Japán kezdő 1. rész

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Japán kezdő 1. rész
Tárgykód
GT671011
Általános infók
Kredit
0
Tanszék
Nyelvi Intézet
Követelmények
Jelenlét
kötelező
Minimális munka
bejárás
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
nincs
Elérhetőségek


A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a japán nyelv alapjaiba. Megtanítsa a japán szótagírásokat (hiragana és katakana), valamint néhány egyszerűbb kanjit (kínai írásjegyet), hogy azokat írni és olvasni is tudják. Valamint cél, hogy az egymásra épülő nyelvtan, szókincs, kifejezések elsajátításával a hallgató megértsen alapvető nyelvi fordulatokat és a mindennapi életben előforduló kifejezéseket. Cél továbbá, hogy tudjon kérdéseket feltenni és azokra válaszolni, képes legyen egyszerű kommunikációra írásban és szóban, értse a könnyebb hallott szövegeket.

A kurzus végeztével elsajátítjuk a hiragana és katakana szótagírások írását és olvasását. A félév második felétől latin betűket nem használunk az órákon. A félév végére megtanuljuk néhány kanji olvasatát is. A tárgy végeztével alapszintű kifejezéseket, mondatokat tudunk gyártani, néhány gyakori nyelvtani elem felhasználásával. A megszerzett szókincs nagyjából 200 szó környékére tehető.

A japán nyelvről röviden

A japán nyelv egyike a világon legtöbbek által beszélt nyelveknek (125 millió anyanyelvi beszélő). Sokan úgy vallják, hogy egy külföldi (nem keleti ember) számára talán az egyik, ha nem a legnehezebben megtanulható idegen nyelv, főként a különleges írásrendszere miatt. Az írásrendszer ugyanis nem egészen a japánok sajátja, elsősorban Kínából eredeztethető, azonban az évszázadok során természetesen rengeteget alakult, így ma már önálló nyelvnek mondható. Ez a kettősség tükröződik a nyelv nehézségeiben is.

A japánok 3 írásrendszert használnak, melyek a következő:

  • Hiragana: szótagírás, segítségével bármilyen szöveg leírható. Elsősorban gyermekek számára íródott szövegekben, illetve normál szövegekben a "ragozás" jelölésére használják. Írásképe: こんにちは。
  • Katakana: elsősorban az idegen nyelvekből (főként angol) átvett szavak leírásához, valamint cégek, üzletek nevében, feliratokban használják. Írásképe: テレホンカード
  • Kanji: a kínai nyelvből átvett jelek, melyek jelentéseket jelölnek, ezek alkotják a szótöveket. Írásképe: 日本語

A nehézséget főként a kanjik megismerése jelenti a japán nyelvben. A japán állam által kiadott listán nagyjából 2000 karakter szerepel. Ezek alkotják azokat a kanjikat, melyek használatát a mindennapok során javasolják. Összességében több mint 10000 kanji létezik, azonban ezek többségét ma már egyáltalán nem, vagy csak a szépirodalomban használják. Maguk a japánok az általános és középiskola 12 évfolyamán keresztül tanulják az írást-olvasást, évente nagyjából 200 kanjit megtanulva. Képzeljük el, hogy ezek után - külföldiként - milyen munkát jelent megismerkedni csak a legfontosabb karakterekkel. Érdekesség, hogy egy átlag japán körülbelül 3000-4000 kanjit ismer (leírni már nem mindegyiket tudja).

A japán nyelv haszna

A nyelv szépsége és haszna az előző bekezdésekben leírtakban rejlik. Mivel világviszonylatban a 9. legtöbbek által beszélt nyelvről van szó, így igen széles közönséggel fogunk tudni kommunikálni, ha elsajátítjuk a nyelvet. Japán egy vezető gazdasági hatalom, különösen nagy szereppel rendelkezik az elektronika és az IT területén. Japánban egyébként híresen gyenge az angol nyelv oktatása, annak ellenére, hogy kötelezően tanulja minden diák, így hasznos tud lenni, ha anyanyelvükön tudunk kommunikálni a japánokkal. Fontos még megemlíteni, hogy a nyelv elsajátításával egyidőben óhatatlanul is megismerkedünk a keleti kultúra nyugatitól igencsak eltérő speciális jellegzetességeivel, különlegességeivel, melyek az üzleti kapcsolatok terén is igen hasznos ismeretek.

Követelmények

A tárgynak nincs semmilyen előkövetelménye. Előképzettség nem szükség, a japán nyelv oktatását az alapoktól kezdik (hiragana és katakana írásrendszerek elsajátítása). A félév során 2 db zárthelyi dolgozatot kell megírni, ezek egyike sem jelenthet különösebb akadályt azok számára, akik rendszeresen látogatják az órákat.

Figyelem! A tárgy felvételére az Idegen Nyelvi Központ által kiadott szabályok érvényesek. A tárgy jelenlét nélküli nem teljesítése 14 500 HUF megfizetését vonja maga után!

Segédanyagok

A félév során a Minna no nihongo című tankönyből tanulunk. A kezdő 1. tárgy keretében a könyv 5.-6. leckéjéig jutunk el. A szükséges tananyag beszerezhető az Angol nyelvi csoport adminisztrációján (E épület, 10 emelet 4 szoba), hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13 óráig. A tananyag ára 2000 HUF.

Hasznos linkek

Kedvcsináló

2015 őszén hallgattam a tárgyat, méghozzá azért, mert szerettem volna közelebbről is megismerkedni egy távol keleti nép kultúrájával, történelmével és - nem utolsó sorban - nyelvével. Remekül segítségemre volt ez a tárgy, elindított azon az úton, mely a japán nyelv megismeréséhez vezet, és hosszú éveken keresztül tart. Az oktató Juhász Borbála, aki korábban kint élt és tanult Japánban, így első kézből adhatja át tapasztalatait a hallgatóknak. Az oktatás alapvetően magyar nyelven zajlik, a magyarázatok és a feladatok mind-mind magyarul hangzanak el. Az órákon vegyesen foglalkozunk új nyelvi elemekkel, az írás és olvasás gyakorlásával, valamint hallott szöveg értésével. A tanárnő számos kiscsoportos játékkal színesíti az alkalmakat, melyek remek gyakorlásként és ismétlésként szolgálnak. A társaság igen jó volt, élveztem az órákat és a tárgy meghozta a kedvemet ahhoz, hogy önállóan is foglalkozzak a japán nyelv tanulásával. --Pardavi Balázs (vita) 2016. január 7., 22:51 (UTC)