. (autoedit v2: fájlhivatkozások egységesítése, az új közvetlenül az adott fájlra mutat)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1. Feladat

Határozza meg egy egyenfeszültségű generátor Thevenin helyettesítőképének elemeit (U0,Rb) a következő mérési eredmények alapján: U1=10V, U2=9.88V. Az U1 kapocsfeszültséget terhelés nélkül, az U2-t Rt=1kOhm terheléssel mértük.

 • Terheletlen esetben: [math] U_0 = U_1 [/math]
 • Terhelt esetben: [math] U_{rb} = U_0 - U_2 [/math] ([math] R_b [/math] -n eső fesz), [math] \frac{U_{rb}}{U_2} = \frac{R_b}{R_t} \Rightarrow R_b = \frac{(U0-U2)Rt}{U_2} = 0.012k \Omega[/math]

2. Feladat

Két azonos frekvenciájú szinuszjel közötti fázistolást szeretnénk megmérni Lissajous-módszerrel.

a) Rajzolja fel az oszcilloszkópon látható ábrát!

 • Méréskönyv 169.oldal, vagy labor segédlet 34.oldal.

Labor1 kép1.bmp

b) Adja meg a fázistolás származtatási összefüggését és a változók jelentését!

 • [math] \varphi = \frac{\Delta t}{T}*360^{\circ} [/math]
 • [math] \varphi = \arcsin(\frac{c}{d}) [/math]
 • [math] c = 2*Y_p*\sin \varphi, d = 2*Y_p [/math],
 • Ahol c a tengelymetszetek távolsága, d pedig a legnagyobb távolság.

c) Milyen üzemmódban használjuk az oszcilloszkópot (időalap)?

 • XY üzemmód

d) Hogyan befolyásolja az időalap generátor nemlinearitása a mérést?

 • Nem függ tőle a pontosság, mivel az eltérítést külső jelek végzik.
 • Nem befolyásolja a generátor erősítési hibája sem, mivel hányadosképzés miatt a hiba kiesik.
 • Kalibrált állás fontos, mert ekkor van a földpont a képernyő közepén.

3. Feladat

Az oszcilloszkóp FFT funkciójával 3 csúcsot látunk, melyek frekvenciája 100, 300 és 500 Hz, amplitudója rendre -5.35, -14.89, -19.33dB. Ideális négyszögjel, vagy háromszögjel a bemenet? Hány Hz a bemenőjel alapfrekvenciája? (megjegyzés: a szkópon 0dBV nagyságú csúcs jelenik meg 1V effektív értékű szinuszjel esetén, úgy tekintjük, hogy az FFT a spektrumot torzítatlanul méri)

 • Ideális négyszögjel: [math] \frac{1}{x} [/math] szerint változik
 • Ideális háromszögjel: [math] \frac{1}{x^2} [/math] szerint változik

Az alapfrekvencia pedig 100 Hz.

Kiszámolhatóak a dBV értékekből a feszültség értékek [math] U = 10^{\frac{U_{dBV}}{20}} [/math], majd a feszültségek arányai: U2/U1 = 1/3 illetve U3/U1 = 1/5. Ebből látszik, hogy a megadott jel négyszögjel, mert spektruma 1/x szerű a páratlan felharmonikusoknál. Háromszögjelnél 1/9 illetve 1/25 lenne a két arány.

Megjegyzés: Nyilvánvalóan fölösleges munka kiszámolni a feszültségeket, a dBV értékekből is hasonló következtetést lehet levonni.

4. Feladat

Rajzolja fel egy valódi kondenzátor négyelemű modelljét. Milyen fizikai hatásokat reprezentálnak az egyes elemek? Adja meg a modell reaktáns elemeinek segítségével a rezonanciafrekvenciát!

Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

Rezonancia frekvencia: [math] f = \frac{1}{2 \pi \sqrt{LC}} [/math]

[math] \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} [/math]

[math] Z = R + j \omega L + \frac{1}{j\omega C} [/math]

5. Feladat

Egy telecom trafót egy R0=600 Ohm-os feszültségforrás és egy Rt=600 Ohm-os terhelés illesztett elválasztására használunk. Az adatok: N2=1000, R2=10 Ohm, N1=a*N2, R1=a*R2, ahol N2 és N1 rendre a szekunder és a primer menetszám, R2 és R1 pedig rendre a szekunder és a primer rézellenállás. Rajzolja fel a kapcsolást, benne a trafó modelljével. A szórási induktivitás és a mágnesezőáram elhanyagolható. Mekkora a szükséges primer menetszám?

