Intelligens rendszerek laboratórium 1 - 2. Ellenőrző kérdések

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Intelligens_rendszerek_laboratórium_1
Milyen ágensek szerepelnek a könyvkereskedős mintapéldában? (felsorolás)
BookSellerAgent
BookBuyerAgent
Milyen protokoll szerint zajlik a könyvkereskedős mintapélda ágensei közti kommunikáció? (pontokba szedve, tömören)
Mi az ACL? (definíció és felhasználás pár mondatban)
Agent Communication Language, egy JADE-ben használatos ágensek közötti kommunikációt biztosító, a FIPA nemzetközi szabvány szerinti nyelv. Aszinkron kommunikációt tesz lehetővé.
Mi a KQML? (definíció és felhasználás pár mondatban)
Knowledge Query and Manipulation Language, nyelv, amely ágensek és tudás-alapú rendszerek közti kommunikációt tesz lehetővé.
Mi a FIPA? (definíció és felhasználás pár mondatban)
Szabvány gyűjtemény ágensek és ágens-alapú rendszerek kommunikációhoz. Több ilyen kommunikációt megvalósító nyelv is a FIPA-ra épül (ACL, KQML)
Mi a FIPA és a JADE összefüggése? (1-2 mondatban)
A JADE által létrehozott ágensek közti kommunikációt a FIPA-ra épülő nyelvek segítségével bonyulítjuk le.
Milyen leírónyelven reprezentálódik JADE-ben egy-egy ágensközi üzenet? (megnevezés)
XML
Milyen rétegei vannak egy-egy ágensközi üzenetnek JADE-ben? (egymásba ágyazottságot szemléltető ábra + feliratok)
Milyen módon írjuk le a könyvkereskedős mintapéldában szereplő ágensközi üzenetek tartalmát? (röviden, kulcsszavakkal)
Küldő, fogadó, “szándék”(REQUEST, PROPOSE stb), tartalom, “szótár”(szimbólumok jelentéséhez)
Mit értünk tartalomnyelv alatt ágensek közti kommunikáció esetén? (pár rövid, lényegretörő mondat)
Minek a rövidítése az XML, az XSD, és mi kettő kapcsolata? (1-1 mondatban)
XML - Extensible Markup Language (XML)
XSD - XML Schema. Az XSD segítségével felírhatóak olyan szabályrendszerek, melynek meg kell hogy feleljen egy XML dokumentum ahhoz, hogy "érvényes" legyen az adott sémában.
Mi a JAXB? (pár mondat + ábra)
Az XML tartalmú ACL üzeneteket tartalmár JAXB (Java Architecture for XML Binding) felhasználásával állítjuk elő és dolgozzuk fel. Tehát egy szoftver-architektúra, amely XML/XSD kezelést bíztosít ágensek számára.
Mire használjuk a JAXB-t a könyvkereskedős mintapéldában? (1-2 mondatban)
A tartalom kifejezéseinek szintaxisa, megadja, hogyan kell a tartalmat formailag összerakni, hogy az ontológiával együtt értelmezhető legyen
Milyen performatívájú üzenetek kerülnek átadásra a könyvkereskedős mintapéldában egy adás-vétel során? (felsorolás)
Melyik Java objektum implementálja az ACL üzeneteket JADE-ben?
jade.lang.acl.ACLMessage
Hogyan oldható meg, hogy az ágensek közti párbeszédben az egymás utáni közlések ne keveredjenek össze? (1-2 mondatban, kulcsszavakkal)
reply_to
Hogyan zajlik a FIPA-Contract-Net protokoll?
Itt az ötödik oldalon
Mire szolgál a BookBuyer ágens RequestPerformer viselkedése? (1-2 lényegretörő mondatban)
Mire szolgál a BookSeller ágens PurchaseOrdersServer viselkedése? (1-2 lényegretörő mondatban)
Mit értünk kérés-kiterjesztés (query expansion) alatt, mire jó, hol használjuk? (pár tömör mondatban)