Kooperatív és tanuló rendszerek - vizsga 2008-05-26

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Kooperatív és tanuló rendszerek
1. Gépi ágenseknél miért beszéljünk szervezetekről? Jellemezze néhány mondatban a "piac" tip. ágens szervezetet!! (5 pont)
2. Milyen ágensszervezet a Jade platform és miért? (5 pont)
3. Ágensrendszerek adottságaiból adódóan lehetséges a rendszerbiztonság és a hibatűrés további fokozása. Mit érdemes ennek kapcsán megemlíteni? (5 pont)
4. Magyarázza A FIPA szabvány hogyan írja elő egy beszédaktus megadását? Természetes nyelvből válasszon egy beszéd aktust és kísérelje meg azt minél FIPA-hűen leírni! (5 pont)
5. Mi a modális logika lényege? Miben különbözik a predikátum kalkulustól? (5 pont)
6. Modális operátorok szokásos jelentésére támaszkodva, az alábbi logikai definíciója alapján, adja meg a tartós cél (persistent goal) informális értelmezését (5 pont)
(P_Goal x p) = (Goal x (Later p)) ^ (Bel x Øp) ^ (Before ((Bel x p) ˇ (Bel x £Øp)) Ø(Goal x (Later p)))
Egy ágensnek tartós célja van, ha:
  • van p célja, amely majd igaz lesz, de most ágens még nem hiszi annak,
  • a cél elejtése előtt az ágensnek:
    • hinnie kell, hogy a célt megvalósítottak, vagy pedig
    • hinnie kell, hogy a célt sohasem lehet megvalósítani.
7. Hasonlítsa össze a Perceptron-t és az Adaline-t felépítés, képesség és tanítási algoritmus szempontjából! (4 pont)
8. Approximációs feladatot kell megoldania neuronhálóval (MLP-vel). Adott háló a tanító pontokra már elegendően kis hibát ad, de a tesztelő mintapontokra adott válasza elfogadhatatlanul rossz. Az alábbi lehetőségek közül mit cselekedne és miért? (6 pont)
a.) növelné a háló méretét és tovább tanítaná a hálót,
b.) csökkentené a háló méretét és tovább tanítaná a hálót,
c.) eleve túl nagy hálót választott, ezért kisebb hálóból indulna ki és azt tanítaná,
d.) más, vagy módosított tanító eljárást alkalmazna (pl. momentum módszer vagy megváltoztatná a tanítási paramétereket m stb.).
e.) egyéb (adja is meg, hogy mit tenne!)
A helyes megoldás: C
Indoklás: Túltanulásra hajlamosít a túl nagy neuronszám, ezt viszont nrm lehet menet közben változatni
9. Mi a különbség a NARX és a NOE modellosztály között és ha a két struktúra közül kellene választania melyiket választaná és miért? (4 pont)
10. Az EKVIVALENCIA logikai kapcsolatot akarja megoldani RBF hálóval. Adjon olyan megoldást, hogy a rejtett rétegben két Gauss neuron van. Válasszon középpontokat, és mutassa meg, hogy egy ilyen hálózattal a feladatot meg lehet oldani. Válasszon olyan σ értéket is, amely alkalmasnak tűnik a feladat számára. (8 pont)
11. Milyen előnyei és hátrányai vannak egy SVM-nek a hagyományos MLP-hez képest? (4 pont)
12. Oldja meg a következő osztályozási feladatot egyszerű lineáris osztályozók és moduláris architektúra felhasználásával. Adja meg, hogy milyen részfeladatot oldanak meg az egyes lineáris hálók és hogyan alakítja ki a modulokból az eredő megoldást! Törekedjen a minél egyszerűbb megoldásra! (4 pont)