Általános megoldás:

[math]R_0 = R_1 + n^2 \cdot R_2 + n^2 \cdot R_t[/math] ,ahol:

 • R0 - generátor belső ellenállása
 • R1, R2 - tekercsek DC ellenállása
 • Rt - terhelő ellenállás
 • n - menetszám áttétel [math]n = \frac{N_{primer}}{N_{szekunder}}[/math]

Magyarázat: A fő cél a reflexiómentesség, ezt úgy érhetjük el, hogy illesztett lezárást alkalmazunk. Azaz a generátor belső ellenállásának és a terhelésnek meg kell egyeznie. A terhelés esetünkben összetett: tekercsek DC ellenállása, és a terhelő ellenállás. És ezek nem egyszerűen kapcsolódnak a trafó miatt. Ha a primer oldalról benézünk, akkor a szekunder DC ellenállás és a terhelő ellenállás n2-szeresét látjuk (szekunder oldali mennyiségeket a primer oldalra redukáljuk). Ezért ez a képlet.

6. Feladat

Rajzolja fel egy bipoláris tranzisztor közös (földelt) emmitteres kimeneti (Ic-Uce) karakterisztikáját! Jelöljön be az aktív tartományban egy munkapontot és írja le hogyan mérné meg a tranzisztor h11, h21, h22 (hibrid) paramétereit!

A megoldások megtalálhatóak az Elektronika I. könyvben. A kimeneti karakterisztika az 5-30as oldalon, a hibrid paraméterek számítási módjai pedig az 5-51 - 5-53as oldalakon. Illetve itt is be van mutatva egy példán (és talán inkább ezt kérnék ennél a példánál):

Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

7. Feladat

Egy D flip-flopot a következő gyári adatok jellemeznek: [math]t_{su}[/math]= 20 ns set-up time, [math]t_h[/math]= 8 ns hold time

a) A D flip-flopot egy áramkörbe építve annak órajele a helytelen kapcsolási elrendezés és vezetékezés miatt az adatjelhez képest 5ns-mal késik. Mekkora a módosult flip-flopnak a tsn és th értéke?

[math]t_{setup} = 20 - 5 =15[/math] nsec

[math]t_{hold}= 8 + 5 = 13[/math] nsec

b) Hogyan módosulnak ezek az adatok, ha az 5ns-os késleltetés az adatvonalon lenne?

[math]t_{setup} = 20 + 5 =25[/math] nsec

[math]t_{hold}= 8 - 5 = 3[/math] nsec

8. Feladat

Egy decimális számlálóval frekvenciaosztót képeztünk, amellyel egy kb 50MHz frekvenciájú, szimmetrikus kitöltésű négyszögjelet osztunk le ( A leosztandó négyszögjel a számláló órajelét képezi).

a) Megmérjük a leosztott jel egy periódusát a LogicWave logikai analizátorral időzítésanalízis üzemmódban, a lehető legnagyobb pontossággal. Becsülje meg a mérés relatív hibáját!

b) Hogyan módosul az előbbi hibaalap, ha a kurzorok segítségével nem egy, hanem 5 periódus idejét mérjük le?

c) Megmérhető-e a leosztott jel periódusideje a LogicWave logikai analizátor állapotanalízis üzemmódjával? + meg vannak adva adatok...

9. Feladat

Rajzolja fel a 4 számjegyű 7 szegmenses kijelző egység jellemző hullámformáit időmultiplex számjegykiválasztás esetére! Milyen időzítéseket érdemes használni a "jól látható" kijelzés érdekében?

Az időmultiplexált kijelzőnél az összes kijelző ugyanazt a 7 szegmenses kódolású adatot kapja. Azonban egyszerre mindig csak egy kijelző van engedélyezve (a dekóderrel), az amelyhez tartozik az adat. Ezután a következő adat kerül a buszra (a multiplexer által), s a következő kijelző lesz engedélyezve. Ez ismétlődik ciklikusan olyan sebességgel, hogy az emberi szem egyszerre látja az összes karakter. Ehhez egy karakterre 25 Hz-nél sűrűbben kel hogy sor kerüljön. Így a számlálót n kijelző esetén legalább n*25 Hz-el kell léptetni.

10. Feladat

Adjon egy olyan tesztvektor sorozatot, az alábbi egyetlen X bemenettel rendelkező automatához amely leteszteli az automata összes állapotátmenetét!

Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
reset 1 0 0 0 0 0 1 0
X - 0 0 1 0 1 - 1
allapot A B B C C B A C