Kooperatív és tanuló rendszerek - vizsga ellenőrző kérdések - 04

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kiskoza (vitalap | szerkesztései) 2014. május 26., 15:27-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Kooperatív és tanuló rendszerek
Az elosztott problémamegoldás körében fellépő konfliktusok feloldására milyen elemi protokollokat alakítottak ki? Mi a szerepük konfliktus feloldás szempontjából?
INQUIRY (vizsgálat, nyomozás, kérdezősködés)
ARBITRATION (választott bírói döntés, döntnöki döntés)
PERSUATION (rábeszélés, meggyőzés)
ACCOMODATION (alkalmazkodás)
Milyen általános feltételeket teljesítenie kell egy "jó" ágens kommunikációs nyelvnek (gondoljon itt a formátumra, tartalomra, implementációra, stb.)?
Formátum: dekleratív, ember által olvasható, lineáris (bitfolyamhoz)
Tartalom: külön kommunikációs nyelv és külön tartalom nyelv
Szemantika: protokollok kötelező megértése jelentés ~ reprezentáció
Implementálás: részleges implementáció lehetősége
Hálózati technológiák: unicast, multicast, broadcast, szinkron, aszinkron kapcsolatok
Környezet: a környezet heterogén, dinamikus, elosztott, erre készülni kell
Megbízhatóság: megbízható és biztonságos kommunikáció
Hasonlítsa össze a KQML és a FIPA-ACL nyelveket! Mi bennük a közös? Mi köztük a különbség?
_?_
Milyen alapvető újdonságot jelentette a KQML kommunikációs nyelv megfogalmazása?
_?_
A természetes nyelvű kommunikáció milyen elméletére alapoz (merít belőle) a KQML (és FIPA-ACL)?
_?_
Mi a performativum? (példák) Mi a szándékható erő? Beszéd aktusnak milyen részei vannak Austin szerint?
preformativum: kimondás = csinálás. Logikai értéke nincs, magának a világállapotnak a létrehozása („Ennek a hajónak én a Dundi nevet adományozom”).
szándékható erő: ettől függ a megnyilatkozás erejének az erőssége (király kérése parancs).
Beszédaktusok részei: kijelentés + egy cselekvés (performativum) végrehajtása
Beszéd aktusnak milyen a leírása Searle szerint? Mi van, ha a leíró feltételek sérülnek?
Egy párbeszéd, egy beszélgetés nem más, mint egy szabály alapú viselkedés. A beszédaktusok struktúrája: szükséges és elégséges feltételek rendszere.
A lényegi feltételek megsértése teljes sikertelenséghez vezet.
Beszéltünk mesterséges intelligenciában racionális ágensekről. Mit takar a "beszéd aktus, mint racionális cselekvés" megközelítés?
_?_
Milyen a KQML üzenet jellegzetes felépítése? Milyen strukturális elem a rugalmas kommunikáció titka?
_?_
Milyen információkat találunk egy üzenet adatcsere szintjén?
A kommunikáció legalsó protokoll szintje: feladó, címzett, azonosító, egyéb kommunikációs paraméterek.
Milyen információkat találunk egy üzenet üzenet szintjén?
Az üzenet tartalmának azonosítása, típus meghatározása.
Két szerep: adminisztratív és tartalom típusú.
Milyen egy adminisztratív, és milyen egy tartalom tip. KQML üzenet?
Adminisztratív: a rendszer működéséhez szükséges adatokat közvetít (pl.: új ágensek bemutatkozása, ágens feladatmegoldó képességeinek közzététele)
Tartalom típusú: tudásdarabka átvitele, meghatározva annak ontológiáját, témáját, nyelvét, tartalmát.
KQML esetén hogyan adják meg az ajánlatos üzenetprotokollokat?
Advertise/subscribe/ask-tell kulcsszóval kezdődik az üzenet.
KQML-es rendszerben mi a Facilitator ágens szerepe?
Az üzenetek továbbításán, ágensek rendszerbe adminisztrálásán kívül minden magasabb szintű feladatot a kommunikációsegítő/facilitator ágens lát el.
Ábrázolja a toborzás (recruit), alkusz (broker), és ajánlás (recommend) üzenetsémákat!
KTR üzenetsémák.png
Mi a KRIL és mi a szerepe?
KRIL: ágensek integrálása a KQML rendszerbe.
Az ágens és a router folyamatok között a KRIL interfész teremt kapcsolatot.
Az ágens programok a KRIL API-t használva egyszerű függvényhívások segítségével érik el a rendszer szolgáltatásait.
Milyen problémákat jelentet a KQML nem megfelelő szemantikai definiáltsága?
A performatívumok definíciói kétértelműek, félreértelmezettek, hiányosak.
Kétértelmű: több kulcsszó értelmezése nem pontosan definiált (pl.: Deny+Tell)
Félreértelmezett: néhány kulcsszó nem is performatívum, mert nem eredményez közvetlen akciót, csak felkérést jelent, amit a fogadó figyelmen kívül hagyhat (pl.: Broker+Stream-all)
Hiányos: hiányoznak a megbízás típusú performatívumok, amelyekre a fogadónak egy rövid válasszal reagálni kell, hogy elfogadja-e a megbízást.
Mi a szemantikailag specifikált KQML lényege?
Min. előfeltétel halmaz+performatívum+min. utófeltétel halmaz
Ezekhez kell egy modális logika.
Mi a FIPA szabványosítás főbb gondolata (szabványosíthatóság szempontjából)?
"gyors szabvány"
Semmi megkötés ágensek belsejére
Megkötés közösség építésére
Alapvető közösségi struktúra
Alapvető kommunikáció

-- Tsiga - 2012.06.04.