Laboratórium 1

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Pálvölgyi Tibor (vitalap | szerkesztései) 2016. március 20., 17:05-kor történt szerkesztése után volt.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Laboratórium 1
Tárgykód
VIMIA304
Általános infók
Szak
villany
Kredit
5
Ajánlott félév
5
Keresztfélév
nincs
Tanszék
MIT
Követelmények
Labor
11+1 alkalom
KisZH
laborbeugrók
NagyZH
1 db
Házi feladat
minden laborra
Vizsga
nincs
Elérhetőségek
Levlista
labor1@sch.bme.hu


A tárgy elsődleges célja a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek és készségeinek fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg, amelynek keretében:

 • Ismereteket szereznek, illetve mélyítenek el a szakmájuk szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre és mérőeszközökre vonatkozóan.
 • Elsajátítják a mérések megtervezésének, összeállításának és végrehajtásának alapvető módszereit, valamint az alaplabor eszközeinek használatát.
 • Gyakorolják a mérési eredmények kiértékelési módszereit, illetve eljárásait, és megismerik a mérések dokumentálásának valamint a mérési eredmények további felhasználásának legfontosabb szabályait.

A megszerzett ismeretekkel és készségekkel a hallgatók képesek kell legyenek:

 • Egyszerűbb elektrotechnikai, elektronikai, illetve digitális technikai problémákhoz kapcsolódó mérési feladatok önálló megtervezésére és kivitelezésére.
 • A mérési eredmények helyességének/megfelelőségének megítélésére.

Követelmények

 • Előkövetelmény: A Méréstechnika és Elektronika 1 című tárgyak teljesítése.
 • Jelenlét: Minden mérésen kötelező részt venni.
 • Labormérések: Minden mérés elején beugrót kell írni. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető. A 4. méréstől kezdve minden mérésre házi feladatot is kell készíteni. A 4-11 mérések esetén a végzett munkát a mérésvezető osztályzattal értékeli: [math] JEGY=0.4*B+0.3*M+0.3*J [/math], ahol B - Beugró és házi, M - mérés, J - jegyzőkönyv.
 • Pótlási lehetőségek: Az előírt 11 mérésből a félév során maximum 2 mérés pótlására biztosítanak lehetőséget, függetlenül attól, hogy elégtelen eredménnyel zárult mérés, vagy pedig távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé. Az első három mérésre alapvetően építenek a további mérések, ezért ezeket a 3. mérés hetének végéig pótolni kell.
 • NagyZH: A ZH alkalmával olyan feladatokat kell megoldani, amelyek lefedik a mérések anyagát, és a laborgyakorlatok során megszerzett, vagy ott elmélyített ismereteket kérnek számon. (Mérési módszerek, egyszerűbb kapcsolási rajzok, műszerek összekötésével kapcsolatos feladatok, stb.)
 • Ellenőrző mérés: Ennek keretében a hallgató abban a laboratóriumban, ahol a gyakorlatokat is végezte, az elvégzett 11 mérés anyagából egy gyakorlati feladatot kap, amelyet adott idő alatt el kell végeznie, arról rövid jegyzőkönyvet kell készítenie. Semmilyen segédeszköz/jegyzet nem használható. A mérésvezető a mérés végén ellenőrző kérdéseket tesz fel, és a munka színvonala, a mérési jegyzőkönyv tartalma, valamint a kérdésekre adott válasz alapján osztályzatot ad.
 • Félévközi jegy:
  • A félévközi jegy számításának módja (kerekítés szabályai szerint): [math] JEGY=0.6*F+0.2*EM+0.2*ZH [/math]
  • F - Az eredményesen elvégzett 4-11 gyakorlatokon kapott osztályzatok számtani átlaga.
  • EM - Az ellenőrző mérés osztályzata.
  • ZH - A zárthelyi dolgozatra kapott osztályzat.
  • A félévközi osztályzat elégtelen, ha a hallgató nem végezte el eredményesen mind a 11 mérést, vagy EM és ZH közül bármelyik elégtelen.

Mérési segédanyagok

Nagyzárthelyi

Egyéb segédanyagok

 • Az aktuális mérési segédanyagok elérhetőek a tanszéki honlapon.
 • A tárgyhoz szükséges könyv: Péceli Gábor – Dabóczi Tamás: Hallgatói segédlet a Laboratórium 1 című tárgy méréseihez.
 • A tárgyhoz szükséges műszerismertető: Péceli Gábor – Dabóczi Tamás: Műszerismertető segédlet a Laboratórium 1 című tárgy méréseihez.


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév